Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitim Yönetimi.Tef. Plan. ve Ekonm.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Eğitim Bilimleri (1994)
 • Y.Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Yönetimi Teftişi Planlama ve Ekonomisi (1997-09-14 15:38:27)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitim Yönetimi ve Teftişi
 • (2003-07-14 15:38:27)
 • Doçenlik : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • Doçenlik Dal : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (2011-09-26 15:06:40)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Eğitim Yönetimi (12/12/2016)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sadık Kartal

Doğum Tarihi: 13.03.1965

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Çukurova Üniversitesi

1987

 

Lisans

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Planlaması Ekonomisi ve Teftişi

Gazi Üniversitesi,          

 

1994

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Planlaması Ekonomisi ve Teftişi

Gazi Üniversitesi          

1997

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Planlaması/ Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

2003

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Planlaması Ekonomisi ve Teftişi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi          

2006-2011

Doç. Dr.

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Planlaması Ekonomisi ve Teftişi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi           

2011

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: İlköğretim İkinci Kademe Branş Öğretmenlerinin Teftiş Rehberlik Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri-- Prof. Dr. Nezahat Seçkin

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri-- Prof. Dr. Ali Balcı

   

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı, Siirt ve Ankara

1987- 2000

 

Okul Müdürü

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

2000- 2006

 

Başöğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

2006

 

Öğretim üyesi/ Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2006- 2011

 

Müdür Yard.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

19.01-16.08.2007

 

Bölüm Başkanı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

04.10.2007- 24.11.2008

 

Doç. Dr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Planlaması Ekonomisi ve Teftişi

2011

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Güdücü, F. (2008). Genel Lise Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Stratejileri.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bal, D. (2008). İlköğretim Okullarında Öğrenci Çatışmalarının Yönetime Yansıması

          ve Yönetimin Başa Çıkma Stratejileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal

         Bilimler Enstitüsü.

Yetişir, A. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Stres Yaratan Yönetici

        Davranışları ve Öğretmenlerin Bu Davranışlara Tepkileri. Mehmet Akif Ersoy 

         Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akmansoy, V. (2012). Kaos Teorisi ve Eğitime Yansımaları. Mehmet Akif Ersoy 

         Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

………………………………………………………………………………………………................................

 

İdari Görevler:

Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2000- 2006.

Müdür Yard., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 19.01-

    16.08.2007.

Bölüm Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

      Bölümü, 04.10.2007- 24.11.2008

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller: Teşekkür Belgesi (MEB- 1997), Başarı Belgesi, Aylıkla Ödül (MEB- 2003), Takdir Belgesi (MEB- 2001, 2004), Başöğretmenlik (MEB- 2006).

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

2010-2011

 

 

Güz

 

