Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : B Rh(+)
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı : Gıda Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Hayriye Kemal Kusun İlköğretim Okulu, Adana (1987)
 • Orta Okul : Süreyya Nihat Oral Orta Okulu, Adana (1990)
 • Lise : Abdulkadir Paksoy Kız Lisesi, Adana (1993)
 • Lisans : Çukurova Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Gıda Mühendisliği Bölümü (1998)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı (2004)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Bitkisel Yağ Teknolojisi, Lipit Kimyası, Enzimatik İnteresterifikasyon, Nötralizasyon/Asitlik giderme.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kuleaşan, Ş., 2009. Bitkisel Sıvı Yağların Sevk, Depolama ve Muhafazası. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi (Türk Standardları Enstitüsü). Yıl:48 Sayı:570 Sayfa:68-71. (2009)
2- Saatcı M., Elmaz Ö., Sarı M., Üstüner H., Kuleaşan Ş., Akbaş A.A., 2017. AYKIRI DÜŞÜNMEYLE GELEN BİR BAŞARI HİKÂYESİ. Dergi Ayrıntı, Cilt 5, Sayı 52. 11-15. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kuleaşan, Ş., Tekin, A. ve Özçelik, S., 2008. Genetiği Değiştirilmiş Tohum Yağları ve Özellikleri. Gıda Dergisi, 33(4):175-182. (2008)
2- Kuleaşan Ş. 2013. Obezite ile Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: Digliserit Yağ. Gıda, 38(5):315-322. (2013)
3- Kuleaşan, Ş., Şahin, K. 2015. Yemeklik Yağ Rafinasyonunda Çevreci Yaklaşımlar: Ultrason Teknolojisi Uygulamaları. Akademik Gıda, 13(2): 149-155. (2015)
4- Yaman T., Kuleaşan Ş. 2016. Uçucu Yağ Elde Etmede Gelişmiş Ekstraksiyon Yöntemleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı 1: 78-83. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kuleasan, S. and Tekin, A., 2008. Alkaline neutralization of crude soybean oil by various adsorbents".European Journal of Lipid Science And Technology, 110(3), 261-265. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kuleaşan, Ş., Çınar, A., Demirok, H., Koca, A., Yaman, T. 2016. Sofralık Yeşil Zeytinin Ultrasonik Ortamda Tatlandırılması. Türkiye 12. Gıda Kongresi, s.71, 05-07 Ekim 2016, Edirne (Sözlü Bildiri) (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kuleaşan, Ş., Tekin, A. 2006. Ham Soya Yağı'nın Alkali Nötralizasyonunda Çeşitli Killerin Kullanımı. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu, s 641. (Özet metin) (2006)
2- Kuleaşan, Ş., Küçüköner, E. 2007. Lipid Bazlı Yağ İkameleri. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi, 8-10 Kasım 2007, Ankara, 555-560 (Tam metin). (2007)
3- Kuleaşan, Ş., Tekin, A. ve Özçelik, S. 2012. Fonksiyonel Lipit Üretimi: Palm Çekirdeği Yağı, Kaprilik Asit ve Kaprik Asitin Thermomyces lanuginosa Enzimi Katalizörlüğünde Enzimatik İnteresterifikasyonu. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, s.59, Adana, Türkiye.(Özet metin) (2012)
4- Kuleaşan, Ş., Tekin, A. ve Özçelik, S. 2012. Orta Zincir Uzunluğundaki Yağ Asitlerince Zenginleştirilmiş Mono ve Digliseritleri de İçeren Yapılandırılmış Yağın Sağlık Üzerindeki Bazı Etkilerinin Sıçanlar Üzerindeki Besleme Deneyi İle Belirlenmesi. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, s.58, Adana, Türkiye. (Poster sunumlarında ikincilik ödülü almıştır.) (Özet metin) (2012)
5- Hızal, M., Kuleaşan, H., Erinç, H., Kuleaşan, Ş., Tekin, A. ve Coşkun, M.S. 2012. Bazı Gıda Sanayi Atıklarının Tek Hücre Yağı Üretiminde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, s.57, Adana, Türkiye. (Özet metin) (2012)
6- Kuleaşan, Ş. 2012. Fonksiyonel Bir Lipit: Digliserit Yağ. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, s.185, Hatay, Türkiye. (2012)
7- Kılıç B, Kuleaşan Ş, Özer CO. 2013. Sağlikli Et Ürünleri Üretimi Için Interesterifiye Yağ Üretimi ve Sosis Model Sisteminde Uygulanmasi. TGDF Gıda Kongresi, s.50, 12-14 Kasım 2013, Antalya. (2013)
8- Kuleaşan, Ş., Şahin, K. 2015. Yemeklik Yağ Rafinasyonunda Ultrason Destekli Uygulamalar. Yabited II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, s.194,Tekirdağ, Türkiye. (Özet metin) (2015)
