Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Danca
 • (2001)
 • Lisans Bölüm : Felsefe (2005)
 • Y.Lisans : Mugla Sıtkı Kocman University
 • Y.Lisans Dal : M.A. (Philosophy), June, 2007, Thesis: Albert Camus ve J.P. Sartre\'da Saçma\'nın Karşılaştırılması (Comparison of ‘Absurd’ in Albert Camus and Jean-Paul Sartre) (2007)
 • Doktora : Mugla Sıtkı Kocman University
 • Doktora Dal : Ph.D. (Philosophy), April, 2014, Dissertation: Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı (The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard)
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Yasemin AKIŞ YAMAN, Ph.D.                                                             Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Faculty of Letters and Sciences                                       

Department of Philosophy

Areas of Specialization

Søren Kierkegaard, Existentialism, Philosophy and Religion.

Areas of Competence

Philosophy and Literature, Philosophy and Cinema, Rumi, Albert Camus.

Education

Ph.D.                   Mugla Sıtkı Kocman University                              2007-2014                                           Philosophy                            

                                       Dissertation: The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard

 

M.A.                     Mugla Sıtkı Kocman University                              2005-2007                                         Philosophy                             

                                       Thesis: The Concept of ‘Absurd’  in Albert Camus and Jean-Paul Sartre.

 

B.A.                      Mugla Sıtkı Kocman University                              2001-2005                                           Philosophy                            

 

Academic Appointments

          Visiting Scholar           Villanova University                                                2016-2017

          Head of Philosophy Department   Mehmet Akif Ersoy University              2016- …

          Assistant Professor     Mehmet Akif Ersoy University                                 2014-  ...

          Research Assistant     Mugla Sıtkı Kocman University                              2009- 2014

 

          Guest Editor                 Özne Philosophy Journal,                                      Fall/     2016

                                               Kierkegaard Special Issue

          Co- Editor                     Özne Philosophy Journal,                                      Spring/ 2013

 Philosophy and Feminism Special Issue    

          Summer Scholar          Howard and Edna Hong Kierkegaard Library,        2015

                                               St. Olaf  College (USA)        

          Summer Scholar          Howard and Edna Hong Kierkegaard Library,        2014

                                               St. Olaf  College (USA)        

          Visiting Scholar            Southern Illinois University (USA)                           2010- 2011

 

 

 Publications

-Book

1. Søren Kierkegard’da Kaygı Kavramı (The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard), Ayrıntı Yayınları, Istanbul: 2015, ISBN 978-975-539-972-0

-Book Sections

1. Suicide; The Existential Crisis of the Man, ACTA KIERKEGARDIANA supplement 6 (2016), KIERKEGAARD CIRCLE, TRINITY COLLEGE, UNIVERSITY OF TORONTO., ISBN: 978-0-9878168-4-9.

2. Freedom, Anxiety and Sin: Kierkegaard and the Temporal Progression of Experience, Inter-Disciplinary Press, 2014, ISBN: 978-1-84888-233-1.

3.Varoluş Felsefeleri (Philosophies of Existence), SØREN AABYE KİERKEGAARD, Ed; A. Kadir Çüçen, Sentez Yayınları, Bursa: 2015, ISBN 978-605-9922-18-0.

4. Bir Varoluşsal Drama Yazarı olarak Kierkegaard (Kierkegaard as a Existential Drama Writer), 2013, ISBN: 978-605-5022-78-5.

-Refereed Articles

 

1. The Sources of Kierkegaard’s Existentialism, Ozne Philosophy Journal, Fall/2016.

2. Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür’ü ve Kierkegaard’ın Sessizlik Sanatı Üzerine (The Art of Silence in Bergman’s Seventh Seal), Özne Philosophy Journal, Spring/2014.

3. Søren Kierkegaard’da Kaygı ve Cinsiyet (Anxiety and Gender in Soren Kierkegaard), Özne Philosophy Journal, Spring /2013.

4. Albert Camus’de Başkaldırı’nın Sınırları Problemi (Problem of the Limits of Rebellion in Albert Camus), Published Symposium Book, Kocaeli University, 2009.

5. Bir Bunalım Çağı Felsefesi Olarak; Varoluşçuluk, Özne Philosophy Journal, Spring/2009.

            -Editorialship

                       1. Guest Editor, Ozne Philosophy Journal, Kierkegaard Special Issue, Fall-

                        2016.  

