Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Gıda İşleme
 • Anabilim Dalı : Süt ve Ürünleri Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Bahçelievler Alparslan İlkokulu (1976)
 • Orta Okul : Bahçelievler Deneme Lisesi (1979)
 • Lise : Bahçelievler Deneme Lisesi (1982)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fak.
 • Lisans Bölüm : Süt Teknolojisi Bölümü. (1987)
 • Y.Lisans : Ankara Üni. Fen Bilimleri Ens.
 • Y.Lisans Dal : Süt Teknolojisi (1990-07-13 14:19:21)
 • Doktora : Ankara Üni. Fen Bilimleri Ens.
 • Doktora Dal : Süt Teknolojisi
 • (2002-11-14 14:19:21)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Süt Teknolojisi (05.06.2013)
ÖZGEÇMİŞ

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Anabilim dalından mezun oldu. 1990 yılında Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek lisansını tamamladı. 1989-1990 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde Araştırma görevlisi, 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulunda Öğretim görevlisi, 1992-2002 Yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı. 2003 yılında aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu Süt Teknolojisi Programına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Burdur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006-2012 yılları arasında Gıda işleme Bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İLGİ ALANLARI

Geleneksel Gıdalar

Girişimcilik

Toplam Kalite Yönetimi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Süt Teknolojisi

Ambalajlama

Fermente Süt ürünleri

geleneksel peynirler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- KIRDAR, S.2001. Süt ve Ürünlerinde Analiz Metotları, Uygulama Kılavuzu, S.D.Ü.Burdur Meslek Yüksekokulu Yayın No:18, 195s, S.D.Ü.Basımevi-Isparta.ISBN:975-7929-32-8 (2001)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kara, M., Kırdar, S.S., 2008. Kalite Güvence ve Standartları, Lisans Yayıncılık, 150s. 2. Bölüm (2008)
2- Kara, M., Kırdar, S.S., 2008. Kalite Güvence ve Standartları, Lisans Yayıncılık, 150s. 3. Bölüm (2008)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- YAYGIN, H., KIRDAR, S., 1993. Laktoz İntolerans ve Süt Alerjisi. Hasad, 8(93), 20-23. (1993)
2- KIRDAR,S.S., 2005.Fermente Süt Ürünleri Bibliyografisi S.D.Ü.Fen Bilimleri Dergisi 9(1):109-115 (2005)
3- Kırdar,S., GÜN, İ., 1999. Burdur Halk Pazarında Satılan Lor Peynirlerinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 4(2):44-47. (1999)
4- Atamer, M., Gürsel, A., Tamuçay, B., Gencer, N.,Yıldırım, G., Odabaşı, S, Karademir E, Şenel E, Kırdar, S.S. 1999. Dayanıklı Ayran Üretiminde Pektin Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 24(2):119-126 (1999)
5- Kırdar, S., Gün, İ., 2000. Burdur'da Üretilen Süzme Yoğurtlarının Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1),103-110. (2000)
6- Kırdar, S., Atamer, M., Sezgin, E., 2000. B-D Galaktosidaz Enzimi Kullanılarak Yapılan Yoğurtların Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 25(2), 141-148. (2000)
7- Kırdar, S., Gün, İ.2001. Burdur'da Süzme Yoğurt Üretimi Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 26(3), 99-107. (2001)
8- Kırdar, S. 2001. Sütün beslenmemizdeki Yeri ve Önemi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 139-153 (2001)
9- Kırdar, S.2001.Fermente Süt Ürünlerinin Besleyici ve Terapötik Özellikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 139-153. (2001)
10- Kırdar,S. 2001. Peyniraltı Suyu İçecekleri. S.D.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 154-164. (2001)
11- Kırdar,S,S.2002. Süt Endüstrisinde Ekonomik Kayıplarda Mastitisin Rolü. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 137-150. (2002)
12- Kırdar,S. Gün, İ.2002. Burdur'da Tüketilen Süzme Yoğurtlarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. GIda, 27(1), 59-64 (2002)
13- Kırdar, S., 2003. Burdur İlinde satılan Dondurmaların Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar. Gıda, 28(2): 175-181. (2003)
14- Kırdar, S.S. 2007. İçme Sütü İşlenmesi Sırasında Süt Bileşiminde Oluşan Değişimler. Süt Dünyası Sayı 8 Mayıs/Haziran, 24-26s. (2007)
15- Kırdar,S.S., 2007. Her Derde Deva Bir Besin "Kefir" Diyabet Yaşam Dergisi, Sayı 31:50-51s (2007)
16- Kırdar,S.S., Gün, İ., 2007.Süzme Yoğurt Üretiminde Elde Edilen Serumun Bazı Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1): 26-28s (2007)
17- Kırdar,S.S., 2007. Probiyotiklerin beslenme ve sağlık üzerine etkileri. FOLİA, Hipertansiyon Diyabet Ateroskleroz Dergisi, 7(3):10-17. (2007)
18- Kırdar,S.S., 2008. Süt Endüstrisi ve Çevre Kirliliği, Süt ürünleri ve teknolojileri Dergisi, Süt Dünyası, sayı:12 Ocak-Şubat, 55-56 (2008)
