Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Arkeoloji
 • Anabilim Dalı : Klasik Arkeoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen - Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Arkeoloji (1999)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Arkeoloji (2002-09-10 10:29:17)
 • Doktora : Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Arkeoloji
 • (2008-08-31 10:29:17)
ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru

AKADEMİK / MESLEKİ DENEYİM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. – 2008

Akdeniz Üniversitesi – Lisans (1999) – Yüksek Lisans (2002) – Doktora (2008)

 UZMANLIK ALANLARI

Likya Kültürü ve Sanatı, İkonografi, Alan Arkeolojisi, Nümizmatik, Arkaik ve Klasik Çağ Plastiği

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

1-

H. A. Ekinci – Ş. Özüdoğru – E. Dökü – G. Tiryaki "Kibyra Kazı Çalışmaları 2006" Anmed 2007–5, 22–28 (2007)

2-

H. A. Ekinci – Ş. Özüdoğru – E. Dökü – G. Tiryaki "Kibyra Kazı Çalışmaları 2007" Anmed 2008–6, 35–41 (2008)

3-

H. A. Ekinci – Ş. Özüdoğru – E. Dökü “Kibyra 2008 Yılı Kazı Çalışmaları" Anmed, 2009–7, 32-39 (2009)

4-

Ş. Özüdoğru – E. Dökü, “Kibyra 2009 Yılı Kazıları”, Anmed 8, 2010, 37- 45. (2010)

5-

Ş. Özüdoğru – E. Dökü- G. Dikbaş – H. Vanhavarbeke, “Kibyra 2010” Anmed 9, 2011,36- 43 (2011)

6-

Ş. Özüdoğru – E. Dökü, “ Kibyra 2011”, Anmed 10, 2012, 46- 52 (2012)

7-

Ş. Özüdoğru, “Pers Egemenliğinde Likya Tarihi ve Yönetimi”, Aktüel Arkeoloji, Sayı 25, Şubat 2012, syf. 92-107, İstanbul (2012)

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

1-

Ş. Özüdoğru, E. Dündar, Kibyra Geç Roma Erken Doğu Roma Dönemi Mühürlü Unguentariumları, OLBA XV, 2007, 145-178 (2007)

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

1-

Ş. Özüdoğru, Pttara and the Dynast Wakhseppddimi (Wekhssere II), ADALYA X, 2007, 31-48 (2007)

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın

1-

Ş.Özüdoğru, “Kibyra - Gölhisar”, ARO Dergi (Antalya Rehberler Odası Dergisi), Sayı 8, Nisan / Haziran 2012, syf. 46 – 49 (2012)

2-

Ş. Özüdoğru, "Üniversitemizin Tarihe Açılan Penceresi; Kibyra", Makü Bülten, Asım'ın Sesi, Sayı 1, 2012, syf. 42-44 (2012)

3-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra Antik Kenti”, NTV Tarih, Sayı 42, Temmuz 2012, syf.16 (2012)

4-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra”, Aktüel Arkeoloji, Sayı 25, Şubat 2012, İstanbul (2012)

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-

E.Dökü, Ş.Özüdoğru, ‘ Ticaret Yollarının Kavşağındaki Kent Kibyra’, III. Ulusal Mimarlık & Taş Sempozyumu (2009), 51 – 56 (2009)

2-

Ş. Özüdoğru, "Kibyra Antik Kenti ve Turizm Potansiyeli", bkz. Geçmişten Geleceğe Burdur Halk Kültürü ve Turizm Sempozyumu (2. Burdur Sempozyumu), 3-5 Haziran 2010, Burdur, 507-518 (2010)

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra Araştırmalarında Yeni Bulgular”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Burdur (2010)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-

Ş. Özüdoğru - F. Eray Dökü “Patara Seramik Fırınları” SERES’07, IV. Uluslar Arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, 2007, 399-411 (2007)

Yüksek Lisans Tezi

1-

Ş. Özüdoğru, "Patara Sikke Basımları ve Patara Kazıları'ndan (1989 -2001) Ele Geçen Sikkeler", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 2002, Antalya (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) (2002)

