Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : AB Rh-
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sosyal Bilgiler Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • İlk Okul : BARBAROS İLKOKULU KONYA (1976)
 • Orta Okul : KARMA ORTAOKULU (1979)
 • Lise : GAZİ LİSESİ (1982)
 • Lisans : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Anabilim Dalı (1987)
 • Y.Lisans : Selçuk Üniv.Sosyal Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : Tarih Anabilim Dalı Coğrafya Bilim Dalı (1990-11-30 14:19:21)
 • Doktora : Marmara Üniv.Sosyal Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
 • (2000-09-05 16:20:24)
 • Doçenlik : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Doçenlik Dal : FİZİKİ COĞRAFYA (23.11.2012)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

jeomorfoloji, Yer Bilimleri, Klimatoloji, Fiziki Coğrafya, Coğrafya, Türkiye Coğrafyası, Speleoloji, Sismoloji, Jeoloji,

Fiziki Coğrafya

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- ATAYETER, Y., 2005, "Aksu Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi", Fakülte Kitabevi Yayınları, No:55, Coğrafya Dizisi :1, ISPARTA. (2005)
2- ATAYETER, Y. 2011. Eğirdir Gölü Depresyonu ve Yakın Çevresinin Genel Fiziki Coğrafyası. Fakülte Kitapevi, ISPARTA. (2011)
3- ATAYETER, Y., KANTEN, S., KANTEN, P., 2013, " Burdur İli Turizm Potansiyelin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi." Fakülte Kitabevi, ISPARTA. (2013)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ATAYETER,Y., 2011, "Burdur Kitabı-1, sokaklar.", Fakülte Kitabevi, ISPARTA (2011)
2- ATAYETER, Y.,2013, Genel Fiziki Coğrafya, Pegem A yayınları,Ayrıntı Matbaası, ANKARA. (2013)
3- TEMURÇİN, K., ATAYETER, Y., TOKGÖZLÜ, A., 2014, " Burdur Merkez İlçesi'nin Coğrafi Etüdü.", Burdur Belediyesi Kültür yayınları, No: 15, Ayrıntı Ofset, KONYA. (2014)
4- ATAYETER, Y., 2015, Türkiye Fiziki Coğrafyası,"Türkiye de buzullar ve buzul (glasiyal) şekiller.", Pegem A Yayınları, Ayrıntı Matbaası,ANKARA. (2015)
5- ATAYETER, Y., 2015, " Tarihi Coğrafya Açısından Tarihi balkan haritalarının anlamı üzerine Bir Not.",Libra Kitap ve yayıncılık, Tarih Dizisi 109,C:2, s 729-757, 30 Nisan-4 Mayıs KARADAĞ (2015)
6- ATAYETER, Y., 2016, " Burdur Gölü havzasının Genel Fiziki Coğrafyası.", Burdur Belediyesi Kültür yayınları, s; 14-34, Dumat Ofset, ANKARA. (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ATAYETER, Y., 2013, "The Common Evaluation About Burdur Lake Reservoir's Geological And Geomorphological Features.", s:82-86., St. Kliment Ohridsky University Press., SOFİA/ BULGARİA (2013)
2- ATAYETER, Y., ARSLAN, M., BERKÜZ, M., 2016, " Anadolu'dan Avrupa'nın Kalbine Giden Yol Tuna vadisi.",Gece Kitaplığı Yayınevi, c;2 s.213-241., ANKARA (2016)
3- ATAYETER,Y., SAKAR, T., ASLAN, M., 2016, "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Seyahatnamelerde Geçen Mekanlar, Sosyal hayat ve Günümüz." Gece Kitaplığı Yayınları, s.141-170, ANKARA (2016)
4- ATAYETER,Y., TOZKOPARAN, U., 2016, " Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem Yöntemini, Planlama Uygulama ve Sonuçlandırma Açısından Bir Değerlendirme." Gece Kitaplığı yayınları, s. 171-188, ANKARA. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KAHRAMAN, N., ATAYETER, Y., ARIBAŞ, K., 1999, "Barla ve Karakuş Dağlarının Batı Uzantılarının Jeomorfolojisi.", Marmara Üniversitesi., Coğrafya Dergisi, S:2, s:201-224, İSTANBUL (1999)
2- ATAYETER,Y., ÇİLOĞLU, H.M., BÜYÜKKAL, A.H.,2007, " Uçansu Çağlayanları(Gebiz-Antalya), Marmara Coğrafya Dergisi, S:16, s: 205-220, İSTANBUL (2007)
3- ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., 2014, "Sosyal Bilgiler Öğretmenleri İle 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrencilerinin Gezi Gözlem Yöntemi Üzerine Düşenceleri",M.A.K.Ü. Eğitim Bilimleri Enst. Dergisi, S:5, s:1-21, BURDUR. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ATAYETER, Y., 2000, "Burdur'un İklim Özellikleri.", Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, S:1, BURDUR (2000)
2- ATAYETER, Y., 2003, "Kaybolan Bir Değer; Burdur Gölü.", SDÜ, Fen-Edebiyat Fak. Dergisi, S:8, s:239-258, ISPARTA (2003)
3- ATAYETER,Y., 2004., "Gelincik(Isparta)-Askeriye(Burdur) Köyleri Arasındaki Karayolu'nda Kaymalar", Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, S.8, s:17-30, BURDUR (2004)
4- ATAYETER, Y., 2005, "Isparta'da (bazı yıllarda) görülen hava kirliliği'nin sebebleri ve bu kirlilikte etkili olan coğrafî faktörler" Burdur Eği. Fak Derg.,Haziran-2005, s:114-128, BURDUR. (2005)
5- ATAYETER,Y., 2005, "Batı Toroslar da Aksu Çayı Havzası'nın Karst Jeomorfolojisi", Burdur Eğitim. Fak Der., S.10, s: 87-100, BURDUR (2005)
6- DEMİRKAYA,H., ATAYETER,Y., 2010, "A study of the experiences of universty lectureres and students in geography field trip", The 2nd. İnternationalGeography Sypposium, June 2-5, 2010, ANTALYA (2011)
7- KEREM, A., ATAYETER, Y., GÖRGÜLÜ, S., SALMAN, S., 2014, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması." M.A.K.Ü Fen Bilimleri Enst. Derg. C:5, s;18-24, BURDUR (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ATAYETER, Y., 2007, "Burdur Şehrinde Hava Kirliliği Üzerine Bir Değerlendirme.", 1. Burdur Sempozyumu,16-19 Kasım, BURDUR. (2007)
2- ATAYETER,Y., "Burdur'un Coğrafyası", Geçmişten geleceğe Burdur Halk Kültürü ve Turizm sempozyumu,3 Haziran 2010, BURDUR (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ATAYETER, Y., 2011, "Burdur Gölü havzası'nın Klimatolojik Özellikleri.", Burdur Gölü Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı, 13-15 Nisan 2011, BURDUR (2011)
2- ATAYETER,Y, 2009,"Burdur'un Coğrafi ve Stratejik Konumu", Kuvay-ı milliyeden Günümüze Burdur Sempozyumu, 20 Kasım 2009 BURDUR (2009)
3- GÜLLE, İ.,KESİCİ E. , ATAYETER, Y., YILMAZ ,T., 2012, "Burdur Gölü’ndeki Ekolojik Sorunlar ve Çözümlerindeki Yönetimsel Eksikliklerin Önemi",5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2012, ISPARTA. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., ATAYETER, Y., Gümüş,B.A. 2004., " Afyon ve Civarında Yayılış Gösteren Karasal Gastropoda (Mollusca) Türleri ". XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 4. Seksiyon, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA (2004)
2- YILDIRIM,M.Z., Koca, S.B., Genç,H., ATAYETER, Y., Taştan, S.,2004," Afyonkarahisar ve Civarı Tatlısularında Yayılış Gösteren Gastropoda (Mollusca) Türleri", I. Ulusal Malakoloji Kongresi. 1-3 Eylül, İzmir, (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ATAYETER, Y., 2001, "Burdur ve Isparta İl Merkezlerindeki Coğrafya Öğretmenlerinin, Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretimi hakkındaki Düşünceleri."I. Uluslararası Eğitim teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, Sakarya Üniversitesi, Ekim-Kasım-2001, SAKARYA (2001)
2- YILDIRIM, M.Z., ATAYETER, Y., 2003," Göller Bölgesi Göllerinin Coğrafik ve Malokolojik Özellikleri." Uluslararası Balıkçılık ve Zooloji Sempozyumu, istanbul Üniversitesi, 23-26-Ekim- İSTANBUL (2003)
3- ATAYETER, Y., 2004,"Batı Toroslar da Sarp Dağı Üzerinde Karstik Şekillere Bir Örnek Beydilli (Çimenova) Polyesi", The Thırd Turkey-Romania Geographical Academic Seminar, September 15-24, 2004 Zeytinli-Edremit-BALIKESİR (2004)
