Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : A+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.
 • Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fak. Fizik Eğitimi Böl. Fizik Öğretmenliği
 • Y.Lisans : University of Southern California (M.S.)
 • Y.Lisans Dal : Science Education (2004-08-10 09:50:27)
 • Doktora : ODTÜ
 • Doktora Dal : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi  
 • Lisans Bölüm : Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi Bölümü- Fizik ABD
 • Y.Lisans : Güney Kaliforniya Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fen Eğitimi
 • Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doktora Dal : Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Şendağ, S. & Başer, V.G. (2013). Öğrenim teorileri ve öğretim teorileri. İçinde K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Ed) Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler pegem akademi (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Başer, V. G., Mutlu, N. (2012). Analyzing pre-service elementary teachers’ pedagogical beliefs. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (1), ISSN 1309-6249 (2012)
2- Şendurur,E., Şendurur, P., Mutlu, N. & ., Başer, V. G. (2012). Metacognitive awareness of pre-service teachers. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (1), ISSN 1309-6249 (2012)
3- Başer, V. G., Mutlu, N., Şendurur,P. & Şendurur, E. (2012). Perceptions of students about technology integration . e-Journal of New World Sciences Academy 7( 2) p. 591-598, ISSN:1306-3111 (2012)
4- Başer,V., Dulkadir,N., Sezgin,S.(2013). BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Süreçleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri: MAKÜ Örneği. Journal of Research in Education and Teaching. 2 (4) 105-112. ISSN: 2146-9199 (2013) (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Başer, V. G., Mutlu, N., Şendurur,P. & Şendurur, E. (2011). Investigation of factors affecting technology perceptions of elementary and junior high school students. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications27-29 April, 2011 Antalya-Turkey International Conference on New Trends in Education and Their Implications Proceedings Book. (2011)
2- Başer, V. G., Mutlu, N. (2011). An investigation of relationship between pre-service elementary teachers’ pedagogical beliefs and their technology integration perception. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications27-29 April, 2011 Antalya-Turkey International Conference on New Trends in Education and Their Implications Proceedings Book. (2011)
3- Şendurur, P., Başer, V. G., Şendurur,E., & Mutlu, N.(2011). Pre-service teachers’ information literacy self efficacy levels: Factors in interaction. (ICONTE) 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey. International Conference on New Trends in Education and Their Implications Proceedings Book. (2011)
4- Başer-Gülsoy, V.G, Taylan-Doğusoy, B. & Yakın, İ. (2014). Students internet and Web 2.0 use: a case of Burdur middle schools. International Internatıonal Conference on Education in Mathematıcs, Science & Technology May 16 – 18, 2014 Proceeding Book, Konya -Turkey (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yakın, İ., Başer-Gülsoy, V.G & Taylan-Doğusoy, B. (2014).The Investigation of Preservice Teachers’ Media and Technology Usage and Attitudes International International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology May 16 – 18, 2014 Abstract Book, Konya -Turkey (2014)
2- Başer,V.,Akbay,T.,Sezgin,S.,(2014).Augmented Reality Applications in Education. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium September 18-20, 2014. Trakya University Edirne /TURKEY (2014) (2014)
3- Başer,V.,Sezgin,S.,Erol,O.(2014).Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi. 24-26 Nisan İstanbul (2014). (2014)
4- Başer,V.,Sezgin,S.,Akbay,T.(2014).Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 18-20 Eylül, 2014. Trakya Üniversitesi / Edirne (2014) (2014)
5- Başer,V.,Sezgin,S.,Akbay,T.(2014).Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 18-20 Eylül, 2014. Trakya Üniversitesi / Edirne(2014) (2014)
6- Başer,V.,Akbay,T.,Sezgin,S.,(2014).BÖTE Öğrencilerinin 21. YY Becerileri Algılarının Kelime İlişkilentirme Testi Yoluyla Saptanması. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 18-20 Eylül, 2014. Trakya Üniversitesi / Edirne (2014) (2014)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Enformatik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2013)
2- Enformatik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
3- Enformatik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
4- Enformatik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
5- BÖTE Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
6- BÖTE Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email vbaser(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.