19- Kırdar, S.S., 2008. 21. yüzyıla girerken süt hayvancılığına genel bir bakış: Burdur, Süt Dünyası, Kasım-Aralık Sayı17:4s. (2008)
20- Kırdar, S.S 2009. Çiğ Süt Kalitesi ve Soğuk Zincir. Süt Dünyası Dergisi, Ocak-Şubat: Sayı:18, 29-31s. (2009)
21- Kırdar, S.S., 2009. Süt Teknolojisinde Homojenizasyon. Süt ve ürünleri Teknolojisi Dergisi, Yıl:4 Sayı:19, 30-31s. (2009)
22- Kırdar, S.S., 2011. Çiğ sütün Laktoperoksidaz Sisteminin Aktivasyonu ile Muhafazası. Süt Dünyası, Süt ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, 5:30, 50-52. (2011)
23- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2012. Kargı Tulum Peyniri. Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Süt Dünyası, 7(38): 60-62 (2012)
24- Kırdar, S.S., Eren, S., 2016. Organik Süt. Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, 48-55 (2016)
25- Kırdar, S.S., Eren, S., 2017. Organik Gıdalar. Gıda teknolojisi, 20 (6), 78-80 (2016)
26- KIRDAR,S.S., 2017. Kısrak sütü ve Kımız. Süt Dünyası (Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi), 12(64):58-62 (2017)
27- Kırdar, S.S., 2017. Keçi Sütünün İnsan Sağlığına Etkisi. Tarım Türk Dergisi, 68(13):40-43. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karaca, O.B., Kırdar, S.S., 2016. Traditional Dairy Products in Hatay Province. Journal of International Scientific Publications.Vol(4): 339-347 (2016)
2- Kurşun Yurdakul Ö., Kırdar S.S., Kasımoğlu Doğru A.,Keyvana, A., 2017. Survival of Escherichia coli O157:H7 during processing and ripening period of Keş Cheese. BENHA VETERINARY MEDICAL JOURNAL, VOL. 32, NO. 1: 83 - 88 (2017)
3- Kırdar, S.S., Toprak, G., Güzel, E., 2017. Determination Of The Mineral Content In Yogurt Whey. European International Journal of Science and Technology Vol:6 No:3: 26-34 (2017)
4- Kırdar, S.S., Karaca, O.B., 2017. An Overwiev of the Turkish Dairy Sector. Indian J Dairy Sci. 70(3).249-253. (2017)
5- KIRDAR, S.S., KÖSE, Ş., Yurdakul, Ö., OCAK, E., 2017. A survey on the microbiological and chemical characteristics of Akçakatık cheese in the west Mediterranean region. European International Journal of Science and Technology, 6(7): 25-35 (2017)
6- Kırdar, S.S., 2018. Comprehensive review of organic foods throughout the world. International Journal of Agriculture and Environmental Research, 4(1):220-230. (2018)
7- Kırdar, S.S., Yurdakul Kursun, Ö., Kalit S., Tudor Kalit, M., 2018. Microbiological changes throughout ripening of Keş cheese. Journal of central European Agriculture, 19(1), 61-71 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kursun, Ö., Kırdar S.S., Keyvan, E., Güner, A., 2011. Microbiological quality of white pickled cheese produced in small plants in Burdur, Turkey. Journal of Food Agricultural and Environment, Vol.9(2):110-112. (2011)
2- Kırdar, S.S. and Kursun, O, 2011. Microflora and Pathogen Bacteria in Traditional Anatolian Canak (Pan) Cheese. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10: 2511-2515. (2011)
3- Kırdar S.S., 2012. A Survey on Microbiological and Biochemical Characteristics of A Traditional Dairy Product Keş in Mediterrean Region. Journal of Animal and Veterinary Advances , Vol 11(3):330-334. (2012)
4- KIrdar, S.S., Ocak, E.,Köse, S., 2013. Mineral and Trace Metal Levels of Akçakatik Cheese Collected from Mediterranean Region-Turkey. Asian Journal of Chemistry; Vol. 25, No. 3 (2013), 1643-1646 (2013)
5- Kırdar, S.S., Ocak, E., Köse, Ş., Özer, E., 2013. Seasonal changes in mineral and trace elements of Çanak cheese.Asian Journal of Chemistry, 25(11), 6177-6180 (2013)
6- Kırdar, S.S., Kose, Ş., Gün, İ., Ocak, E., Kurşun, Ö. 2015. Do consumption of Kargi Tulum cheese meet dailyrnrequirements for minerals and trace elements? Mljekarstvo 65 (3), 203-209 (2015)
7- Bortacki, P., Kujawiak, R., Cherniawska-Piatkowska, E., Kirdar, S.S., Wojcik, J., Grzesiak, W., 2017. Impact of milking frequency on yield, chemical composition and quality of milk in high producing dairy herd. Mljekarstvo 67 (3), 226-230 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırdar, S.S., 2003. Süt Teknolojisi Açısından Biyojen Aminlerin Önemi. SEYES-Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003, İzmir, 291-296 (2003)
2- Kırdar, S.S., 2003. Isparta Küp peyniri Üzerine Bir Araştırma. GAP III:Tarım Kongresi, 2-3 Ekim 2003, Şanlıurfa, 445-448 (2003)
3- Kırdar, S.S., Atamer, M., 2003. Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen Peroksit(LP) Sistemi Aktivasyonu ile Korunmuş İnek sütünden Üretilen Tulum peynirlerinin Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar.SEYES- Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu,22-23 Mayıs 2003, İzmir, 69-74. (2003)
