Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Zooloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Hacettepe Üniv.
 • Lisans Bölüm : Biyoloji
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniv. Fen Bil Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (2002-01-18 09:31:19)
 • Doktora : Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (2008-01-14 09:31:19)
 • Doçenlik Dal : Biyoloji, Ekoloji (29.06.2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniv.
 • Profesörlük Dal : Biyoloji (25.08.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Biyolog, Prof.Dr. Tamer Albayrak, 1972 yılında Lüleburgaz’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünü 1996 yılında tamamlayarak biyolog ünvanını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1996-1999 yılları arasında Ankara Polatlı’da öğretmen olarak görev yaptı. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitusü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Bu yıldan sonra lisans yıllarında amatör kuş gözlemcisi olarak başladığı kariyerine akademik olarak devam etmiştir. Aynı enstitünün Biyoloji Anabilim Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında doktorasını Anadolu’ya özgü olan Anadolu sıvacısı kuşu üzerine tamamladı. Haziran 2012' de Doçentlik ünvanını aldı. Çeşitli araştırma projelerinde ornitolog olarak görev almış, yaptığı çalışmaları gerek yurt içi gerekse yurtdışında birçok bilimsel kongrede sunmuş ve Korsika'da (Fransa) yapılan bir çalıştaya çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır. Almanya Heidelberg Universitesi’nde DFG’ nin de (Deutshe Forshungsgemeinshaft, Almanya) desteği ile 2009 yılında 6 ay süre ile populasyon genetiği üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Uluslararası Avrasya Ornitoloji Kongrelerinin (2004, 2007, 2010, 2012) gerçekleştirilmesinde görev alarak organizasyon komitesi üyeliğinin yanı sıra kongre sekreterliğini de üstlenmiştir. Ulusal ve uluslar arası indekslerce taranan bilimsel dergilerde 20’nin üstünde makalesi ve ornitolojik kitapları bulunmaktadır. Albayrak, 2008 yılında öğretim üyesi olarak girdiği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde akademik çalışmalarını halen sürdürmektedir. İngilizce bilen Tamer Albayrak evli ve iki çocuk babasıdır.
İLGİ ALANLARI

Ornitoloji, Hayvan Ekolojisi, Yaban Hayatı ve Yönetimi, Koruma, Moleküler Fiylogeni ve Fiylocoğrafya, Çevre Eğitimi, Davranış, Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi )

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- SÜMBÜL, H., ÖZ, M., ERDOĞAN, A., GÖKÇEOĞLU, M., GÖKTÜRK, R.T., DÜŞEN, S., DÜŞEN, O., ARSLAN, A., ALBAYRAK, T., SERT, H.B., DENIZ, G.I., TUFAN, Ö., KAYA, Y., TUNÇ, R.M., KARAARDIÇ, H., UĞURLUAY, H. 2005. Türkiye'nin Doğa Rehberi. Bitkiler, Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, Kuşlar ve Yaban Hayvanları (Memeliler) (ISBN: 975-270-540-1) Mart Matbaası, İstanbul, 797 ss. (2005)
2- ERDOĞAN, A., ALBAYRAK, T., ÖZ, M., ARSLAN, A., TUNÇ, R.M., SERT, H. 2004. Derme (Kale) "Noel Baba Kuş Cenneti" Kuşları.( Birds of Derme (Kale) "Noel Baba Kuş Cenneti" ) (ISBN: 975-288-925-5) Sadrigrafik, Antalya, 177 ss. (2004)
3- ALBAYRAK, T. 2012. Antalya Karaalioğlu Parkı Kuşları. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları: 6. (ISBN: 978-605-62463-5-7) RETMA, Antalya, 119 ss (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ARSLAN A., ALBAYRAK T., TUNÇ R.M., ERDOĞAN A. 2004. Antalya Kuşları ve Halkalama Çalışmaları. Tabiat ve İnsan 2:36-49 (2004)
2- ERDOĞAN A., SERT H., VOHNWINKEL, R., PRUNTE, W., ALBAYRAK T., ARSLAN A., TUNÇ R.M. 2003. Manavgat/Titreyengöl Kuş Halkalama Çalişmalari. Tabiat ve İnsan 1:19-25. (2003)
3- ALBAYRAK T. 2011. Küçük kumrunun (Streptopelia senegalensis) Türkiye'deki güncel yayılımı, statüsü ve geleceği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3: 32-40. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GIANNATOS, G.; ALBAYRAK, T. and ERDOGAN, A. 2006. Status of the Caracal in Protected Areas in South-western Turkey. CAT News 45: 23-24. (2006)
2- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN, A. 2005. Observations on Some Behaviours of Krüper's Nuthach (Sitta krueperi), a Little-Known West Palearctic Bird. Tr. J. Zool. 29:177-181. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN, A. 2005. Breeding ecology of Krüper's Nuthatch (Sitta krueperi) near Antalya, Turkey. Israel J.of Zoo. 51 (4) 309 - 314. (2005)
2- ALBAYRAK T, ERDOGAN A. 2010. A GIS-based approach to assess population size of Krüper's Nuthatch Sitta krueperi in a newly found breeding area in Inner Anatolia. Zoology in the Middle East 49: 27-32. (2010)
3- ALBAYRAK, T., BAIRLEIN F., ERDOĞAN, A. 2010. Habitat parameters and breeding density of Krüper's Nuthatch Sitta krueperi (Pelzeln,1963) in south eastern Turkey. Polish J.Ecology, 58 (3):545-552 (2010)
4- ALBAYRAK T, ERDOGAN A., FIRAT, M.Z. 2011. A model of habitat suitability for Krueper's Nuthatch Sitta krueperi in south Anatolia. Bird Study 58:50-56 (2011)
5- AW SCHREY, M GRISPO, M AWAD, M B COOK, ED MCCOY, HR MUSHINSKY, T ALBAYRAK, S BENSCH, LK BUTLER, HB FOKIDIS, H JENSEN, T IMBOMA, AM REYNOLDS, MM RIOS, LM ROMERO, IRK STEWART, H WESTERDAH, DF WESTNEAT, P ZEHTINDJIEV, LB MARTIN. 2011. Global patterns of genetic diversity and differentiation among native and introduced house sparrow (Passer domesticus) populations. Molecular Ecology 20:1133-1143 (2011)
6- ALBAYRAK T. 2011. Anthropogenic barriers to Grey wolf (Canis lupus) distribution in Beydağlari Mountains area (Mammalia: Carnivora) Zoology in the Middle East 52: 11-16 (2011)
7- MARZAL A; RICKLEFS R.E, VALKIŪNAS G; ALBAYRAK T; ARRIERO E; BONNEAUD C; CZIRJÁK G.A; EWEN J; HELLGREN O; HOŘÁKOVÁ D; IEZHOVA T.A; JENSEN H; KRIŽANAUSKIENĖ A; LIMA M.R; LOPE F; MAGNUSSEN E; MARTIN L.B; MØLLER A.P; PALINAUSKAS V; PAP P.L; PÉREZ-TRIS J; SEHGAL R.N.M; SOLER M; SZÖLLŐSI E; WESTERDAHL H; ZETINDJIEV P; BENSCH S. 2011. Diversity, Loss, and Gain of Malaria Parasites in a Globally Invasive Bird. PLoS ONE 6(7): e21905. doi:10.1371/journal.pone.0021905 (2011)
8- ALBAYRAK T, MOR F. 2011. Comparative tissue distribution of heavy metals in House Sparrow (Passer domesticus, Aves) in polluted and reference sites In Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 87 (4): 457-462. DOI 10.1007/s00128-011-0364-2 (2011)
9- ALBAYRAK T, BESNARD A, and ERDOĞAN A. 2011. Morphometric variation and population relationships of Krüper's Nuthatch (Sitta krueperi) in Turkey. The Wilson J of Ornithology 123 (4): 734-740 doi: 10.1676/11-036.1 (2011)
10- ALBAYRAK T, GONZALEZ J, DROVETSKI S.V., WINK M. 2012. Phylogeography and population structure of Krüper's Nuthatch Sitta krueperi from Turkey based on microsatellites and mitochondrial DNA. Journal of Ornithology 153:405-411 DOI: 10.1007/s10336-011-0756-4 (2012)
11- ALBAYRAK T, GIANNATOS G, KABASAKAL B. 2012. Carnivore and ungulate populations in the Beydaglari Mountains (Antalya, Turkey) – Border region between Asia and Europe. Polish Journal of Ecology, (in press) (2012)
12- Hogner S., Laskemoen, T., Lifjeld, J. T., Porkert, J., Kleven, O., Albayrak, T., Kabasakal, B. & Johnsen, A. 2012. Deep sympatric mitochondrial divergence without reproductive isolation in the common redstart Phoenicurus phoenicurus. Ecology and Evolution, Open Access DOI: 10.1002/ece3.398 rn (2012)
13- KABASAKAL B., ALBAYRAK T. 2012. Offspring sex ratios and breeding success of a population of the Great Tit, Parus major (Aves: Passeriformes). Zoology in the Middle East, 57 27-34 (2012)
14- MARZAL, A., ALBAYRAK T. 2012. Geographical variation of haemosporidian parasites in Turkish populations of Krüper’s Nuthatch Sitta krueperi. Journal of Ornithology, 153 (4): 1225-1231. DOI 10.1007/s10336-012-0853-z (2012)
