Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1969
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Enerji Sistemleri Mühendisliği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Abidinpaşa İlkokulu
 • Orta Okul : 29 Ekim Ortaokulu
 • Lise : Başkent Lisesi
 • Lisans : Hacettepe Üniv. Mühendislik Fak.
 • Lisans Bölüm : Fizik Mühendisliği (1992)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniv.
 • Y.Lisans Dal : Fizik Müh.Böl. Katı Hal Fiziği ABD (1995-08-23 11:55:56)
 • Doktora : Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Fizik Müh.
 • (2001-03-02 11:55:56)
 • Doçenlik : MAE
 • Doçenlik Dal : Fizik (2010-04-20 12:52:36)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Enerji Sistemleri (08/10/2015)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı                       : Tayyar GÜNGÖR

2.      Doğum Tarihi                 : 18 Haziran 1969

3.      Unvanı                             : Doçent. Dr.

4.      Öğrenim Durumu           :  

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Fizik Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1995

Doktora

Fizik Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

2001

 

Çalıştığı Kurum              : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   

5.      Akademik Unvanlar   

  

Araş.  Gör.                

Fizik Müh. Bölümü      

Hacettepe  Üniversitesi          

1992-2003

Öğr. Gör. Dr.

Fizik Müh. Bölümü      

Hacettepe  Üniversitesi

2003-2008

Yardımcı Doçent Dr.

Fizik Bölümü      

Akdeniz  Üniversitesi          

2008-2009

Yardımcı Doçent Dr.

Fizik Bölümü      

Mehmet Akif Ersoy  Üniversitesi

2009-2010

Doçent Dr.

Fizik Bölümü      

Mehmet Akif Ersoy  Üniversitesi

2010-2013

Doçent Dr.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü      

Mehmet Akif Ersoy  Üniversitesi

2013-…

Doçent unvanını aldığı tarih: 2010

 

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

 

YILDIRIMLAR A., “ Zn tabanlı heteroeklemlerin kapasitans-voltaj karakterizasyonu“, Mehmet  Akif Ersoy Üniversitesi, 2014.

BİLGİÇ E., “Metal Nanoparçacıkların Bitki Yaprağı Özütlerinden Eldesi ve Karakterizasyonu “, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2014.

Erarslan, N., “Geniş Bant Aralıklı Saydam İletken Oksit Zno İnce Filmlerinin Kalınlığına Bağlı Elektriksel Ve Optiksel Karakterizasyonu”, Akdeniz Üniversitesi, 2010.

 

 6.2 Doktora Tezleri

Kavasoğlu, N., “Kimyasal Püskürtme Sisteminde Osilatör Frekansının ZnO ve Alaşımlarının Elektrooptiksel Özelliklerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.   

 

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

·         Ebru GUNGOR, Tayyar GUNGOR, Deniz CALISKAN, Abdullah CEYLAN and Ekmel OZBAY, “Co Doping Induced Structural and Optical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”, Applied Surface Science, 318 318 (2014) 309–313.

·         E. Gungor, T. Gungor , “Effect of the substrate movement on the optical properties of ZnO thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis”, Advances in Materials Science and Engineering,  Volume 2012, Article ID 594971, 7 pages  (2012). 

·         Isa Sıdır, Erol Tasal, Yadigar Gulseven, Tayyar Gungor, Halil Berber, Cemil Ogretir, "Studies On Solvatochromic Behavior Of Some Mono azo Derivatives Using Electronic Absorption Spectra",International  Journal of  Hydrogen Energy. 34, 5267- 5273 (2009).

·         Yadigar Gulseven, Erol Tasal, Isa Sıdır, Tayyar Gungor, Halil Berber, Cemil Ogetir, "Solvatochromic Effect Studies On The Absorption Spectra Of 4-((2-Ethylphenyl) Diazenyl) Benzene-1,3-Diol And 2-((2-Ethylphenyl) Diazenyl)Benzene-1,3,5-Triol Molecules", International  Journal of  Hydrogen Energy. 3 4, 5255- 5259 ( 2009 ).

·         T. Güngör, B. Saka, "Calculation of the optical constants of a thin layer upon a transparent substrate from the reflection spectrum using a Genetic Algorithm, Thin Solid Films, Vol. 467, (2004) 319-325.