4- METİN, H., BECKS, A., BECKS, R., ATAYETER, Y., ŞAROĞLU, G., "Kremna ve Çevresi Yüzey araştırması",T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı,nO-168-1, s:321-334, 2-6- Haziran-2014 , GAZİANTEP. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ATAYETER, Y., ASLAN, M., BERKÜZ, M., 2015, "Anadolu'dan Avrupa'nın Kalbine Giden Yol Tuna Vadisi.", III: Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-26 Nisan 2015, Bükreş/ROMANYA. (2015)
2- ATAYETER, Y., SAKAR, T., ARSLAN, M., 2016, "Sosyalbilgiler Ders kitaplarında yeralan seyahatnamelerde mekanlra, sosyal hayat ve günümüz." İnternational Syposium On New Trends İN Social And Liberal Scienses April 28- May-1, 2016, MİLAN/ ITALY (2016)
3- ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U.,., 2016, "Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem Yöntemini planlama ve Uygulama ve Sonuçlandırma Açısından bir Değerlendirme." İnternational Syposium On New Trends İN Social And Liberal Scienses April 28- May-1, 2016, MİLAN/ ITALY (2016)
4- GÖLEN, Z., ATAYETER, Y., SAKAR, T., ASLAN, M., 2016, " başbakalnlık osmanlı arşivindeki Bosna haritaları. Tarih ve Kartoğrafya açısından bir değerlendirme." IV. Uluslararası Balkan Tarihi araştırmaları Sempozyumu, 1-5 hazirani SARAJEVO/ BOSNA HERZOGOVİNA (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Senirkent ovasının Jeomorfolojisi (SÜ- Sosy. Bil.Enst.-KONYA-Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi) (1991)
Doktora Tezi
1- Aksu Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi (MÜ. Sosyal Bilimler Enst.-İstanbul- Kitap Olarak Düzenlenerek Yayınlanmış Doktora Tezi) (2000)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- TEMURÇİN, K., ATAYETER, Y., TOKGÖZLÜ, A., 2014, " Burdur Merkez İlçesi'nin Coğrafi Etüdü.", Burdur Belediyesi Kültür yayınları, No: 15, Ayrıntı Ofset, KONYA. (Süre : 2014 Yıl)
2- GÜLLE, İ., ATAYETER,Y., 2016, "Burdur Gölü Monografisi.", Burdur Belediyesi Kültür Yayınları, Dumat Ofset , ANKARA. (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- M.A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran-2007 sayısı (2007 Yıl)
2- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi C:1 S:2 (2011 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S:3, (2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S:1 (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu. Müd. V. (Yıl:2011)
2- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Yıl:2012)
3- Turizm İşletmecikiği ve Otelcilik Yüksek Okulu (Yıl:2013)
4- Turizm İşletmecikiği ve Otelcilik Yüksek Okulu (Yıl:2014)
5- Turizm İşletmecikiği ve Otelcilik Yüksek Okulu (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- M.A.E.Ü.Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2006)
2- M.A.E.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2007)
3- M.A.E.Ü Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı (Yıl:2004)
2- Eğitim fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı. (Yıl:2005)
3- Eğitim fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı. (Yıl:2006)
4- Eğitim fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı. (Yıl:2007)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- ATAYETER, Y., 2015, " Tarihi Coğrafya Açısından Tarihi balkan haritalarının anlamı üzerine Bir Not."II.Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defteri hakani Sempozyumu, 30 Nisan-4 Mayıs KARADAĞ/MONTENEGRO (Yıl:2015)
2- ATAYETER, Y., ASLAN, M., BERKÜZ, M., 2015, "Anadolu'dan Avrupa'nın Kalbine Giden Yol Tuna Vadisi.", III: Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-26 Nisan 2015, Bükreş/ROMANYA. (Yıl:2015)
3- ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U.,., 2016, "Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem Yöntemini planlama ve Uygulama ve Sonuçlandırma Açısından bir Değerlendirme." İnternational Syposium On New Trends İN Social And Liberal Scienses April 28- May-1, 2016, MİLAN/ ITALY (Yıl:2016)
