Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Birimi : Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gazi İlkokulu (1983)
 • Orta Okul : Aksu Öğretmen Okulu (1986)
 • Lise : Cumhuriyet Lisesi (1989)
 • Lisans : Çukurova Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
 • Lisans Bölüm : Turizm (1996)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İktisat (2004)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İktisat
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                             :  Utku ONGUN

Doğum Yeri ve Tarihi           : Yeşilova/BURDUR                                         

 EĞİTİM ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR

Öğrenim Durumu

Okulun Adı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

İlkokul

Hürriyet İlkokulu

  

     1983

Ortaokul

Aksu Öğretmen Okulu

   

     1986

Lise

Cumhuriyet Lisesi

    

     1989

Yükseköğretim    

Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

     

     1996

 

 

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ DURUMU

Yüksek Lisans Eğitim Yılları

      2001

      2004

Yükseköğretim Kurumu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Krizlerin Antalya Turizmine Etkisi

 

 

DOKTORA / İHTİSAS / SANATTA YETERLİK EĞİTİM DURUMU

 1. Doktora/İhts./Sant.Yeterlilik Eğitimi Aldığı Yıllar

      08/09/2008

       23/06/2015

Yükseköğretim Kurumu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Doktora İhts.Tez Başlığı

Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği

 

 

İLGİ ALANLARI

Turizm Ekonomisi, Kırsal Turizm, Ekonomi, Alternatif Turizm Türleri, Bölgesel ve Kırsal Kalkınma

