Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1986
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
  • Anabilim Dalı : Patoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lisans : MAE Vet. Fak.
  • Doktora : Uludağ Üniversitesi
  • Doktora Dal : Patoloji
  • (Haziran 2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÖZMEN ÖZLEM,ADANIR RAMAZAN,HALIGÜR MEHMET,ALBAYRAK TAMER,KÖSE ONUR,İPEK VOLKAN, Parasitological and pathological observations of the house sparrow Passer domesticus, JOURNAL OF ZOO AND WILDLIFE MEDICINE, 44,3; 564-569, 2013. (2013)
2- ÖZMEN ÖZLEM,HALIGÜR MEHMET,İPEK VOLKAN, Immunohistochemical expression of osteopontin in canine and feline tumors, REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 166 1,2; 2-10, 2015 (2015)
3- KOCATÜRK MERİÇ,SALCI HAKAN,İPEK VOLKAN,ÇELİMLİ NUREDDİN,YILMAZ ZEKİ, Clinical approach to etiology diagnosis and treatment in dogs with pericardial effusion a retrospective study, Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 63; 289-296, 2016. (2016)
4- GÜL SATAR NİHAL YAŞAR,CANGÜL İBRAHİM TACİ,TOPAL AYŞE,KURT HASAN,İPEK VOLKAN,Önel Güneş İskender, The Effects of Tarantula Cubensis Venom Theranekron on Open Wound Healing in Rats, Journal of Wound Care, 26 2, 2017 (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- İPEK VOLKAN,AKGÜL ÖMER,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,İNAN SEVDA,BÜYÜKCANGAZ ESRA,MECİTOĞLU ZAFER,MECİTOĞLU GÜLNAZ, Internal form of caseous lymphadenitis in a Merino sheep, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 31,2; 71-76, 2012. (2012)
2- ALASONYALILAR DEMİRER AYLİN,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,İPEK VOLKAN,Bahri Yıldırım, Multiple organised haematomas in the presternal region of a cattle, Veterinary Record Case Reports, 0,1-3, 2013 (2013)
3- AKGÜL BARIŞ,ŞEN İSMAİL ALTUĞ,İPEK VOLKAN,ALASONYALILAR DEMİRER AYLİN,ÇETİN MELİKE,SEYREK İNTAŞ DENİZ, A case of Lipoma in a parrot, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 32,2; 57-61, 2013. (2013)
4- İPEK VOLKAN,AKKOÇ AHMET,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT, Case of lung tuberculosis and liver telangiectasis in a Holstein Friesian cattle, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 32,1;67-70 (2013)
5- İPEK VOLKAN,AKGÜL GÜLŞAH,AKKOÇ AHMET,AKGÜL BARIŞ, Brain Damage Following Dehorning in a Holstein Friesian Calf, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 33 1,2; 83-86, 2014. (2014)
6- Çeşme Hilal,İPEK VOLKAN,AKKOÇ AHMET,SALCI HAKAN, Bir köpekte primer intranazal transmissible venereal tümör TVT, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 34 1,2; 85-88 (2015)
7- ÖZDEMİR SALCI EMSAL SİNEM,İPEK VOLKAN,CANGÜL İBRAHİM TACİ,SEYREK İNTAŞ KAMİL, Limb deformities and abdominal wall defect complicated with intestinal eventration in Pekingese puppies, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 34 1,2; 77-80, 2015. (2015)
8- ŞEN İSMAİL ALTUĞ,İPEK VOLKAN,ALASONYALILAR DEMİRER AYLİN,SALCI HAKAN, Kıvırcık ırkı bir kuzuda meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 35 1,2; 61-64, 2016. (2016)
9- ÇEŞME HİLAL,İPEK VOLKAN,AKKOÇ AHMET,SALCI HAKAN, Spinal Malformation and Syringomyelia in a Calf, ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, 35 1,2; 53-56, 2016. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- HALIGÜR MEHMET,ÖZMEN ÖZLEM,HALIGÜR AYŞE,HASIRCIOĞLU SİBEL,İPEK VOLKAN,KALE MEHMET, Bovine Viral Diarrhea Virus Associated Malformations in a Holstein Friesian Calf, ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 67,4; 272-277 (2012)
