Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1985
  • Birimi : Eğitim Fakültesi
  • Bölümü : Eğitim Bilimleri
  • Anabilim Dalı : Eğitimde Ölçme Değerlendirme
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : ANADOLU ÜNİV. FEN FAK.
  • Lisans Bölüm : İSTATİSTİK
  • Y.Lisans : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  • Y.Lisans Dal : EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • Doktora : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  • Doktora Dal : EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Turkish High School Students’ Attitudes Towards Seeking Professional Psychological Help (2011)
2- PISA 2009 TUTUM ANKETİ MADDE PUANLARININ AŞAMALI MADDE TEPKİ MODELİ İLE İNCELENMESİ (2013)
3- PISA 2009 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİ MODELİNİN FARKLI GRUPLARDA ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ (2014)
4- Uyar, Ş. & Kaya Uyanık, G. (2016). PISA 2012 BİLİŞSEL MADDELERİNİN KÜLTÜRE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, Makale No:22 (2016)
5- Uyar, Ş.; Demir, K. ve Aksekioğlu, B. (2016). PERFORMANS GÖREVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÜÇLEME: ÖZ, AKRAN VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7). (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇOK KATEGORİLİ PUANLANAN MADDELERDE KARMA RASCH MODELİ İLE PARAMETRE KESTİRİMİ (2014)
2- Özdemir, S., İşleyen, F. ve Uyar, Ş. (2014).Üniversite Öğrencilerinin İçsel ve Dışsal Yaşam Amaçları ile Yaşam Anlamları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.23. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli-Türkiye (4-6 Eylül, 2014). (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- PISA 2009 TUTUM ANKETİ MADDE PUANLARININ AŞAMALI MADDE TEPKİ MODELİ İLE İNCELENMESİ (2013)
2- Ortaöğretim Öğrencilerinin Profesyonel Psikolojik Yardıma Yönelik Tutumları (2010)
3- Uyar, Ş. (2015). TIMSS 2011 Matematikte Kendine Güven Ölçeği’nin Kültüre Göre Eşdeğerliği’nin LISREL ve Mplus Programları Kullanılarak Karşılaştırılması. Antalya-(24-26 Nisan, 2015) (2015)
4- PISA 2012 BİLİŞSEL MADDELERİNİN KÜLTÜRE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ (2016)
5- UYAR,Ş . Demir, K. and AKSEKİOĞLU, B. (2015). A Triplet on performance -based assessment: Self, Peer and Rater Assessments. 4th International Conference on Education (ICED-2015), St. Petersburg, Russia (2015)
6- Aksekioğlu, B; Demir, K. and Uyar, Ş. (2015). The Wiews of Teacher Candidates on Self and Peer Assessments of Performance Assignments. 4th International Conference on Education (ICED-2015), St. Petersburg, Russia (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4135
Email syuksel(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.