Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1957
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Almanca
 • Lisans : Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : 0
 • Lisans Bölüm : Müzik Eğitimi
 • Y.Lisans : Gazi Üni. Fen Bilimleri Ens.
 • Y.Lisans Dal : Müzik Eğitimi (1996-06-06 13:47:12)
 • Doktora : Gazi Üni. Fen Bilimleri Ens.
 • Doktora Dal : Müzik Eğitimi
 • (2001-09-26 13:47:12)
 • Doçenlik Dal : Müzik (2007-10-15 10:12:34)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Müzik Eğitimi (22. 02.2013)
ÖZGEÇMİŞ

H. Seval KÖSE, Sivas doğumludur. 1979’ da İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’ nün Ses Eğitimi Anadalı’ ndan Saadet İkesus Altan’ ın öğrencisi olarak mezun oldu.

Öğretmenliğe 1980 yılında Burdur Kız Meslek Lisesi’ nde başladı. Bu kuruma bağlı anaokulunda da müzik öğretmenliği yapması, çocuk seslerine ve çocuk müziğine yönelmesinde etkili oldu. Koro yöneticiliğine ve beste çalışmalarına da bu yıllarda başladı.

1990 yılında, Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksekokulu  öğretim görevlisi oldu. Lisans eğitimini 1991 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ nde tamamladı. 1992’ de Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Bölümü’ nün açılmasıyla Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevliliğine başladı.

Yüksek lisans derecesini 1996 yılında, Prof. Ali Sevgi yönetimindeki “Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne MÖZYES Öncesi ve MÖZYES Girişli Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması” adlı teziyle, Gazi Üniversitesi’ nde aldı. Prof. Suna Çevik ve Prof.Dr. Erol Belgin yönetiminde, “Müzik Öğretmenliği ABD I. Sınıf Öğrencilerinin Ses Özelliklerine Ait Sorunların Öğrenci Kaynakları Düzleminde İncelenmesi” adlı teziyle 2001 yılında doktora derecesini aldı. Lisans tamamlama öğrenimi sırasında Prof. Suna Çevik ile sürdürdüğü şan çalışmalarını, daha sonra Prof. Gülşen Şimşek ve Doç. Keriman Davran ile geliştirdi ve Prof. Çevik ile koro şefliği çalıştı.  2002 yılında, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atandı.

1998 yılında Burdur Belediyesi Çocuk Korosu’ nun kurucu şefi olarak çalışmalarını 2002 yılına dek sürdürdü; çeşitli ulusal ve uluslararası şenliklerde konserler verdi, kuruluşunda ve şefleri arasında yer aldığı “ Umut 2000 Çocuk Korosu” ile çeşitli ulusal konserlere katıldı.

Koro öğretmenliğini yürüttüğü SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Çoksesli Korosu ile bir çok konser verdi. Yönettiği bu koro, 2001 yılında kabul edildiği 29. Festa Musicale Olomouc Uluslararası Korolar Yarışmasında (Çek Cumhuriyeti) ikincilik ödülü olarak gümüş madalya aldı. Burdur Belediyesi Çocuk Korosu ile,  Türkiye Polifonik Korolar Şenlikleri’ nde başarılı konserler verdi, özendirme ödülü ve başarı ödülleri aldı. 30. Festa Musicale Olomouc uluslarararı Korolar yarışmasına Burdur Belediyesi Çocuk Korosu ve Mersin Devlet Opera - Balesi Çocuk Korosu ve şefleri Reyhan Bezdüz ile birlikte kabul edildi. Birleşik koro, yarışmada kategorisinde birincilik ödülü olan altın madalyayı kazandı.

2007 yılında Doçentlik, 2013 yılında da Profesörlük derecelerini aldı. Yüksek lisans öğrenimi sırasında hocası olan Prof. Veli Muhatov’ un da desteğiyle yöneldiği beste çalışmaları  2007 yılında “Şiir’den Şarkıya Çocuk ve Gençlik Koroları İçin Piyano Eşlikli Şarkılar” başlığıyla yayınlandı. 

