Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : AB Rh-
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Kimya
 • Anabilim Dalı : Fiziko Kimya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Burdur Mehmetçik İlkokulu (1988)
 • Orta Okul : Burdur Lisesi Ortaokulu (1991)
 • Lise : Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi (1995)
 • Lisans : Marmara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Atatürk Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Kimya (1999)
 • Y.Lisans : SDÜ. Fen Bil.
 • Y.Lisans Dal : Kimya (2002-09-15 15:21:19)
 • Doktora : SDÜ. Fen Bil.
 • Doktora Dal : Kimya
 • (2007-04-05 15:21:19)
 • Doçenlik : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • Doçenlik Dal : Kimya (06.04.2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Kimya/Fizikokimya (16.05.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Songül ŞEN*, Belgin BARDAKÇI, Ayşe Gül YAVUZ, Ayşegül UYGUN (GÖK), "LTA tip zeolit/polifuran kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu" Kibited (Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi), 1(3), (2008)G35-G46 (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Songül Şen, Ahmet Gülce, Hülce Gülce. Polyvinylferrocenium modified Pt electrode for the design of amperometric choline and acetylcholine enzyme electrodes. Biosensors and Bioelectronics 19 (2004) 1261-1268 (2004)
2- Kelen, M., Çubuk, E., Şen, S., and Özkan, G., 2004. Seperation of Abscisic Acid, Indole-3-Asetic Acid, Gibberellic Acid in 99 R (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) and Rose Oil (Rosa damascena Mill.). Turkish Journal of Chemistry (2004)
3- Aktaş, A.H., Şen S., Yılmazer M., Çubuk E., 2005, Determination of Carboxylic Acids in Apple Juice by RPHPLC, IJCCE, 24(1) (2005)
4- Ayşegül GÖK, Songül ŞEN., "Preparation and Characterization of Poly(2-chloroaniline)/SiO2 Nanocomposite via oxidative polymerization: Comparative UV-Vis Studies into Different Solvents of Poly (2-Chloroaniline) and Poly (2-Chloroaniline)/SiO2", Journal of Applied Polymer Science, 102, 935-943, 2006. (2006)
5- Ayşegül Gök, Songül Şen, Ayşe Gül Yavuz, "Preparation and characterization of Poly(2-halogenaniline) composites with Al2O3, SiO2 and Red Mud", International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 12 : 1-15, 2007. (2007)
6- Songül ŞEN*, Ayşegül GÖK, Handan GÜLCE, Matt ALDISSI, SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION of POLYVINYLFERROCENE/POLYPYRROLE COMPOSITES, Journal of Macromolecular Science, PAC, A 45, 6, 2008. (2008)
7- Songül ŞEN, Ayşegül GÖK, Handan GÜLCE, Novel Ni/Polypyrrole and Cu/Polypyrrole Composites Prepared in the Presence of Different Acids: Synthesis and Investigation of Thermal Stability, Journal of Applied Polymer Science, Vol.106, No.6, p.3852-3860, 2007. (2007)
8- M. Yavuz, A. Gok, S. Sen, H.I. Unal, Electrorheological Properties of Polyaniline/Red Mud Composite, IJPAC, Volume 13, Issue 1 , pages 9 - 24, 2008. (2008)
9- Songül ŞEN*, Belgin Bardakçı, Ayşe Gül Yavuz, Ayşegül UYGUN (GÖK), "POLYFURAN/ZEOLITE LTA COMPOSITES AND ADSORPTION PROPERTIES" European Polymer Journal, accepted, May 2008. (2008)
10- Ayşegül Uygun Gök, Orhan Turkoglu, Songül Sen, Ersan Ersoy, Ayşe Gül Yavuz, Gökhan Güven Batır., 2008, "The Electrical Conductivity Properties of Polythiophene/TiO2 Nanocomposites Prepared in The Presence of Surfactants", Current Applied Physics, In press. (2008)
