Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1964
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Okul Öncesi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mesleki Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Böl.Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı (30-06-1997)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Okul Öncesi Eğitimi (2004-08-25 11:06:54)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • (06-08-2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ölçer, S. (2010). Okulöncesi Eğitime Giriş. “Okulöncesi Eğitim Kurumunun İç - Dış Mekan Özellikleri ve Eğitimsel Düzenlemeler”. 5. Bölüm, sy.,99-162 (Ed.). Durmuş Ekiz. (1. Baskı). Lisans Yayıncılık,İSTANBUL. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ölçer, S., Güngör Aytar (2014). "A Comparative Study into Social Skills of Five-six Year Old Children and Parental Behaviors." Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 141, 25 August 2014, Pages 976-995. (2014)
2- Ölçer, S. (2017). "Validity and Reliability study for the Social and Emotional Competence Assessment Scale among 60-72 Months-old Children". Journal of Education and Training Studies, Vol 5, No 3, March 2017, Pp. 20-33. DOI: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i3.2105 (2017)
3- Ölçer, S. (2017). Science Content Knowledge of 5-6 Year old Preschool Children. International Journal of Environmental and Science Education. Vol.12, No.2, pp.143-175 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ölçer, S. (2004). "Okulöncesinde Fen-Doğa Matematik Materyalleri" Poster Bildiri. "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı". 17-01-2004 Sabancı Üniversitesi (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ölçer, S. (2006). "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen-Çocuk Etkileşimi". 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: "İletişimin Çocuğa Etkisi" ve 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: "Çocuk, Savaş ve Barış", Vol.II,S.1071-1094. (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ölçer, S. (2015). Okul Öncesi Eğitimden Yararlanan 5-6 yaş çocukların fen içerik standartlarına sahip olma düzeylerinin belirlenmesi. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Özet Kitabı (2015)
2- Ölçer, S. (2017). Öğretmen adayları gelecek öğretmenlik mesleği performanslarına ilişkin ne bekliyor neden korkuyor? Sözlü Bildiri. Her çocuk için güçlü başlangıç; Erken çocuklukta kültürel çeşitlilik ve kapsayıcı eğitim. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özet Kitabı, ss. 412-413. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18-21 Ekim 2017 Ankara. (0)
3- Yılmaz, G. ve Ölçer, S. (2017). Okul öncesi eğitiminden yararlanan altı yaş çocuklarında özerklik algısı. Sözlü Bildiri. Her çocuk için güçlü başlangıç; Erken çocuklukta kültürel çeşitlilik ve kapsayıcı eğitim. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özet Kitabı, ss. 319-320. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18-21 Ekim 2017 Ankara. (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ölçer, S. (2007). "Okulöncesinde Fen-Matematik Kavramlarının Geliştirilmesinde El Yapması Materyallerin Kullanımı". Poster Bildiri. Prof. Dr. Suzan Erbaş Anısına I. Uluslararası Katılımlı Bilim Çalıştayı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Süleyman Demirel Konferans Salonu. 08-09 Mart 2007. (2007)
Yüksek Lisans Tezi
1- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen Çocuk Etkileşimi (2004)
Doktora Tezi
1- Fen Eğitim Programının Beş Yaş Çocuklarının Fen Öğrenimi ve Bakış Açısı Alma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- International Journal of Environment and Science Education (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı (Yıl:2016)
2- Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Okul Öncesi Eğitimi Şenlikleri kapsamında sunulan, “Okulöncesi Eğitimin Önemi, Kazandırdığı Yeterlikler ve Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Aile Katılım Süreçleri” konulu konferansta konuşmacı. Nurcihan Velicangil Konferans Salonu. Mayıs,2006. Burdur (Yıl:2006)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Seminer "Okulöncesi ve İlköğretimde Uygulamalı Müzik Eğitimi Semineri" konulu seminer çalışmasında Düzenleme Komitesi Üyesi. Kasım,2004. Burdur (2004)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- "Oyun Sağlıktır" Konferans ve Uygulamalı Semineri. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Konferans Salonu (2011)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- Sinevizyon Gösterisi -Canlandırmarn"Atatürk Çocuklarla Yaşıyor" (sinevizyon), "Size Kendimi Nasıl Anlatabilirim?" (canlandırma). Etkinliği düzenleme koordinatörlüğü. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. 11-12-2006. Burdur (2006)
2- “Kendini Mıknatıs Zanneden çocuk” Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği A.B.D. Öğrencilerinin sergilediği oyun. Sahneye koyan. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. 05-05-2008. Burdur. (2008)
3- Oyun Şenliği. Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu. 24 Mayıs 2014. (2014)
4- Sergi "Atatürk, Bilim ve Çocuk" konulu "Okul Öncesinde Fen-Doğa Matematik Materyalleri Sergisi". Eğitim Fakültesi. 24-25 Mayıs 2006. Burdur (2006)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yöneticilerin Liderlik Uygulamalarını Değerlendirmeleri ile Örgüte Güven ve Okula Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Fen Eğitimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Yaratıcılık ve Geliştirilmesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Özel Öğretim Yöntemleri-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Çocuk Edebiyatı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Çocukta Oyun Gelişimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Çocuk Ruh Sağlığı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
OÖD Beceri ve Kavram Öğretimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Topluma Hizmet Uygulamaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Okul Deneyimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması-I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi

Lisanüstü

OÖE Program Geliştirme ve Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü -
OÖD Kavram Eğitimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü -
Yaratıcılık Eğitimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü -

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4080
Email solcer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.