Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Burdur Devrim ve Özboyacı İlkokulu
 • Orta Okul : Burdur Cumhuriyet Lisesi
 • Lise : Burdur Sağlık Meslek Lisesi
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Antalya Sağlık Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Hemşirelik Bölümü (2000)
 • Y.Lisans : SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Anatomi (2004)
 • Doktora : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Biyokimya
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları, SDÜ.Tıp Fakültesi Dergisi, Haziran (2) (2005)
2- Yaşlılarda Tedaviye Uyum Turkish Journal of Geriatrics 2006, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-181 (2006)
3- Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Ağustos 2007 (2007)
4- Burdur Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin, Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarına ve Öğretim Elemanlarıyla İşbirliği Yapmaya İlişkin Görüşleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008 Mart; 15(1) (2008)
5- Yenidoğan - Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16-60 Yaş Arası Erişkinlerde 2.-4. Parmak Oranının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008 Mart; 15(1) (2008)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sercan Özbek Yazıcı, Fevziye Özdemir, Ismail Ozmen, Tülay İleri Büyükoğlu, Şevkinaz Konak, Hasan Ozçelik, Hasan Genç, "Effects of Extracts Obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham on Antioxidant Enzymes" Hacettepe J. Biol. & Chem, 40 (2), 149–154,2012. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Fetal development of the hand, digits and digit ratiorn(2D:4D)rnrnEarly Human Development (2006) (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BURDUR DEVLET HASTANESİ'NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN, ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN KLİNİK UYGULAMALARINA VE ÖĞRETİM ELEMANLARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (2006)
2- Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Cerrahi Alan Enfeksiyonları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri'' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Burdur Ana Çocuk Sağlığı Merkezine Ekim 2005'te başvuran 62 evli kadının doğurganlık özellikleri ve gebeliği önleyici yöntem kullanımları IV.Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006 ,Manisa (2006)
2- Fetal dönem buyunca üst ve alt extremite arasındaki büyüme oranları. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; S 47: 126. (2004)
3- 0-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Durumu; V.Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu; 10-11 Mayıs 2007; Manisa (2007)
4- Burdur Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne Başvuran Gebelerin Gebelik Süreci İle İlgili Davranışları; V.Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu; 10-11 Mayıs 2007; Manisa (2007)
5- Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K. Yenidoğan - erişkin dönemi boyunca 2-4 parmak oranının araştırılması. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-11 (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- "Kürtaj için başvuran kadınların sağlık personelinden beklentileri", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007. (2007)
2- Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları (2010)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Doku Bağış Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- The Point of Views of the 4th and 5th Grade Students a Tending to a Central Primary School in Burdur I. European Nursing Student Congrees , 25-26 May 2006,İZMİR (2006)
2- Burdur Devlet Hastanesi'nde 2005 Yılında Alınan Kültür Örneklerinin İncelenmesi I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı); 9-12 Kasım 2006, Marmaris (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Second to fourth digit ratios in human fetuses during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey; P-375: 205 (2005)
2- The effects of extacts obtained from Nepeta İtalica L.species on the antioxidant enzymes (2010)
3- The effects of the extracts obtained from the Nepeta Cilicia Boiss on the antioxidant enzymes (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- fetal dönemde el ve ayak gelişimi (2004)
Doktora Tezi
1- BAZI POLİNÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİNİN ALKALEN PROTEAZ, PLAZMİD DNA ÜZERİNE ETKİLERİNİN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Burdur Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2005)
2- Burdur Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2006)
3- Burdur Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2007)
4- Burdur Sağlık Yüsekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2008)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- NEPETA ITALICA İLE NEPETA CILICICA TÜRLERİNİN RATLARDA ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ (2010)
2- Bacillus subtilis’ den Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Schiff Bazlarının Etkisinin İncelenmesi (2012)
3- BAZI POLİNÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİNİN ALKALEN PROTEAZ, PLAZMİD DNA ÜZERİNE ETKİLERİNİN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (2012)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III. Okul Hastane İşbirliği Workshop(SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu) (2004)
2- SDU Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı tarafından 19-21 Haziran 2003 tarihleri arasında Isparta'da düzenlenen "Uygulamalı Hücre Kültürü Teknikleri" adlı kursa katılım (2003)
3- I.Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı (23-24 Mayıs 2009)'nda program koordinatörlüğü (2009)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Eğitim Becerileri Kursu; IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa (2006)
2- 25-26 Mayıs tarihleri arasında II.Ege Farmakoloji Günleri Farmakogenetik toplantısına katıldım (2007)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Biyokimya - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2018
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Esasları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2001-2018
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3525
Email skonak(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.