15- KABASAKAL B., ALBAYRAK T. 2012. Effects of Nuclear Power Plant Accidents on Biodiversity and Awareness of Potential Nuclear Accident Risk near the Eastern Border of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 21:No.11b, 3434-3436 (2012)
16- DİK, B.; ALBAYRAK, T.; ADANİR, R.; USLU, U. 2013. Chewing lice (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) species found on some songbirds (Aves: Passeriformes). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 (5): 755-760. (2013)
17- OZMEN, O.; ADANIR, R., HALIGUR, M., ALBAYRAK, T., KOSE, O., IPEK, V. 2013. Parasitologic and Pathologic Observations of The House Sparrow (Passer domesticus). Journal of Zoo and Wildlife Medicine 44 (3): 564-569 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2005 Habitat Requirement and the Breeding Ecology of Krueper's Nuthach Sitta Krueperi in Antalya, Turkey. Alauda 73 (3), 279 pp. (2005)
2- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN A. 2003. The Breeding ecology of Krueper's nuthatch (Sitta krueperi) in Antalya, Turkey. .J. of Avian Biology (Die Vogelwarte), 42(1-2):132. (2003)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- ALBAYRAK T, ERDOGAN A, BAIRLEIN F. 2006. The density and habitat of Krueper's Nuthatch in Mediterranean Turkey. J. of Ornithology 147 (5): 125. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ALBAYRAK, T. 2004. Oluşum, Biyolojik Çeşitlilik ve Yok oluş. 2. Göller Sempozyum Kitabı. 5-7 Haziran 2004. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. 4-7 ss. (2004)
2- ALBAYRAK, T., ERDOĞAN, A. 2002. Dağların Kuşlar Açısından Değerlendirilmesi. Orman Bakanlığı, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu Bildiriler, Orman Bakanlığı yayın no:183: 429-434. (2002)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ALBAYRAK, T., ERDOĞAN. 2006. Coğrafi Bilgi Sistemi Yöntemi ile Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi, Aves) Güney-Doğu Akdeniz Populasyonunun Yayılımı ve Yoğunluğunun Belirlenmesi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 26 - 30 Haziran 2006, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Aydın. Özet Kitabı, 76 s. (2006)
2- ALBAYRAK, T., ERDOĞAN. 2004. Yapay yuva sandıklarında Anadolu sıvacısının (Sitta krueperi, Aves) Renk Terciği, Üremesi ve Üremeyi Etkileyen Faktörler. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21 - 24 Haziran 2004, Çukurova Üniversitesi, Adana. Özet Kitabı, 78 s. (2004)
3- ALBAYRAK, T., PANAYOTOPOULOU M., ERDOĞAN, A 2002. Doğu Anadolu'dan Kuş Gözlem Notlari ve Dikkuyruğun (Oxyura leucocephala) Üreme Alanlari. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4 - 7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, Malatya. Özet Kitabı, 69 ss. (2002)
4- ALBAYRAK T., ERDOĞAN, A. 2002. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve Burdur Gölü. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4 - 7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, Malatya, Özet Kitabı, 122 ss. (2002)
5- ERDOĞAN A., VOHNWINKEL, R., PRUNTE, W., SERT H., ARSLAN A., ALBAYRAK T., ARSLAN A., SERT H., TUNÇ R.M. 2002 Manavgat/Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları Ön Sonuçları. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4 - 7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, Malatya Özet Kitabı, 122 ss. (2002)
6- ERDOĞAN A., ARSLAN A., ALBAYRAK T., SERT H., TUNÇ R.M. 2002 Antalya / Boğazkent Kocagöl ve yakın çevresinin Kuş Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4 - 7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, Malatya. Özet Kitabı, 67 ss. (2002)
7- RADANIR, R., ALBAYRAK, T., HALIGÜR, M., ÖZMEN, Ö., KÖSE, O. 2009. Üç Anadolu sıvacısında (Sitta krueperi) Görülen Diplotriaena spp. Olgusu ve Patolojik Bulgular. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Çukurova Üniversitesi ve Türkiye Parazitoloji Derneği, Adana. Özet kitabı: 319-320. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- ALBAYRAK, T. 2008. Biyolojide CBS kullanımına bir örnek: Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi, Aves) için CBS tabanlı yayılış modellemesi 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 13-15 Ekim 2008. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2004 Habitat Requirements for the Nest Preference and the Distribution of Krueper's Nuthatch (Sitta Krueperi) in Antalya. 1st Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Band I, 34-37 pp. (2004)