·         J. Willekens, M. Brinza, T. Güngör, G.J. Adriaenssens, M. Nesládek, W.M.M. Kessels, A.H.M. Smets, M.C.M. van de Sanden, "Optical spectrocopy of the gap state density in etp-deposited a-Si:H", Journal of Non-Crystalline Solids,338-340 (2004) 244-248.

·         Keyf F. and Güngör T. "Comparison of effects of bleacher and cleansing tablet on reflectance and surface changes of a dental alloy used for removable dentures, Journal of biomaterials applications, Vol. 18, No: 1 July 2003.

·         Güngör T. and Tolunay H. "Drift mobility measurements in a-SiNx:H" "Journal of Non-Crystalline Solids", Vol 282/2-3, (2001) pp197-202.

 

7.2Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

·      T. Güngör, E. Güngör and B. Saka, "Determination of Thin Film Thickness and Optical Constants from Optical Transmission and Reflection Spectra using the Genetic Altorithm", Balkan Physics Letter,322-327, Special Issue  (2008).

·      Güngör T. "Determination of optical constant and thickness for a-SiNx:H thin film" Journal of Research in Physics, Vol. 27, No.1, (1998) 1-9.

·      Kodolbaş A. O.,  Eray A., Tolunay H., Güngör T., Adriaenssens G., and Öktü Ö., "Light Induced Effects in    a-SiC:H with Low Carbon Content", Electronic, Optoelectronic and Magnetic Thin Films, Vol.1, 644-647 (1995).

 

7.3  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

 

·      Tayyar GUNGOR, and Mustafa Arı,  “PIC Based Boxcar Averager System Design and Application”,  Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition (SATF2014), September 2014.

·      Ebru GUNGOR, Sevcan ERCAN and Tayyar GUNGOR, “Al Doping Induced Optical and Electrical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”,  Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition (SATF2014), September 2014.

·      Tayyar GUNGOR and Ebru GUNGOR        “Preparation of the Metal Oxide Nanoparticles by Sparking Deposition Process”,   International Conference on NanoScience and NanoTechnology for Next Generation,  August 2014.

·      Ebru GUNGOR and Tayyar GUNGOR, “Optical Properties of Sol-Gel Prepared Al:ZnO Thin Films by Dip Coating System”,  International Conference on NanoScience and NanoTechnology for Next Generation,  August 2014.

·      A.YILDIRIMLAR, E. GUNGOR, V. BILGIN and T. GUNGOR, “The Effects of Temperature on The Current And Capacitance Characterization of n-ZnO/p-Si Heterojunction”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararasi Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013, İstanbul – Türkiye.

·       A. Yıldırımlar, E. Güngör and T. Güngör, The frequency dependentcapacitance characterization of n-ZnO/p-Si heterojunction, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararasi Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013, İstanbul – Türkiye.

·      E. Bilgiç, T. Güngör, B. Uluğ, ‘‘Kekik Bitkisinin İndirgen Olarak Kullanılmasıyla, Metal Nanoparçacıklarının Üretimi ve Karakterizasyonu.’’, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararasi Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013, İstanbul – Türkiye.

·      E. Bilgiç, T. Güngör, B. Uluğ, ‘‘Ceviz ve Haşhaş Özütlerinden Gümüş Nanoparçacıkların Üretimi ve Karakterizasyonu.’’, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararasi Fizik Kongresi, 2-5 Eylül 2013, İstanbul – Türkiye.

·      Ebru GUNGOR, Tayyar GUNGOR, Deniz CALISKAN, Abdullah CEYLAN and Ekmel OZBAY, “Co Doping Induced Structural and Optical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”, NanoTR June 2013.

·      E. Güngör ve T.Güngör, “Katmanlı ZnO ince filmlerin optik sabitlerinin belirlenmesi”, Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla TÜRKİYE, Eylül 2011.

·      T. Güngör, E. Güngör and B. Saka, “Determination of Thin Film Thickness and Optical Constants from Optical Transmission and Reflection Spectra Using the Genetic Algorithm”, Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, Malatya TURKIYE, Ağustos 2007.