2014 yılında;  Sing'n'joy Vienna 2014 - 29th International Franz Schubert Choir Competition - June 5-9,2014 Uluslararası Koro Yarışması'na şefliğini yaptığı KOROMAKÜ DVD kaydı ile kabul edildi.

2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Korolar Festivali'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Korolar Festivali'ne katıldı.

2015-2016 akademik döneminde MAKÜ ÇOCUK KOROSU'nu kurdu ve güz ve bahar yarıyılları süresince aktif olarak eğitimlerini yürüttü. Kurucu şefi olarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde 24 Kasım 2016'da Öğretmenler Günü Konseri ve 22 Nisan 2016'da Dönem Sonu Konseri verdi. MAKÜ ÇOCUK KOROSU ile 2. İZMİR POLİFONİK KOROLAR FESTİVALİ'ne katıldı.

23 – 26 Haziran 2016 tarihleri arasında Bulgaristan - Albena'da yapılan "XIII. International Choral Festival - Maestro Zachari Mednikarov' da, şefliğini yaptığı KOROMAKÜ ile  puanlamalı kısımda en yüksek puanla 1. lik ödülünü kazandı.

 Halen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmekte, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde  Ses Eğitimi, Çalgı Eğitimi (Şan), Koro ve Koro Eğitimi – Yönetimi dersleri vermektedir.