2- ALBAYRAK, T. GURSOY, A. and KIRWAN, G.M. 2003. International Species Action Plan for the Cinereous Bunting (Emberiza cineracea). T-PVS/Inf (2003) 17. Convention on the conservation of european wildlife and natural habitats. 23. meeting Strazbourg. 1-4 December 2004 Concil of European, BirdLife International, 24ss (2003)
3- ERDOĞAN A., ALBAYRAK T., ARSLAN A. 2000. Antalya Yöresinde Yapilan Kuş Gözlem Gezilerinin Çevre Eğitimine Katkilari. V. Internationales Symposium Zur Ökologie Und Zu Umweltfragen 1 - 2 Kasim 2000, Ankara 211-218. (2000)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2007. Habitat Evaluation for Krueper's Nuthatch: A GIS-Based Approach. 2nt Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Özet Kitabı, 46 s. (2007)
2- FIRAT, M.Z., ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2007. An Automatic Stepwise Logistic Regression Method for Modelling Habitat Suitability of Krueper's Nuthatch in South Anatolia. 2nt Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Özet Kitabı, 101 s. (2007)
3- ALBAYRAK, T., GIANNATOS, G., and ERDOĞAN A. 2006. Photo-trapping survey for carnivores in termessos n.p. And surrounding protected areas in SW Turkey. 1st European Congress of Conservation Biology, Özet Kitabı, 112s. (2006)
4- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2004. Habitat Requirement and the Breeding Ecology of Krueper's Nuthatch (Sitta Krueperi) in Antalya, Turkey. 16st Internatıonal Conference of the European Bird Census Council, Özet Kitabı, 45 ss (2004)
5- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2004. Some Oservation on The Behaviour of Krueper's Nuthatch (Sitta Krueperi, Aves). 10st Jubilee Congress of the Internatıonal Society for Behavioral Ecology Congress (ISBE), Özet Kitabı, 6 ss. (2004)
6- ALBAYRAK, T. and ERDOĞAN. 2004 Habitat Requirements for the Nest Preference and the Distribution of Krueper's Nuthatch (Sitta Krueperi) in Antalya. 1st Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Özet Kitabı, 41-42 pp (2004)
7- VOHWINKEL, R., PRÜNTE, W., ERDOĞAN, A., SERT, H., ALBAYRAK, T., ASLAN, A., TUNÇ, R., KARAARDIÇ H.. Results of Bird Banding in Spring 2002 And 2003 At Titreyengöl/Sorgun, Manavgat Turkey.2004 1st Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Özet Kitabı, 9 ss. (2004)
8- ERDOĞAN A., ARSLAN A., ALBAYRAK T., SERT H., TUNÇ R.M., KIZIROĞLU, L., TURAN, L. 2003. Birds of Antalya. 12. International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Özet Kitabı, 225 ss. (2003)
9- ALBAYRAK, T., GONZALEZ, J., WINK, M. 2010. Phylogeography and population structure of Krueper's Nuthatch (Sitta krueperi) based on microsatellites and mitochondrial DNA. 3rd Internatıonal Eurasıan Ornithology Congress, Özet Kitabı, 16 s (2010)
10- ALBAYRAK, T., KABASAKAL, B. 2010. Why is the female of House sparrow, Passer domesticus lighter and smaller in Yatagan, Turkey? 3rd Internatıonal Eurasıan Ornithology Congress, Özet Kitabı, 102 s (2010)
11- ALBAYRAK, T., Erdoğan, A. 2009. Distribution and density of Krueper's Nuthatch in Turkey and Lesvos Island, Greece. 7th Conference of the European Ornithologists's Union. 21-26 Ağustos 2009, Zürih, İsviçre (2009)
12- ALBAYRAK, T. 2009. Krueper's Nuthatch in Turkey: Habitat preferances, distribution and conservation recommendations. Workshop on the Corsican nuthatch and its habitat, the Corsican pine, 22-25 Haziran 2009, Korsika, Fransa (Çağrılı konuşma) (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Antalya Bölgesinde Yaşayan Anadolu Sıvacısı (Sitta krueperi)'nın Biyolojisi İle İlgili Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 105 ss (2002)
