Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1975
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • (1985)
 • Orta Okul : Burdur Lisesi (1988)
 • Lise : Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi (1991)
 • Lisans : Selçuk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Matematik Öğretmenliği (1995)
 • Y.Lisans : Balıkesir Üniv. Fen Bilimleri Enst.
 • Y.Lisans Dal : Matematik, Sezgisel Kümelerin Sigma Cebiri (1999 Haziran)
 • Doktora : Gazi Üniv. Eğitim Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • (2007-11-23)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Matematik Eğitimi (03/04/2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Kavram Yanılgıları, Matematiksel Modelleme, Kavram Öğretimi, Bilgisayar Destekli Öğretim, Materyal

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Geometri Öğretiminde Paint Kullanımı (2013)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- The Science And Education at The Begining Of The 21st Century In Turkey. St. Kliment Ohridski Unv. Press: Sofia (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Fonksiyon Öğreniminde Kavramsal Zorluklar (Conceptual Obstacles Concerning the Learning of the Function) (2006)
2- İşbirlikli Öğrenmenin Matematikte Başarıya ve Tutuma Etkisi (2010)
3- Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi (2014)
4- Ninth Graders’ Understanding of the Concept of Function within a Graphical Representation (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The Evaluation of the Relationship Between Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Mathematical Modeling and Reading Comprehension Skills (2013)
2- HIGH SCHOOL STUDENTS’ MISCONCEPTIONS AND ERRORS IN SOLVING RATIONAL EQUATION (2012)
3- Concept of Function: Transferring the Definitional Knowledge to Multiple Representations and Some Misconceptions (2012)
4- Matematik Öğretmen Adaylarının Boyut Ölçütleri (Prospective Mathematics Teachers’ Criteria of Dimension) (2011)
5- GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE MS PAINT KULLANIMI (2014)
6- Ninth Graders’ Notational Errors in Function Concept and Some Misconceptions (2014)
7- Examınıng Prospectıve Mathematıcs Teachers’ Abılıtıes of Mathematıcal Modellıng (2014)
8- Mathematics teachers’ criteria of dimension (2014)
9- Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi (2015)
10- Matematik Özyeterlik Algısının Matematik ÖğretmeyernYönelik Kaygıya Etkisi (2015)
11- An Investigation of High School Students’ Mathematics Fears According to Some Variables (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The Ring and Algebra of Intuitionistic Sets (Sezgisel Kümelerin Halka ve Cebiri) (2011)
2- Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Matematik Akademik Başarısı ve Özyeterliğine Etkisi (THE EFFECT OF THE STUDENTS TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS METHOD ON MATHEMATICS ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SELF-EFFICACY) (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- THE EFFECT OF TEACHER’S PEDAGOGIC COMPETENCY ON STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD MATHEMATICS (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Prospective mathematics teachers’ opinions on the effects of affective factors in mathematics achievement (2010)
2- Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi (2014)
3- Kişiliğin Matematik Öğretme Kaygısına Etkisi (2014)
4- Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Başarısında Duyuşsal Faktörlerin Etkisine Yönelik Düşünceleri (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- The effect of a maplet developed in the programme maple on understanding the definition of limit in sequences (2013)
2- THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ COMPREHENSION OF READING AND MATHEMATICAL MODELING PROBLEM (2012)
3- EIGHTH GRADE STUDENTS’ STRATEGIES TO SOLVE NONROUTINE MATHEMATICS PROBLEMS (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- The Effect of Mathematics Self-Efficacy Belief on Mathematics Teaching Anxiety (2014)
2- Ninth graders' understandings the concept of function within a graphical representation (2013)
3- İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarılarına Anne Babanın Eğitim Düzeyinin Etkisi (2013)
4- 7th Grade Students’ Understandings of Negative Integers (2015)
5- INVESTIGATING 11TH GRADE STUDENTS’ VAN-HIELE LEVEL 2 OF GEOMETRICAL THINKING (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Sezgisel Kümelerin Sigma Cebiri (1999)
Doktora Tezi
1- İşbirlikli Öğrenmenin Matematik Başarısına, Kalıcılığa, Matematiğe Karşı Tutuma ve Matematik Özyeterlik Algısına Etkisi (2007)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2011)
2- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
3- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
4- Eğitim fakültesi, ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı başkanlığı (Yıl:2014)
5- Eğitim fakültesi, ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı başkanlığı (Yıl:2013)
6- Eğitim fakültesi, ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı başkanlığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Komisyon Üyeliği (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4024
Email ural(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.