Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1987
 • Kan Gurubu : B+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2009)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2012)
 • Doktora : Ege Üniversitesi
 • Doktora Dal : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- S. Özdemir (2017) Ergenlik dönemi riskli davranışları önleme ve müdahale. Firdevs Savi ÇAKAR (ed.) Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri içinde. Ankara: Pegem Akademi. (0)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şahin, H., İşleyen, F. ve Özdemir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin romantik ilişki durumları ve sosyal ağ kullanımlarına göre etkileşim kaygısı ve sosyal destek algılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 25-36. (2012)
2- Korkut- Owen, F., Kepir, D.D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151. (2012)
3- Özdemir, S. (2016) Öğretmen adaylarının psikolojik ihtiyaçlarının ve kişilik özelliklerinin başarı yönelimlerini yordamadaki rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-19. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahin, H., Özdemir, S. ve İşleyen, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algıları ve Etkileşim Kaygılarının İncelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur-Türkiye (8-10 Eylül, 2011). (2011)
2- Öztürk, N., Özdemir, S. ve Gelbal, S. (2011) İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerleri tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur-Türkiye (8-10 Eylül, 2011). (2011)
3- Korkut- Owen, F., Kepir, D.D., Özdemir, S., Pelenkoğlu, H., Ulaş, Ö. ve Yılmaz, O. (2011). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçimlerini etkileyen etmenler. 11. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye (3-5 Ekim, 2011). (2011)
4- Şahin, H., İşleyen, F. ve Özdemir S. (2011). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanımı ile etkileşim kaygısı ve sosyal destek algılarının incelenmesi. 11. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye (3-5 Ekim, 2011). (2011)
5- Özdemir, S., İşleyen, F. ve Uyar, Ş. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İçsel ve Dışsal Yaşam Amaçları ile Yaşam Anlamları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli-Türkiye (4-6 Eylül, 2014). (2014)
6- S. ÖZDEMİR, F. BİLGE (2014) Psikolojik Yardım Alma Tutumu ile Kişilik, Kendini Saklama, Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişkiler. 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli-Türkiye (4-6 Eylül 2014) (2014)
7- Özdemir, S., Atılgan, H. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Gereksinimleri ve Kişilik Özellikleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Mersin Üniversitesi, Mersin-Türkiye (7-9 Ekim 2015) (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Özdemir, S. (2012). Psikolojik yardım alma tutumu ile kişilik, kendini saklama, cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2012)
Doktora Tezi
1- Ergen riskli davranışlarının akran zorbalığı, örselenme yaşantıları ve psikolojik sağlamlık ile ilişkisinde sapkın arkadaşların aracı etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4137
Email sozdemir(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.