Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1975
 • Kan Gurubu : A RH +
 • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Isparta sağlık meslek lisesi (1995)
 • Lisans : Atatürk Üniv.Hemşirelik Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Hemşirelik Böl. (30.06.1999)
 • Y.Lisans : SDÜ Sağlık Bilimleri Enst.
 • Y.Lisans Dal : Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (2004-05-04 17:18:57)
 • Doktora : SDÜ Fen Bilimleri Enst.
 • Doktora Dal : Kimya
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Lisans)

Histoloji ve Embriyoloji ABD (Yüksek Lisans)

Kimya (Doktora)

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özbek S, Kaya E, Tekin A, Doğan Ş,: Yaşlılarda Tedaviye Uyum,Türk Geriatri Dergisi,9(3):177-181,2006 (2006)
2- Ayşe Tekin, Esin Kaya, Mustafa Demirel, Sercan Özbek Yazıcı, GÜÇLENDİRME BAĞLAMINDA İNTERNETİN HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ,JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 (2009)
3- In vitro Antioxidant Activities of Extracts From Some Nepeta Species. International Journal of Health and Nutrition, 2012, Vol 3, No 1. (2012)
4- YAŞLI YAKINLARININ ŞİDDET ALGISI (Süleyman Demirel Hastanesi Örneği). Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2015(1):22-33. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Extracts Obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham on Antioxidant Enzymes (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tekin, A., Kaya, E., Demirel, M., Özbek Yazıcı, S. " İnternetin Hastaları Güçlendirme Potansiyeli rnrnve Hasta- Hekim İlişkilerine Etkisi: Burdur'da Hastanelere Başvuran İnternet rnrnKullanıcılarına Yönelik Bir Alan Araştırması" VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi 01-03 Ekim 2009 Aydın rn (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özbek Yazıcı, S., Kalaycı, I. 2015. Yaşlı yakınlarının şiddet algısı Süleyman Demirel Hastanesi Örneği. 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Bildiri Kitabı, s. 214. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ismail Ozmen, Umut Celikoğlu, Sercan Özbek Yazıcı Effects Of Ankyropetalum reuteri Fenzl Extract on Plasmid DNA. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, s 191-193. (2011)
2- Demirel, M., Tekin, A., Kaya, E., Özbek Yazıcı, S ." E- Sağlık Kapsamında İnternet Kullanıcılarının Sağlık Web Sitelerini Kullanma Durumu Üzerine Bir Araştırma" Uluslararası Davraz Kongresi:Küresel Diyalog (International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue), 24-27 Eylül 2009, Isparta. (2009)
3- Özmen, İ., Çelikoğlu, U., Özçelik, H., Özbek Yazıcı, S., 2011. In vitro Antioxidant Activity of Extract of Ankyropetalum reuteri Fenzl., 2nd Inter. Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011- Isparta/Turkey, Proceedings, pp. 102-105. (2011)
4- Özmen, İ., Çelikoğlu, U., Özbek Yazıcı, S., Özçelik, H., Genç, H., 2011. Antioxidant Activities of Extracts Obtained from Some Nepeta Species, 2nd Inter. Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011- Isparta/Turkey, Proceedings, pp. 106-109. (2011)
5- Kalaycı I., OzbekYazıcı, S., Küpeli, A. 2013. Assesment of the Knowledge Level of Nursing Students on Forensic Nursing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 131, 15 May 2014, Pages 130–134 (3rd World Conference on Educational Technology Researches 2013, WCETR 2013, 7-9 November 2013, Antalya, Turkey) (2013)
6- Demirel, M., Tekin, A., Kaya, E., Özbek, S., Internet as a Means of Developing Health Status: A Research on Internet Usage of Users and Their Expectations, Second International Symposıum On Sustainable Development, June 8-9, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Esin Kaya, Sercan Özbek, Senan Ergin, Ayşe Yaman, Ayşe Tekin, KOAH'lı Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Evde Bakım, I.Uluslararası Evde Bakım Kongresi",10,İzmir,2006. (2006)
2- Ozbek, S., Ozdemir, F., Konak, S., Ozmen, I., Ileri-Buyukoglu, T., Genc, H., 2010.The Effects of Extacts Obtained from Nepeta italica L. Species on the Antioxidant Enzymes.” 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Cell Membranes and Free Radical Research Vol. 2, No.1, Isparta, Türkiye, pp.71. (2010)
3- Sercan Özbek Yazıcı, İsmail Özmen, Umut Çelikoğlu. Effects of Gypsophila pilulifera Boiss. & Hausskn. Extract on Plasmid DNA, 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, pp. 104. (2011)
4- Sercan Özbek Yazıcı, Ismail Ozmen, Umut Çelikoğlu, Hasan Özçelik. Determination of Antioxidant Activity of Gypsophila pilulifera Boiss. & Hausskn Extract, 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, pp. 103. (2011)
5- Özbek, S., Özdemir, F., Özmen, İ., Konak, Ş., Büyükoğlu, T.İ., Özçelik, H., 2010. The Effects of the Extracts Obtained from Nepeta Cilicica Boiss. on the Antioxidant Enzymes, 3rd International Congrss on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2, (1), pp.72-73. (2010)
6- Effect of the crude saponin extract on DNA ovarian cancer tissue (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Sercan Özbek Yazici, H. Meltem Özgüner. Leptin Expression in Prenatal and Postnatal Rat Tissues. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9- 12 September 2014 Isparta, TURKEY. rn (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- Prenatal ve postnatal sıçan dokularında çeşitli dokularda leptin ekspresyonu (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Advancement in Medicinal Plant Research (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3554
Email sozbek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.