 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- "Şiirden Şarkıya" Çocuk ve Gençlik Koroları İçin Piyano Eşlikli Şarkılar, Evrensel Yayınevi, Önder Matbaacılık, Ankara. (2006)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- International Handbook of Research in Arts Education (International Commentary), Editör: Liora Bresler, Part One 91 and 387, Springer, The Netherlands. (2007)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Köse,H,S., Mayıs 2000. Toplumsal Ve Kültürel Çevre İçinde Müzik. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl I,Sayı I, 205 - 215, Burdur. (2000)
2- Köse, H. Seval., Çevik, S., Belgin,E., 2004, "Müzik Öğretmeni Adaylarındaki Ses Sorunlarının Değerlendirilmesi", TAYF Müzik Araştırma Dergisi, Yıl I, Başkent Klişe Matbaacılık, Sayı I, S: 76 - 82, Ankara. (2004)
3- Köse, H. Seval., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları", MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 7, Sayı 12, s: 80 - 89, 2006, Burdur. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gün, Elmas., Köse. H. Seval. "PİYANO EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ, Volume:7, Number: 3, 246-257, e Journal of New World Sciences Academy (NWSA) (2012)
2- Gün Duru, Elvan., Köse, H. Seval. "KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINAV BAŞARILARINA ETKİSİ", Volume: 7, Number: 2, 143-149, NWSA. (2012)
3- Gün Duru, Elvan., Köse, H. Seval. "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE YAPILANMA MODELLERİ: TÜRKİYE, AVUSTURYA, FİNLANDİYA, DANİMARKA VE TEXAS ÖRNEKLERİ, Volume: 7, Number: 3, 235-245, NWSA. (2012)
4- Ersoydan, M. Yiğit., Köse, H. Seval. " MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORO YÖNETİCİLERİNİN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÇOKSESLİ ÇAĞDAŞ TÜRK KORO MÜZİĞİ ESERLERİ", Volume: 5, Number: 4, 192-198, NWSA. (2009)
5- Gün, Elmas., Köse, H. Seval. "MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/3, Winter 2013, p. 247-261, ANKARA-TURKEY. (2013)
6- Keten, Hatice., Köse, H. Seval. (2016) Need for aesthetics in visual and audio environments , Global Journal onrnHumanites & Social Sciences, Issue 3 (2016) 540-544. (2016)
7- Bozkurt, Hasan., Köse, H. Seval. (2016) Harmonic analysis of the ensemble and singing pieces from ErdalrnTugcular as an educational music composer, Global Journal on Humanites & Social Sciences, Issue 3 (2016) 519-531.rn rn (2016)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Köse,H,S., Aralık 2001. Başarılarla Geçen Bir Yılın Ardından. Burdur Araştırmaları. Yıl 1 Sayı 2, 165 - 166, Burdur. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Köse, H, S., 2001. Müzik Öğretmeni Adaylarının Ses Sorunları. I. Ulusal Koro Eğitimi Ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 01 - 03 Kasım 2001, 147 - 153. (2001)
2- Köse. H. Seval, Koro Başarım Gücünün Arttırılması İçin Bireysel Ses Eğitiminin Gerekliliği, 1924 - 2004 Musiki Muallim Mektebi' nden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, Isparta. (2004)
3- Köse, H. S., 2005, Müzik Öğretmeni Adaylarının Koro Eğitimi ve Yönetimi Donanımları, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Sempozyumu, Kayseri. (2005)
4- Köse, H. Seval. "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ KAYNAĞI OLARAK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİ", Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2006)
5- Sarıçiftçi, Aykut, Ö., Köse, H. Seval. "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, ISBN: 978-975-8062-28-7, 1046-1068, Niğde. (2012)
6- Yıldız Mutlu, Yıldız., ., Köse, H. Seval. "İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDE ŞARKI SÖYLEME ETKİNLİĞİİ", X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, ISBN: 978-975-8062-28-7, 910-923, Niğde (2012)
7- Köse, H. Seval. "TARİHSEL SÜREÇ ve GÜNÜMÜZDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ile MÜZİK EĞİTİMİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR", 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gergin, Zeynep., Köse, H. Seval. "BİREYSEL ÇALGI I. DERS BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Köse, H, S,. Tebiş, C., 2002. Burdur Folklor Araştırma Derneğinin Yöre Müzik Kültürüne Katkıları. Uluslararası Avrupa' da Ve Türk Cumhuriyetleri' nde Müzik Kültürü Ve Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 13 - 16 Kasım 2002, 228 - 233. (2002)
