Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Bucak Teknoloji Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Flemenkçe
 • İlk Okul : 100. Yıl İlköğretim Okulu / Antalya (1985-1990)
 • Orta Okul : İmam Hatip Lisesi / Antalya (1990-1993)
 • Lise : Karatay Lisesi / Antalya (1993-1997)
 • Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Öğretmenliği (1997-2001)
 • Y.Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Kimya Anabilim Dalı (2001-2003)
 • Doktora : Ghent Üniversitesi / Belçika
 • Doktora Dal : Kimya Anabilim Dalı
 • (2006-2010)
 • Doçenlik : Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Kimya (07.04.2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Asimetrik Sentez

Stereokimya

Geçiş Metal Katalizi

Organik Kimya

Makrosiklik Bileşikler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Modular bisphosphine ligands: Preparation and application in enantioselective catalytic reactions, Journal of Organometallic Chemistry, 846, 44-50 (2017)
2- Synthesis, characterization and metal-ion binding properties of a new macrobicyclic ligand with dioxadiazaoctathia donor atoms, Heteroatom Chemistry, 28:e21374;https://doi.org/10.1002/hc.21374. (2017)
3- Enantioselective ethylation of various aldehydes catalyzed by straightforward accessible chiral diols, Chirality, 28, 8, 593-598. (2016)
4- Enantioselective Allylic Alkylation Catalyzed by Novel C2Symmetric Bisphosphinites, Helvetica Chimica Acta, 98, 490-495. (2015)
5- Synthesis, characterization and metal extraction studies of a new macrobicyclic ligand” Turk J Chem. 39, 426-437. (2015)
6- Straightforward access to chiral diol bidentate ligands: their efficient enantioselective induction in the addition of diethylzinc to aromatic aldehydes, Applied Organometallic Chemistry, 28, 835-838. (2014)
7- Synthesis, characterization and spectral properties of novel zinc phthalocyanines derived from C2-symmetric diol”, Journal of Molecular Structure, 1067, 169-176. (2014)
8- Enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes catalyzed by C2-symmetric chiral diols, Tetrahedron Letters, 55, 2727-2729. (2014)
9- Synthesis and characterization of new organosoluble metalfree and metallophthalocyanines substituted by four macrocycles containing piperazine moiety, Inor. Chem. Comm. 40, 164-167. (2014)
10- Synthesis of Novel C2-Symmetric Bisoxazoline and Its Application as Chiral Ligand in Asymmetric Transition Metal Catalysis, Helvetica Chimica Acta, 95, 831-838. (2012)
11- Novel C2-symmetric bisphosphanes with a chiral cyclopropane backbone: Synthesis and application in Rh(I)-catalyzed asymmetric 1,4-addition of arylboronic acids, Tetrahedron Asymmetry, 21, 2768-2774. (2010)
12- Novel C2-symmetric bisoxazolines with a chiral trans-(2R,3R)-diphenylcyclopropane backbone: Preparation and application in several enantioselective catalytic reactions, Tetrahedron Asymmetry, 21, 2275-2280. (2010)
13- Trans-(2R,3R)-diphenylcyclopropane-1,1-dimethanol: a pivotal diol for the synthesis of novel C2-symmetric ligands for asymmetric transition metal catalysis, Tetrahedron Asymmetry, 21, 2321-2328. (2010)
14- Rhodium/olefin-catalyzed reaction of arylboronic acids with an α-acetamido acrylic ester: Mizoroki–Heck-type reaction versus asymmetric conjugate addition, Tetrahedron Asymmetry, 21, 540-543. (2010)
15- The Synthesis And Characterization Of New Metal-Free And Metallophthalocyanines Containing Four 27-Membered Diazaheptathia Macrocycles, Dyes and Pigments, 75, 606-611. (2007)
16- The synthesis and characterization of novel metal-free and metallo-phthalocyanines bearing four 27-membered dioxadiazapentathia macrocycles, Dyes and Pigments,74, 699-705. (2007)
17- Sesquiterpene lactones from Centaurea helenioides Boiss, Turk J Chem. 30, 229-23. (2006)
18- Stereoselective photochemistry of heteroaryl chalcones in solution and the antioxidant activities J. Photochem. Photobiol. 169, 229-234. (2005)
19- Stereoselective photochemistry of substituted chalcones in solution and their antioxidant activities, J. Chem. Res. 155-159. (2005)
20- Stereoselective Photochemistry of Methoxy Chalcones in Solution and Their Radical Scavenging Activity, Turk. J. Chem.28, 515-521. (2004)
21- Synthesis of C2-Symmetric Bisphosphines and Their Application in Enantioselective Transition Metal Catalysis, Croat. Chem. Acta, 91, 89-97 (2018)
22- Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically activernphthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemicalrnproperties and catalytic applications, Polyhedron, 153, 128-138. (2018)
23- Synthesis, characterization and aggregation properties of non-peripherally (1R,2R)-1,2-di(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diol substituted optically active zinc phthalocyanine and its catalytic application in enantioselective ethylation of aldehydes, Journal of organometallic Chemistry, 873, 43-49. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kiral Hidrobenzoin Türevli Modüler Ligand Kütüphanesi: Enantiyoseçimli Reaksiyonlarda Uygulamaları, 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, Mayıs, 2017. (0)
2- (R,R)-Hidrobenzoin Ana İskeletinden Türemiş Yeni C2-Simetrik Kiral Ligandların Geçiş Metal Katalizinde Uygulamaları”, 2. Organik Kimya Kongresi, Ankara, Eylül, 2014. (0)
3- “Yeni tip C2-Simetrik Bisoksazolin ve Bisfosfan Ligandlarının Sentezi ve Asimetrik Katalizdeki Uygulamaları”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi 34-34 pp., Zonguldak,Türkiye, Haziran,2010. (0)
4- Dactylorhiza Osmanica Var. Osmanica (Orcidecea) Bitkisinin N-Hexan Ekstraktının Uçucu Bileşenleri”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı 830-830 pp., Kars, Türkiye, Temmuz, 2004. (0)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Diol Substitue Metalloftalosiyaninler: Sentezleri, Karakterizasyonları ve Uygulamaları, 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, Mayıs, 2017. (0)
2- Kiral Bisfosfin Ligandlarının Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde Elektronik ve Sterik Etkilerinin İncelenmesi, 3. Organik Kimya Kongresi, Trabzon, Eylül, 2016. (0)
3- Periferal ve Non-periferal Kiral C2-Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulamaları” III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, 5-8 Eylül 2016. (0)
4- Kiral Ligandların Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde Elektronik ve Sterik Etkilerinin İncelenmesi, .4. İlaç Kongresi, Aydın, Mart, 2016. (0)
5- Yeni Tip Kiral Paladyum-Bisfosfinitler Katalizörlüğünde Asimetrik Allilik Alkilasyon“, 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Nisan, 2015. (0)
6- Piperazindion Birimli Dört Makrosiklik İçeren Metalsiz Ve Metalli Ftalosiyaninlerin Çözelti Ve Ekstraktant Özellikleri”, 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Nisan, 2015. (0)
7- Bir Seri C2-simetrik Bisfosfin Ligandlarının Sentezleri ve Geçiş Metal Katalizinde Uygulamaları”, 3. İlaç Kongresi, Antalya, Mart, 2015. (0)
8- C2-simetrik kiral dioller katalizliğinde aromatik aldehitlere enantiyoseçici dietilçinko katılması”, 5. Ulusal Kataliz Kongresi 124-124, Adana, Türkiye, Nisan, 2014. (0)
9- “Asimetrik Geçiş Metal Katalizi için Yeni Tip Kiral Paladyum-Bisfosfinitler", 1. Organik Kimya Kongresi191-192 pp., Sakarya, Türkiye, Ekim, 2013. (0)
10- “(1R,2R)-1,2-difenil-1,2- etandiol İçeren Yeni Tip Ftalosiyanin Sentezi”, III. Ulusal Inorganik Kimya Günleri 173-173 pp., Çanakkale, Türkiye, Mayıs, 2011. (0)
11- “trans-(2R,3R)-bis(3',5'-difenilfenil)siklopropan İskeletine Sahip Yeni tip C2-Simetrik Bisoksazolin ve Bisfosfan Ligandlarının Sentezi ve Geçiş Metal Katalizindeki Uygulamaları”, III. Ulusal Inorganik Kimya Günleri 325-325 pp., Çanakkale, Türkiye, Mayıs, 2011. (0)
12- “N2S5O2 Donörlü 27-Üyeli Makrosiklik Grup İhtiva Eden Yeni Bir Ftalosiyanin Sentezi Ve Karakterizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 28-28 pp., Kayseri, Türkiye, Eylül, 2006. (0)
13- “(R,R)-bis(1-naftil)-siklorpropan-1,1dimetanol bileşiğinin sentezi: Geçiş Metal Katalizlerinde kullanılmak üzere yeni kiral ligandların geliştirilmesinde bir öncü”, XIX. National Chemistry Congress With International Participants 179-179 pp., Aydın, Türkiye, Eylül, 2005. (0)
14- “Kalkonoid Türü Maddelerin Fotokimyasal Reaksiyonlarını İncelenmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı 1023-1023 pp., Kars, Türkiye, Temmuz, 2004. (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- The solution and extractant properties of metal-free and metallophthalocyanines substituted by four macrocycles containing piperazinedion moiety (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Synthesis and Application of Chiral C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines, 5.İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, 30 Mart-2 Nisan 2017 (0)