·      N. Kavasoğlu, A. S. Kavasoğlu, T. Güngör, "Properties of ZNXCD1-XO Films Deposited by Spray Pyrolysis Method", ILASS-7, Muğla, 10-12 Eylül 2007.

·      T. Güngör, B. Saka, "The comparision of optical constants determined with genetic algorithm and iterative method using optical measurements", TFD-23, 1395-1397, 13-16 Eylül 2005.

·      N. Kavasoğlu, F. Ercan, T. Güngör, "The effects of excitation frequency on the Structural, electrical and optical properties of ZnO thin films", TFD-23, 1065-1070, Muğla, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005.

 

7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

·         T. Güngör ve E. Güngör, “Bilgisayar Kontrollü Daldırmalı Kaplama Sistem Tasarımı”, 2012. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi vol.3, no.1, 1-4 (2012).

·         Tayyar GÜNGÖR, Guy J. ADRIAENSSENS, Alttas sıcaklığının expanding thermal plazma yöntemi ile elde edilen a-Si:H filmlerin optik ve elektriksel özellikleri üzerine etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi3, 40-49, (2011).

·         N, Erarslan, T. Güngör, ZnO ince filmlerin kalınlıkları ve optiksel sabitlerinin noktasal kısıtlamasız minimizasyon algoritması ile belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 181-193(2010).

·         T. Güngör, E. Güngör and B. Saka, "Determination of Thin Film Thickness and Optical Constants from Optical Transmission and Reflection Spectra using the Genetic Altorithm", Balkan Physics Letter,322-327, Special Issue  (2008).

·         Güngör T. and Tolunay H., "Effects of Substrate Temperature on Properties of a-SiNx:H Films" Turkish Journalof Physics, Vol 26. 1-7 (2002).

 

 

7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

·         Tayyar GÜNGÖR ve Ebru GÜNGÖR, “Admittans Spektroskopisi İle Güneş Pili Karakterizasyonu”, 4.Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2014.

·         Sevcan ERCAN, Tayyar GÜNGÖR ve Ebru GÜNGÖR, “Metal Oksit Tabanlı Çift Katmanlı İnce Filmlerin Optik Sabitlerinin Elde Edilmesi”, 19. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Aralık 2013.

·         Ömer Ali TÜRKCAN, Aydın YILDIRIMLAR, Tayyar GÜNGÖR ve Ebru GÜNGÖR, “ZnO İnce Filmlerin Optik Bant Aralığının Eşik Dalgaboyu Yöntemiyle Hesaplanması”, 19. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Aralık 2013.

·         Aydın YILDIRIMLAR, Ebru GÜNGÖR ve Tayyar GÜNGÖR, “Admittans Spektroskopisi İle Yarıiletken Eklemlerin Karakterizasyonu”, 19. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Aralık 2013.

·         Aydın YILDIRIMLAR, Ebru GÜNGÖR, Tayyar GÜNGÖR , “Çözelti akış hızının ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği ile hazırlanan ZnO ince filmlerin yapısal ve optik özelliklerine etkisi”, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur TÜRKİYE, Mayıs 2013.

·      E. Bilgiç, T. Güngör, B. Uluğ, ‘‘İncir (Fucis carica) Yaprak Özütlerini Kullanarak Gümüş Nanoparçacıkların Eldesi ve Karakterizasyonu’’, Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2013.