Doktora Tezi

1-

Ş. Özüdoğru, "Arkaik Dönem Plastik Eserleri Işığında Lykia İkonografisinde Yerli ve Yabancı Unsurlar", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Fahri Işık, 2008, Antalya (Yayınlanmamış Doktora Tezi) (2008)

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı

1-

Bölüm Başkanı (Yıl:2010 -2012)

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

1-

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2009-…)

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev

1-

Arkeoloji Bölümü Farabi Programı Koordinatörü (Yıl:2011-…)

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak

1-

Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2010 Çalışmaları (Work at Kibyra in 2010)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Kongre Merkezi, Malatya (Konuşmacı) (Yıl:2011)

2-

Ş. Özüdoğru, "Kibyra Kazı Çalışmaları 2011 (Excavations at Kibyra in 2011)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, Hitit Üniversitesi, Anitta Otel Kongre Merkezi, Çorum (Konuşmacı) (Yıl:2012)

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak

1-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları”, 29. 09. 2006, Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Gölhisar, Burdur (Konuşmacı) (Yıl:2006)

2-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra Kazıları”, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi, Osman Hamdi Beyi Anma Programı. Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları 2008 Toplantısı, 28. 02. 2008, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu, Antalya (Konuşmacı) (Yıl:2008)

3-

Ş. Özüdoğru, “Burdur Kibyra Kazısı”, 21.05.2009, Isparta Müzesi 18 - 24 Mayıs 2009 28. Müzeler Haftası Etkinlikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Hafız İbrahim Demiralay Konferans Salonu, Isparta (Konuşmacı) (Yıl:2009)

4-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları”, 12.11.2010, Antalya Müzesi Konferans Salonu, Antalya (Konuşmacı) (Yıl:2010)

5-

Ş. Özüdoğru, “Kibyra Kazılarında Yeni Bulgular”, 22.02.2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, Isparta (Konuşmacı) (Yıl:2012)

 

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)

1-

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0079-NAP-09 Numaralı ve “Patara Kazılarından (1989-2008) Ele Geçen Sikkeler” başlıklı NAP Projesi Yürütücü (2009)

2-

2011 Yılı BAKA-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsadamında TR/61/11/TURİZM/KAMU/01-14 referans no'lu “Kültür Turizminde Yeni Bir Marka: Kibyra” başlıklı BAKA Projesi Yürütücüsü (2011)

3-

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kibyra Kazısı Başkanlığı (2010-…)

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)

1-

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2000.01.0107.002 No’lu “Patara Sikkeleri ve Sikke Basımları” Başlıklı Proje (2000)

