Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1977
  • Kan Gurubu : Brh+
  • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
  • Lisans Fakülte : İİBF
  • Lisans Bölüm : İKTİSAT
  • Y.Lisans : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
  • Y.Lisans Dal : MALİYE
  • Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  • Doktora Dal : İKTİSAT
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Çiçek, U., Kıymık, H., "Mükelleflerin Vergi Denetimine Karşı Bakışına Yönelik Bir Araştırma", Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Savaş Yayınevi, ISBN: 9786052180242. (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Çiçek U., Bitlisli F., The New Trends and Policies in Public Finance, Compatibility of Tax Burden Distribution in Turkey to the Efficiency Principle of Taxation: Comparison With OECD Countries, Lambert Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-620-2-07402-5, 2017. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kıymık, Hakkı, Çiçek, Uğur, “Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13. (2015)
2- Çiçek, Uğur - Kıymık, Hakkı, “Türkiye’de Binek Otomobil Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Yaklaşım Çerçevesinde Analizi”, Business Economics And Management Perspectives, V.2, N.1, (ss.58-69) (2015)
3- Çiçek,U, Hatırlı,S.A., “Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Analizi”, Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı:13, 2015. (2015)
4- Utku Ongun, Bekir Gövdere, Uğur Çiçek, (2016), Yeşilova nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 16, ss.75-88. (2016)
5- Çiçek, Uğur, Bitlisli, Ferhat, "Vergi Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinci ve Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma" Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, ss:261-277 (2017)
6- Ongun U, Çiçek U, Çuhadar Y, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar", Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017, 1(2): 144-156. (2017)
7- Gülşen, M , Çiçek, U., "Türkiye’de Kamu Kesimi Kaynak Tahsisinde Etkinliğin Sağlanması Amacıyla Mali Alan Oluşturma Çabaları", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 107-118. (2018)
8- Çiçek, U., Uğur, K., "Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi: 2012-2017 Dönemi", International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, Haziran (2018), 4(8), (353-364). (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek,S.,Çiçek,H.G.,Çiçek,U.,"Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Uygulamaları ve Isparta İli Örneği",22.Maliye Sempozyumu,Antalya,2007. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek,U, Kıymık,H, Gelendost(Isparta) İlçesinde Elma Üreticilerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, 2010. (2010)
2- Kıymık,H, Çiçek,U, Gelendost Meslek Yüksekokulu Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Yerel Ekonomiye Etkileri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, 2010. (2010)
3- Utku Ongun, Bekir Gövdere, Uğur Çiçek, (2016), Yeşilova‟nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Swot Analizi, 18-22 Mayıs 2016, 5. Ulusal Kırsal Kongresi, Marmaris/Muğla (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek,U.,Hatırlı,S.A.,"Küresel Ekonomik Krizin Türkiye İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Analizi",Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta,2009. (2009)
2- R.Altindag, N.Sengun, A.Guney, S.Demirdag, M.Mutluturk, U.Cicek, R.Kistir, Relationships of Impact Strength Index (I.S.I.) With Physico-Mechanical And The Chemical Properties of Coals, Forum of Mining Engineers–2011 International Scientific and Practical Conference, 68-75 pp.,Dnipropetrovsk, Ukrayna, Ekim, 2011. (2011)
3- Altındağ, R.,Çiçek, U., Karagüzel, R., "Türkiye Doğaltaş Sektörünün Ekonomik Analizi", Türkiye 9 .Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi,13/15 Aralık 2017, Antalya. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek, U, Kıymık, H, Bitlisli, F, 'Türkiye’de Vergi Yükünün Vergi Türleri Arasındaki Dağılımının Analizi', Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Reginal Visions, 28-30 Septemper 2016, Bakü-Azerbaycan. (2016)
2- Uğur Çiçek, Ferhat Bitlisli, Hatice Şimşek,'Vergi Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinci ve Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma', Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, 2016, s:130. (2016)
3- Ongun, U. Sarıca, Ö. Çiçek, U. ve Kilinç, O. (2017), Kırsal Turizmin Kırsal Halka Katkıları: Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Örneği, 6.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve First International Rural Tourism and Development Congress, 04-06 Mayıs 2017, Bursa. (2017) (2017)
4- Utku ONGUN, Uğur ÇİÇEK ve Yusuf ÇUHADAR (2017), "Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar", 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan, Burdur. (2017) (2017)
5- Ongun, U. Gövdere, B. ve Çiçek, U. (2017). "Kırsal Alanlarda Kurulan Meslek Yüksekokulların Sorunları ve Çözüm Önerileri", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs Alanya. ss.1184-1184 (2017) (2017)
6- Çiçek, U., Kuzudişli, S., "Türkiye’de Erdemli-Erdemsiz Malların Tüketimine Yönelik Uygulanan Bir politika: Kamu Spotu",II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 28 Eylül – 1 Ekim 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya (2017)
7- Gülşen, A., Çiçek, U., " Kamu Kesimi Kaynak Tahsisinde Mali Alanın Önemi: Türkiye Değerlendirmesi", II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 28 Eylül – 1 Ekim 2017, Avantgarde Hotel, Kemer, Antalya (2017)
8- Çiçek, U., Uğur, K, "Türkiye’de Vergi Harcamalarının Makroekonomik Göstergeler İçindeki Payının Analizi", III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Çorum. (2018)
9- Çiçek, U., Gülşen M.A., Keskin, T., "Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Vergi Teşvikleri", III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Çorum. (2018)
Doktora Tezi
1- Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Analizi (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (2016 Yıl)
2- Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (2017 Yıl)
5- Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (2017 Yıl)
6- Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

VERGİ HUKUKU - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
KAMU MALİYESİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim

Lisanüstü

TÜREV ÜRÜNLERİ VE MUHASEBELEŞTİRME - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İŞLETMELERDE VERGİLENDİRME VE MUHASEBESİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2596
Email ugurcicek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.