                        2. Translation editor, Enter/ Ellen( Either-Or), Kierkegaard, Alfa Publishing,

                        2017.

                        3. Co-Editor, Arkhe-Logos Philosophy Journal, 2016.

-Book Reviews

1. Woman 2000, Philosophy, Feminism and Beyond, Volume XII, Issue 2, Eastern Mediterranean University Press, p.67-70., (Celine Léon&Sylvia Walsh(Eds.) (1997). Feminist Interpretation of Søren Kierkegaard. University Park: Penn State Press,)

 

-Translations

1. Feminine and Masculene Forms of Despair, Sylvia Walsh, Feminist    Interpretations of Kierkegaard, Penn State Press, Özne Philosophy Journal, Spring /2013.

           - Selected Professional Presentations

1.     Anxiety as a Possiblity of Freedom, Kierkegaard Symposium, Hacettepe University, December-2015, Ankara, Turkey.

 

2.     Between the Death and Life, Constantine the Philosopher University in Nitra, November-2015, Nitra, Slovakia.

 

3.     Human Being as a Synthesis, Urla Philosophy Days, October-2015, Izmir, Turkey.

 

4.     Kierkegaardian Anxiety in Psychotherapy; Between the Spirit and the Superego, October-2013, Vilnius, Lithuania.

 

5.     Freedom, Anxiety and Sin: Kierkegaard and the Temporal Progression of Experience, March- 2013, Lisbon, Portugal.

 

6.     Suicide: Escaping from Your Own Existence, Inter-Discipinary Press, November-2011, Prague, Czech Republic.

 

7.     A Brief Journey from Existence to Absurd, November 2008, St. Clement of Ohrid University of Sofia, Bulgaria.

 

8.      Albert Camus’de Başkaldırı’nın Sınırları Problemi , International Days of      

                           Philosophy, May 2009, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

 

           - Projects

                       1.  Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World International

                            Scientific  Research Project, International Participant, August 2015-

                           June 2016.    

 

                       2.  Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey-Bulgaria, Project of The European Union, 2008-2010.

           - Fellowships

1.  Turkish Higher Education Council Research Grant, Visiting Scholar   

     Southern Illinois University, USA, June 2010-May 2011.

 

2.  St. Olaf College, Howard and Edna Hong Kierkegaard Library,     

     Summer Fellow, 2014.

 

3.  St. Olaf College, Howard and Edna Hong Kierkegaard Library,  

                 Summer Fellow, 2015.

 

            - Funded Research Grants

 

1. The Concept of Anxiety in Soren Kierkegaard, Mugla Sıtkı Kocman

    University Scientific Research Project, 2011.

 

 

 

 

 

                     

 

                       

İLGİ ALANLARI

Kierkegaard, Existentialism, Philosophy and religion, Philosophy and literature, Albert Camus