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ş. Özüdoğru, "Klasik Dönem’de Ksanthos Kenti Dynast (Bey) Ailesi ve Pers Komutanı Harpagos İlişkisi", Eds. Celal ŞimşekrnBahadır Duman, Erim Konakçı, Mustafa Büyükkolancıya Armağan (Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı), 2015, 515-524. (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ş. Özüdoğru, "Kibyra", Ayrıntı, Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi, Eylül 2013, Sayı 6, 28-36. (2013)
2- Ş. özüdoğru, "Antikçağ Kentlerinde Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ticari Bir Mimari Form: Agora, Ayrıntı, Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi, Ocak 2015, Sayı 22, 15 - 21. (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- H. A. Ekinci – Ş. Özüdoğru – E. Dökü – G. Tiryaki "Kibyra Kazı Çalışmaları 2006" Anmed 2007–5, 22–28. (2007)
2- H. A. Ekinci – Ş. Özüdoğru – E. Dökü – G. Tiryaki "Kibyra Kazı Çalışmaları 2007" Anmed 2008–6, 35–41. (2008)
3- H. A. Ekinci – Ş. Özüdoğru – E. Dökü “Kibyra 2008 Yılı Kazı Çalışmaları" Anmed, 2009–7, 32-39. (2009)
4- Ş. Özüdoğru – E. Dökü, “Kibyra 2009 Yılı Kazıları”, Anmed 8, 2010, 37- 45. (2010)
5- Ş. Özüdoğru – E. Dökü- G. Dikbaş – H. Vanhavarbeke, “Kibyra 2010” Anmed 9, 2011,36- 43. (2011)
6- Ş. Özüdoğru – E. Dökü, “ Kibyra 2011”, Anmed 10, 2012, 46- 52. (2012)
7- Ş. Özüdoğru, “Pers Egemenliğinde Likya Tarihi ve Yönetimi”, Aktüel Arkeoloji, Sayı 25, Şubat 2012, syf. 92-107, İstanbul. (2012)
8- Ş. Özüdoğru – E. Dökü, “Kibyra 2012 Yılı Kazıları”, Anmed 11, 2013, 47- 54. (2013)
9- Ş. Özüdoğru, "Persian Rule and Traces in Lycia", Actual Archaeology Magazine Anatolia, Summer 2013, İssue 06,66-79, 2013. (2013)
10- Ş. Özüdoğru, “ 2013 Yılı Kibyra Çalışmaları”, Anmed 12, 2014, 55- 61. (2014)
11- Ş. Özüdoğru, “ 2014 Yılı Kibyra Çalışmaları”, Anmed 13, 2015, 47-54. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ş. Özüdoğru, E. Dündar, Kibyra Geç Roma Erken Doğu Roma Dönemi Mühürlü Unguentariumları, OLBA XV, 2007, 145-178. (2007)
2- Ş. Özüdoğru, " Arkaik Dönem'den Bir Likya Dynast Mezarı Üzerindeki "Aslan Öldürme" Sahnesi: Anlamı ve Kökeni Üzerine Değerlendirmeler", Anadolu - Anatolia 39, Ankara 2013, 69-86. (2014)
3- Şükrü Özüdoğru, "Kibyra'dan Hellenistik Dönem'e Ait Yeni Veriler Üzerine Değerlendirmeler", CEDRUS II (2014) 171-188. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ş. Özüdoğru, Pttara and the Dynast Wakhseppddimi (Wekhssere II), ADALYA X, 2007, 31-48. (2007)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Ş. Özüdoğru, "Tarihi, Kültürel Değerleriyle Burdur ve Turizm Potansiyeli", Ayrıntı, Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi, Nisan 2015, Sayı 25, 7-12. (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Ş.Özüdoğru, “Kibyra - Gölhisar”, ARO Dergi (Antalya Rehberler Odası Dergisi), Sayı 8, Nisan / Haziran 2012, syf. 46 – 49. (2012)
2- Ş. Özüdoğru, "Üniversitemizin Tarihe Açılan Penceresi; Kibyra", Makü Bülten, Asım'ın Sesi, Sayı 1, 2012, syf. 42-44. (2012)
3- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Antik Kenti”, NTV Tarih, Sayı 42, Temmuz 2012, syf.16. (2012)
4- Ş. Özüdoğru, “Kibyra”, Aktüel Arkeoloji, Sayı 25, Şubat 2012, İstanbul. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- E.Dökü, Ş.Özüdoğru, ‘ Ticaret Yollarının Kavşağındaki Kent Kibyra’, III. Ulusal Mimarlık & Taş Sempozyumu (2009), 51 – 56 (2009)
2- Ş. Özüdoğru, "Kibyra", bkz. Geçmişten Geleceğe Burdur Halk Kültürü ve Turizm Sempozyumu (2. Burdur Sempozyumu), 3-5 Haziran 2010, Burdur, 507-518. (2010)
3- Ş. Özüdoğru, "Likya Bölgesi Gelir Kaynakları Hakkında Bilinenler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, I. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed. Doç. Dr. Şevkiya Kazan Nas, 2015, Cilt I, 737-741. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Araştırmalarında Yeni Bulgular”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Burdur. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ş. Özüdoğru - F. Eray Dökü “Patara Seramik Fırınları” SERES’07, IV. Uluslar Arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, 2007, 399-411. (2007)
2- Ş. Özüdoğru, F. E. Dökü, "Kibyra 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Kazı Sonuçları Toplantısı (KST 34), 3. Cilt, 159-170 (2012) (2012)