4- Kırdar, S.S., 2003. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Süt ve ürünlerini Tüketme Sıklıkları. II. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 15-17 Ekim 2003, İzmir, 77 (2003)
5- Kırdar, S.S., 2000. Bifidobacteria Bakterileri Kullanılarak Üretilen Fermente Süt Ürünleri. VI. Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu(Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri), 21-22 Mayıs 2000, Tekirdağ,295-303. (2000)
6- Kırdar, S.S., 2000. Süt Teknolojisinde L.Acidophilus'un yeri ve Önemi. VI.Süt Ve Süt Ürünleri SEmpozyumu(Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri), 21-22 Mayıs 2000,Tekirdağ,287-294 (2000)
7- Kırdar, S.S., 2004. Çökelek Peyniri Üzerine Bir Araştırma Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 357-361s.,23-24 Eylül , Van (2004)
8- Kırdar, S.S., 2004. Akçakatık Peyniri Üzerine Bir Araştırma Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 354-356s.,23-24 Eylül , Van (2004)
9- Kırdar, S.S., 2005. Probiyotiklerin Terapötik Etkisi- 3.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Burdur (2005)
10- Kırdar, S.S., 2006. Laktoperoksidaz Sisteminin ürün kalitesi ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye 9.Gıda Kongresi 24-26 Mayıs 2006,Bolu543-546 (2006)
11- Kırdar, S.S., 2006. Süt ve ürünlerinde mikotoksinler,9.Gıda Kongresi 24-26 mayıs, Bolu, 307-310s. (2006)
12- Kırdar, S.S., 2007. Meslek Yüksekokullarında Süt ve Ürünleri Programının Değerlendirilmesi. 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 14-16 Mayıs 2007 Bergama 237-241s. (2007)
13- Altın, S., Kırdar, S.S., 2007. Yükseköğretim kurumlarında önlisans düzeyinde uygulanan eğitim yöntemleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki . 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007 Bergama 432-434s (2007)
14- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., 2008 . ISO 22 000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi. 10. Gıda Kongresi, 125-128s 21-23 Mayıs, 2008. Erzurum. (2008)
15- Kırdar, S.S., 2008. Laktopreoksidaz sisteminin starter kültür kullanımı üzerine etkileri. 10.Gıda Kongresi, 95-98s. 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (2008)
16- Kurşun, Ö., Kırdar, S.S., Kale, S.A.A., Güner, A., 2008. Burdur'da tüketime sunulan beyaz salamura peynirlerinin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. 10.Gıda Kongresi, 817-820s, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (2008)
17- Kurşun, Ö., Kırdar, S., Kasımoğlu, A., Keyvan, E., 2009.Presence of Listeria Monocytogenes in Keş Cheese. 3. Ulusal veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa, 294-296s. (2009)
18- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., 2009. Türkiye'de Gıda Güvenliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 3.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi 14-16 Mayıs, Bursa ,393-397s. (2009)
19- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., Özrenk, E., 2009. Geleneksel Çanak Peyniri Üretim Teknolojisi ve Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. 143-146s. II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van (2009)
20- Kırdar, S.S., 2006. Laktoperoksidaz Sisteminin ürün kalitesi ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye 9.Gıda Kongresi 24-26 Mayıs 2006, Bolu, 543-546. (2006)
21- Kırdar, S.S., 2006. Süt ve ürünlerinde mikotoksinler, 9.Gıda Kongresi 24-26 mayıs, Bolu, 307-310s. (2006)
22- Kırdar, S.S., 2009. Peyniraltı Suyundan Üretilen Geleneksel peynirlerimiz. II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27-29 Mayıs, van), 739-742 (2009)
23- Kurşun, Y.Ö., Kırdar, S.S., Mutlu Gül A., 2013. Süt Toplama Tanklarında Saptanan Basillus cereus'un Polimeraz Zincir reaksiyon (PCR) tekniği İle Doğrulanması . 5.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi 03-06 Nisan 2013 Antalya, 255s. (2013)
24- Kırdar, S.S., 2014. Kargı Tulum Peyniri Üretim Teknolojisi. 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19-Nisan Adana, 410-414s (2014)
25- Kırdar, S.S., 2014. Armola Peyniri Üretim Teknolojisi . 4..Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,17-19 Nisan, Adana 265-268 (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırdar, S.S., 2003. Süt Allerjisi. S.D.Ü. Gıda Güvenliği Ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, 20-22 Ekim 2003, Isparta, (sözlü) (2003)
2- Kırdar, S.S., Gün, İ., 2001Burdur'da Süzme Yoğurt Üretimi Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma. 2000'li yıllarda Gıda Bilimi ve teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim 2001, İzmir (poster) (2001)