11- Uygun Gök A., Yavuz A.G., ŞEN S., Deligoz F., Ozen Karakus O., Deligoz H., "Synthesis of polypyrrole/azocalix[4]arene salts: Electrical properties and thermal stability" , Journal of Applied Polymer Science, in press, (2008). (2008)
12- Songül ŞEN, Amperometric glucose sensor based on the entrapment of glucose oxidase in electrochemically sythesized pyrrole/N, N-dimethylaminopyrrole (Py/DMAPy) copolymer film, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No. 5 (2009), xxx-xxx. (2009)
13- A.UYGUN, L. OKSUZ, E.ASLAN, A.G. YAVUZ, S.SEN, M. OMASTOVA, Properties and stability of polythiophenes synthesized in the presence of surfactants, 2009. Chem. Listy 103, 131-132. (2009)
14- Uygun, A., Yavuz, A.G., Sen, S., Omastova, M., 2009, Polythiophene/SiO2 nanocomposites prepared in the presence of surfactants and their application to glucose biosensing, Synthetic Metals, kabul edildi. (2009)
15- Uygun Gök A., Şen S., Aytemiz N., Tilki T., Yavuz A.G.,Maslakcı Z., Karabacak Ç., Yavuz M., "Some Novel Conducting Polythiophene Derivatives: Theoretical Analysis, Synthesis, Characterization and Electroreological Properties", in press, Journal of Macromolecular Science Part-A Pure and Applied Polymer Science, (2009). (2009)
16- Şen Gürsoy S., Uygun A., Tilki T., "Characterization of Some Polypyrrole Derivatives prepared by the chemically polymerization of N-substitue pyrroles: Application for glucose detection" Journal of Macromolecular Science, Part A, accepted, (2010). (2010)
17- Aysegul Uygun,Lutfi Oksuz, Ayse Gul Yavuz, Ali Gulec, Songul Sen,Characteristics of nanocomposite films deposited by atmospheric pressure uniform RF glow plasma, Current Applied Physics, 11(2)250-254, 2011. (2011)
18- Ahmet Faruk Özdemir, Sinem Gürkan Aydin, Durmuş Ali Aldemir, Songül Şen Gursoy, "Electrical and optical properties of p-type silicon based on polypyrrole-derivative polymer", Synthetic Metals, in press, 2011. (2011)
19- Shahzada Ahmad, Songul Sen Gursoy, Samrana Kazim, Aysegul Uygun, "Growth of N-Substituted polypyrrole Layers in Ionic Liquids: Synthesis and its Electrochromic Properties", Solar EnergyMaterials&SolarCells 99 (2012) 95–100. (2012)
20- Gursoy, O., Celik, G., Sen Gursoy, S., 2014. Electrochemical Biosensor based on Surfactant Doped Polypyrrole (PPy) Matrix for Lactose Determination. Journal of Applied Polymer Science 131 (9) 40200, doi: 10.1002/app.40200. (2014)
21- Sen Gursoy, S., Cogal, S., Uygun Oksuz, A., 2014. Influence of surfactants on properties of electrochemicallyrnsynthesized pyrrole/1-dimethylaminopyrrole copolymer. Iranian Polymer Journal 23: 783-792 (2014)
22- Ozkan, S., Sen Gursoy, S., 2016. Pyrrole/N-p-Toluenepyrrole Copolymers in the Presence of Surfactants: A Promising Material for Glucose Sensing. Polymer Engineering and Science 56(9): 995-1003. DOI: 10.1002/pen.24329 (2016)
23- Oguz Gursoy, Songul Sen Gursoy, Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Development of a New Two-Enzyme Biosensor Based on Poly(Pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) for Lactose Determination in Milk, Polymer Engineering Science, accepted, (2017)
24- Ceyda Canoluk, Songul Sen Gursoy, Chemical modification of rose leaf with polypyrrole for the removal of Pb (II) and Cd (II) from aqueous solution, Journal of Macromolecular Science, Part A Pure and Applied Chemistry, accepted, (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aktaş, A.H., Şen, S., Yılmazer, M., Çubuk, E., 2001. Elma suyunda organik asitlerin RPHPLC ile tayini. II. Ulusal Kromatografi Kongresi Bildiri Kitabı, 2001, Kırıkkale (2001)