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Albeni, Mesut ve Ongun, Utku, (2005), "Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri", SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, ss: 93-112. (2005)
2- Ongun, Utku ve Türkoğlu, Musa, (2016), Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma, Karabük Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 6, Cilt: 1, ss: 145-161 (2016)
3- ONGUN, U. ÇİÇEK, U ve ÇUHADAR, Y. (2017), “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar”, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (2): 144-156. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, (2014),"Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği", International Journal of Social and Economics Science 4 (2), ss: 51-57. (2014)
2- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir ve Durgun Kaygısız Ayşe, (2015), "Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, ss: 99-116. (2015)
3- Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, (2015), Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği, International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2): ss: 46-55, (2015)
4- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir ve Durgun, Kaygısız, Ayşe, (2015), Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi, International Journal of Social and Economic Sciences, 5 (1), ss: 122-131, (2015)
5- Durgun Kaygısız, Ayşe, Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, (2016), Burdur İli Turizm Stratejisinin Belirlenmesi ve SWOT-AHP Uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1,Nisan, Eskişehir, ss:157-186. (2016)
6- Ongun Utku, Gövdere Bekir ve Çiçek Uğur, (2016), "Yeşilova'nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 7, Sayı. 16, ss: 75-88. (2016)
7- Ongun, Utku. Gövdere, Bekir. ve Çelik, Tuncay. (2016), "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 17, Aralık ss: 406-423. (2016)
8- Çelik, Tuncay-Gövdere, Bekir ve Ongun, Utku (2016), "Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Yapısal Dönüşümün İzleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ciep Özel Sayısı, Isparta, ss: 845-857. (2016)
9- 0ngun, Utku. Sop, Adem Serhat. Yeşiltaş, Murat. ve Ekiztepe Akıncı, Burcak. (2017). "Alternatif Bir Ekoturizm Merkezinin İncelenmesi: Lisinia Doğa Örneği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Cilt: 9, Sayı: 16. ss: 49-60.. (2017)
10- Ongun, Utku, (2017). "Değişen Turistik Eğilimlere Bir Cevap: Kırsal Turizm ve Türkiye Uygulamaları", Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Eylül, ss: 131-143. (2017)
11- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir. Kilinç, Uğur. ve Yeşiltaş, Murat. (2017), "Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 147-162.. (2017)
12- Utku, O. & Kösekahyaoğlu, L. & Gövdere, B. (2018). Perspective of Local People on Rural Tourism: The Case of Lavender Stream in Burdur / Akçaköy, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 50-62 (2018)
13- Ongun, U. Gövdere, B. ve Kösekahyaoğlu, L. (2018), Kırsal Turizm Kapsamında Yerel Halkın Beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi Örneği, Turizm & Araştırma Dergisi, 7 (2), 43-58 (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Durgun Kaygısız, Ayşe, Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, Burdur İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi, 1. Teke Yöresi Sempozyumu, Cilt: I, 4-6 Mart 2015, ss. 353-366, Burdur (2015)
2- Ongun, Utku, Kösekahyaoğlu, Levent. ve Gövdere, Bekir. (2017). “KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL TURİZM: BURDUR/AKÇAKÖY LAVANTA DERESİ PROJESİ” 18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin Artuklu Üniversitesi, 18-22 Ekim 2017, ss: 861-869, Mardin. (2017)
3- Ongun, U. Kilinç, U. ve Kilinç, O. (2018). “Festivallerin Kırsal Turizm Üzerindeki Etkileri: Isparta Güneykent Kasabası ve Ardıçlı Köyü Gül Festivali Örneği”, 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim 2018, Afyonkarahisar. 701-714. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Uygulaması, 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Afyon 8-11 Ekim, 2015, ss: 42-42. (2015)
2- Ongun Utku, Gövdere Bekir ve Durgun Kaygısız Ayşe., Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi, 4.Kırsal Turizm Kongresi, Afyon, 8-11 Ekim 2015, ss: 41-41. (2015)
3- Ongun, Utku. Sop, Serhat Adem. Yeşiltaş, Murat ve Akıncı Ekiztepe, Burçak. (2016), Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Ve Potansiyel Turizm Değeri Olarak Eko Turizm Örneği: Lisinia, 18-22 Mayıs 2016, 5. Uluslararası Kırsal Kongresi, Marmaris/Muğla, ss: 101-101. (2016)
4- Ongun, Utku. Gövdere, Bekir ve Çiçek, Uğur. (2016), Yeşilova‟nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Swot Analizi, 18-22 Mayıs 2016, 5. Uluslararası Kırsal Kongresi, Marmaris/Muğla, ss: 100-100. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ongun Utku ve Gövdere Bekir. (2014).. Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği, 3. Kırsal Turizm Sempozyumu. Antalya, Poster Sunumu. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kilinç, Olcay. Kilinç, Uğur. ve Ongun, Utku. (2017), "Burdur İli’nin Gastronomik Çekicilikleri: Burdur Mutfağı’ndan Örnekler", VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan 2017. ss: 87-106.. Gaziantep. (2017)
2- Kilinç, Olcay, Kilinç, Uğur, ve Ongun Utku. (2018). "Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Niyeti: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm Yüksekokulu Örneği", 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 27-29 Eylül 2018, Mersin, ss; 595-606 (2018)
3- ONGUN., UTKU. İNANIR, ALİ VE KİLİNÇ OLCAY (2019), "YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜN KIRSAL VE KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: AĞLASUN İLÇESİ ÖRNEĞİ, VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19-20 NİSAN 2019, ANAMUR/MERSİN (2019)
4- ONGUN., UTKU.,KİLİNÇ UĞURVE ÇUHADAR MURAT (2019), "GAZİPAŞA'NIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ UYGULAMASI", VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19-20 NİSAN 2019, ANAMUR/MERSİN (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir ve Çelik, Tuncay, "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Vision, 28-30 September 2016, Bakü- Azerbaycan. ss:168-168 (2016)
2- Çelik, Tuncay, Gövdere, Bekir ve Ongun Utku., "Dezenfasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Yapısal Dönüşümün İzleri", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Reginal Visions, 28-30 Septemper 2016, Bakü-Azerbaycan.ss: 163-163 (2016)
3- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir. Kilinç, Uğur. ve Yeşiltaş, Murat. (2017), "Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi", 6.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve First International Rural Tourism and Development Congress, 04-06 Mayıs 2017, ss: 135-135, Bursa. (2017)
4- Ongun, Utku. Sarıca, Öztürk. Çiçek, Uğur. ve Kilinç, Olcay. (2017), Kırsal Turizmin Kırsal Halka Katkıları: Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Örneği, 6.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve First International Rural Tourism and Development Congress, 04-06 Mayıs 2017, ss: 111-111, Bursa. (2017)
5- Ongun, Utku. Gövdere, Bekir. ve Çiçek, Uğur. (2017). "Kırsal Alanlarda Kurulan Meslek Yüksekokulların Sorunları ve Çözüm Önerileri", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs Alanya. ss.1184-1184. (2017)
6- Ongun, Utku. (2017). "Değişen Turistik Eğilimlere Bir Cevap: Kırsal Turizm Ve Türkiye Uygulamaları ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs Alanya. ss.1185-1185. (2017)
7- Ongun, Utku. Çiçek, Uğur ve Çuhadar, Yusuf . (2017), "Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar", 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan, ss: 226-226, Burdur. (2017)
8- Ongun, Utku. Kandemir, Hamza . ve Çuhadar , Yusuf .(2017). "Burdur İlinin Rekreasyonel Faaliyet Olanaklarının Değerlendirilmesi", 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Sempozyumu, 21-23 Nisan, ss: 166-166, Burdur. (2017)
9- Ongun, U. Gövdere, B. ve Kösekahyaoğlu, L. (2017). “Expectatıons of Local Populatıons in Rural Tourısm: Example of Isparta - Kuyucak Lavender Valley”, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet, 5-7 Ekim 2017, ss: 303-305, Isparta. (2017)
10- Ongun, U. Gökçe, F. Elibol, A. ve Tozkoparan, U. (2017). "Kültür Turizminin Kırsal Turizmle Bütünleşmesi ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Ağlasun/Sagalassos Antik Kenti Örneği", Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 04-08 Ekim 2017, Muğla. ss. 125-125. (2017)
11- Utku ONGUN, Serhat Adem SOP, Murat YEŞİLTAŞ, Öztürk SARICA, (2018), “Lavanta Bahçelerinin Kırsal Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi: Burdur İli Örneği”, 7. Ulusal ve 2. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum/Muğla. (2018)
12- Olcay KILINÇ, Utku ONGUN, Uğur KILINÇ. (2018), “Isparta’nın Yalvaç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyeli”, 7. Ulusal ve 2. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum/Muğla. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Krizlerin Antalya Turizmine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2004. (2004)
Doktora Tezi
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği, Isparta 2015. (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, Cilt:22, Sayı: 1, 2017 (2017 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 15. Haziran 2016. (2016 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 18, Mart 2017. (2017 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 19, Haziran 2017 (2017 Yıl)
5- İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD) (2017 Yıl)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 21 (ÖZEL SAYI), Ekim 2017. (2017 Yıl)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 19. (2017 Yıl)
8- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, Cilt:28, Sayı: 3, 2017 (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Turizm Akademik Dergisi-Sayı 2, Cilt: 1, Bahar (2015 Yıl)
2- Turizm Akademik Dergisi-Sayı 1, Cilt:3, Bahar (2016 Yıl)
3- Turizm Akademik Dergisi Sayı 1, Cilt:4, Bahar (2017 Yıl)
4- Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017 (2017 Yıl)
5- Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 1, 2017 (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Yıl:2012)
2- MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Yıl:2013)
3- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2012)
4- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2013)
5- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2014)
6- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2015)
7- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2016)
8- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2017)
9- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email utkuongun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.