Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1984
  • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : SDÜ İİBF
  • Lisans Bölüm : İŞLETME (2010)
  • Doktora : SDÜ
  • Doktora Dal : FİNANS
  • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yılmaz, T., Alparslan, A. M., "Kriz Dönemlerinde Ücret Sistemi Değişim Gereği", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.2, S.1, s.107-120. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GENÇTÜRK, M., KARAMAN, N., YILMAZ T., "KOBİ’ler İçin Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, Sayı 551, s.77-92. (2011)
2- 4. GENÇTÜRK, M., DALĞAR, H., YILMAZ, T., “Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri: İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C:12, S:1, 187-207. (2011)
3- Kalaycı, Ş.,Yılmaz, T.,"Sigorta Sektöründe Rasyo Analizi Yöntemi ile Finansal Yapının İncelenmesi ve İMKB'de İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine bir Uygulama", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt:48, sayı:559 (2011)
4- YILMAZ Tayfun, KILIÇ Bayram, (2016) Forecasting BIST 100 Index Using Artificial Neural Networks (ANN) and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) Method. Journal of Applied Research in Finance and Economics, Vol. 2, No. 1, 18-27 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ZEREN F., YILMAZ T., Mortgage Krizinin Volatilite Yayılımına Etkisi: Borsa İstanbul ile Kırılgan Sekizli İlişkisi Üzerine Bir Uygulama, 20. Finans Sempozyumu (19.10.2016-22.10.2016). (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Sermaye Pİyasası İşlemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finansal Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finansal Yönetim I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
Finansal Yönetim II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 12 5
Email tayfunyilmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.