3- Ş. Özüdoğru, "2013 Yılı Kibyra Çalışmaları", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, 685-694. (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- Ş. Özüdoğru, "Patara Sikke Basımları ve Patara Kazıları'ndan (1989 -2001) Ele Geçen Sikkeler", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 2002, Antalya (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). (2002)
Doktora Tezi
1- Ş. Özüdoğru, "Arkaik Dönem Plastik Eserleri Işığında Lykia İkonografisinde Yerli ve Yabancı Unsurlar", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Fahri Işık, 2008, Antalya (Yayınlanmamış Doktora Tezi) (2008)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Cedrus Dergisi, Cilt II (2014). (2014 Yıl)
2- Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Cedrus Dergisi, Cilt II (2014). (2015 Yıl)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Cedrus Dergisi, Cilt I (2013). (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bölüm Başkanı (Yıl:2010)
2- Bölüm Başkanı (Yıl:2011)
3- Bölüm Başkanı (Yıl:2012)
4- Göller Yöresi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2009)
2- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2010)
3- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2011)
4- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2012)
5- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2013)
6- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2014)
7- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Arkeoloji Bölümü Farabi Programı Koordinatörü. (Yıl:2011)
2- Arkeoloji Bölümü Farabi Programı Koordinatörü. (Yıl:2012)
3- Arkeoloji Bölümü Farabi Programı Koordinatörü. (Yıl:2013)
4- Arkeoloji Bölümü Farabi Programı Koordinatörü. (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2010 Çalışmaları (Work at Kibyra in 2010)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Kongre Merkezi, Malatya (Konuşmacı) (Yıl:2011)
2- Ş. Özüdoğru, "Kibyra Kazı Çalışmaları 2011 (Excavations at Kibyra in 2011)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, Hitit Üniversitesi, Anitta Otel Kongre Merkezi, Çorum (Konuşmacı) (Yıl:2012)
3- Ş. Özüdoğru, " 2012 Yılı Kibyra Çalışmaları (Works at Kibyra in 2012)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27 Mayıs - 31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atatürk Kongre Merkezi, Muğla (Konuşmacı) (Yıl:2013)
4- Ş. Özüdoğru, “Patara Sikke Basımlarına Genel Bakış”, Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 11 – 13 Kasım 2013, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Antalya (2013) (Konuşmacı) (Yıl:2013)
5- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Kent Dokusu, Kazı – Koruma İlişkisi”, I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu, Arkeolojik Alanlarda Koruma, Onarım ve Uygulama Prensipleri, Pamukkale Üniversitesi, 14 – 16 Kasım 2013, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli (2013) (Konuşmacı). (Yıl:2013)
6- Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2013 Yılı Çalışmaları (Works at Kibyra in 2013)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 02 - 06 Haziran 2014,Zeugma Müzesi Kongre Merkezi, Gaziantep (Konuşmacı). (Yıl:2014)
7- Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2014 Yılı Çalışmaları (Works at Kibyra in 2014)", T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11 - 15 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi, Erzurum (Konuşmacı). (Yıl:2015)
8- Şükrü Özüdoğru, "Geç Antik Çağ'da Kibyra", "Uluslararası Geç Antik çağda Lykos Vadisi ve Çevresi Sempozyumu", 22-23 Mayıs 2015, Laodikeia Kazı Evi, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Denizli-Türkiye. (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları”, 29. 09. 2006, Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Gölhisar, Burdur (Konuşmacı) (Yıl:2006)
2- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Kazıları”, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi, Osman Hamdi Beyi Anma Programı. Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları 2008 Toplantısı, 28. 02. 2008, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu, Antalya (Konuşmacı) (Yıl:2008)