9- Yaman, T., Kuleaşan, Ş. 2016. Uçucu Yağ Elde Etmede Gelişmiş Ekstraksiyon Yöntemleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik Gelişim Günleri, Bildiri Özetleri Kitabı s.23, 10-12 Mayıs 2016, Burdur. (2016)
10- Kuleaşan, Ş., Gökalp, K. 2016. Ham Zeytinyağının Ultrasonik Ortamda Asitliğinin Giderilmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi, s.510, 05-07 Ekim 2016, Edirne. (2016)
11- Yaman T., Kuleaşan, Ş., 2016. Ultrases Ön İşlem Uygulamasının Gül (Rosa Damascena) Yağının Destilasyon Süresi, Uçucu Yağ Bileşenleri Ve Gül Yağı Verimine Etkisi. Gıda, Metabolizma & Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, s.250, 28.11.2016, İstanbul. (2016)
12- Kuleaşan, Ş., Demirok, H., Çınar, A., 2017. Ham Soya Yağının Ultrases Eşliğinde Asitliğinin Giderilmesi. YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi, s.58, 13-15 Nisan, İzmir-Hilton. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kuleaşan, Ş., Demirok, H., Güler, H.Ö., Çınar, A., 2017. Effect of Ultrasound Assisted Alkali Neutralization Process on Fatty Acid Profile of Soybean Oil. 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December, Antalya. (Sözlü Bildiri) (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Gürbüz, F., Karahan, A. G., Kuleaşan, Ş., Bölük, S., Çakmakçı, M. L. 2009. Fatty acid composition of Arthrospira maxima: A new approach for possible use in the food industry. International Symposium on Biotechnology Developments and Trends. 27-20 September 2009, Ankara, Turkey, p 136. (2009)
2- Kuleaşan, Ş. 2010. Importance Of Organic Vegetable Oil Production. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island. (2010)
3- Kılıç B, Kuleaşan Ş, Özer CO. 2013. Utilization of Interesterified Plant Oil in the Production of Sucuk (Turkish Dry Fermented Sausage). The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, p.318, 24-26 October 2013, Ohrid-Struga, Macedonia. (2013)
4- Korkut, A., Akçay, S., Kuleaşan, Ş., Kuleaşan, H. 2015. Traditionally Produced Bitter Orange Sour-Sauce and Antimicrobial Effects of Bitter Orange Peel Oil. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1-4 October, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p.334. (2015)
5- Kuleaşan, Ş., Demirok, H., Bedel, H., Aldemir, S., Çinar, A., Köse, B., Cihangir, M., 2017. The Effect of Ultrasonic Pretreated Maceration Procedure on Some Properties of Aromatized Olive Oil with Thyme. 1st International Congress on Medicinal And Aromatic Plants, 10-12 May 2017, Konya. (2017)
6- Kuleaşan, Ş., Demirok, H.,2017. Lipid Extraction Applications by Ultrasound Assisted Enzymatic Extraction Method from Oil Seeds. 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December, Antalya. (2017)
7- Güler, H.Ö., Kuleaşan, Ş., 2017. Single Cell Oil: Biosynthesis, Production Economics and Uses. 2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December, Antalya. (2017)
8- Kuleaşan, Ş., Işık, F. OLEOGEL TECHNOLOGY IN THE PRODUCTION OF STRUCTURED OILS. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 02-05 MAY 2018 / BURDUR-TURKEY (2018)
9- Kuleaşan, Ş., Yaman, T. POTENTIAL OF OLIVE OIL AND OLIVE FRUIT IN THE GÖLLER REGION. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 02-05 MAY 2018 / BURDUR-TURKEY (2018)
10- Kuleaşan, Ş., Bedel, H., Güler, H.Ö. VEGETABLE SOURCES OF OMEGA 3. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 02-05 MAY 2018 / BURDUR-TURKEY (2018)
11- Güler, H.Ö., Kuleaşan, Ş. SINGLE CELL OIL: HEALTH BENEFITS AND NUTRITION.1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 02-05 MAY 2018 / BURDUR-TURKEY (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Ham Yağların Nötralizasyonunda Destek Maddesi Kullanımı Üzerine Araştırma. Danışman: Doç. Dr. Aziz TEKİN. (2004)
Doktora Tezi
1- Orta Zincir Uzunluğundaki Yağ Asitlerini Yüksek Miktarda İçeren Yapılandırılmış Yağların Enzimatik İnteresterifikasyon Yöntemi İle Üretimi ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. I.Danışman: Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK, II.Danışman: Prof. Dr. Aziz TEKİN (2011)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED), TÜRKİYE (2009)