İLGİ ALANLARI

Eğitim Politikaları

Türkiye ve diğer ülke eğitim politikaları

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Kartal, S. 2007. Eğitimde Örgütsel Sosyalleşme. Maya Akademi Yayınları, 167 s. Ankara. (2007)
2- Kartal, S. 2009. Toplantı Yönetimi: Yöneticinin El Kitabı. Maya Akademi Yayınları, 133 s. Ankara. (2009)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kartal, S. 2003. "Risk,Belirsizlik,Kriz Yönetimi ve Eğitim Örgütleri". Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Anı Yayıncılık, Ankara. (2003)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çelik K.&, Kartal, S. 2002. Araştırma Etiği. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (3), 30-41. (2002)
2- Kartal, S. 2006, Aday memurların örgütsel sosyalleşmelerinde temel ve hazırlayıcı eğitimin rolü- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 131-143. (2006)
3- Kartal, S. 2005. İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmeleri(Dr. tez özeti). Ege Eğitim Dergisi(6) 2:99-112. (2005)
4- Kartal, S. 2007. Öğretmen ve Öğrencinin Okul Yönetimine Katılımı, Çağdaş Eğitim Dergisi, Kasım 2007, 347 (12-21). (2007)
5- Kartal, S. 2008. Türk Eğitim Sisteminde Özel Okullar, Mülkiye Dergisi, Bahar 2008, 258 (135-150). (2008)
6- Kartal, S. 2008. İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Velinin Okul Yönetimine Katılımı, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 9, Sayı 1 (23-30). (2008)
7- Kartal, S. 2008. Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Sosyalleşmelerinde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Katkıları ve İki Örnek Olay, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15 (75-88). (2008)
8- Kartal, S. 2008. Toplum Kalkınmasında Farklı Bir Eğitim Kurumu: Köy Enstitüleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (23-36). (2008)
9- Kartal, S. 2008. Bir Yönetim Modası ve Hevesi Olarak Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim Bilim Toplum, Cilt 6, Sayı 21(64-81). (2008)
10- Kartal, S. 2009. Yeni Göreve Başlayan Öğretmenlerin Mesleki Sosyalleşmeleri, Verimlilik Dergisi, 2009/1(57-66). (2009)
11- Kartal, S. 2009. Üniversiteye Girişte Bölgeler Arası Fırsat Eşitsizliği, Verimlilik Dergisi, 2009/2(45-60). (2009)
12- Kartal, S. (2009).Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 223-240. (2009)
13- Kartal, S. (2009).İlköğretimde Liderlik Eğitimi. Milli Eğitim, 184, 26-36. (2009)
14- Kartal, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Sistemimizde rn Değiştirilmesi Gereken Noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 248-262.rn (2013)
15- Türkiye’de İlkokula Başlama Yaşının Beş Yaşa İndirilmesinin rn Eğitim Politikaları Açısından Değerlendirilmesi, Mülkiye Dergisi, 37 (3), 201-214.rn (2013)
16- Gürel, N., Çapar, D. & Kartal, S. (2014). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamalarına İlişkin Öğretmen rn Görüşleri, International Journal of Human Science,11(1), 1057-1076.rn (2014)
17- Gürel, N. & Kartal, S. (2015). Türkiye’de Eğitime Erişimin Bazı Değişkenlere Göre rn İncelenmesi, İlköğretim Online, 14(2), 593-608. rn (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kartal, S. 2001. Üniversiteye Girişte Bölgelerarası eşitsizlik. Keçiören Eğitim Dergisi, 2, 9-12. (2001)
2- Kartal, S. 2003. Kamu Yönetimi ve Etik. Keçiören Eğitim Dergisi, 5, 27-31. (2003)
3- Kartal, S. 2004. Öğrencilerin Okul Yönetimine Katılımlarının Değerlendirilmesi. Keçiören Eğitim Dergisi, 2(8), 18-19. (2004)
4- Kartal, S. 2006. Şiddet Okulda mı Toplumda mı?. İlköğretmen Dergisi, 4, 62-63. (2006)
5- Kartal, S. 2006. Öğretmenin Örgütsel Sosyalleşmesinde Denetimin Önemi. Eğitim ve Denetim Dergisi, 4(13), 50-54. (2006)
6- Kartal, S. 2006. Sınıf Yönetiminde Demokratik Katılım. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 92,38-40. (2006)
7- Kartal, S. 2007. Veli Hakları. Çoluk Çocuk Dergisi, Haziran 2007 71,10-12. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kartal, S. (2009). The Difficulties That Primary School Principles Encounter in the Application of Administration Processes in Turkey. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 1(2), 83-90 (Indexed by Universal Science Citation Index, EBSCO...) (2009)
2- Kartal, S. (2010). Eğitim Fakültelerinde Okuyan Aday Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Tutumları. NWSA - New World Sciences Academy 5,2, 401-410. (2010)
3- Kartal, S. (2010). Primary School Principles' Views about In-service Training Activities. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 2(3), 176-181. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kartal, S. (2009). Organizational Socialization of Secondary School Principals in Turkish Public Schools. Eurasian Journal of Educational Research, 37, 128-143. (2009)
2- . Akmansoy, V. & Kartal, S. (2014). Kaos Teorisi ve Eğitime Yansımaları: Mehmet Akif rn Ersoy Üniversitesi Örneği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational rn Sciences: Theory & Practice • 14(2), 499-518.rn (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yolcu, H. & Kartal, S. (2010). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Türkiye Eğitim Sistemine İlişkin Yaşanılan Sorunlar, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ (2010)
2- Gündüz, Y. ve Kartal, S. (2011). İlköğretimde Okullaşma ve Okul Dışında Kalan rn Çocuklar, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 05-07 Mayıs 2011, rn Sivas.rn (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kartal, S. (2012). Türk Eğitim Sisteminde Teftiş Sürecinin Yeniden Yapılandırılması rn ve Bir Model Önerisi. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 31 Mayıs-2 rn Haziran 2012. Muğla. rn (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kartal, S. (2009). Problems in the Turkish Education System: A Qualitative Study Based on Student Teachers' Views. 7th International Conference Comparative Education and Teacher Training, Tryavna, Bulgaria, 29 June - 3 July 2009. (2009)
2- Kartal, S. (2011). Total Quality Management in Turkish Education System as a rn Management Fashion. 7th Annual International Conference on Education, July 07-rn 09, 2011, Samos, Greece.rn (2011)