3- Kırdar, S.S., 2005. Sütün Antimikrobiyel Sistemi- Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005, İzmir (2005)
4- Kırdar, S.S., 2005. Burdur Ve Isparta İllerinde üretilen geleneksel peynirlerimiz. Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005, İzmir (2005)
5- Kırdar, S.S., 2005. Mikotoksinler- 2.Ulusal Mikotoksin Kongresi,23-24 Mayıs 2005,Istanbul (2005)
6- KIRDAR,S.S., 2007. Süt Fabrikalarında çevre kirliliği konusunda alınması gereken önlemler.VII.Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, 10-13 Eylül Malatya,(poster) (2007)
7- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., Kale, S., 2009. Burdur'da üretilen Keş peynirinin Olgunlaşma Süresince Mikroflora Özelliklerinin Belirlenmesi, Pamukkale Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, 110s.(poster) (2009)
8- KIRDAR, S.S., Baysal, B., 2009. Diyarbakır Yöresinde Üretilen Lavaş Peyniri, Pamukkale Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, 111s.(poster) (2009)
9- KIrdar, S.S., Arıcı, K., 2009. Süt İşletmelerinde ISO 22 000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Pamukkale Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, 131s.(poster) (2009)
10- Kurşun, Ö., Kırdar, S.S., 2009. Keş Peynirinde salmonella spp. Varlığı, Pamukkale Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, 132s.(poster) (2009)
11- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., Özrenk, E., 2009. Keş peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. 130s. II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van.(sözlü) (2009)
12- Kurşun, Ö., Kırdar, S.S., Keyvan, K., 2009. Burdur Şiş'inde E.coli 0157:H7 varlığının Belirlenmesi 872s. II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van(poster) (2009)
13- Kurşun, Ö., Kırdar, S.S., Keyvan, K., 2009. Akdeniz Bölgesindeki Bazı Geleneksel Peynirlerde Brucella spp. Saptanması. 870s. II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van (poster) (2009)
14- Kırdar, S.S., 2010. Süt Endüstrisinde Gıda Güvenliği. 2.Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık İstanbul,2010 52s, p14. (2010)
15- . Kırdar, S.S., Atamer Metin, Kılıç, Z., 2011. Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen Peroksit(LP) Sistemi Aktivasyonu ile Korunmuş İnek Sütlerinden Üretilen Tulum peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Serbest Yağ asitlerindeki Değişimin Belirlenmesi, Kromotografi 2011, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, 26s (sözlü) (2011)
16- Kırdar, S.S. 2012. Gıda Güvenliğinde Süt Toplama Merkezlerinin Rolü. 3.Gıda Güvenliği Kongresi, 3-4 Mayıs 2012,Iıstanbul (2012)
17- Kırdar, S.S., 2012. Güvenli Gıda Tüketimi. 3.Gıda Güvenliği Kongresi, 3-4 Mayıs 2012,ıstanbul (2012)
18- Gün, İ., Kırdar S.S., Yurdakul, Ö., 2012. Farklı Tür Sütlerden Üretilen Kargı Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim 2012, Hatay, 123s. (2012)
19- Kırdar, S.S., Çanak peynirinin proteoliz ve lipoliz düzeyinin belirlenmesi. Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012- Hatay, 124s. (2012)
20- Kırdar, S.S., Gün, İ., Kurşun, Ö., Ocak, E, Köse, Ş 2013. Kargı Tulum Peynirinin Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Ve Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi. 8.Gıda Mühendisliği Kongresi, 7-9 Kasım, Ankara. 215s. (2013)
21- Kırdar, S.S., Tekin, O., 2012. AB Uyum Sürecinde Burdur İli Süt sanayinin Mevcut durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Uluslararsı Katılımlı) 15-16 kasım, Acıpayam-Denizli, 22s. (2012)
22- Peynir Üretiminde Kullanılan Geleneksel Ambalaj Materyalleri. 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, 442s. (2014)
23- Kırdar, S.S., 2014. Coğrafi İşaretlerin Kırsal Kalkınmada Önemi.4.geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, 46s. (2014)
24- Kırdar, S.S., 2015. Süt İşletmelerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Uygulamaları, Bilgi Düzeyleri ve Sorunları: Burdur İli Örneği. 5.Gıda Güvenliği Kongresi 7-8 Mayıs 2015 İstanbul, 87s. (2015)
25- Kırdar, S.S., Eren S., 2015. Gıda ve Etik. 5.Gıda Güvenliği Kongresi 7-8 Mayıs 2015 İstanbul, 88s. (2015)
26- Kırdar, S.S.,2015. Nano Gıdalar ve Gıda Güvenliği. 5.Gıda Güvenliği Kongresi 7-8 Mayıs 2015 İstanbul, 89s. (2015)
27- Toprak, G., Kırdar S.S., Güzel, E., 2015. Yoğurt Suyunun Çevre Kirliliği Açısından Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 801s , 23-28 Ağustos 2015 / Çanakkale (2015)
28- Kırdar, S.S., Tekelioğlu, Y., 2017.Yükselen Değer:Coğrafi İşaretler. 1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, 18s. (2017)
29- Kırdar, S.S., Eren, S., 2017. Organik Süt.1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, 54s. (2017)