2- Şen, S., Gülce, A., Mavi, E., Gülce, H., 2003. Elektron Transfer Aracısı Olarak Ferrosenin Kullanıldığı Amperometrik Biyosensör. XIII.Biyoteknoloji Kongresi, 2003, Çanakkale (2003)
3- Ulusoy,S., Şen,S 2004. Serumda Tokoferol İzomerlerinin Tayini İçin Normal Faz Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi. 2. Ulusal HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Sempozyumu, 2004 GATA, 2004, Ankara. (2004)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şen, S., Gülce, A., Aktaş, Y.S., Gülce H., 2003. Asetilkolin Tayini İçin Geliştirilen Yeni Bir Enzim Elektrodu. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2002, Konya (2002)
2- Aktaş, Y.S., Gülce, A., Şen, S., Gülce, H., 2002. Kolin Tayini İçin Yeni Bir Amperometrik Enzim Elektrodunun Geliştirilmesi. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2002, Konya (2002)
3- Öner, Z., Şimşek, B., Şen, S., 2002. Piyasadan Sağlanan İzmir ve Erzincan Tulum Peynirlerinde Belirlenen Bazı Kalite Kriterleri. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 2002, Ankara (2002)
4- Şen, S., Çubuk, E., Şanlı, N., Alsancak, G., 2002. Lidokain ve Prilokainin ters faz sıvı kromatografik ayrımında pH etkisi. III. Ulusal Kromatografi Kongresi, 2002, Isparta (2002)
5- Eroğlu, F., Çubuk, E., Alsancak, G., Şen, S., 2002. İdrar numunelerinde Lidokain ve Prilokainin sıvı kromatografi ile tayini. III. Ulusal Kromatografi Kongresi, 2002, Isparta (2002)
6- Şen, S., Çubuk Demiralay, E., Seçilmiş, H., Ulusoy, S., 2002. Normal Faz Sıvı Kromatografi ile Serumda E vitamini Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi 4. Bilim Haftası Etkinlikleri Özet Kitabı, 2002, Aydın (2002)
7- S. KAMACI, N.ŞANLI ,S. SEN, M. YILMAZER, G.ALSANCAK,"Determination of pKa values of some organic acids by RP-HPLC, DAD and potentiometric methods" IV. National Chromatography Congress, Hacettepe Üniversity, 17-19 Sept. 2003, Ankara (2003)
8- Şen, S., Gülce, A., Gülce, H., 2003.Polivinilferrosen Modifiye Elektrodunun Alkol, Galaktoz Ve Laktoz Tayininde Kullanilmasi. XIII.Biyoteknoloji Kongresi, 2003, Çanakkale (2003)
9- Seyhan ULUSOY, Songül ŞEN, 2005. Yağ Asitleri Analizi İçin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi . (2005)
10- Seyhan ULUSOY, Songül ŞEN, 2005. Anne Sütünde Tokoferol İzomerlerinin Normal Faz Sıvı Kromatografi Yöntemi İle Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi (2005)
11- Songül ŞEN, Seyhan ULUSOY,2005. Sıvı Kromatografi Yöntemi İle İnsan Serum Ve Doku Numunelerinde Malondialdehit Analizi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi (2005)
12- Songül Şen, Ayşegül Gök, Handan Gülce, 2005, Farklı Anyonlarla Doplanmış Polipirolün Morfolojisi Ve Özellikleri, XIX. Ulusal Kimya Kongresi (2005)
13- Ayşegül Gök, Songül Şen, Fatih Yeşilçimen, Emine Kuzgun, 2005, Al2O3 İle Poli-2-Halogenanilinlerin Nanokompozitlerinin Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi. (2005)
14- Songül Şen, Ayşegül Gök, Handan Gülce, Polivinilferrosen/Polipirol/Ni (PVF/PPY/Ni(0)) Kompozitinin Sentezi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 21-23 Haziran 2006,ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, ANKARA (2006)
15- Mustafa YAVUZ, Ayşegül GÖK, Songül ŞEN, Bekir SARI, Halil İbrahim ÜNAL, Polianilin Kırmızı Çamur Kompozitinin Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi, I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 21-23 Haziran 2006, ODTU/ANKARA (2006)