4- ATAYETER, Y., SAKAR, T., ARSLAN, M., 2016, " sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yeralan Seyahatnamelerde Mekanlar, sosyal hayat ve Günümüz. "İnternational Syposium On New Trends İN Social And Liberal Scienses April 28- May-1, 2016, MİLAN/ ITALY (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Fotoğraflarla Türkiye" Burdur Eğitim Fakültesi Konferans salonunda Verilen Seminer, (15.04.2005) BURDUR (Yıl:2005)
2- "Devletin Vatandaşa, Vatandaşların Devlete Karşı Görevleri, Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Haklar." Jandarma Genel Komutanlığı Isparta İl Jandarma Komutanlığında Verilen Konferans (Yıl:2004)
3- "Sevdamız Türkiye", Atatürk'ün 125. Doğum Yıldönümü Anısına SDÜ Sağlık yüksekokulunda Sunulan Dia Gösterisi. (05.05.2006),BURDUR. (Yıl:2006)
4- "Küresel ısınma ve etkileri", Burdur Eğitim Fakültesinde düzenlenen Panel, (04.04.2007) BURDUR (Yıl:2007)
5- Küresel Isınma ve Etkileri Yunus emre Anadolu Öğretmen Lisesinde Tertip edilen Panel Mahmudiye-Eskişehir (Yıl:2007)
6- Çevre Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yapılan Panelde Görev Alma, (05.06.2008),M.A.E.Ü Fen Edebiyat Fak. (Yıl:2008)
7- "İnsuyu Mağarası.", Burdur Belediyesi İnsuyu Şenlikleri Haftasında sunulan Konuşma,(26.09.2011)BURDUR (Yıl:2011)
8- "Coğrafya ve Biz.", Rehberlik araştırma Merkezinde yapılan Söyleşi, 29.03.2016, BURDUR. (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- I. Uluslararası Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresinde Bilim Kurulu Üyeliği ( 09.05.2013) BURDUR. (Yıl:2013)
2- Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi. 3 Ülke 3 düşünür .sempozyumu Düzenleme kurulu üyeliği (Yıl:2014)
3- "Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi", 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014 (Yıl:2014)
4- Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015 Burdur. (Bilim Kurulu Üyeliği) (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- TOZKOPARAN, U., 2013., "Burdur İlindeki Öğrencilerin Gezi ve Seyahat Kültürüne Yönelik Düşünceleri ", M.A.E.Ü. İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enst. BURDUR. (2013)
2- URSAVAŞ, M., 2016, "Ortaokul Sosyal Bilgiler Programında yer alan Doğal Afetler Konularına Yönelik Öğrencilerin, Farkındalık, Bilinç düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi.(Burdur İli Örneği)." MAKÜ. İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalı, Eğitim Bilimleri Enst.BURDUR. (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Eğirdir Gölü Kıyısında Jeomorfolojik Araştırmalar ve Lagünler (SDÜ-874-M-04) (2006)
2- Burdur Merkez İlçe'nin Coğrafi Etüdü ( MAEÜ- 0109-NAP-10) (2013)
3- "Burdur İlindeki Öğrencilerin Gezi ve Seyehat Kültürüne Yönelik Düşünceleri ", M.A.E.Ü. İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enst./Yüksek Lisans Tez Projesi, BURDUR.(2013) (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Eğirdir Gölü Çevresinin Coğrafi Etüdü (SDÜ-Af-84) (2000)
2- Afyon ve Civarında Yayılış Gösteren Bazı Mollusca Türleri (SDÜ- Af-499) (2003)
3- Karakuyu Gölü(Afyonkarahisar) Kuşlarının Biyoekolojisi- (SDUBAP-1080-M-05) (2006)
4- Burdur İl Merkezinde Yer Alan İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Derslerine Yönelik Öğrenme Stillerinin (Kolb Öğrenme Stili Envanterine Göre) Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Projesi. (SDUBAB-01034-m-05) (2007)
5- "Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Koleksiyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,( SDU-BAP 1354-M-08.) (2008)
6- "Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, (MAKU-BAP: 0036-NAP-08.) (2008)
7- Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının CBS Teknolojisi konusunda Eğitimi ( MAKU-BAP-0029-NAP-08'nolu Proje) (2010)
8- "Denizli Civarı Tatlı sularda Yayılış Gösteren Gastropoda Türleri." (SDU-BAP-2004-060 No'lu Proje) (2006)
9- "Burdur Gölü'nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli" B.A.K.A Projesi, TR61-11-DFD-46 HAZİRAN-2012, BURDUR (2012)
10- "Burdur İlinin Turizm Potansiyelinin değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi"-B.A.K.A. Projesi- TR61/11/DFD/29-HAZİRAN-2012 (2012)
11- Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması."(Bilim Üyesi.) (2013)
12- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinin Rüzgar Enerjisi potansiyelinin Belirlenmesi. BAP- 0212-GÜDÜMLÜ-13 (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- ATAYETER, Y., 2014, "Tabiat Ana ve Biz", Tubitak 4004 Projesinde Coğrafya Eğitmeni. ISPARTA. (2014)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- I. Uluslararası Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi'nde Oturum Başkanlığı (09.05.2013), BURDUR. (2013)
2- II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu. Oturum Başkanlığı, (30 Nisan-4 Mayıs) MONTENEGRO/KARADAĞ (2014)
3- Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015 Burdur. (Oturum Başkanlığı) (2015)
4- "İnternational Syposium On New Trends İN Social And Liberal Scienses April 28- May-1, 2016, MİLAN/ ITALY, oturum başkanlığı (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Geomed-2007, İnternational Syposium on Geography: Environment and Culture in The Mediterranean Region. 5-8,June,2007, Kemer, ANTALYA, TURKEY (2007). (2007)
2- I. Uluslararası Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi'nde düzenleme kurulu Üyeliği (09.05.2013), BURDUR.(2013). (2013)
3- 2. Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslararası Kültür Sanat Etkinliklerinde Bilim Kurulu Üyeliği. (14 – 17 Kasım) ANTALYA.(2013) (2013)
4- "Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi", 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014 (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I.Burdur Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği (2006)
2- Burdur Gölü Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği (2011)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- "1. Burdur Sempozyumu" (16-19 Kasım.2005), 17. Kasım BMYO salonunda Sabah Oturumu Başkanlığı. (2005)
Ulusal jüri üyeliği
1- Öğrc.Bedia ÖZGÜNER, Y.Lisans. Tez Savunması Jüri Üyeliği, 04.04.2013, Sd.Ü. Fen. Ed. Fak. Coğrafya Böl. (2013)
2- Öğrc.Murat ÇAKIRKAŞ, Y.Lisans. Tez Savunması Jüri Üyeliği, 04.04.2013, Sd.Ü. Fen. Ed. Fak. Coğrafya Böl. (2013)
3- Öğrc.Cihan ŞEN, Y.Lisans. Tez Savunması Jüri Üyeliği, 04.04.2013, Sd.Ü. Fen. Ed. Fak. Coğrafya Böl. (2013)
4- M.A:K.Ü. Eğt. Bil.Enst. Y.Lisans Sınavı Jüri Üyeliği (23.07.2014-18.08.2014) (2014)
5- " TÜBİTAK 46. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Jüri Üyesi.", 30.03.2015-01.04.2015- KONYA. (2015)
6- Öğrc. Özlem USLU, Y.Lisans Tez savunması, Jüri Üyeliği, 26.02.2016, MAKÜ, Eğt. Bil. Enst. (2016)
7- TUBİTAK 47. Orta Öğretim Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Jüri Üyeliği, 22-24 Mart-2016 KONYA. (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

KARADAĞ-BOSNA-HERSEK

KARADAĞ-BOSNA-HERSEK

22:44:47 28.05.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

2013-DOĞU KARADENİZ GEZİSİ FOTOĞRAFLARI

MAKÜ DOĞU KARADENİZDE-2013

22:19:46 09.07.2013

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

ATAYURT

ATALAR DİYARI KAZAKİSTAN'DAN(ALMATY) FOTOGRAFLAR

12:58:31 15.02.2013

Bu galeride fotoğraf 30 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4037
Email yatayeter(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.