2- Köse, H. Seval., Töreyin, A. Meral. "ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SİSTEMİNDE BÜTÜNLEŞME: MÜZİK AKADEMİLERİ", Uluslararası Yükseköğretim Kongresi; Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK 2011), 2. Cilt, Bölüm XI, 1498- 1510, İstanbul (Açık erişim: www.uyk2011.org.doi.10.2399/uyk2011) (2011)
3- Köse, H. Seval. "SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİMLER DÜZLEMİNDE İLKÖĞRETİM MÜZİK PROGRAMLARI", Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Chances: Proceedinds of the 18. EAS Congress, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (2010)
4- Köse, H. Seval., Esen, Beste. "MEHMET AKİF'İN ŞARKI FORMUNDA BESTELENMİŞ ŞİİRLERİNDE MAKAM ve USUL ÖZELLİKLERİ", I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldız, Gökay., Köse, H. Seval., Karakelle, Sibel. "VILLAGE INSTITUTES in RESPECT of. TEACHER TRAINING APPROACHES and MUSIC EDUCATION in CURRENT PROGRAMS (TURKEY)", International Music and Society Symposium, Sarajevo. (2008)
2- Yıldız, Gökay., Köse, H. Seval., Karakelle, Sibel. "20. CENTURY SOCIOLOGY of MUSIC: ADORNO and LUKACS", International Music and Society Symposium, Sarajevo. (2008)
3- GÖKAY YILDIZ, H. SEVAL KÖSE, OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 31 MAYIS- 3 HAZİRAN 2016, MUĞLA. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Köse, H,S., 2002. Türkiye Düzleminde Koro Eğitimi Ve Yönetimi: Tarihsel Süreç - Repertuar - İlke Ve Yöntemler. Uluslararası Korolar Şenliği, Olomouc Konservatuarı, Mayıs 2002, Çek Cumhuriyeti. (2002)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Gazi Üniversitesi Müzik Bölümüne MÖZYES Öncesi Ve MÖZYES Girişli Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, Ankara. (1996)
Doktora Tezi
1- " MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ABD I. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SES ÖZELLİKLERİNE AİT SORUNLARIN ÖĞRENCİ KAYNAKLARI DÜZLEMİNDE İNCELENMESİ". GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ABD, 2001, ANKARA. (2001)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Müzik Öğretmenleri Derneği Üyeliği (2004)
2- Türkiye Polifonik Korolar Derneği Üyeliği (2003)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Süre : 2011 Yıl)
2- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Süre : 2010 Yıl)
3- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Süre : 2009 Yıl)
4- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Süre : 2008 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- NWSA, VOLUME: 6, NUMBER: 2, FINE ARTS (ISSN:1308-7290) (2011 Yıl)
2- NWSA, VOLUME: 5, NUMBER: 3, FINE ARTS (ISSN:1308-7290) (2010 Yıl)
3- NWSA, VOLUME: 5, NUMBER: 2, FINE ARTS (ISSN:1308-7290) (2010 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ISSN: 1303-9245), CİLT 8, SAYI 15. (2012 Yıl)
2- KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ (ISSN: 1300-8811), CİLT 18, NO 3. (2010 Yıl)
3- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (ISSN: 1308-2922), NO 1. (2008 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Burdur Meslek Yüksekokulu müdürlüğü (Yıl:2005)
2- BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. (Yıl:2006)
3- BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. (Yıl:2007)
4- BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. (Yıl:2008)
5- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. (Yıl:2009)
6- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. (Yıl:2010)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI. (Yıl:2011)
2- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI. (Yıl:2014)
3- MAKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- SDU. Burdur Egitim Fakultesi Guzel Sanatlar Egitimi Bolum Baskan Yardmciligi (Yıl:2004)
2- Müzik Eğitimi Öğretmenliği ABD Başkanlığı (Yıl:2007)
3- GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI. (Yıl:2004)
4- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Sdü Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ASD Öğr. Gör. Adaylarının Bilim Ve Örnek Ders Sınavı Jüri Üyeliği. 2001, Burdur. (Yıl:2001)
2- Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Programlarının Sanat Eğitimi Felsefesi Bakımından İncelenmesi Komisyonu Rehberlik Görevi. 1997. (Yıl:1997)
3- SDÜ Müzik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği. 1996 - 2001. (Yıl:1996)
4- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ASD Giriş Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği. 2002 - 2003, Burdur. (Yıl:2002)
5- Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ASD Giriş Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği, 2002 - 2003, Tokat. (Yıl:2002)
6- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ASD Giriş Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği. 2003 - 2004, Tokat. (Yıl:2003)
7- Harran Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Müzik Bölümü Giriş Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği. 2002 - 2003, Urfa. (Yıl:2002)
8- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Giriş Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu Üyeliği. 1996, Burdur. (Yıl:1996)
9- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Giriş Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği. 1993, Burdur. (Yıl:1993)
10- Yardımcı Doçent Adaylarının Yabancı Dil Sınay Jüri Üyeliği. (Yıl:2004)
11- SDÜ Senato üyeliği (Yıl:2005)
12- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sokrates - Erasmus Koordinatörlüğü (Yıl:2003)
13- MAKÜ Senato üyeliği (Yıl:2006)
14- EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU DOÇENT TEMSİLCİLİĞİ. (Yıl:2008)
15- EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DOÇENT TEMSİLCİLİĞİ. (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü " Türkiye' de Kadının Sorunları" Konulu Panelde Yönetici ve Panelist. 2001, Burdur. (Yıl:2001)
2- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli, " Kadın ve Müzik", Panelist, Atatürk Kültür Merkezi, Burdur. (Yıl:2006)
3- Köse, H. Seval., "Rönesans Müziği", Sanat - Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler Paneller Dizisi, Panelist, 2005, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Burdur. (Yıl:2005)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- MAKÜ 1. ULUSLARARASI MÜZİK KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ 10-11 MAYIS 2016 DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ (Yıl:2016)
2- I. ULUSLARARASI MÜZİK, LÜLTÜR, SANAT GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ, 10-11 MAYIS 2016, MAKÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, BURDUR. (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Uluslararası jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- 29. Festival Of Songs 2001 Festa Musicale Uluslararası Korolar Yarışmasına SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Korosu Yöneticisi Olarak Kabul Edilmek. 2001, Olomouc, Çek Cumhuriyeti. (2001)
2- Bezdüz, Reyhan, Köse. H. Seval. 30. Festival Of Songs 2002 Festa Musicale . MERSİN OPERA-BALE ve BURDUR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU "MUNDI CANTANT OLOMOUC 2002 ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİ Koro Yöneticisi Olarak Kabul Edilmek, Olomouc, Çek Cumhuriyeti. (2002)
Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- 07. 06. 2001 Uniciv Hall Konseri. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Koro Yöneticisi, Unicov, Çek Cumhuriyeti. (2001)
2- "ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİ KONSERİ", 9-14 TEMMUZ 2014, DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. (2014)
Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Burdur Belediyesi Çocuk Korosu Konseri, 27 Nisan 2001, AKM Burdur. (2001)
2- Burdur Belediyesi Çocuk Korosu Konseri, 06 Mart 2000, AKM Burdur. (2000)
3- Burdur Belediyesi Çocuk Korosu Konseri, Kapalı Spor Salonu, 23 Nisan 1999, Tefenni, Burdur. (1999)
4- Burdur Belediyesi Çocuk Korosu Konseri, 22 Nisan 1999, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta. (1999)
5- Burdur Belediyesi Çocuk Korosu Konseri, 28 Ekim 1998, AKM Burdur. (1998)
6- SANSEV, DERNEĞİNCE DÜZENLENEN "I.İSTANBUL ÇOKSESLİ KOROLAR FESTİVALİ" KONSERİ, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOROSU ŞEFİ, 03-04-05 MAYIS 2013, İSTANBUL. (2013)
7- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KOROLAR FESTİVALİ, "MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇOKSESLİ KOROSU" ŞEFİ, 10 MAYIS 2014, PAÜ KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ, DENİZLİ. (2014)
Eserin yurtiçinde satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kurum ve kuruluşlarca uygulanmış olması
1- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİİ MARŞI, SÖZ:KAMURAN SEMRA EREN, MÜZİK: H. SEVAL KÖSE, PİYANO EŞLİK: OYA AKMAN AKYILDIZ (2006)
2- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MARŞI, SÖZ:ZİYNET YILDIZ, MÜZİK: H. SEVAL KÖSE, PİYANO EŞLİK: OYA AKMAN AKYILDIZ (2006)
3- KÖSE, H. SEVAL., AKMAN AKYILDIZ, OYA."ŞİİRDEN ŞARKIYA- ÇOCUK VE GENÇLİK KOROLARI İÇİN PİYANO EŞLİKLİ ŞARKILAR - I" 7 ADET ŞARKININ TRT ÇOCUK MÜZİKLERİ REPERTUARINA ALINMASI. (2006)
4- MEMLEKET İSTERİM ADLI ŞARKININ "IŞILAY SAYGIN AGSL ÇOCUK KOROSU" TARAFINDAN SESLENDİRİLMESİ, 13. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ, MEB ŞURA SALONU, ANKARA. (2008)
5- YERDE-GÖKTE OYUNCAK ADLI ŞARKININ "IŞILAY SAYGIN AGSL ÇOCUK KOROSU" TARAFINDAN SESLENDİRİLMESİ, 13. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ, MEB ŞURA SALONU, ANKARA. (2008)
Ulusal jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- 6. Türkiye Korolar Şenliği Katılımı. Haziran 2001, CSO Konser Salonu, Ankara. (2001)
2- 5. Türkiye Korolar Şenliği Katılımı, Haziran 2000, Bilkent Üniversitesi Basso Konser Salonu, Ankara. (2000)
3- 4. Türkiye Korolar Şenliği Katılımı. Haziran 1999, CSO Konser Salonu, Ankara. (1999)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KOROSU KONSERİ, KORO ÜYESİ, 5 MAYIS 2005, BELLAPAİS /GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. (2005)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Umut 2000 Türkiye Birleşik Korolar Deprem Bölgeleri Konseri. 11 Haziran 2001, Bolu, Kaynaşlı. (2001)
2- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Yıl Sonu Konseri. 25 Mayıs 2001, Devlet Hastanesi Salonu, Burdur. (2001)
3- Umut 2000 Türkiye Birleşik Korolar Mesir Şenlikler Konseri. 21 Nisan 2001, Lale Salonu, Manisa. (2001)
4- Umut 2000 Türkiye Birleşik Çocuk Koroları Deprem Bölgeleri Konserleri. 20 Nisan 2001, Dinar ve Afyon Halk Eğitim Merkezi. (2001)
5- Umut 2000 Birleşik Çocuk Koroları Deprem Bölgeleri Konseri. 30 Eylül 2000, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İzmit. (2000)
6- Musiki Muallim Mektebi' nin Kuruluşunun 80. Yılı Kutlama Etkinlikleri "Birleşik Akademik Koro" Konseri, 03 Kasım 2004, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Konser Salonu, Ankara. (2004)
7- 1924 - 2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Açılış Konseri, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Korosu ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Yaylı Sazlar Orkestrası Konseri, Koro Şefliği, SDÜ Kültür Merkezi, 07. 04. 2004, Isparta. (2004)
8- "18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ KONSERİ", AKDENİZ BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI BANDOSU ve, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOROSU KONSERİ, KORO ŞEFİ, 18 MART 2014 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KONFERANS SALONU, ANTALYA. (2014)
9- "18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ KONSERİ", AKDENİZ BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI BANDOSU ve, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOROSU KONSERİ, KORO ŞEFİ, 19 MART 2014 MAKÜ KONFERANS SALONU, BURDUR (TEKRAR ETKİNLİK). (2014)
10- 3 KENT 3 KORO: KIŞ GÜNEŞİ KONSERLERİ (KOROMAKÜ / SCA MÜZİK VAKFI ÇOCUK KOROSU / TED ANTALYA ÇOCUK KOROSU ile ANTALYA - AKM PERGE SALONU / BURDUR - MAKÜ KONFERANS SALONU / ANKARA - TRT ANKARA RADYOSU BÜYÜK STÜDYO konserleri (KOROMAKÜ KORO ŞEFİ). (2016)
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- 11. Uluslararası FOMGED Çocuk Şenliği Konseri, 18 - 24 Nisan 2000, Kültür Merkezi, Antalya. (2000)
Ulusal jürili etkinliklerde ödül