16- Songül ŞEN, Seyhan Ulusoy, Erhan Aslan, Sibel Bestelci, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemi ile Balda Bulunan Amino Asitlerin Analizi,VI. ULUSAL KROMATOGRAFİ KONGRESİ 28-30 HAZİRAN 2006 (2006)
17- Songül Şen, Seyhan Ulusoy, Tulum Peyniri Ve Sucukta Ters Faz Sıvı Kromatografi (RP-HPLC) Yöntemi 'le Biyojen Amin Analizi, VI. ULUSAL KROMATOGRAFİ KONGRESİ 28-30 HAZİRAN 2006 (2006)
18- Seyhan Ulusoy, Songül Şen, RPHPLC-DAD (Ters Faz Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi- Diode Array Detection) Yöntemi ile Propoliste Bulunan Fenolik Asitlerin Analizi, VI. ULUSAL KROMATOGRAFİ KONGRESİ 28-30 HAZİRAN 2006 (2006)
19- Songül ŞEN, Belgin BARDAKÇI, Ayşe Gül YAVUZ, Ayşegül GÖK, "ZEOLİT/POLİFURAN NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU", 2007, 13. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, ISPARTA, EYLÜL 12-14, 2007 (2007)
20- Belgin BARDAKÇI, Songül ŞEN, Ayşe Gül YAVUZ, Ayşegül GÖK, "A tipi zeolitlerle hazırlanan zeolit/polifuran nanokompozitlerde benzoil klorür adsorbsiyonunun kırmızıaltı spektroskopisi ile incelenmesi", 2007, 13. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, ISPARTA, EYLÜL 12-14, 2007 (2007)
21- Ayşegül Gök, Songül Şen, Ayşe Gül Yavuz, Tahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Nevin Aytemiz, 3-SUBSTİTÜE POLİTİYOFEN TÜREVLERİNİN KİMYASAL SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, 2007, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya. (2007)
22- A.GÖK, A.G.YAVUZ, S.SEN, M.OMASTOVA,"Synthesis of Polythiophene and Polythiophene/SiO2 nanocomposite in the presence of surfactants",NanoTRIII,Nano Bilim ve Nanoteknoloji Konferansı 11-14 Haziran 2007, Bilkent Universitesi. (2007)
23- Songül ŞEN, Ayşegül UYGUN GÖK, Ayşe Gül YAVUZ, Nevin AYTEMİZ, Mustafa YAVUZ,"PİROL/DİMETİLAMİNOPİROL KOPOLİMERİNİN (PPy/PDMAP) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ" II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-02 Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Kongre Merkezi (2008)
24- Ayşegül UYGUN, Songül ŞEN, Jan HRBAC, Gökhan Güven BATIR, Erhan ASLAN,Ayşe Gül YAVUZ, "ILETKEN POLIMER/DEMIR OKSIT NANOKOMPOZITLERININ SENTEZI VE OZELLIKLERI" II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-02 Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Kongre Merkezi (2008)
25- Ayşegül UYGUN, Songül ŞEN, Jan HRBAC, Erhan ASLAN, Gökhan Güven BATIR, Ayşe Gül YAVUZ,"H2O2 BOZUNMA KATALİZÖRÜ OLARAK POLİ(2-ETİLANİLİN)/Fe2O3 NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ"II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-02 Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Kongre Merkezi. (2008)
26- Kaya, N., Bardakçı, B., Şen, S., Batır G.G., Uygun, A., Aslan E., Characterization of polythiophene/NaY (PTh/NaY) nanostructures synthesized in presence of anionic surfactant, Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul 09-13 Haziran 2008. (2008)
27- Aslan E., Şen, S., Bardakçı, B., Batır G.G., Uygun, A., Kaya, N., "Preparation of polyfuran/13X (PFu/13X) nanostructures by oxidative chemical polymerization" Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul 09-13 Haziran 2008. (2008)
28- Batır G.G., Şen, S., Uygun, A., Hrbac, J., Aslan E., Yavuz, A.G.,Synthesis of Poly(2-ethylaniline)(P2EANI) composites using nano-Fe2O3 and nano-Fe3O4". Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul 09-13 Haziran 2008. (2008)
