Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1966
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Resim-İş Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Bahçelievler Deneme Lisesi ANKARA
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Resim-İş Eğit.Böl.
 • Y.Lisans : Gazi Üni. Sosyal Bilimler Ens.
 • Y.Lisans Dal : Resim (1997)
 • Doktora : Gazi Üni. Sosyal Bilimler Ens.
 • Doktora Dal : Resim
 • (2003)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üni.
 • Doçenlik Dal : Güzel Sanatlar Eğitimi (11.10.2013)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üni.
 • (2018)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. "Yaratıcılık ve Görsel Algı". GÖRSED Yay. Ankara (2005)
2- İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. "Resim-İş Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme". GÖRSED Yay. Ankara (2005)
3- Tuna, S. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. "Görsel Algı ve İmgelem Gücü". PegemA Yay. Ankara (2009)
4- Tuna, S. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. "Yetenekli Çocukların Keşfi". PegemA Yay. Ankara (2009)
5- Tuna, S. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. "İlköğretimde Tasarım Eğitimi". PegemA Yay. Ankara (2009)
6- Tuna, S. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. "Sanat Eserlerini Değelendirme". PegemA Yay. Ankara (2009)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tuna, S., 2001. Grafik Simgeler., G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi. Ocak. S.5., s.89-96. Ankara. (Doç.Dr. Adnan Tepecik ile birlikte) (2001)
2- S.Tuna,.(2012)."Sanatsal Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 29-34 pp., 2012 (2012)
3- Tuna,S.(2014).Bir Eleştiri Denemesi:“Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporogian Kazakları”-İlya Repin.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yıl / Year: 3 Sayı / Issue:4 2014 Bahar (s. 32-40)rn (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tuna, S., 1999. İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinde, Görsel Algılama Ve Öğrenme Bakımından İllüstrasyon Kullanımı., Çağdaş Eğitim Dergisi. Ocak. S.250., s.38-40. Ankara. (1999)
2- Tuna, S., 2001. Plastik Sanatlar Eğitiminde Bir Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı. S.277., s.8-12. Çağdaş Eğitim Dergisi. Ankara. (Doç.Dr. Adnan Tepecik ile birlikte) (2001)
3- Tuna,S. 2004. Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Güncelliği. Çağdaş Eğitim Dergisi. Şubat. Sayı:306. s.29-34 (2004)
4- Tuna,Serdar (2005).Tasarım Dilinin Öğretiminde Bilgisayarların Etkililiğinin Saptanması. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi.Yıl:6 Sayı:9. s. 95-113. Burdur (2005)
5- Tuna,S. (2006). "TEACHING CULTURAL HERITAGE IN ART EDUCATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Güz -2006 C.5 S.18(76-81) (2006)
6- Tuna, S. 2007. Estetik Algı ve Beğeni Gelişimi Açısından, İlköğretimde Sanat Eleştirisi Öğretimi.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2007, cilt: 40, sayı: 1, 121-133 (2007)
7- Tuna, S. (2008). RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. (2008)
8- Tuna, S. (2011). The Teaching of Art Criticism for the Creation of Cultural Awareness.İlköğretim Online, 10(2), 570-577, 2011. (2011)
9- Tuna,S. ve Temizkalp, G. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK DÜZEYLERİ. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisirnJournal of Research in Education and Teaching.Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:06 ISSN: 2146-9199 (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tuna, S., 1998. Yaratıcı Sanat Eğitimi Açısından Yüksekbaskı Tekniklerinin Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 9-11 Eylül. Selçuk Üni. Yay. Konya.(İşler, Ş. ile birlikte) (1998)
2- Alakuş,A.O. ve Tuna, S. 2007.ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. gazi Üni. Sanat ve Şiddet Sempozyumu.Ankara (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tuna, S., 2003. İlk Ve Ortaöğretim Resim İş Dersi Kapsamında, Çağdaş Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı. Doğu Akdeniz Üni. III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. 28-30 Mayıs. Gazimagosa Kıbrıs. (Doç.Dr.Adnan Tepecik ile birlikte) (2003)