2- İPEK VOLKAN,CANPOLAT ERSİN, Dermoid Cyst Penetrating the Abdominal Cavity in a Persian Cat, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 22 3; 469-472, 2016. (2016)
3- SALCI HAKAN,İPEK VOLKAN,Çetin Melike,AKGÜL GÜLŞAH,SÖNMEZ GÜRSEL, Multinodular Thyroid Gland Hypertrophy in a Camel, JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH, 23 1; 155-156, 2016. (2016)
4- SALCI HAKAN,KOCATÜRK MERİÇ,İPEK VOLKAN,ÇETİN MELİKE,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,YILMAZ ZEKİ, Bir Kedide İliak Arteryal Tromboembolizmin Saddle Trombus Ekokardiyografik EKO Magnetik Rezonans Anjiografi MRA ve Patolojik Bulguları, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 22 6; 972-978 (2016)
5- ALASONYALILAR DEMİRER AYLİN,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,AKKOÇ AHMET,ERTÜRKÜNER SALİME PELİN,GÜZEL MEYDANLI EMİNE ELİF,KUL OĞUZ,İPEK VOLKAN, Meningoencephalitis caused by pathogenic Sarcocystis species in a naturally infected sheep in Turkey, TIERAERZTLICHE PRAXIS AUSGABE GROSSTIERE NUTZTIERE, 45 1; 42-46, 2017. (2017)
6- İPEK VOLKAN, GÖÇMEN HÜBAN, CANGÜL İ. TACİ, ISOLATION OF STREPTOCOCCI FROM A FATAL CASE OF MYOCARDITIS IN A CAPTIVE BROWN BEAR (URSUS ARCTOS), JOURNAL OF ZOO AND WILDLIFE MEDICINE, 48 1; 269-271, 2017. (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- ÖZALP RABİA GÖZDE,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,Yıldız Hayrettin,İPEK VOLKAN,İNAN SEVDA,Akçay O Nuri, An Unusual Case of Residuel Ovary Syndrome Associated with Subsurface Epithelial Cyst Adenoma Leading Hyperestrogenism and Transmissible Venereal Tumor in a Spayed Female Dog, Journal of Veterinary Medicine and Research, 2 2; 1022, 2015. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Akkoç A., Alasonyalılar Demirer A., Kahraman M.M., Nak D., İpek V., (2013). Localization of Iron and Tumor Associated Macrophages TAMs in Canine Mammary Tumors Preliminary Results. Bursa Uludağ and Giessen Justus-Liebig Universities Academic Days (2013)
2- Salci H, Kocaturk Ocal M, Ipek V, Yilmaz Z (2014). Köpeklerde aort tümörlerinin tanı ve tedavi sonuçları 4 olgu . 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi (2014)
3- Özlem Özmen, Mehmet Halıgür, İpek Volkan (2012). KEDİ VE KÖPEK TÜMÖRLERİNDE OSTEOPONTİN OPN AKTİVİTESİNİN İMMUNUHİSTOKİMYASAL OLARAKİNCELENMESİ. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- İpek V., Cangül İ.T.,Ersin Canpolat (2012). Bir İran kedisinde abdominal bölgede gözlenen dermoid kist olgusu. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2012)
2- Haligur M, Ozmen O, Haligur A, Hasircioglu S, Ipek V, Kale M (2010). Holstein bir buzağıda saptanan Arnold Chiari malformasyonu ve diğer anomaliler. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (2010)
3- İnan öztürkoğlu S., Cihan H., İpek V.,Önat K Cangül İ.T.,Aytuğ N (2011). Great Bustard Otis Tarda ırkı yabani kuşta gözlenen Aspergillus Fumigatus enfeksiyonu . 9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 314-315. (2011)
4- Alasonyalılar demire A., Kahraman M.M., Gül satar N.Y., İpek V.,İnan K. (2012). Golden retriever ırkı bir köpekte Rupture olmuş Epidermoid Kist olgusunun Sitolojik ve İmmunohistokimyasal Analizi. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2012)
5- İpek V, Akgül Ö, Kahraman MM, İnan S, Büyükcangaz E, Mecitoğlu Z, Mecitoğlu G, (2012). Merinos Irkı Bir Koyunda İç Organ Tutulumlu Kazeöz Lenfadenitis KLA Olgusu. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongrresi (Uluslararası Katılımlı, (2012)
6- Özyiğit MÖ, Nak D, İpek V, Şimşek G (2012). Bir kedide uzayan gebelik süresi ile ilişkili tek kornulu unicornuate uterus olgusu. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2012)