30- Çamlıbel, Z., Kırdar, S.S.2017. Geleneksel Armola Peynirinin Biyojen Amin İçeriğinin Belirlenmesi.1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, 78s. (2017)
31- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., 2017. Akçakatık peynirinin Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, 58s. (2017)
32- Erdoğan, R.,Kırdar, S.S. 2017. Deve Sütünün Bilinmeyen Yönleri.1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, 76s. (2017)
33- Horzum, A.R., Kırdar, S.S. 2017.Silivri Yoğurdu.1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, 77s. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırdar, S.S., 2004. A Research on Keş Cheese . In recent developments in dairy science and technology; International Dairy Symposium, Suleyman Demirel University, May 24-28, 2004 Isparta Turkey, 239-241. (2004)
2- Kırdar, S.S., Gün, İ., 2010. Türkiye'de Üretilen Keçi Sütü Peynirleri. Proceedings of The 1 st International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus". 15-17 April, Tekirdağ, 314-318 (2010)
3- Karaca, O.B., Kırdar, S.S., 2010. Traditional cheese types in the Mediterranean region of Turkey. 11th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology 1-3 November, Kahire, 133-144s (sözlü) (2010)
4- Kırdar, S.S., Karaca, O.B., 2010. Type of yoghurt and yoghurt base products in the Mediterrenaen region of Turkey. 11th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology 1-3 November, Kahire, 357-366s (sözlü) (En iyi sunu ödülü). (2010)
5- Kırdar, S.S., 2015. Current And Future Applications Of Nanotechnology in The food Industry. ISITES2015- 1517-1527s, Valencia/İspanya (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırdar, S.S.2007. The Lactoperoxidase System. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, Istanbul-Turkey, 125s. (2007)
2- Kırdar, S.S., 2007.Microbiological properties of traditional milk products in Mediterrian region. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 Octaber 2007, ıstanbul-Turkey, 125s. (2007)
3- Kırdar, S.S., 2007. Probiotics and their effects on health. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, Istanbul-Turkey, 191s. (2007)
4- Kırdar, S.S., 2007. Kefir as a probiotics. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, Istanbul-Turkey, 190s. (2007)
5- Kırdar, S.S., Özer, E., 2008. Do university students drink milk in 21st century?What do they know about milk? VI. International Nutrition and Dietetics Congress, 2-6 April, Antalya, 279s.(sözlü) (2008)
6- Ö. KURŞUN, S. S. KIRDAR, A. S. AKCAN KALE, 2008. Gıdalarda Bulunan Patojen Candida spp. İzolasyonunda Kullanılan Selektif Besi Yerlerinin Karşılaştırılması.VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi , 07-09 EKİM 2008 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ rnKAMPÜS-VAN (Uluslararası katılımlı)rnrn (2008)
7- Ö. KURŞUN, A. S. AKCAN KALE, S. S. KIRDAR, 2008. Türkiye'deki Peynirlerde Candida albicans Varlığı, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi , 07-09 EKİM 2008 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS-VAN (Uluslararası katılımlı) rn (2008)
8- Kırdar, S.S., Kurşun, Ö., Özrenk, E., Gürsoy, A., 2010. Determination of some quality properties of Akçakatık cheese. Proceedings of The 1 st International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus". 15-17 April, Tekirdağ, 313 (2010)
9- Kırdar, S.S., 2010. Nanotechnology and Its Applications in Food Sector. 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference-NANO-TR-VI, June 15-18, 2010, Çeşme, 794s. (2010)
10- Kırdar, S.S., 2010. Effect of Nanotechnology in Food Industries. 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference-NANO-TR-VI, June 15-18, 2010, Çeşme, 795s. (2010)
11- Kırdar, S.S., Girgin, İ., Yeşilcam, G., 2011. Traditional Turkish Goat’s Chese: Armola Cheese. 4th International Congress on Food and Nutrition, 12-14th October 2011,Istanbul, 77-78s.(sözlü) (2011)
12- Kırdar, S.S., Gün, İ., 2011.Kargı Tulum Cheese; A Special Tulum Cheese Varieties Produced in Turkey. 4th International Congress on Food and Nutrition, 12-14th October 2011,Istanbul, 121-122s. (2011)
13- Kırdar, S.S., Gün, İ., 2013. Determination of the Biogenic Amine Content of Kargı Tulum Cheese During Ripening.The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" October 24-26 , Struga-Ohrid/Macedonia 191s. (2013)
14- Kırdar, S.S., 2013. The role of traditional Food Products in regional and National development. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" October 24-26 , Struga-Ohrid/Macedonia 467s. (2013)
