Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
 • Orta Okul : Burdur Lisesi
 • Lise : Burdur Lisesi
 • Lisans : Dicle Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Beden Eğitimi ve Spor Böl. (1995)
 • Y.Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (2001-05-22 15:50:46)
ÖZGEÇMİŞ

8 Mayıs 1973 Burdur doğumlu. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Kütahya Emet Kız Meslek Lisesinde Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni olarak görev yaptı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yüksek lisans yaptı. Şuan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Kazan Kırçık Ş.Kazan Ş.,Ekim 2006. "Dedemle Ninem de Çocuktu Dünden Bugüne Burdur'da Oynanan Çocuk ve Genç Oyunları", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 97s. Burdur, (2006)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kazan Kırçık,Ş., 2001.Burdur Yöresinde Oynanan Halk Oyunlarının Hikayeleri, Burdur Araştırmaları, TC. Burdur Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını, Uyum Ajans, Sayı-1, Yıl-1, Ankara, Mayıs 2001,s.45 (2001)
2- Kazan Kırçık, Ş.2001.Burdur'da Oynanan Çocuk Oyunları ve Bunların Çocuğun Eğitimi ile Beden Eğitimi Bakımından Önemi, Burdur Araştırmaları, TC. Burdur Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını, Uyum Ajans, Sayı-2, Yıl-1, Ankara, Aralık 2001,s.67 (2001)
3- Kazan Kırçık Ş.,2001,Burdur'la İlgili Tamamlanmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleriyle İlgili bir Bibliyografya Denemesi, Burdur Araştırmaları, TC. Burdur Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını, Uyum Ajans, Sayı-2, Yıl-1, Ankara, Aralık 2001,s.141 (2001)
4- Kazan Kırçık Ş.,2002,Burdur Yöresi Halk Oyunlarında Kullanılan Müzik Enstrümanları, Burdur Araştırmaları, TC. Burdur Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını, Uyum Ajans, Sayı-3, Yıl-2, Ankara, Haziran 2002,s.93 (2002)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kazan Kırçık, Ş.,2004. Cumhuriyet Tarihimizde İz Bırakan Türk Kadın Sporcular.Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma,Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,İstanbul, 1-4-Mart 2004 (2004)
2- Kazan Kırçık, Ş.,Kazan Ş.,2004,Dünden Bugüne Burdur'da Oynanan Çocuk Oyunları.Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları I.Halkbilim Sempozyumu ve Şenliği.Osmangazi Üniversitesi Eskişehir.30 Eylül- 1 Ekim 2004 (2004)
3- Kazan Kırçık Ş.,2004,Burdur İlinde Çocuk Oyun Alanlarının Araştırılması.Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları I. Halbilim Sempozyumu ve Şenliği Osmangazi Üniversitesi Eskişehir.30 Eylül-1 Ekim 2004 (2004)
4- Kazan Kırçık Ş., Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümündeki Öğrencilerin Bu Bölüme Girmelerinde Rol Oynayan Etkenler ve Beklentiler, I.Burdur Sempozyumu Burdur, 16-19 Kasım 2005 (2005)
5- Kazan Kırçık Ş.,"Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümündeki Öğrencilerin Bu Bölüme Girmelerinde Rol Oynayan Etkenler ve Beklentiler", 1. Burdur Sempozyumu Bildiriler Burdur, MAEÜ Rektörlüğü Sempozyum Dizisi:1 Cilt:2, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi Isparta,2007, s 1069-1074 (2007)
6- Kazan Kırçık Ş.,Pepe K.,"Burdur İli Belediye Sınırları İçindeki Çocuk Oyun Alanları ve Parklarının Donanım Çeşitliliğinin Araştırılması", 1. Burdur Sempozyumu Bildiriler Burdur, MAEÜ Rektörlüğü Sempozyum Dizisi:1 Cilt:2, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi Isparta,2007, s 1442-1446 (2007)
7- Kazan Kırçık Ş.,"Burdur Konulu Yayın ve Çalışmalarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi", 1. Burdur Sempozyumu Bildiriler Burdur, MAEÜ Rektörlüğü Sempozyum Dizisi:1 Cilt:2, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi Isparta,2007, s 1479- 1492 (2007)
8- Kazan Kırçık Ş.,"Cumhuriyet Tarihimize İz Bırakan Türk Kadın Sporcular", Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mor Ajans, İstanbul, Ağustos 2004,s 157- 166 (2004)
9- Kazan Kırçık Ş.Kazan Ş.,"Dünden Bugüne Burdur'da Oynanan Çocuk Oyunları" Osmangazi Üniversitesi Yayın No:113, Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hamer) I. Halkbilim Sempozyumu "Halkbilimi'nde Çocuk" Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2005, s 179- 244 (2005)
10- Kazan Kırçık Ş.,"Burdur'daki Çocuk Oyun Alanları ve Parklarının Araştırılması", Osmangazi Üniversitesi Yayın No:113, Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hamer) I. Halkbilim Sempozyumu "Halkbilimi'nde Çocuk" Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2005, s 251- 260 (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kazan Kırçık Ş.,Burdur Konulu Yayın ve Çalışmalarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi, I.Burdur Sempozyumu Burdur, 16-19 Kasım 2005 (2005)
2- Kazan Kırçık Ş.,Pepe K.,Burdur İli Belediye Sınırları İçindeki Çocuk Oyun Alanları ile Parklarının Donanım Çeşitliliğinin Araştırılması, I.Burdur Sempozyumu Burdur, 16-19 Kasım 2005 (2005)
3- Kazan Kırçık Ş.,"Cumhuriyetimizdeki Türk Kadın Sporcular", Kadınlar Günü Paneli, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 8 Mart 2007 (2007)
Yüksek Lisans Tezi
1- "BURDUR YÖRESİNDE OYNANAN HALK OYUNLARI VE YÖRESEL HALK OYUNLARI KIYAFETLERİ" Dumlupınar Üniversitesi (2001)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- KAZAN KIRÇIK Ş., 2002, Burdur Yöresinde Halk Oyunlarında Kullanılan Kıyafetler, Lions Kulübü, 1 Mayıs 2002 (Yıl:2002)
2- KAZAN KIRÇIK Ş., Burdur İli Halk Oyunları Kıyafetleri, Burdur Eğitim Fakültesi Konferans Salonu,28 Aralık 2004 (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Burdur Sempozyumu Düzenleme Kurulu, 16- 19 Kasım 2005 (2005)
2- I. Burdur Sempozyumu Sekreteryası, 16- 19 Kasım 2005 (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 1123
Email skazankircik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.