Doktora Tezi
1- Türkiye ve Midilli Adası'ndaki Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi) Populasyonunun Çeşitliliği, Yayılışı ve Habitat Seçiminin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, 164 ss. (2007)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Tabiat ve İnsan, Nature and Man. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. ISSN:1302-1001 (Süre : 1900 Yıl)
Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- AKRIOTIS, T., ALBAYRAK T., KİZİROĞLU, İ., ERDOĞAN A. and TURAN, L., (editor) 2010. 3rd International Eurasian Ornithology Congress, Abstract Book University of the Aegean, Mytilini, 103 ss. (Süre : 1900 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Journal of Cell and Animal Biology. ISSN: 1996-0867. (Süre : 1900 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (Süre : 1900 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- ERDOĞAN A., ALBAYRAK T. KİZİROĞLU, İ., TURAN, L., (editor) 2007. 2nt Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Abstract Book (ISBN: 978-9944-0092-0-1) Sadrigrafik, Antalya, 101 ss. (Süre : 1900 Yıl)
2- ERDOĞAN A., TURAN, L., ALBAYRAK T. (editor) 2004. 1st Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Band I (ISBN: 975-98424-0-8) Sadrigrafik, Antalya, 111 ss (Süre : 1900 Yıl)
3- KİZİROĞLU, İ., ERDOĞAN A., TURAN, L., ALBAYRAK T. (editor) 2004. 1st Internatıonal Eurasıan Ornıthology Congress, Abstract Book (ISBN: 975-270-067-5) Sadrigrafik, Antalya, 57 ss. (Süre : 1900 Yıl)
4- 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Abstract Book, Antalya, 226 ss. (Süre : 2011 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- ARDEOLA (2009 Yıl)
2- Ecological Indicators (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Biyoloji Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Zooloji ABD Başkanlığı (Yıl:2011)
2- Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Burdur Gölü ve Doğanın Renkleri: Kuşlar. İnsuyu Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri "Burdur Gölü'nün Dünü Bugünü ve Yarını" Paneli. ;Burdur Belediyesi, 25 Temmuz 2008, Burdur. (Yıl:2008)
2- Böcekçil Kuşların Biyolojik Mücadeledeki Önemi. "Ormanlarımızda Zarar Yapan Böcek ve Hastalıklarla Mücadele Yöntemleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Eğitimi". Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü. 03-05 Nisan 2007, Antalya. (Yıl:2007)
3- Kuşların teşhis yöntemleri ve Sayım teknikleri. "Ornitoloji ve Oryantasyon Eğitimi" Özel Çevre Korumu Başkanlığı, 17-19 Ekim 2003,Silifke, Mersin. (Yıl:2003)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Aralık 2007 - Eylül 2008. Doğa Bilgi Ağı. İnsan ve Doğa Derneği. Katilim Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe İmkanı Alt Bileşen A5: Çevrenin Korunması TR0501.02-A5/032 (2008)
2- Aralık 2006 - Temmuz 2007. Sürdürülebilir Kalkınmada Ekoturizm. İnsan ve Doğa Derneği. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Programı TR0402.11/21 (2007)
3- Ağustos 2004- Ağustos 2005 Endengered Animals in Greece and Turkey - An assessment of their status for conservation action (Türkiye ve Yunanistandaki tehlikedeki hayvanlar - koruma eylemleri için onların durumlarının ve statülerinin belirlenmesi). TTKD. AB, Türk-Yunan sivil diyalogu küçük proje programı. DELTUR/MEDTQ/032-04 (2005)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Mart 2005 - Ağustos 2005 Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Içerikli Uygulamalı Çevre Eğitimi Pilot Projesi. İnsan ve Doğa Derneği. Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye. REC PROJE NO: ST0090 (2005)