15- Kırdar, S.S., 2013. The Importance of Geographical Indications in Protecting Traditional products. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" October 24-26 , Struga-Ohrid/Macedonia 88s. (2013)
16- Kırdar, S.S., Karaca, O.B., 2014. Traditional Fermented Milk Products Turkey. AGRİBALKAN-Balkan Agricultural Congress, 8-11 Semptember, Edirne, ,569s. (2014)
17- Akın, M.B., Akın, M. S., Kırdar, S.S., 2014. Comporison of Turkish, Greek and Bulgarian Breakfast. AGRIBALKAN- Balkan Agricultural Congress, 572s. 8-11 Semp., Edirne (2014)
18- Kırdar, S.S., 2014. Microbiological Risk Assestment of Raw Milk cheeses. AGRIBALKAN- Balkan Agricultural Congress, 572s. 8-11 Semp., Edirne (2014)
19- Kırdar, S:S:, Akın, M.B., Akın, M.S., 2014. Silivri Yoghurt, AGRIBALKAN- Balkan Agricultural Congress, 583s. 8-11 Semp., Edirne. (2014)
20- Kırdar, S.S., 2014. Dairy Sector in Turkey. AGRIBALKAN- Balkan Agricultural Congress, 584s. 8-11 Semp., Edirne (2014)
21- Kırdar, S.S, Karaca, O.B., Akin, M.B.,Akın, S.M., 2015. Geographical Indication in Turkey The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" 1-4 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Hetrzegovina, 543s. (2015)
22- Kırdar, S.S., Tegin, R.A.A., Ozbekova, Z., Gönülalan, Z.2015. All aspects of Koumıss.The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" 1-4 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Hetrzegovina, 19s. (2015)
23- Karaca, O.B., Akin, M.B., Kırdar, S.S., Akın, S.M., 2015. The Importance of geographical Indications and the Cheeses with Geographical Certificated in Balkans and EU Countries.The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" 1-4 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Hetrzegovina, 189s. (2015)
24- AKIN M. B,AKIN M S,KARACA O B,KIRDAR S S, 2015. The Traditional Cheeses Produced from Ewe’s Milk in Southeast Anatolia Region of Turk.The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”rn01-04 October 2015 Sarajevo / Bosnia and Herzegovina.195s (2015)
25- Kırdar, S.S., 2017. Comprehensive Rewiev of Organic Foods Throughout The World. ICACOF International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15-17 May, Cappadocia_Turkey, 490s (2017)
26- Toprak, G., Kırdar, S.S., Güzel, E., 2017. Determination of The Mineral Content in Yoghurt Whey. ICACOF International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15-17 May, Cappadocia_Turkey,671s (2017)
27- Erdoğan, R., Kırdar, S.S., 2017. Camel Milk and Milk Products. ICACOF International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15-17 May, Cappadocia_Turkey,668s (2017)
28- Yurdakul, O. Kırdar S.S., Keyvan E.. 2017. Occurrence Of Pathogen Candida Spp. Isolated From Butter. 4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN. (2017)
29- Yurdakul, Ö.K., KIRDAR,S.S., DOĞRU, A.K., Keyvan, E., 2016. Survival of Escherichia coli 0157:H7 During processing and ripening period of Kes Cheese.Days of Veterinary Medicine 20016. 7th International Scientific Meeting, 22-24 September 2016, Struga, Republic of Macedonia. (2016)
30- Yurdakul., Ö., KIRDAR, S.S., MUTLU, A.G., YALÇIN, H., 2016. Prevalence of Basillus cereus in Bulk Milk Tanks. International Congress on Food of Animal Origin "Industry Partnership" 10-13 November Cyprus. (2016)
31- KIRRDAR, S.S:, ERDOĞAN, R., 2017. Camel milk and human health. 4th North and East European Congress on Food. NEEFOOD 2017 Congress, 10-13 September, Kaunas, Lithuania.80s. (2017)
32- KIRDAR, S.S., KESER, A.R., 2017. Long-life yoghurt types in Turkey. 4th North and East European Congress on Food NEEFOOD 2017 Congress.10-13 September 2017, Kaunas, Lithuania, 79s (2017)
33- KIRDAR, S.S. 2017. Food safety practices, level of knowledge and problems of dairy companies:The case of Burdur provience. 4th North and East European Congress on Food NEEFOOD 2017 Congress.10-13 September 2017, Kaunas, Lithuania, 78s (2017)
34- Keser, R.A., Kırdar, S.S., 2017. Determination of some properties and nutrient losses of strained yoghurt whey as an industrial waste. 3th ASM International congress of agriculture and Environment 16-18 November, Antalya. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kırdar, S.S., Gün, İ. 2011. The goat's cheeses of Turkey: Mediterranean region, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18. (2011)
2- Gün, İ., Kırdar, S. S. 2011. Evaluation of small ruminants's milk in Turkey and some properties of the products, IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, IDF Dairy Science and Technology Week 2011, Athens, Greece, May 16-18. (2011)
Yüksek Lisans Tezi
1- B-D.Galaktosidaz Enzimi Kullanılarak Yapılan Yoğurtların Kalite Kkriterleri Üzerine Bir Araştırma. (1990)