2- Allylic Alkylation Catalyzed by Chiral Bisphosphines: Enantioselective Formation of C-C Bonds for Pharmaceutical Research ” , 5.İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, 30 Mart-2 Nisan 2017. (0)
3- Hydrobenzoin Type Ligands for Asymmetric Catalysis, NCC6-6th Catalysis Conference, Bursa, 2016 (0)
4- Modular LIgands allowing tunable steric and electronic effects for Transition Metal Catalysis, NCC6-6th Catalysis Conference, Bursa, 2016. (0)
5- “Design, Synthesis and Application of Novel C2-symmetric Bisoxazolines and Bisphosphanes as Chiral Ligands for Asymmetric Catalysis”, Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities, Innovation-IV29-29 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs, 2010. (0)
6- Preliminary studies on the enantioselective Heck reaction”, 10th Flemish Youth Conference of Chemistry180-180 pp., Blankenberge, Belçika, Mart, 2010. (0)
7- Novel C2-Symmetric Bisoxazoline Ligands with a Cyclopropane Backbone: Synthesis and Application in Asymmetric Catalytic Reactions”, 10th Flemish Youth Conference of Chemistry168-168 pp., Blankenberge, Belçika, Mart, 2010. (0)
8- Novel C2-Symmetric Bisoxazoline Ligands with chiral backbone: Preparation and Application in Asymmetric Catalytic Reactions”, Doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen 79-79 pp., Ghent, Belçika, Mayıs, 2009. (0)
9- Synthesis Of Novel C2-Symmetric Chiral Bisoxazoline Ligands And Their Application In Asymmetric Catalysis”, 11th Belgian Organic Synthesis Symposium 167-167 pp., Ghent, Belçika, Temmuz, 2008. (0)
10- “Synthesis of novel C2-symmetric chiral bisoxazoline ligands and their application in asymmetric catalysis”, 2nd Sigma-Aldrich Organic Synthesis Meeting 55-55 pp., Spa, Belçika, Aralık, 2008. (0)
11- “Synthesis of enantiopure 2,3-di-(1-naphthyl)-cyclopropane dimethanol: a versatile precursor for the synthesis of ligands for asymmetric catalysis”, Organic Chemistry: Present and Future 51-51 pp., Louvain-la-Neuve, Belçika, Nisan, 2007. (0)
12- “Influence of the phosphorus substitution pattern of cyclopropane-based bidentate ligands on enantioselective catalytic reactions.” Organic Chemistry: Present and Future 129-129 pp., Louvain-la-Neuve, Belçika, Nisan, 2007. (0)
13- “Novel C2-Symmetric Cyclopropane-Based Ligands for Asymmetric Transition Metal Catalysis”, 10th Sigma-Aldrich Organic Synthesis Meeting 74-74 pp., Spa, Belçika, 2006. (0)
14- Synthesis Of A New Homochiral Naphthyl- Disubstituted Cyclopropane Dimethanol: A Versatile Precursor For The Synthesis Of Ligands For Asymmetric Catalysis”, Doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen56-56 pp., Ghent, Belçika, Mayıs, 2005. (0)
15- “Synthesis And Characterization Of A Novel Phthalocyanine Containing Four 27-Membered Heptathia-Diaza Macrocycles”, Doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen 55-55 pp., Ghent, Belçika, Mayıs, 2005. (0)
16- Synthesis and Application of Novel Optically Pure Hydrobenzoin Substituted Phthalonitriles (2018)
17- Synthesis, Characterization and Metal-ion Binding Properties of Novel Polymeric Phthalocyanine Bridged Flexible Unit (2018)
18- Synthesis of Metallophthalocyanine Conjugated With Four Salicylideneimino And Its Application In Catalytic Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones (2018)
19- Synthesis of Peripheral and Non-Periferal C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines: Investigation of Their Catalytic Efficiency in Benzyl Alcohol Oxidation (2018)
20- Synthesis, Characterization of 1,2-Diol Substituted Metallophthalocyanines and Their Application in Enantioselective Catalytic Reactions (2018)
21- New Hydrobenzoin Substituted Co(II) Phthalocyanine Catalysts for Oxidation of Benzyl Alcohol (2018)
22- Chiral Diol Bidentate Ligands: Enantioselective Induction in the Addition of Diethylzinc to Aldehydes (2018)
23- Chiral Phthalonitriles for Asymmetric Catalysis (2018)
24- Modular Chiral Ligands (2018)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Kimyagerler Derneği (0)
2- Kataliz Derneği (0)