3- Markovits, Z. & Kartal, S. (2013). The teaching profession as seen by pre-service teachers A comparison study of Israelrnand Turkey, Plovdiv, Bulgaria, 14-17 May 2013. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kartal, S. (2009). The First Step in Education Management in The Turkish Education System: The Vice-Principal. The First International Congress of Educational Research,"Trends and Issues of Educational Research",May 1-3, 2009,Çanakkale/TÜRKİYE. (2009)
2- Yolcu, H. & Kartal, S. (2015). Evaluating of in-service Training Activities Indented to rn Teachers in Turkey: A critical Analysis, 3rd International “New Issues on Teacher rn Education” Symposium, 11-13 September, Volos, Greece.rn (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim Okullarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Rehberlik Teftiş Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri (1997)
Doktora Tezi
1- İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri (2003)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 1900 Yıl)
2- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
3- MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- New World Sciences Academy (NWSA) (2009 Yıl)
2- International Journal of Leadership in Education (2010 Yıl)
3- EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS (2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1900 Yıl)
2- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
3- İlköğretim Online (2012 Yıl)
4- Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi (1900 Yıl)
5- Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (2012 Yıl)
6- Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012 Yıl)
7- Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yard. 19.01-16.08.2007 (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığı 04.10.2007- 24.11.2008 (Yıl:2007)
3- Bölüm Başkanlığı (Yıl:2013)
4- Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MEB 2015 Yılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalıştayı(1-5 Aralık 2014)nda Moderatör (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Eğitim yönetiminin demokratikleşmesi panelinde panel başkanı- Ankara, 2006. (Yıl:2006)
2- Sınıf Yönetimi ve demokratik katılım konulu panelde konuşmacı- Ankara, 2006. (Yıl:2006)
3- Veli hakları konulu söyleşide konuşmacı- Ankara, 2006. (Yıl:2006)
4- Öğrencilerin Okul Yönetimine katılımlarının değerlendirilmesi konulu panelde konuşmacı- Ankara, 2004. (Yıl:2004)
5- Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Panelinde Konuşmacı- EĞİTİM- SEN Burdur, 05 Ekim 2010. (Yıl:2010)
6- Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Panelinde Panel Başkanı ve Konuşmacı- MAKÜ Eğitim Fakültesi 24 Kasım 2010 Burdur. (Yıl:1900)
7- Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Panelinde Panel Başkanı ve Konuşmacı- MAKÜ Eğitim Fakültesi, Burdur, 24 Kasım 2010. (Yıl:2010)
8- 10 Aralık İnsan Hakları Gününde; İnsan Hakları Bağlamında Eğitim Hakkı konulu konuşma, Burdur (Yıl:2012)
9- Kişisel Gelişim, Burdur Defterdarlığı, Burdur. (Yıl:2013)
10- 17 Nisan Köy Enstitülerinin Kuruluşu Etkinliklerinde “Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli rn Olarak Köy Enstitüleri” konulu konferans, SDÜ Gönen Meslek Y.O., 17 Nisan 2015. rn (Yıl:2015)
11- MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Hedef ve Öncelikler Çalıştayında rn Moderatör, 1-5 Aralık 2014, Antalya.rn (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Güdücü, F. (2008). Genel Lise Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Stratejileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2008)
2- Bal, D. (2008).İlköğretim Okullarında Öğrenci Çatışmalarının Yönetime Yansıması ve Yönetimin Başa Çıkma Stratejileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2008)
3- Yetişir, A. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Stres Yaratan Yönetici rn Davranışları ve Öğretmenlerin Bu Davranışlara Tepkileri. Mehmet Akif Ersoy rn Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.rn (0)
4- Akmansoy, V. (2012). Kaos Teorisi ve Eğitime Yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (2012)
5- Uyguralp Gizdem, Ö. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmelerinde İnformal Grupların Etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu,22-23 Haziran 2009, Ankara (Bilim Kurulu Üyeliği). (2009)
2- 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 08-10 Eylül 2011, Burdur (Düzenleme kurulu üyeliği) (2011)
Ulusal jüri üyeliği
1- Günel, C. (2008). Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jüri Üyeliği (2008)
2- Tanman, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademede Eğitimde Fırsat Eşitsizliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği. (2008)
3- Önen, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etik Muhakeme Yetenekleri (MAKÜ Eğitim Fakültesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü jüri üyeliği. (2008)
4- Polat, A. (2008). Ortaöğretim Kurumu Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stilleri ve Bunun Öğretmenlerin Stres Düzeyine Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü jüri üyeliği. (2008)
5- Çetiner, A. (2008).Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jüri Üyeliği (2008)
6- Erdoğan, A.S. (2008). İlköğretim Programı Değişikliğine Karşı Yönetici ve Öğretmen Tutumları, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jüri Üyeliği (2008)
7- Gün, E. (2009). İlköğretim Okul Müdürlerinin Müzik Dersine İlişkin Yaklaşımları: Burdur ve Isparta İlleri Örneği, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jüri Üyeliği (2009)
8- Güzel, G. (2010). A ve D Sınıfı Hizmet Bölgesi İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jüri Üyeliği (2010)
9- Uğur, C. (2010). Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Öz- yeterlik Algıları ve Bilgisayar Kaygılarının Bilgisayar Teknolojileri Kullanma Düzeylerine Etkisi- Burdur İli Örneği, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jüri Üyeliği (2010)
10- Öğdem, Z. (2010). Üniversite Çalışanlarının İş Doyumları- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Jüri Üyeliği. (2010)
11- Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği(Dr. Özgür Önen- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü) (2015)

Makaleler, Yazılar

Dershaneler

04.12.2013

DERSHANEME DOKUNUN LÜTFEN!...

Yorum : 0 Okunma : 151 Devamı Oku >>

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

BÜTÜNLEME SINAVI

23.08.2012
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4053
Email skartal(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.