·         Ebru Güngör, Tayyar Güngör, Hüseyin Akbulut, Çetin Arslan, Habibe Tezcan ve Erol Taşal, “1,3,5- trıphenylformazan molekülünün absorpsiyon spektrumu üzerine çözücü etkisinin belirlenmesi”,     XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur TÜRKİYE, Mayıs 2013.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- N. Erarslan, T. Güngör, “ZnO ince filmlerin kalınlıkları ve optiksel sabitlerinin noktasal kısıtlamasız minimizasyon algoritması ile belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2. 181-193, (2010). (2010)
2- Güngör T. and Tolunay H., "Effects of Substrate Temperature on Properties of a-SiNx:H Films" Turkish Journalof Physics, Vol 26. 1-7 (2002). (2002)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tayyar GÜNGÖR, Guy J. ADRIAENSSENS, Alttas sıcaklığının expanding thermal plazma yöntemi ile elde edilen a-Si:H filmlerin optik ve elektriksel özellikleri üzerine etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi3, 40-49, (2011). (2011)
2- T. Güngör ve E. Güngör, “Bilgisayar Kontrollü Daldırmalı Kaplama Sistem Tasarımı”, 2012. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi vol.3, no.1, 1-4 (2012). (2012)
3- Güngör T. "Determination of optical constant and thickness for a-SiNx:H thin film" Journal of Research in Physics, Vol. 27, No.1, (1998) 1-9. (1998)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- E.Güngör and T.Güngör, Effect of the substrate movement on the optical properties of ZnO thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis,Advances in Materials Science and Engineering,Volume 2012, Article ID 594971, 2012 (2012)
2- T. Güngör, B. Saka, “Calculation of the Optical Constants of a Thin Layer Upon a Transparent Substrate from the Reflection Spectrum Using a Genetic Algorithm”, Thin Solid Films, Vol. 467, 319-325 (2004). (2004)
3- Keyf F. and Güngör T. “Comparison of Effects of Bleacher and Cleansing Tablet on Reflectance and Surface Changes of a Dental Alloy Used for Removable Dentures”, Journal of Biomaterials Applications, Vol. 18, 5-14, No: 1 July 2003. (2003)
4- Güngör T. and Tolunay H. "Drift Mobility Measurements in a-SiNx:H",Journal of Non-Crystalline Solids, Vol 282/2-3, 197-202 (2001) . (2001)
5- Ebru Güngör, Tayyar Güngör, Deniz Çalışkan, Abdullah Ceylan and Ekmel Özbay, “Co Doping Induced Structural and Optical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”, Applied Surface Science, Volume 318, Pages 309–313,2014 (2014)
6- Ahmet Cicek, Tayyar Gungor, Olgun Adem Kaya and Bulent Ulug, Guiding airborne sound through surface modes of a two-dimensional phononic crystal, Journal of Physics D: Applied Physics Volume 48 Number 23, (2015) (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- T. Güngör, E. Güngör and B. Saka, "Determination of Thin Film Thickness and Optical Constants from Optical Transmission and Reflection Spectra using the Genetic Altorithm", Balkan Physics Letter,322-327, Special Issue (2008). (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Co Doping Induced Structural and Optical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tayyar GUNGOR and Ebru GUNGOR “Preparation of the Metal Oxide Nanoparticles by Sparking Deposition Process”, International Conference on NanoScience and NanoTechnology for Next Generation, August 2014. (2014)
2- PIC Based Transient Signal Analyser System Design and Application (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Optical Properties of Sol-Gel Prepared Al:ZnO Thin Films by Dip Coating System (2014)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- İsa Sıdır, Erol Taşal, Yadigar Gülseven, Tayyar Güngör, Halil Berber, Cemil Öğretir, “Studies on solvatochromic behavior of some monoazo derivatives using electronic absorption spectra”, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2009) 5267-5273. (2009)
2- Yadigar Gülseven, Erol Taşal, İsa Sıdır, Tayyar Güngör, Halil Berber, Cemil Öğretir, “Solvatochromic effect studies on the absorption spectra of 4-((2-ethylphenyl) diazenyl) benzene-1,3-diol and 2-((2-ethylphenyl)diazenyl)benzene-1,3,5-triol molecules”, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2009) 5255-5259rn (2009)
3- J. Willekens, M. Brinza, T. Güngör, G.J. Adriaenssens, M. Nesládek, W.M.M. Kessels, A.H.M. Smets, M.C.M. van de Sanden, “Optical Spectrocopy of the Gap State Density in Etp-Deposited a-Si:H”, Journal of Non-Crystalline Solids,338-340, 244-248 (2004). (2004)
4- Kodolbaş A. O., Eray A., Tolunay H., Güngör T., Adriaenssens G., and Öktü Ö., "Light Induced Effects in a-SiC:H with Low Carbon Content", Electronic, Optoelectronic and Magnetic Thin Films, Vol.1, 644-647 (1995). (1995)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİrn (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fizik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
2- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2012)
3- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı (Yıl:2013)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Düzenleme kurul üyeliği (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2770
Email tgungor(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http://eopt.mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.