3- Jong KVCV (Genç Flaman Kimya Topluluğu) (0)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Science Journal of Chemistry_Editorial Board (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Arabian Journal of Chemistry (2015 Yıl)
2- Turkish Journal of Chemistry (2012 Yıl)
3- Applied Catalysis A (2016 Yıl)
4- Turkish Journal of Chemistry (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Kimya Bölüm Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2016)
2- Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2017)
3- Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı, Bucak Teknoloji Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Tübitak (Yıl:2017)
2- Tübitak (Yıl:2016)
3- Tübitak (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Karayiğit, İ.Ü. Kiral Ligandların Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde uygulamaları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2017. (2017)
2- Kılıçarslan S. ‘‘Hidrobenzoin Türevi Yeni Kiral Ligandlar ve Uygulamaları’’, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2016. (2016)
3- Küloğlu S. ‘‘Yeni tip C2-simetrik 1,2-diollerin katalizörlüğünde aldehitlere enantiyoseçici dietilçinko katılması’’, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2014. (2014)
4- Kekeç L. ‘‘Asimetrik Kataliz İçin Yeni Tip Kiral Dioller’’, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2014. (2014)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- OF/07/GOA/015 Design of Novel Ligands for Asymmetric Transition Metal Catalysis, Ghent Üniversitesi Araştırma Fonu (2010)
2- TÜBİTAK-COST action CA15106 | C-H Activation in Organic Synthesis (CHAOS), MC Substitute (2019)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Hacimli Grup İçeren Kiral Diol Bileşiğinin Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi, OKÜ-BAP (2015-2017) (2017)
2- Kiral Ligandların Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde Uygulamaları, OKÜ-BAP (2015-2017) (2017)
3- Hidrobenzoin Türevi Yeni Kiral Ligandlar ve Uygulamaları, OKÜ-BAP (2015-2016) (2016)
4- Yeni tip C2-simetrik 1,2-diollerin katalizörlüğünde aldehitlere enantiyoseçici dietilçinko katılması, OKÜ-BAP (2014-2015) (2015)
5- Asimetrik Kataliz için Yeni Tip Kiral Dioller, OKÜ-BAP (2014-2015) (2015)
6- Kiral Manyetik MCM-41 Nanopartikül Hazırlanması ve Katalitik Etkinliğinin Araştırılması, MAKÜ-BAP (2018-2019) (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Rhododendron smirnovii Troutv., Rhodothhamnus sessilifolivs ve Quercus pontica Bitkilerinden Doğal Biyoaktif Maddelerin İzolasyonu Ve Yapılarının Aydınlatılması, KTÜ Araştırma Fonu Proje Numarası- 2002.111.002.1 (2004)
2- Yüksek Katma Değerli Kimyasalların Yerli Üretiminin Gerçekleştirilmesi, KOSGEB AR-GE ve İNOVASYON Programı, Araştırmacı (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Bir seri C2-simetrik bisfosfin ligandlarının sentezleri ve geçiş metal katalizinde uygulamaları, TÜBİTAK Araştırma Projesi-1002 Hızlı Destek-114Z752 (2016)
2- Yeni Tip Kiral Paladyum-Bisfosfinitler Katalizörlüğünde Asimetrik Allilik Alkilasyon, TÜBİTAK Araştırma Projesi-1002 Hızlı Destek-112T017 (2014)
3- Silika-Destekli Kiral Heterojen Katalizörlerin Sentezi ve Enantiyoseçimli Reaksiyonlarda Uygulaması, TÜBİTAK Araştırma Projesi-1002 Hızlı Destek-118Z523 (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Periferal ve Non-Periferal Kiral C2-Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi: Aldehitlere Enantiyoseçimli Dietilçinko Katılmasında ve Benzil Alkol Oksidasyonunda Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı-115R015 (2015)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs 2017, Oturum Başkanlığı (2017)
2- International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Oturum Başkanlığı (2018)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Ghent Üniversitesi’nde Burslu Doktora Öğrencisi (2006)
2- Ghent Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2010)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Allylic Alkylation Catalyzed by Chiral Bisphosphines: Enantioselective Formation of C-C Bonds for Pharmaceutical Research, 5.İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, 30 Mart-2 Nisan 2017. Mansiyon Ödülü. (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email yasargok(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.