29- Şen, S., Karadeniz, A., "Türkiye Bitkilerinden Elde Edilen Etken Maddelerin İletken Polimerlerle Modifiye Edilmiş Enzim Elektrotlarla Tayini", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi: 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon. (2008)
30- Karadeniz, A., Şen, S., "Türkiye Bitkileri etken maddeleri ve in vitro sitotoksisiteleri", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi: 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kelen, M., Özkan, G., Çubuk, E., Şen, S., Separation of plant hormones in vine(Vitis Vinifera L.) and Rose oil ( Rosa Damascena Mill.) by reversed phase high performance liquid chromatography. MBCAC IV, 2002, Portoróz, Slovenia (2002)
2- Gülce H., Şen S., Mavi E., Gülce A., 2003, Mediated Amperometric Glucose Biosensor Based On The Ferrocene Attached Polyvinylferrocenium Modified Pt Electrode', Polymer' 2nd Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, 166. 2003 (2003)
3- Şen S. , Aktaş Y. S., Gülce A. , Gülce H., 2003, A New Enzyme Electrode For Detection Of Choline And Acetylcholine Based On Polyvinylferrocenium Perchlorate Polymer, 2nd Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, 113. (2003)
4- Şen, S., Çubuk Demiralay, E., Ulusoy, S. Separation of Tocopherols, alfa and beta Carotene and Cyrptoxantin in Human Serum. 2nd Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, İstanbul 2003 (2003)
5- Karaca, G., Ay, R., Şen, S., 2003. Determination Of The Residue Levels In Apples Of Some Fungicides Commonly Used In Apple Orchards In Isparta Province.The Second Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 2003, Şile-İstanbul (2003)
6- Kelen, M., Çubuk Demiralay, E., Şanlı, N., Şen, S., Kamacı, S., 2003. Determination of pka Values of Some Auxins by Reversed Phase Liquid Chromatography and Potentiometric Methods.The Second Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 2003, Şile-İstanbul, (2003)
7- Ayşegül GÖK, Songül ŞEN, 2005. Effect of solution concentration on the UV-vis spectroscopy measured oxidation states of P2ClAn and P2ClAn/SiO2, European Polymer Congress, Moskow, Russia. (2005)
8- Songül Şen, Seyhan Ulusoy, RP HPLC-DAD (Reverse Phase Hıgh-Performance Lıquıd Chromatography-Photodıode Array Detector) Method for Sımultaneous Determınatıon of Antıoxıdant Vıtamıns (ASCORBIC ACID, alfa, beta, gama TOCOPHEROLS AND beta CAROTENE) In Human Plasma , International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005, Kuşadası, Aydın/Turkiye. (2005)
9- Seyhan Ulusoy, Songül Şen, Dırect Analysıs of Sugars in Urıne Sample by Hıgh Performance Lıquıd Chromatography wıth Refractıve Index Detectıon, International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005, Kuşadası, Aydın/Turkiye (2005)
10- Sen, S., Gök, A., Gülce, H., "Metal decomposition properties of PVF/PPy composites" (kabul edildi), 20th Bratislava International Conference on Macromolecules, ADVANCED POLYMERIC MATERIALS, (APM-2006), June 11 - 15, 2006, Bratislava, Slovakia. (2006)
11- Sen, S., Gök, A., Gülce, H., ""Synthesis and characterization of PVF/PPy composites" (kabul edildi), 20th Bratislava International Conference on Macromolecules, ADVANCED POLYMERIC MATERIALS, (APM-2006), June 11 - 15, 2006, Bratislava, Slovakia. (2006)
12- Songül ŞEN, Ayşegül GÖK, Handan GÜLCE, Investigation of electrical properties of Polyvinylferrocene/Polypyrrole/Cu (0) [PVF/Ppy/Cu(0)] composite, 2006, Chemical Physics VII, The Seventh International Conference on Chemical Physics, Eğirdir-Isparta/Turkey. (2006)