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Søren Kierkegaard'da Kaygı Kavramı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2015, ISBN 978-975-539-972-0 (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Bir Varoluşsal Drama Yazarı Olarak Kierkegaard (Kierkegaard as a Existential Drama Writer), Felsefe ve Edebiyat( Philosophy and Literature), Çizgi Kitabevi, 2014, ISBN: 978-605-5022-78-5 (2014)
2- Varoluş Felsefeleri, 19. YÜZYILDA VAROLUŞÇU FİLİZLENME SØREN AABYE KİERKEGAARD, Ed; A. Kadir Çüçen, Sentez Yayınları, Bursa: 2015, ISBN 978-605-9922-18-0 (2015)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Freedom, Anxiety and Sin: Kierkegaard and the Temporal Progression of Experience, Inter-Disciplinary Press, ISBN: 978-1-84888-233-1. (2013)
2- Suicide; The Existential Crisis of the Man, ACTAKIERKEGARDIANA supplement 6 (2016), KIERKEGAARD CIRCLE, TRINITY COLLEGE, UNIVERSITY OF TORONTO., ISBN: 978-0-9878168-4-9.rn (2016)
3- Kierkegaardian Anxiety in Psychotherapy; Between The Spirit and The Superego (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür’ü ve Kierkegaard’ın Sessizlik Sanatı Üzerine (On Ingnar Bergman’s Seventh Seal and Kierkegaard’s Art of Silence), Özne Philosophy Journal, Bahar/2014. (2014)
2- Søren Kierkegaard’da Kaygı ve Cinsiyet, Özne Felsefe Dergisi, Bahar /2013. (2013)
3- Bir Bunalım Çağı Felsefesi Olarak; Varoluşçuluk, Özne Felsefe Dergisi, Bahar/2009. (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Woman 2000, Philosophy, Feminism and Beyond, Volume XII, Issue 2, Eastern Mediterranean University Press, p.67-70., (Celine Léon&Sylvia Walsh(Eds.) (1997), Feminist Interpretation of Soren Kierkegaard. University Park: Penn State Press. (2011)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Ceviri; Umutsuzluğun Feminen ve Maskulen Formları Üzerine, Sylvia Walsh, (Feminist Interpretations of Kierkegaard, Penn State Press), Özne Felsefe Dergisi. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Albert Camus’de Başkaldırı’nın Sınırları Problemi, Basılı Sempozyum Kitabı, Kocaeli Üniversitesi, 2009. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kierkegaardian Anxiety in Psychotherapy; Between the Spirit and the Superego, October-2013, Vilnius, Lithuania. (2013)
2- A Brief Journey from Existence to Absurd, November 2008, St. Clement of Ohrid University of Sofia, Bulgaria. (2009)
3- Freedom, Anxiety and Sin: Kierkegaard and the Temporal Progression of Experience, March-2013, Lisbon, Portugal. (2013)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, FELSEFE VE FEMİNİZM ÖZEL SAYISI Bahar/2013 (Süre : 2013 Yıl)
2- Özne Felsefe Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Süre : 2016 Yıl)
3- Özne Felsefe Dergisi, Güz-2016, Kierkegaard Özel Sayısı (Süre : 2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Arkhe-Logos Felsefe Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Özne Felsefe Dergisi, Makale (2016 Yıl)
2- Özne Felsefe Dergisi, Makale (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Felsefe Bölüm Başkan Vekili (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Davetli Konuşmacı, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, 19 Kasım, 2015. (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Urla Felsefe Günleri, 28-31 Ekim, 2015 Konuşmacı (Yıl:2015)
2- Davetli Konuşmacı, Kierkegaard Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 9 Aralık 2015 (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Network for Intercultural Dialogue andrnEducation:Turkey-Bulgaria, Project of EU, 2008-2010 (2008)
2- Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World International Scientific Research Project (August 2015-June 2016) (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Soren Kierkegaard'da Kaygı Kavramı (2014)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- International Kant Symphosium (2004)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- St. Olaf College (USA), Howard and Edna Hong Kierkegaard Library, Summer Fellow, 2014. (2014)
2- Doctoral research scholarship, Turkish Higher Education Council, Southern Illinois University (USA), 2010- 2011 (2010)
3- St. Olaf College (USA), Howard and Edna Hong Kierkegaard Library, Summer Fellow, 2015. (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Ozne Philosophy Journal, Kierkegaard Special Issue, Fall/2016

Ozne Philosophy Journal, Kierkegaard Special Issue, Fall/2016

11:17:57 16.12.2015

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Kierkegaard Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi 2015

Kierkegaard Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi 2015

11:16:02 16.12.2015

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Between the Death and Life; Camus& Kierkegaard

Between the Death and Life; Camus& Kierkegaard

11:15:03 16.12.2015

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Søren Kierkegaard'da Kaygı Kavramı

Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2015, ISBN 978-975-539-972-0

12:22:18 09.02.2015

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Varoluş Felsefeleri

Sentez Yayınları, Bursa: 2015, ISBN 978-605-9922-18-0

12:21:38 09.02.2015

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Feminizm ve Felsefe

Søren Kierkegaard'da Kaygı ve Cinsiyet, Özne Felsefe Dergisi, 18. Kitap, Bahar 2013, ISBN: 978-605-4639-65-6

12:14:24 09.02.2015

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Sinema ve Felsefe

Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür’ü ve Kierkegaard’ın Sessizlik Sanatı Üzerine (On Ingnar Bergman’s Seventh Seal and Kierkegaard’s Art of Silence), Özne Philosophy Journal, Bahar/2014.

12:09:44 09.02.2015

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Sin, Vices and Virtues

Freedom, Anxiety and Sin: Kierkegaard and the Temporal Progression of Experience, Inter-Disciplinary Press, ISBN: 978-1-84888-233-1, 2014.

13:31:27 11.12.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World International Scientific Research Project

17.07.2015
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email yakis(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.