Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 RH +
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Uluslararası Ticaret
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Adnan Menderes Üniversitesi - Dronten University of Applied Science
 • Lisans Bölüm : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik -Food Chain Management (2000)
 • Y.Lisans : Adnan Menderes Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Turizm Ana Bilim Dalı (2004)
 • Doktora : Adnan Menderes Üniversitesi
 • Doktora Dal : Turizm Ana Bilim Dalı
 • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Turizm pazarlaması, Tüketici davranışları

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kılınç O., Kılınç U. "Restoran işletmelerinde marka oluşturma" içinde Profesyonel Restoran Yönetimi. Editorler: Sarıışık M., Çavuş Ş ve Karamustafa K. Detay yayıncılık: Ankara (2009)
2- Keskin Kılınç U. Sosyal Bilimler Alanında Gömülü Teori. İçinde Nitel Araştırma: Neden? Nasıl? Niçin? Editorler: Yüksel A., Mil B., Bilim Y. Detay Yayıncılık Ankara (2007)
3- Çolakoğlu U., Keskin Kılınç U."Seçim" içinde "Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar" Editor: Demir C., Nobel Basımevi Ankara (2006)
4- Kılınç O., Kılınç U. "Dini Yeme İçme Adet ve Yasaklarının Turizmdeki Yeri: Alevilik Örneği" İçinde İnanç Turizmi: Seçme Konular Editor: Bilim Y., Özer Ö. Çizgi Kitabevi (2014)
5- Kılınç U., Kılınç O. "Etkili Şikayet Yönetim Süreci" içinde Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler Editorler: Aydın Tükeltürk Ş., Boz M. Detay Yayıncılık (2013)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yüksel A., Hancer M., Kılınç U." Empowerment Levels and Complaining Behaviours: A case of hotel customers' behaviour intention." in Promises and Perils in Hospitality and Tourism Management Edit by: Saurabh Kumar Dixit, Aman Pub. New Delhi. p.414 (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yüksel A. Kılınç U. "Konaklama İşletmelerinde Yetkilendirme ve Şikayet Sonrası Müşteri Davranışları Üzerine Etkileri" Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 14 (2): 108-118 (2003)
2- Yüksel A., Keskin Kılınç U. Employees Perspectives on Customer Complaints and recovery responses. Seyahat ve Turizm Araştırmaları dergisi 1 (3):13-25 (2003)
3- Yüksel A, Kılınç U., Yüksel F"Türk ve Hollandalı Otel Müşterilerinin Şikayet Davranışları: Farklar ve Benzerlikler" Seyahat ve Otel İşletmeciliği dergisi 1(2): 15-21 (2004)
4- Yüksel A., Kılınç U. Emplooyes Perspectives on customer complaints and recovery responses. Seayaht ve Turizm Araştırmaları dergisi. 1(3): 13-25 (2003)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yüksel A., Keskin Kilinç U., Yüksel F., "Cross national Analysis of Hotel Customers' Attitutes Toward Complaining and Their Complaing Behaviour" Tourism Management c.27: 11-24 (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Keskin U. Karakaş G, Colakoğlu Ü. Otel işletmelerinde insan kaynakları açısından kültürel farklılık ve farklılık yönetimine ilişkin bir uygulama. 1. Ulusal TUrizm İşl. Kongresi Başkent üniversitesi. Ankara (2001)
2- Keskin U. Kuşadasındaki 5 Yıldızlı otel işletmelerinde çalışan önbüro personelinin iş doyumu" Adnan Menderes Üniversitesi 2000-2001 Öğretim yılı Akademik semineri, Yardımcı ders kitabı. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kılınç U. Şİkayet yönetimi ve yetkilendirme: Resort otel inclemesi 3. lisansüstü turizm öğrencileri kongresi bildiriler kitabı.25-28 mayıs 2006 Çanakkale. Detay Yayıncılık (2006)
2- Çolakoğlu Ü. Kılınç U. Güzel B. Antalya ili ve Güney Ege'deki Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yabancı Personel ve Sorunları Adnan Menderes Üniversitesi 3. Bilim Haftası Etkinlikleri Bildiri Kitabı s. 42 Aydın (2001)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email ugurkilinc(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.