13- A.G.YAVUZ, A.GÖK, S.ŞEN "Chemical synthesis, characterization and properties of copolymer: Poly(pyrrole-co-N,N dimethylaminopyrrole" 2007,European Polymer Congress 2007, Portoroz/Slovenia. (2007)
14- A.G.YAVUZ, S.ŞEN, M.Omastova, A.GÖK "Synthesis and investigation of properties of polythiophene/metal oxide composites in presence of surfactants" 2007,European Polymer Congress 2007, Portoroz/Slovenia (2007)
15- Songül ŞEN, Ayşegül GÖK, Handan GÜLCE, "CHEMICAL SYNTHESIS of COPPER/POLYPYRROLE COMPOSITES in DIFFERENT MEDIA", 2007, European Polymer Congress 2007, Portoroz/Slovenia (2007)
16- Songül ŞEN, Ayşegül GÖK, Handan GÜLCE, "A COMPARISON STUDY of CHEMICALLY and ELECTROCHEMICALLY SYNTHESIZED POLYPYRROLES in DIFFERENT MEDIA", 2007,European Polymer Congress 2007, Portoroz/Slovenia (2007)
17- Songül Şen*, Ayşegül Uygun, Glucose biosensor based on Ni nanoparticles-conductive polypyrrole composite, International Workshop on Nanobiotechnology&Genome Technologies, 31 ekim-03 kasım 2007, Antalya, Turkey. (2007)
18- Ayşegül Uygun*, Songül Şen, Characterization of chemically synthesized poly(thiophene)/SiO2 nanocomposite and its application to glucose biosensor, International Workshop on Nanobiotechnology&Genome Technologies, 31 ekim-03 kasım 2007, Antalya, Turkey. (2007)
19- Aysegul Uygun, Songul Sen, Ayse Gul Yavuz, Tahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Zafer Maslakçı, Mustafa Yavuz, Nevin Aytemiz, Ahmet Faruk Özdemir,"Synthesis and Characterization of Poly[3-(2,5-Dimethyl-4-tienyl) Phenyl Tiyophene] (P3DMTPT): Electroreological Properties the some Electrical Properties of the P3DMTPT/n-lnP Structure", APA 2008, New Delhi, India. (2008)
20- Songul Sen, Aysegul Uygun, Ayse Gul Yavuz, Tahir Tilki, Çiğden Karabacak,"Synthesis and Characterization of Some N-Phenyl Substituted Polypyrroles", APA 2008, New Delhi, India. (2008)
21- Aysegul Uygun, Songul Sen, Lutfi Oksuz, Gökhan Güven Batır, Ayse Gul Yavuz, Ali Gülec, "Glucose Biosensor based on Chemical, Electrochemical and Atmospheric Plasma Polymerized Poly-[N-Sübstituted Pyrrole", APA 2008, New Delhi, India. (2008)
22- Songul Sen, Aysegul Uygun, Ayse G. Yavuz, "Amperoteric Glucose Biosensor based on Immobilize Glucose Oxidase on Polypyrrole/ Poly (N,N-Dimethyl Pyrrole) Copolymer Modified Electrode", APA 2008, New Delhi, India. (2008)
23- Lutfi Oksuz, Aysegul Uygun, Songul Sen, Ali Gulec, Aysegul Yavuz, Nanomat, Photovoltaic cells based on organic/inorganic systems ODTU, 2008 (2008)
24- Yavuz A.G., Uygun A., Sen S., The Electrical Conductivity Properties of Polythiophene/TiO2 Nanocomposites Prepared In the Presence of Surfactants. 2008. AIChE Annual Meeting, Nanoscale Science and Engineering, Philadelphia-Pennsylvania, USA. (2008)
25- Yavuz A.G., Uygun A., Sen S., Synthesis of Polypyrrole/azocalix[4]Arene Salts: Electrical Properties and Thermal Stability. 2008. AIChE Annual Meeting, Materials Engineering and Sciences Division, Philadelphia-Pennsylvania, USA. (2008)
26- Sen S., Uygun A., Tilki T., Ulutürk M., Immobilization of Glucose Oxidase on Film Prepared by Chemical Polymerization of 4-(1H-1 Pyrrolyl)Benzoicacid, Hybride Materials, 2009. 15-19 March, Tours/France. (2009)
27- Sen S., Bardakçı B., Uygun A., Investigation of the Adsorption Capability of Cadmium (Cd) Modified 13X/Polyfuran Composites, Hybride Materials, 2009. 15-19 March, Tours/France. (2009)