2- European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid), GERMANY (2010)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Gıda (The Journal of Food) (Süre : 2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2016 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of the American Oil Chemists' Society (JAOCS) (2009 Yıl)
2- Journal of the American Oil Chemists' Society (JAOCS) (2013 Yıl)
3- Food Science and Technology (2018 Yıl)
4- Journal of Oil Palm Research (2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ (Journal of Agricultural Sciences) (2014 Yıl)
2- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2015 Yıl)
3- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2016 Yıl)
4- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2016 Yıl)
5- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2017 Yıl)
6- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2017 Yıl)
7- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2017 Yıl)
8- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2017 Yıl)
9- Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) (2017 Yıl)
10- GIDA (2017 Yıl)
11- Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (2017 Yıl)
12- GIDA (2018 Yıl)
13- GIDA (2018 Yıl)
14- GIDA (2018 Yıl)
15- GIDA (2018 Yıl)
16- GIDA (2018 Yıl)
17- GIDA (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm başkan yardımcılığı (Yıl:2015)
2- Bölüm başkan yardımcılığı (Yıl:2016)
3- Bölüm başkan yardımcılığı (Yıl:2017)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 19.11.2014 (Yıl:2014)
2- Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)
3- Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2016)
4- Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ham Soya Yağının Ultrason Eşliğinde Asitliğinin Giderilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü. (2017)
2- Ham Zeytinyağının Ultrasonik Ortamda Asitliğinin Giderilmesinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü,Yüksek Lisans Tez Projesi. (2018)
3- Gül Yağı Eldesinde Destilasyon İşlemi Öncesi Ultrases Uygulamasının İşlem Süresi, Uçucu Yağ Bileşimi ile Proses Verimine Etkisinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü,Yüksek Lisans Tez Projesi. (2017)
4- Defne Yağı Eldesinde Destilasyon İşlemi Öncesi Ultrases Destekli Enzim Uygulamasının İşlem Süresi, Proses Verimi ve Uçucu Yağ Bileşimine Etkisi (2017)
5- Ay Çekirdeği Yağının Renk Açma İşleminde Ultrases Uygulamasının Renk Maddelerini Uzaklaştırmadaki Etkinliğinin ve Yağ kalitesine Etkilerinin Araştırılması (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Orta Zincir Uzunluğundaki Yağ Asitlerini Yüksek Miktarda İçeren Yapılandırılmış Yağların Enzimatik İnteresterifikasyon Yöntemi İle Üretimi ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Yürütücü: Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK. (2011)
2- Et Ürünleri Üretim Teknolojisinde Alternatif Yağ Kullanım İmkânlarının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Yürütücü: Prof. Dr. Birol KILIÇ. (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Tübitak 2209-A, Akademik Danışman (2015)
2- Damızlık İhtiyacı Olmayan Saanen Sürülerinde Yerli Irk Teke Kullanılarak Kasaplık Oğlak Elde Edilmesi. TÜBİTAK 1002. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Özkan ELMAZ. (Tamamlandı) (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Seed Orchards and Breeding Theory Conference (IUFRO-02.09.01), Suleyman Demirel University, 21-25 May 2012, Kemer-Antalya, Turkey. (Member of Local Organizing Committee) http://ormanweb.sdu.edu.tr/seedconference/index.html (2012)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak (Fraxinus Ornus L.) Fidan Materyal Parselinin Tesisi. TÜBİTAK. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Nebi BİLİR. (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 2 7 27
Email skuleasan(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi https://abs.mehmetakif.edu.tr/skuleasan
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.