3- Ş. Özüdoğru, “Burdur Kibyra Kazısı”, 21.05.2009, Isparta Müzesi 18 - 24 Mayıs 2009 28. Müzeler Haftası Etkinlikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Hafız İbrahim Demiralay Konferans Salonu, Isparta (Konuşmacı) (Yıl:2009)
4- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları”, 12.11.2010, Antalya Müzesi Konferans Salonu, Antalya (Konuşmacı) (Yıl:2010)
5- Ş. Özüdoğru, “Kibyra Kazılarında Yeni Bulgular”, 22.02.2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, Isparta (Konuşmacı) (Yıl:2012)
6- Ş. özüdoğru, "Batı Akdeniz Kültür Turizmi Potansiyeli", "Kültür Turizmi". (Panelist), Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı (Burdur), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) - Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 13.03.2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur. (Konuşmacı) (Yıl:2013)
7- Ş. Özüdoğru, "Kibyra Kazıları", Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları Dizisi, 08.11.2012, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferans Salonu, Ankara (Konuşmacı) (Yıl:2012)
8- Ş. Özüdoğru, “ Burdur, Kibyra Antik Kenti”, 21.03.2014, Müze Konferansları Dizisi, Antalya Müzesi Konferans Salonu, Antalya (Konuşmacı) (Yıl:2014)
9- Ş. Özüdoğru, "Kibyra Özelinde Kabalia (Kibyratis) Bölgesi Yerleşim Tarihçesi", Güncel Arkeolojik Araştırmalar Işığında Eski Anadolu Kültürlerine Bakış Kolokyumu (Prof. Dr. Fahri IŞIK Onuruna), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24-25 Aralık 2015, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (Konuşmacı) (Yıl:2015)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- Şükrü Özüdoğru, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Uygulama Merkezi, "Güncel Arkeolojik Veriler Işığında Eski Anadolu Kültürlerine Bakış Kolokyumu", 24-25 Aralık 2015, MAKU Konferans ve Sergi Salonu, Burdur, Türkiye (Düzenleme Kurulu Başkanı) (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 0079-NAP-09 Numaralı ve “Patara Kazılarından (1989-2008) Ele Geçen Sikkeler” başlıklı NAP Projesi Yürütücü. (2009)
2- 2012 Yılı BAKA-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında TR/61/11/TURİZM/KAMU/01-14 referans no'lu “Kültür Turizminde Yeni Bir Marka: Kibyra” başlıklı BAKA Projesi Yürütücüsü. (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2006.03.0107.003 No’lu “Arkaik Dönem Plastik Eserleri Işığında Lykia İkonografisinde Yerli ve Yabancı Unsurlar ” Başlıklı Proje. (2006)
2- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2000.01.0107.002 No’lu “Patara Sikkeleri ve Sikke Basımları” Başlıklı Proje (2000) (2000)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- "Güncel Arkeolojik Araştırmalar Işığında Eski Anadolu Kültürlerine Bakış Kolokyumu" (Prof. Dr. Fahri Işık Onuruna), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24 - 25 Aralık 2015, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur. (2015)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne sunulan “Dynastik Dönemde Pers- Likya İlişkileri” başlıklı Doktora Bursu (2004)
Ulusal jüri üyeliği
1- S. Akgül Özarslan, "Pisisdia Antiokheiası Augustus Kutsal Alanındaki Mimari Bezemeler", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fikret Özcan, 12.06.2012, Isparta (2012) (2012)
2- Düzgün Tarkan, “Kibyra Sunakları (Tip, Biçem, Atölye)” Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Fahri Işık, 20.09. 2011, Antalya (2011) (2011)
3- G. Tiryaki, "Erken Demir Çağ Gurdum (Kahramanmaraş) Kabartmalı Mezar Taşları", Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Fahri Işık, 2010, Antalya (2010) (2010)
4- Mesut Can Kaya, “ Kibyra Kenti Mimari Bezemeleri” Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, 20.09. 2011, Antalya (2011) (2011)
5- Ü. Demirer, “Kibyra Metal Buluntuları”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 30.04. 2013, Antalya (2013) (2013)
6- Ş. Aktaş, "Patara Ana Cadde", Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 07.06.2013, Antalya (2013) (2013)
7- M. Şimşek, "Kibyra Yeraltı Oda Mezarları: Mimarisi ve Tipolijisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Bilge Hürmüzlü Kortholt, 18.06.2013, Isparta (2013) (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

MEDUSA

KIBYRA MEDUSA

05:03:52 30.01.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3036
Email sozudogru(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.