28- Bardakçı B., Sen S., Uygun A., The Conductivity Properties of NaY/Polythiophene Composites Synthesized in the Presence of Surfactant (DBSA), Hybride Materials, 2009. 15-19 March, Tours/France. (2009)
29- Shahzada Ahmad, Songul Sen, Aysegul Uygun, "N-Phenyl Substıtuted Polypyrroles Electropolymerized From Ionic Liquids For Electrooptical Applications" Frontiers in Polymer Science International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer, 7-9 June 2009, Mainz, Germany. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Enzim Tutuklanmış Polivinilferrosenyum Perklorat Modifiye Elektrodu İle Asetilkolin Tayini, 2002 (2002)
Doktora Tezi
1- Polivinilferrosen-polipirol kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2013)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanlığı V. (Yıl:2009)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MAKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2008)
2- MAKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2008)
3- MAKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı Başkanlığı V. (Yıl:2009)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ Rektörlüğü, ADEK Araştırma Geliştirme Alt Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)
2- MAKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeliği (Yıl:2008)
3- MAKÜ, Fen Ed. Fak, Seçim Kurulu üyeliği (Yıl:2008)
4- MAKÜ, Fen Ed. Fak, Bologna koordinatörlüğü (Yıl:2009)
5- MAKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya anabilimdalı, AKTS koordinatörlüğü (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bazı pirol türevlerinin polimerizasyonu, karakterizasyonu ve amperometrik glukoz biyosensörü olarak dizayn edilmesi., MAKÜ, BAP Araştırma Projesi NAP-011-07, proje yöneticisi (2007)
2- Polifuran/13X zeolit kompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi; zeolit yapısına bazı metal katyonlarının biriktirilmesi sonucu kompozitlerin iletkenlik özelliklerinin takip edilmesi. MAKÜ, BAP, proje No: NAP-035-08, 2008 Proje Yöneticisi. (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Enzim Tutuklanmış Polivinilferrosenyum Perklorat Modifiye Elektrodu İle Asetilkolin ve Butirilkolin Tayini, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No 226, Kesin Rapor, Şubat 2002. (2002)
2- Choline ve Choline İçeren Fosfolipitlerin Tayini İçin Yeni Enzim Elektrotları Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje No TBAG-1867(199T108), Kesin Rapor, Haziran 2003 (2003)
3- S.Yaşar, S. Ulusoy, S.Şen, Sıvı Kromatografi geliştirilmesi altyapı projesi, 2004. (2004)
4- Polivinilferrosen-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, Tübitak hızlı destek, proje no: TBAG-HD/42 (105T055), Haziran 2006. (2006)
5- Heteroatom İçeren Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi, Termal-İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının Araştırılması. Tübitak araştırma projesi, 2005, devam ediyor, yardımcı araştırıcı. (2005)
6- Polipirol, substitue pirol kompozitlerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve iletkenliklerinin termal kararlılıklarının incelenmesi, S.D.Ü münferit projesi, proje no: 1210-m-05 (2005)
7- Polivinilferrosen-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Doktora Tezi Projesi. Proje no:1003-d-05, kesin rapor, Nisan 2007. (2005)
8- Politiyofen Nanokompozitlerinin Yüzey Aktif Maddeler Varlığında Sentezi, Tübitak araştırma projesi, proje no:283, yardımcı araştırıcı (2006)
9- Synthesis and characterization of conducting polymers in the presence of surfactants, Slovakia/Tubitak biletaral project 2008.107T880 (2008)