7- Alasonyalılar demire A., Kahraman M.M., İpek V., Bahri Yıldırım (2012). Bir Sığırın Presternal Bölgesindeki Organize Hematomalar. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2012)
8- İpek V, Kocatürk M, Salcı H, Yılmaz Z, Özyiğit MÖ (2012). Aorta cisimciği tümörlü bir köpekte şilöz perikardiyal efüzyon ve şilotoraks olgusu. VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2012)
9- AlasonyalılarDemirer A., Kahraman M.M., Akkoç A., Ertürküner S.P.,Güzel E.E.,Kul O., İpek V., (2013). Koyunlarda Sarcocystis sp nedenli Meningoensefalitis. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2013)
10- İpek V, Nak D, Akkoç A, Cangül İT (2013). Köpeklerde Meme Tümörlerinin Tanısında Sitolojik ve Histopatolojik Yöntemlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesinde Ön Sonuçlar. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2013)
11- ÖzdemirSalcı ES, İpek V, Cangül İT, Seyrekİntaş K (2013). Pekinez Yavrularında Ekstremite Ankilozu ve Artrogripozis ile Birlikte Bağırsak Eventrasyonu ile Komplike Abdominal Duvar Defekti. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2013)
12- Nak D, İpek V, Yıldız H, Özyiğit MÖ, Şimşek G, Nak Y (2013). Bir Kuzuda Rastlanan Dicephalus Olgusu. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2013)
13- İpek Volkan, Mutlu A Meriç, Akkoç Ahmet, Özyiğit M Özgür (2014). Bir yeşil iguanada Iguana iguana metastatik kalsifikasyonlar ile karakterize metabolik hastalık. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
14- İpek Volkan, Nak Deniz, Akkoç Ahmet, Salcı Sinem, Shahzad AH (2014). Bir kedide mukometra ile birlikte gözlenen adenomyozis olgusu. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
15- İpek Volkan, Nak Deniz, Karakaya Ebru, Shahzad AH (2014). Bir kedi uterusunda adenokarsiom fibrom ve pyometra olgusu. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (2014)
16- İpek Volkan, Çeçen Göksen, Akgül M Barış, Akbala Melike, Sönmez Gürsel (2014). Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroze sialoadenitis Küttner tümörü benzeri oluşumlar. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
17- İpek Volkan, Çetin Melike, A Demirer Aylin, Salcı Hakan (2014). Pointer ırkı bir köpekte unilateral nodüler granulomatöz episkleritis. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
18- Salcı Hakan, İpek Volkan, Kurt Hasan, KocatürkÖcal Meriç, Sönmez Gürsel (2014). Hernia diafragmatikalı bir kedide omental kapillar hemangioma nedenli şilotoraks ve şiloabdomen. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
19- Çatık Serkan, İpek Volkan, Akgül Ömer, Topal Onur (2014). Solunum güçlüğü çeken bir buzağıda pyonefrozis olgusu. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
20- Salcı E Sinem, Goncagül Gülşen, İpek Volkan (2014). Gebe koyunlarda vaginal smear ve mikrobiyolojik sonuçların karşılaştırılması. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) (2014)
21- Akgül M Barış, Şen İ Altuğ, İpek Volkan, A Demirer Aylin, Çetin Melike, İntaş Deniz S (2014). Lori ırkı bir papağanda Lorius garrulus rastlanan lipom olgusu. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 343-344. (2014)
22- Arda Ömer,Karakuzulu Hatice,İPEK VOLKAN,AKKOÇ AHMET,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR (2016). Bir Kapibara'da (Hydrochoerus hydrochaeris) İdrar Kesesi Torsiyonu. VIII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (2016)
23- ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,YILMAZ ÖZGE,SÖNMEZ GÜRSEL,Arda Ömer,İPEK VOLKAN (2016). Bir Güvercinde Atipik Tüberkülozise Bağlı Amyloid Oluşumu. VIII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- İPEK AYDIN,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,SÖZCÜ ARDA,İPEK VOLKAN (2016). Utilization of Yolk Sac during Holding Time and First Week Broiler Performance in Newly Hatched Chick with and without Access to Feed. The 5th Mediterranean Poultry Summit of the WPSA (2016)
2- SALCI HAKAN,KOCATÜRK MERİÇ,İPEK VOLKAN,ÇETİN MELİKE,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,YILMAZ ZEKİ (2016). Iliac Arterial Thromboembolism Saddle Thrombus in a Cat. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
3- SALCI HAKAN,KOCATÜRK MERİÇ,İPEK VOLKAN,ÇEŞME HİLAL,LEVENT PINAR,KAHRAMAN MÜJDAT MÜFİT,YILMAZ ZEKİ (2016). Hypertrophic Osteoarthropathy Caused by Pulmonary Chondrosarcoma in a Dog. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
4- ÇEŞME HİLAL,İPEK VOLKAN,AKKOÇ AHMET,SALCI HAKAN (2016). Spinal Malformation and Sryngomyelia in a Calf. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
5- AKBALA MELİKE,ÇEŞME HİLAL,İPEK VOLKAN,SALCI HAKAN (2016). Polymelia in a Merinos Breed Lamb. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
6- SEYREK İNTAŞ KAMİL,İPEK VOLKAN,ÖZDEMİR SALCI EMSAL SİNEM,ZENGİN MUHİTTİN (2016). Vulvar Squamous Cell Carcinoma in a Mare. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
7- SALCI HAKAN,İPEK VOLKAN,ÇETİN MELİKE,AKGÜL GÜLŞAH,SÖNMEZ GÜRSEL (2016). Nodular Thyroid Hyperplasia in a Camel. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
8- ÇELİMLİ NUREDDİN,CANATAN UYGUR,İPEK VOLKAN,TEMİZEL ETHEM MUTLU,AKBALA MELİKE,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,SEYREK İNTAŞ DENİZ (2016). Hemangiosarcoma Originating from the Bone Marrow of the Proximal Humerus in a Cat. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
9- ÖZFIRAT EREN CAN,İPEK VOLKAN,ŞEN İSMAİL ALTUĞ,GÜL SATAR NİHAL YAŞAR,SÖNMEZ GÜRSEL,CANATAN UYGUR (2016). Cutaneous Horn on the External Auditory Canal of a Hamster. 1. International Turkey Veterinary Surgery Congress (2016)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- İPEK VOLKAN,CANGÜL İBRAHİM TACİ,AKKOÇ AHMET (2016). Correlation between cytology histopathology and immunohistochemistry in the diagnosis of canine cutaneous and subcutaneous masses. 34th ESVP Meeting of the European Society of Veterinary Pathology - 27th ECVP Meeting of the European College of Veterinary Pathologists (2016)
Doktora Tezi
1- KÖPEKLERDE DERİ VE DERİ ALTI YERLEŞİMLİ KİTLELERİN TEŞHİSİNDE SİTOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Kuluçkada Çıkış Dağılımının Hatch Window İç Organ Gelişimine Civciv Kalitesine ve Çıkış Dağılımına Göre Çıkan Civcivlerde Yeme Ulaşma Zamanının Etlik Piliç Performansına Etkisi, Uludağ Üniversitesi, BAP (2015)
2- Kedi ve köpek tümörlerinde Osteopontin OPN aktivitesinin immunohistokimyasal olarak incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BAP (2011)
3- Listerialı koyunların sinir sisteminde oluşan lezyonların immunohistokimyasal metotla araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BAP (2012)
4- Köpeklerde Deri ve Deri Altı Yerleşimli Kitlelerin Teşhisinde Sitolojik ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi, BAP (2014)
5- Koyunlarda Merkezi Sinir Sistemindeki Sarcocystis Türlerinin Histopatoloji Immunohistokimya ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemleri ile Tanısı ve Ayırıcı Tanısının Yapılması, Uludağ Üniversitesi, BAP (2013)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Uludağ üniversitesi Lisansüstü kategorisi (doktora) başarı ödülü, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, 2015 (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2174
Email volkanipek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.