Doktora Tezi
1- Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen peroksit (LP) Sistemi Aktivasyonu ile Korunmuş İnek Sütünden Üretilen Tulum Peynirlerinin Bazı Nitelikleri Üzerinde Araştırmalar (2002)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Gıda Teknolojisi Derneği (1992)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Kara, M., Kırdar, S.S. Kalite Güvence ve Standartları, Lisans yayıncılık, ISBN 978-9944-274-25-8, 264 s. (Süre : 2008 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Food Science (2014 Yıl)
2- CYTA-Journal of Food (2014 Yıl)
3- Mljekarstvo (2014 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknolojisi dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Burdur Meslek Yüksekokulu (Yıl:2003)
2- Yüksekokul Müdürlüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu 2003-2005 (Yıl:2003)
3- Yüksekokul Müdürlüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu (Yıl:2004)
4- Yüksekokul Müdürlüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu (Yıl:2005)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı (Yıl:2006)
2- Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm başkanlığı (Yıl:2009)
3- Yüksekokul Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2006)
4- Yüksekokul Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2007)
5- Yüksekokul Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2008)
6- Yüksekokul Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2009)
7- Yüksekokul Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2009)
8- Yüksekokul Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2010)
9- Yüksekokul Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2011)
10- Yüksekokul Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- I.Ulusal Meslek Yüksekokulu Müdürler Toplantısı Danışma Kurulu Üyeliği (Yıl:2004)
2- MYO'larda Kalite Geliştirme Komisyonu üyeliği (Yıl:2005)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKTS Komisyon Üyeliği (Yıl:2007)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi Komisyon Üyeliği (Yıl:2008)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyon üyeliği (Yıl:2010)
7- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu (Yıl:1993)
8- Süt ve Ürünleri Programı Akademik Danışman Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu (Yıl:2002)
9- I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Danışma Kurulu Üyesi. (Yıl:2004)
10- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2006)
11- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2007)
12- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2008)
13- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2009)
14- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2010)
15- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2011)
16- Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2012)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2009)
19- Birim Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2007)
20- Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2008)
21- Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2009)
22- Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2010)
23- Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2010)
24- Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2011)
25- Erasmus Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2012)
26- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2006)
27- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2007)
28- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2008)
29- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2009)
30- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2010)
31- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2011)
32- Birim AKTS Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2012)
33- Bilimsel Araştırma Birimi Komisyon Üyeliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (Yıl:2006)
34- Bilimsel Araştırma Birimi Komisyon Üyeliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (Yıl:2007)
35- Bilimsel Araştırma Birimi Komisyon Üyeliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (Yıl:2008)
36- Bilimsel Araştırma Birimi Komisyon Üyeliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (Yıl:2009)
37- Bilimsel Araştırma Birimi Komisyon Üyeliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (Yıl:2010)
38- Bilimsel Araştırma Birimi Komisyon Üyeliği : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (Yıl:2011)
39- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2006)
40- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2007)
41- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2008)
42- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2009)
43- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2010)
44- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2011)
45- Birim Farabi Koordinatörlüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Yıl:2012)
46- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği (Yıl:2012)
47- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Beslenmemizde Sütün Yeri (Burdur Meslek Yüksekokulu Salonu) (Yıl:1992)
2- Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesinde Sütün Önemi (Atatürk İlkokulu Konferans Salonu) (Yıl:1993)
3- Yaşam ve Süt(Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu) (Yıl:2000)
4- Beyaz Peynir ve Yoğurt Ustası Eğitim Semineri (Burdur Tarım İl Müdürlüğü Salonu) (Yıl:1992)
5- Dondurma Yapm Teknolojisi Semineri (Burdur Tarım İl Müdürlüğü Salonu) (Yıl:1994)
6- Isparta'da Üretim Yapan Dondurmacılara Sağlıklı Dondurma Üretim Semineri (Isparta Tarım İl Müdürlüğü Salonu) (Yıl:1994)
7- İmalattan Satışa Sağlıklı Dondurma Üretimi Semineri (Burdur Sağlık il Müdürlüğü-Devlet Hastanesi Konferans Salonu) (Yıl:1998)
8- Ev Ekonomistlerine Yoğurt ve Peynir Üretim Teknolojisi (Mersin Alata Araştırma Merkezi) (Yıl:2002)
9- Süt Sempozyumu Sütün beslenmemizdeki yeri ve önemi (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Burdur İlinde İnşaat Sektöründe çalışanların 'Depreme Dayanıklı Yapı tasarımı' konusunda eğitilmesi ve Kamu Binalarının deprem Performanslarının değerlendirilmesi. AB Aktif İş Gücü Hibe Programı Projesi (2005)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Köy-Koop Burdur birliği liderliğinde birim kooperatiflerin daha kaliteli süt ve üretimi.AB Aktif İş Gücü Hibe Programı Projesi (2005)
2- CFCU/TR0405.02/LDI / KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI "ARDAHAN-GÖLE-KALECİK KOOPERATİFİ HAMMADDE - ÜRETİM - MAMUL SÜRECİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ" REF. NO: AKKM-LDI-402 (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur'da Üretilen Süzme Yoğurtlarının Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma.S.D.Ü. Araştırma Fon Müdürlüğü,Proje No:15 (1998)
2- Keş Peynirinin Olgunlaşma Süresince Mikroflorasındaki Değişimlerin Belirlenmesi , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştıma Proje Birimi, Proje No:0015-NAP-07. Tamamlandı (2010)
3- Akçakatık Peynirinin özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma proje Birimi, Proje No: 0034-NAP-008 .Tamamlandı (2010)
4- Olgunlaşma Süresince Kargı Tulum Peynirinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 0139-NAP-11. (2014)
5- Süt İşletmelerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Uygulamaları, Bilgi Düzeyleri ve Sorunları:Burdur İi Örneği (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Dayanıklı Ayran üretiminde Pektin Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Araştırma Fon Müdürlüğü, Proje No: 98-11-14-02 (1999)
2- Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen peroksit(LP) Sistemi Aktivasyonu ile Korunmuş İnek Sütünden Üretilen Tulum Peynirlerinin Bazı Nitelikleri Üzerinde Araştırmalar. S.D.Ü.Araştırma Fon Müdürlüğü Proje No: 142. (2002)
3- Keş peynirinin Olgunlaşma periyodunda E.coli O:157:H7 ve Listeria monocytogenes'in canlı kalabilirliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştıma Proje Birimi proje No: 0006-NAP-07 Tamamlandı. (2010)
4- Süt Toplama Tanklarında Saptanan Bacillus cereus’un Polimeraz Zincir Reaksiyon(PCR) Tekniği ile Doğrulanması. Proje No: 0102-NAP-10, 2010 (Yardımcı araştırmacı) (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Merkez Araştırma Laoratuvarı(MAKÜLAB) (2009)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (sempozyum sekretaryası) (2005)
2- I.Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı "Howard Gardner" (Sekretarya) (2009)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Akdeniz Bölgesi tarım master Planı Paydaş Toplantısı (2004)
Alanında uluslararası teşvik ödülü
1- Kırdar, S.S., Karaca, O.B., 2010. Type of yoghurt and yoghurt base products in the Mediterrenaen Region of Turkey. 11th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology 1-3 November 2008, Kahire, 357-366s. En iyi sunu ödülü (2010)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Yayın Teşvik Ödülü- Fen Bilimleri Alanında 3. lük (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora yeterlilik-Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

seval

seval

23:47:10 16.02.2012

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2175
Email skirdar(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.