10- NaY zeoliti ile hazırlanan kompozitlerin sentezi ve karakterizasyonu MAKÜ, BAP, proje No: NAP-044-08, 2008 Yardımcı Araştırıcı. (2008)
11- "MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI KURULMASI" başlıklı DPT etüt projesi, 2008, yardımcı araştırmacı (2008)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Chemical Physics VII, The Seventh International Conference on Chemical Physics, 19-20 May 2006, Egirdir-Isparta/Turkey (2006)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Ulusal Kromatografi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002. (2002)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- En İyi Poster ödülü, Şen, S., Gülce, A., Gülce, H., 2003.Polivinilferrosen Modifiye Elektrodunun Alkol, Galaktoz Ve Laktoz Tayininde Kullanilmasi. XIII.Biyoteknoloji Kongresi, 2003, Çanakkale (2003)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004. S.Şen., A.Gülce., H.Gülce. Polyvinylferrocenium modified Pt electrode for the design of amperometric choline and acetylcholine enzyme electrodes. Biosensors and Bioelectronics 19 (2004) 1261-1268 (2004)
2- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004. Kelen, M., Çubuk, E., Şen, S., and Özkan, G., 2004. Seperation of Abscisic Acid, Indole-3-Asetic Acid, Gibberellic Acid in 99 R (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) and Rose Oil (Rosa damascena Mill.). Turkish Journal of Chemistry (2004)
3- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. Ayşegül GÖK, Songül ŞEN., 2006, "Preparation and Characterization of Poly(2-chloroaniline)/SiO2 Nanocomposite via oxidative polymerization: Comparative UV-Vis Studies into Different Solvents of Poly (2-Chloroaniline) and Poly (2-Chloroaniline)/SiO2", Journal of Applied Polymer Science. (2006)
4- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. Ayşegül Gök, Songül Şen, Ayşe Gül Yavuz, "Preparation and characterization of Poly(2-halogenaniline) composites with Al2O3, SiO2 and Red Mud", International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 12 : 1-15, 2007. (2007)
5- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. Songül ŞEN, Ayşegül GÖK, Handan GÜLCE, Novel Ni/Polypyrrole and Cu/Polypyrrole Composites Prepared in the Presence of Different Acids: Synthesis and Investigation of Thermal Stability, Journal of Applied Polymer Science, Vol.106, No.6, p.3852-3860, 2007. (2007)
6- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. M. Yavuz, A. Gok, S. Sen, H.I. Unal, Electrorheological Properties of Polyaniline/Red Mud Composite, IJPAC, Volume 13, Issue 1 , pages 9 - 24, 2008. (2008)
7- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. ŞEN S, Bardakçı B., Yavuz A.G., UYGUN (GÖK) A., "Polyfuran/Zeolite LTA Composites And Adsorption Properties" European Polymer Journal, 2708-2717, Volume 44, Issue 8, (2008). (2008)
Ulusal jüri üyeliği
1- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Öğr: Osman Karagöllü) (2008)
2- 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı, güz dönemi, MAKÜ Fen Blimleri Ens, Kimya Tezli Y.L. mülakat sınavı, jüri üyeliği (2008)
3- MAKÜ, Fen Ed. Fak, Araştırma görevlisi alım sınavı, Jüri üyeliği (2008)
4- 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı, Bahar dönemi, MAKÜ Fen Blimleri Ens, Kimya Tezli Y.L. mülakat sınavı, jüri üyeliği (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3030
Email ssen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.