1- "MÜZİKLERİNİ İNSANLIĞIN EN YÜCE DEĞERLERİNE ADADIKLARI İÇİN BAŞARI ÖDÜLÜ", UMUT 2000 ÇOCUK KOROSU (ANKARA POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ, ANKARA AKYURT, BURDUR BELEDİYESİ, GÖLCÜK BARBAROS İLKÖĞRETİM OKULU, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MERSİN DEVLET OPERA-BALE ÇOCUK KOROLARI ve ŞEFLERİ) 6. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ, 10,06.2001, CSO KONSER SALONU, ANKARA. (2001)
2- "ÇOCUK ŞARKISI YORUMLAMADA BAŞARI ÖDÜLÜ", BURDUR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU ŞEFİ, 5. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ, CSO KONSER SALONU, 2-11 HAZİRAN 2000, ANKARA. (2000)
3- "POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ", BURDUR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU ŞEFİ, 5. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ, ANKARA. (2000)
4- "ÇOCUK ŞARKISI YORUMLAMADA BAŞARI ÖDÜLÜ", BURDUR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU ŞEFİ, 4. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ, 29 MAYIS/ 6 HAZİRAN 1999, ANKARA. (1999)
5- "BAŞARILI KORO TINISI" ÖDÜLÜ, "I.İSTANBUL ÇOKSESLİ KOROLAR FESTİVALİ, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOROSU ŞEFİ, 03-04-05 MAYIS 2013, İSTANBUL. (2013)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtdışı etkinlik
1- "GENÇLİK İNSAN HAKLARINI NASIL ANLIYOR" ULUSLARARASI KONFERANSI AÇILIŞ KONSERİ, 20-28 TEMMUZ 2008, SARAJEVO. (2008)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- 1. ULUSLARARASI MÜZİK KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ rn11 MAYIS 2016 KONSER (MAKÜ AKADEMİK ORKESTRASI VE KOROMAKÜ/KOROMAKÜ ŞEFİ) (2016)
2- MAKÜ ÇOCUK KOROSU DÖNEM SONU KONSERİ - 22.4.2016 MAKÜ KONFERANS VE SERGİ SALONU (2016)
Uluslararası yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- XIII. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL "MAESTRO MEDNIKAROV" JURI, JUNE 2016, BULGARIA. (2016)
Uluslararası jürili etkinliklerde ödül
1- BEZDÜZ, REYHAN., KÖSE, H. SEVAL. MERSİN OPERA-BALE ve BURDUR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU "MUNDI CANTANT OLOMOUC 2002 ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİ" KATEGORIE C I.lik ÖDÜLÜ (ALTIN MADALYA) (2002)
2- KÖSE, H. SEVAL. SDÜ BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOKSESLİ KOROSU "MUNDI CANTANT OLOMOUC 2001 ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİ" KATEGORIE E2 2.lik ÖDÜLÜ (GÜMÜŞ MADALYA) (2001)
3- XIII. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL "MAESTRO MEDNİKAROV" "LAVREATE I st DEGREE", KOROMAKÜ, CONDUCTOR HÜSNİYE SEVAL KÖSE, 25 JUNE 2016, BULGARIA. (2016)
Ulusal veya Uluslararası Projelerde Panelist/Hakem/Konuşmacı/Değerlendirmeci olarak görev almak.
1- 4. SANSEV ISTANBUL ULUSLARARASI ÇOKSESLİ KOROLAR FESTİVALİ DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİĞİ (2016)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Mehmet Yiğit ERSOYDAN: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Çağdaş Türk Koro Müziği Dağarının Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dallarında Yer Alma Durumu (2009)
2- ZEYNEP GERGİN: EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGILARINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE BİREYSEL ÇALGI I DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (2010)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Aykut Önder SARIÇİFTÇİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI Koro Dersi Motivasyon Ölçeği Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (2014)
2- Elvan GÜN DURU: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI Keman Eğitiminde Ezber Çalma Yönteminin Öğrenci Performansına Etkisi (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur İli Müzik Eğitiminin Araştırılıp Geliştirilmesi, SDÜ Araştırma Projesi. B.302.SDÜ. 03600.05/ 26, 1997, Burdur. (1997)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Başkanlığı, 28 - 30 Eylül 2005, SDÜ Burdur Meslek Yüksekokulu, Burdur. (2005)
Ulusal jüri üyeliği
1- 4. SANSEV ULUSLARARASI ÇOKSESLİ KOROLAR FESTİVALİ DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİĞİ (2016)
Faydalı model
1- MAKÜ ÇOCUK KOROSU KURUCU, EĞİTİCİ VE ŞEFLİĞİ (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4123
Email skose(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.