Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1986
  • Kan Gurubu : Brh +
  • Birimi : Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lise : Gümüşhane Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi (20.06.2004)
  • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : Burdur Eğitim Fakültesi
  • Lisans Bölüm : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (30.06.2009)
  • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Sosyal Bilgiler Eğitimi (31.05.2013)
ÖZGEÇMİŞ

İLGİ ALANLARI

Gezi ve Seyahat

Doğa Sporları

Fotoğraf

Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler

Tarih, Medeniyet, Kültür, Dil

Coğrafya

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ATAYETER, Y., ARSLAN, M., SAKAR, T., ve TOZKOPARAN, U,. (2017). 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri Yönünden Değerlendirilmesi. Z. GÖLEN, İ, SERBESTOĞLU (Editörler). Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler - 2. (I. Baskı). Ankara: Gece Kitaplığı. (2017)
2- Atayeter, Y., Tozkoparan, U. (2016). Sosyal bilgiler derslerinden gezi gözlem yöntemini planlama, uygulama ve sonuçlandırma açısından bir değerlendirme. H. Babacan, S, Özer. (Editörler), Sosyal ve liberal bilimlerde yeni yönelimler, (1. Baskı). (s. 171-188). Ankara: Gece Kitaplığı. (2016)
3- ATAYETER, Y, TOZKOPARAN, U, YAYLA, O, SAKAR, T., Coğrafi bir Mekan olarak Burdur İli'nin Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ATAYETER,Y., YAYLA, O., TOZKOPARAN,U., SAKAR, T., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mekânsal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi (Burdur İli Örneği). (2018)
2- ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., YAYLA, O., SAKAR, T., 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri Yönünden Değerlendirilmesi (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ATAYETER, Y , TOZKOPARAN, U . (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenleri İle 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrencilerinin Gezi Gözlem Yöntemi Üzerine Düşenceleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (5), 1-21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ebed/issue/22327/239286 (2014)
2- ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., YAYLA, O., Halgent Şelalesi (Gümüşhane) (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ŞAHİN, H, TOZKOPARAN, U. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde İlkeler, Yöntemler ve Teknikler. A. TEMİZER, R. KARAPINAR. (Editörler). I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu.(1. Baskı). (s. 191-216). Ankara: Gece Kitaplığı (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atayeter, Y., Tozkoparan, U. (2016). Sosyal bilgiler derslerinden gezi gözlem yöntemini planlama, uygulama ve sonuçlandırma açısından bir değerlendirme. Sosyal ve liberal bilimlerde yeni yönelimler sempozyumu, İtalya-Milano. (2016)
2- Tozkoparan, U. (2013),.“ Burdur İlindeki Sosyal Bilgiler Öğretmenleri İle 6. Sinif Sosyal Bilgiler Öğrencilerinin Gezi Gözlem Yöntemi Üzerine Düşenceleri “ 1. Uluslararası İlköğretim Öğrenci Kongresi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları. (2013)
3- GÖKÇE, F., ELİBOL, A., TOZKOPARAN, U,. ACAR, R. (2017). Yeşilova İlçesinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi: Burdur. (2017)
4- ONGUN, U., GÖKÇE, F., ELİBOL, A., TOZKOPARAN.(2017). Kültür Turizminin Kırsal Turizmle Bütünleşmesi ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Ağlasun/Sagalassos Antik Kenti Örneği, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi: Muğla. (2017)
5- TOZKOPARAN, U., ÖNAL, H., YAYLA, O., Türk Cumhuriyetlerinden Lisans Öğrenimi Tamamlamak Amacıyla Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Türkiye’ye Bakış Açıları (Burdur İli Örneği). IV. TURKCESS. Azerbaycan. (2018)
6- KILINÇ, M., YAYLA, O., TOZKOPARAN, U., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Burdur İli Örneği)). IV. INES. Alanya. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Tozkoparan, U. (2013). Burdur ilindeki öğrencilerin gezi ve seyahat kültürüne yönelik düşünceleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 10 Kasım’da Atatürk’ü Anlamak Konulu Konferans (Yıl:2012)
2- Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Tarihi Yalanlar ve Gerçekler Konulu Konferans (Yıl:2017)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- I. Uluslararası Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Tozkoparan, U., Yayla, O., Yılmaz,. M. Akdağ, İ. (2013). "Gümüşhane Pestil Kömesini Tanıtıyor Projesi", T.C A.B Bakanliği A.B Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı Ortaklığında Hazırlanan Proje, Gümüşhane. (2013)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Tozkoparan, U., Yayla, O., Yayla, M. (2011). "T.C A.B Bakanlığı A.B Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, Avrupa’ da Türk İzleri Projesi"; Almanya, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya. (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Tozkoparan, U., Yayla, O., Akdağ, İ. (2018). "Hayeller İçin İlk Adım Projesi", T.C. Gençlik ve Spor Bakanliğı ile Tarih, Bilim ve Ekonomi Topluluğu Ortaklığında Hazırlanan Proje, Burdur. (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Tozkoparan, U. (2013). Burdur İlindeki Öğrencilerin Gezi ve Seyahat Kültürüne Yönelik Düşünceleri (Proje No: 0145-YL-11), Burdur. (2013)
2- Tozkoparan, U. (2012). Burdur Merkez İlçenin Coğrafi Etüdü (Proje No: 0109-NAP-10 ), Burdur. (2012)
3- Tozkoparan, U. (2013). Kremna Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi, Burdur. (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

21. YY'da Türk Dünyasının Meseleleri ve Yeni Çözüm Yolları Konfreransımız Aralık 2018

Akademik Danışmanlığını yürüttüğümüz Tarih, Bilim ve Ekonomi Topluluğu'nun düzenlediği konferans. Konferansın detayları için bakınız: https://mehmetakif.edu.tr/haber/186/makuede-tuerk-duenyasinin-yeni-meseleleri-ve-coezuem-yollari-konusuldu-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-tarih-bilim-ekonomi-toplulugu-tarafindan-duezenlenen-tuerk-duenyasinin-yeni-meseleleri-ve-coezuem-yollari-isimli-konferans-makue-avsar-han-sinema-salonunda-gerceklestirildi

12:44:44 07.02.2019

Bu galeride fotoğraf 4 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Arkeoloji I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Mitoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Türkiye Coğrafyası - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Genel Türk Tarihi ve Kültürü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Arkeoloji II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Türkiye Turizm Coğrafyası - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Türkiye Turizm Coğrafyası - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Mitoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Pazarlama ve Dış Ticaret - Dış Ticaret
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Sağlık Programlar Bölümü - Çocuk Gelişimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi - Muhasebe ve vergi Uygulamaları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Pazarlama ve Dış Ticaret - Pazarlama
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri - Çocuk Gelişimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - İktisadi ve İdari Programlar Bölümü - İşletme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Pazarlama ve Dış Ticaret - Dış Ticaret
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Büro Hizmetleri ve Sekreterlik - Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Büro Hizmetleri ve Sekreterlik - Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Pazarlama ve Dış Ticaret - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organizasyon - Lojistik

Lisans

Okul Deneyimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Fen Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Kimya
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik - Hemşirelik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 618 11 13 / 6278
Email utozkoparan(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi https://mehmetakif.academia.edu/UğurTOZKOPARAN
Adres Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu Yeşilova/Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.