2- Nisan 2003 - Aralık 2004 Köprülü Kanyon Milli Parkı Fauna Envanter Çalışması. Orman Bakanlığı GEF II Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetim Projesi (1900)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Yatağan (Muğla) ve Antalya'daki Serçe (Passer domesticus, Aves) Populasyonlarında Olası Ağır Metal Birikiminin Belirlenmesi. (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mayıs 2008 - Kasım 2008. Antalya özel çevre koruma müdürlüğü'nün görev alanına giren Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Belek kumsal alanında 2008 yılı için deniz kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) populasyonlarının korunması ve izlenmesi projesi. İnsan ve Doğa Derneği. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (2008)
2- Mayıs 2008 - Kasım 2008. Antalya özel çevre koruma müdürlüğü'nün görev alanına giren Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Patara kumsal alanında 2008 yılı için deniz kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) populasyonlarının korunması ve izlenmesi projesi. İnsan ve Doğa Derneği. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (2008)
3- Mart 2005 - Aralık 2007. Türkiye ve Midilli Adası'ndaki Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi) Populasyonunun Çeşitliliği, Yayılışı ve Habitat Seçiminin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi (2007)
4- Temmuz 2002 - Eylül 2004 Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması projesi (Ornitoloji kısmı) (1900)
5- Mart 2002 -Mayıs 2003 Demre (Kale) Kuş Cenneti ve Çevresi Kuş Envanteri Hazırlama Projesi. Derme Belediyesi. (1900)
6- 2000 - 2001 "Akdeniz Üniversitesi Antalya Bölgesinde Yaşayan Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi)'nın Biyolojisi ile İlgili Araştırmalar" isimli Araştırma projesi(proje no:99.02.0121.08) (1900)
7- Haziran 2000 - Aralık 2001 Boğazkent Kocagöl ve Çevresi Kuş Envanteri Hazırlama Projesi (1900)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslar arası kongre sekreterliği: Mart 2006 - Kasım 2007. 2nd International Eurasian Ornithology Congress. Akdeniz University and Hacettepe University 26-29 October 2007 Antalya, Turkey (2007)
2- Uluslar arası kongre sekreterliği: Mart 2003 - Mayıs 2004. 1st International Eurasian Ornithology Congress. Akdeniz University and Hacettepe University 8-11 April 2004 Antalya, Turkey (2004)
3- Uluslar arası kongre düzenleme kurulu üyeliği: 3rd International Eurasian Ornithology Congress. Aegian University 08 - 12 April 2010, Mytilini, Lesvos Island, Greece (2010)
4- Uluslar arası kongre bilim kurulu üyeliği: 3rd International Eurasian Ornithology Congress. Aegian University 08 - 12 April 2010, Mytilini, Lesvos Island, Greece (2010)
5- Kongre sekreterliği ve kongre düzenleme kurulu üyeliği: Mayıs 2010 - Kasım 2011. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. Akdeniz ve Hacettepe Üniversiteleri 17 - 20 Kasım 2011, Antalya, Türkiyern (2011)
6- Uluslar arası kongre düzenleme kurulu üyeliği: Mayıs 2010 – Kasım 2011. 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. Akdeniz ve Hacettepe Üniversiteleri 17 – 20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye (2011)
7- Uluslar arası kongre düzenleme kurulu üyeliği: Mayıs 2011 – devam ediyor. 4th International Eurasian Ornithology Congress. Aegian University April 2012, Baja, Hungary. (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Sempozyum düzenleme komite üyeliği: 1. Çevre Filimleri Sempozyumu. TTKD, 5-7 Haziran 2004, Antalya. (Şubat - Haziran 2004) (2004)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Kuş genetiği üzerine çalışmalar. Heidelberg Üniversitesi, Farmakoloji ve Moleküler Biyoteknoloji Enstitüsü, Almanya DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft (2009)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Kuş genetiği üzerine çalışmalar. Heidelberg Üniversitesi, Farmakoloji ve Moleküler Biyoteknoloji Enstitüsü, Almanya (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3034
Email talbayrak(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http://www.ornithologylab.com/tameralbayrak.html
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.