2- Tuna, S., 2003. Sanat Okur Yazarlığının Yaygınlaşması Bakımından İnternet Temelli Öğretim Ortamlarının Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üni. III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. 28-30 Mayıs. Gazimagosa Kıbrıs. (2003)
3- Tuna, S., 2004. Teaching Cultural Heritage In Art Education; A Bridge Between Past And Present. rnINSEA 7. Avrupa Bölgesel Kongresi. 1-6 Temmuz (2004)
4- Tuna, S. ve Temizkalp, G. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK DÜZEYLERİ. World Conference on Educational and Instructional Studies. 07-09 Kasım 2012. Antalya (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Tuna, S., 2002.Plastik Sanatlar Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme ve Öğretme. Marmara Üni. Uluslararası katılımlı 2000 li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. 29-31 Mayıs. İstanbul. (Doç.Dr.Adnan Tepecik ile birlikte) (2002)
Yüksek Lisans Tezi
1- Tuna, S., 1997. İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde İllüstrasyondan Faydalanma. Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü., Danışman: Prof. Dr. Yüksel Bingöl. (1997)
Doktora Tezi
1- Tuna, S., 2003. Sanat Eğitimi Bölümlerinde Tasarım İlke ve Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi Yardımı İle Uygulanması. Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü., Danışman: Doç. Dr. Adnan Tepecik. (2003)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- INSEA Üyeliği (2010)
2- GESAM - TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (2012)
3- AED - İstanbul Exlibris Derneği (2008)
4- GÖRSED Üyeliği (2010)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- ASOS JOURNAL.The Journal of Academic Social Science (Süre : 2015 Yıl)
2- Journal of Gifted Education and Creativity (JGEDC).Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (UZEYAD). (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (2011 Yıl)
2- Turkish Journal of Education. Volume 2, Issue 1. (2013 Yıl)
3- ASOS Journal. The Journal of Academic Social Science (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:1, Sayı:1 (1900 Yıl)
2- M.A.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1900 Yıl)
3- 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUMrnEĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (2012 Yıl)
4- SED sanat eğitimi dergisi. (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- M.A.E.Üni. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2012)
3- Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Burdur Egitim Fakultesi Guzel Sanatlar Egitimi Bölümü/ Bolum Baskan Yardmciligi (Yıl:2004)
2- Burdur Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2005)
3- Mehmet Akif Ersoy Üni. Uzaktan Eğitim Merkez Müdür Yardımcılığı (Yıl:2011)
4- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2006)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı -2023 yılında Cumhuriyet- konulu Resim yarışması Jüri üyeliği. (Yıl:2003)
2- M.A.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2007)
3- M.A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Yrd.Doç. Temsilcisi (Yıl:2007)
4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2013)
5- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Seçme Sınavı Kurul Üyesi (Yıl:2011)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Logo Tasarımı Yarışması Jürisi (Yıl:2013)
7- M.A.E. Üni. Turizm ve Otelcilik Y.O. Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
8- DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. Tez Savunması Jüri Üyeliği (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 15.10.2004. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Formatör Öğretmenler Semineri (Yıl:2004)
2- 2005 - Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü - Zihinsel Özürlüler Öğretmenleri Semineri (Yıl:2005)
3- MEB Burdur Öğretmen Semineri.25.06.205 (Yıl:2015)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 3 ülke 3 düşünür Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Uluslararası jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- F2 Sociedad Fotografica /FIAP Argentina.TRAVEL..Judging Date:April 17th, 18th, 19th, 20th and 21st 2012.Exhibition Date: July 2012 (2012)
2- IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY NA EKSLIBRIS. GLIWICE POLAND 2012 -12 October 2012 . exhibition hall of the Municipal Public Library in Gliwice (2012)
3- Tuna, S. (2012). VІII INTERNATIONAL COMPETITION FOR EX LIBRIS “EX LIBRIS – EX HISTORY”, Ruse 2012. Bulgaria (2012)
4- F2 Sociedad CITIES 2015 is a Salón Internacional de Fotografía/Arjantin.COLOR. Yarışmalı Sergi Kabül.February 7th and 8th 2015 (2015)
5- 2015. F2 / 4º Salón Internacional de Fotografía Argentina.General Color.30.10.2015 (2015)
6- 10. Çizgifilm Festivali, 1. Uluslararası Çizgi Film/ Animasyon Sempozyumu ve Sergisi.04-06.05.2016. 10. Dumlupınar Üniversitesi (2016)
7- Romantyczna Poawangarda 2017 (2017)
Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Dijital Exlibrisler Sergisi.Daugavpils Uni.Letonya.08.Mayis-09Temmuz2013 (2013)
2- Exlibris Sergisi. (14.05.2014) jan kochanowski university -XS Art Gallery - Kielce / POLAND. (2014)
3- Kaunas/Litvanya "Dünden Bugüne Burdur" konulu Fotoğraf sergisi.24-31.10.2016 (2016)
Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Kişisel ExLibris Sergisi Antalya AKM 25-27 Nisan 2012 (2012)
2- 02-06 Temmuz 2012 Resim Sergisi Mehmet Akif Ersoy Uni. Kongre ve Sergi Salonu (2012)
3- Tuna,S. (2012).Tam Sanat Online Sanat Galerisi. 15-23 Eylül.Fotoğraf Sergisi (2012)
Eserin yurtiçinde satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kurum ve kuruluşlarca uygulanmış olması
1- Işık Üniversitesi İstanbul Ekslibris Müzesi (2016)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Ex-libris Exhibition in Bulgaria.16th to 29th June 2015, Largo Art Gallery, Varna-Bulgaria (2015)
2- GESAM Uluslar arası Nahcıvan Sergisi 22 Temmuz 2015 (2015)
3- 18-21 Ekim. 2016.GESAM ARNAVUTLUK Sergisi (2016)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- GESAM Ordu İli Karma Resim Sergisi (1995)
2- Tuna, S., Topdaş, Ö., Erkan, A. Özgün Baskı -Resim Sergisi. Burdur Güzel Sanatlar Galerisi (1997)
3- Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi (1995)
4- AED. Hacettepe Sanat Galerisi. Karma exlibris sergisi. 11-22 Mart 2002 (2002)
5- AED. Karma Exlibris Sergisi. Bilkent Üni. Galerisi. 28 Mart - 05 Nisan 2002 (2002)
6- GESAM 25.Yıl Sergisi MERSIN (2012)
7- Serdar Tuna & H.Keten Karma Sergi. OLBİA-ANT. (2012)
8- GESAM 25.Yil Sergileri IZMIR 20-25 Mart 2012 (2012)
9- GESAM 25. Yıl Muş Sergisi (2012)
10- GESAM Ankara Sergisirn8-18 Haziran 2012rnGazi Üni. (2012)
11- 24 Kasım Görsel Sanat Eğitimcileri Karma Sergisi. Nevali Hotel - Şanlıurfa.24 kasım 2015 (2015)
12- 18.Kasım.2016. GESAM TOKAT Sergisi. (2016)
13- GESAM Bitlis Sergisi (2017)
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- World Conference on Design, Arts and EducationrnSEDER Üyeleri Sergisi . 01 - 03 Mayıs 2012 (2012)
2- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu. Bukreş-Romanya.22-26 Nisan.2015. Fotoğraf sergisi (2015)
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- Gazi Üni. II. Sanat Eğitimi Sempozyumu Resim-Heykel Sergisi (2004)
2- 29 Haziran- 5 Temmuz 2012 MUDURNU İPEK YOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ SEDER Sergisi (2012)
3- 1.ULUSAL EKSLİBRİS KONGRESİ SERGİSİ.10-16 Kasım 2014.Işık Üniversitesi Maslak -İstanbul (2014)
Uluslararası yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- 2016. 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Jüri Üyesi. (2016)
Ulusal yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ II. ULUSAL RESİM YARIŞMASI 20 Nisan 2015 -30 Nisan 2015- YARIŞMA DANIŞMA KURULU ÜYESİ (2015)
Uluslararası jürili etkinliklerde ödül
1- Serdar Tuna / Turkey - “Culture”. VІII INTERNATIONAL COMPETITION FOR EX LIBRIS “EX LIBRIS – EX HISTORY”, Ruse 2012Jüri Üstün Nitelikli Çalışmaları Teşvik Ödülü (2012)
Basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarımı
1- AB Proje. Arts&Traditions (2016)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Armağan Konak. Yüksek Lisans Tezi (2008)
2- Nilüfer Dinçer Dülger. Yüksek Lisans Tezi (2008)
3- Gülay Temizkalp (2010)
4- Hatice Türksever. Yüksek Lisans Tezi (2011)
5- Günnar Yağcılar Tonguç. Yüksek Lisans Tezi (2012)
6- Muhammet İnceağaç. Yüksek Lisans (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4253 / 4269
Email stuna(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.