Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Fransızca
 • Lisans : Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fak. Müzik Eğitimi Böl., Türkiye
 • Y.Lisans : University of Oklahoma, USA
 • Y.Lisans Dal : Music Education (1999-12-17 10:58:45)
 • Doktora : University of North Texas, USA
 • Doktora Dal : Socilogy of Music Education
 • (2006)
 • Doçenlik : MAEÜ
 • Doçenlik Dal : Müzik Bilimi (2010-01-26 14:38:59)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Müzik Eğitimi (07.09.2015)
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Sibel KARAKELLE is currently faculty member of the Division of Music Education and Director of International Affairs at the Mehmet Akif Ersoy University in Burdur, Turkey. She earned her Bachelor's degree in Music Education at Gazi University (Turkey), her Master's degree in music education (emphasized in piano pedagogy) at the University of Oklahoma (USA), and her Ph.D. degree in sociology of music education at North Texas University. A specialist in music science, Prof. Dr. Sibel KARAKELLE teaches methods courses and supervises student teachers at the undergraduate level, and teaches comparative music education, socilogy of music, and psychology of music courses at the graduate level. 

 

In her research, She has concentrated on music in its various social contexts, combining a number of macro and micro sociological perspectives on music and its education. She is an active clinician and researcher, and she has presented many sessions at national and international conferences. Prof. Dr. Sibel KARAKELLE has been published in research journals, and serves on state and international research journal review boards.

_______________________________________________________________________

 

1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans programından mezun oldu. Eğitimi sürecinde Prof. Dr. Ali UÇAN ile “Müzik Eğitimi ve Kuramları”; Prof. Gül ÇİMEN ile “Piyano” çalışmalarını sürdürdü. Yüksek Lisans eğitimine Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda devam etti. Tez aşaması sırasında Prof. Dr. Ali UÇAN ile çalıştı. Bu süreç içerisinde, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Piyano Öğretmeni” ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda “Piyano Öğretim Elemanı” olarak görev aldı. Aynı zamanda Prof. Nimet KARATEKİN’le “Piyano” çalışmalarını sürdürdü. Yurtdışı devlet bursları ile, Sorbonne Üniversitesi’nde (Fransa) Yüksek Lisans eğitimine özel öğrenci statüsünde (1996) başladı. Çalışmalarına, University of Oklahoma’da (ABD), “Piyano”da Prof. Dr. Andrew COOPERSTOCK, “Piyano Pedagojisi”nde ise Prof. Jane MAGRATH ile devam etti. Yüksek Lisans eğitimini onur öğrencisi olarak tamamladı (1999). Doktora eğitimini University of North Texas’ta (ABD) “Müzik, Eğitimi ve Sosyolojisi” alanında yaptı. Yan-dal olarak sosyoloji alanında Prof. Dr. Mahmoud SADRİ ile çalıştı. Doktora Tezini Prof. Dr. Warren HENRY başkanlığında Ordinaryus Prof. Dr. Hildegard FROEHLICH ve Prof. Dr. Mahmoud SADRİ ile tamamladı. Doktora programından onur öğrencisi olarak mezun (2006) oldu.

 

Yurtdışı eğitimi sırasında bir çok ödüller, takdir ve teşekkür belgeleri aldı. Bunlardan bazıları: "International Educational Committee Award"; "Who's Who Among Students In American Universities & Colleges"; "Outstanding International Student of the Year Award"; "International Leadership Class Award"; "Honorary Citizenship of the State of Oklahoma Award"; Yurtdışında, akademik, alanda sağlanmış başarı sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen “Takdir Belgesi”; Yurtdışında, akademik, alanda sağlanmış başarı sebebi ile New York Eğitim Ataşeliği tarafından verilen “Teşekkür Belgesi”, Yurtdışında, Türkiye’nin tanıtımına sosyal ve kültürel alanda sağlanmış katkı sebebi ile Houston Başkonsolosluğu ve Washington Büyükelçiliği tarafından verilen “Teşekkür Belgesi”dir.

 

2003 yılında Ülkesine dönerek Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde mecburi hizmetini üstlendi. 2006 yılında “Yardımcı Doçentlik”, 2010 yılında “Müzik Bilimi” alanında “Doçentlik”, 2015 yılında ise "Profesörlük" unvanını aldı. Çalışmalarını yurtiçinde ve yurtdışında disiplinlerarası olarak “Müzik Bilimi” alanında yürütmekte olan, Prof. Dr. Sibel KARAKELLE, araştırmalarını Müzik Biliminin alt disiplinleri; “Müzik Öğretim Kuramları ve Yöntemleri”, “Müzik Sosyolojisi”, “Müzik Psikolojisi”, “Müzik Öğretmenliği Eğitimi”, “Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi” ve “Piyano Pedagojisi” üzerine yapmaktadır. Öğretim Üyeliği çerçevesinde, Lisans ve Lisansüstü programlarında dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıklarını yürütmektedir. 

 

Sanatsal ve eğitsel çalışmaları bağlamında birçok etkinliğin hayata geçirilmesine destek oldu: Uluslararası piyano sanatçılarımız İdil BİRET ve Hande DALKILIÇ ile söyleşiler gerçekleştirdi. “1. 2. 3. ve IV. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali” düzenleme kurulunda yer aldı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Uluslararası Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi" Seminerinin Düzenleme Kurulu Başkanlığını yaptı. Çoklu Zekâ Kuramı’nın yaratıcısı Profesör Howard GARDNER’ın (Harvard Üniversitesi) “Yaşayan Kuramcılar Konferansı” çerçevesinde Üniversitemizde konuk olmasını sağladı. Regent's Prof. Dr. David BERLINER (Arizona State Üniversitesi); Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU (Hacettepe Üniversitesi); Doç. Dr. Ursula CASANOVA (Arizona State Üniversitesi) tarafından gerçekleştirilen "Uzman Nitelikli Öğretmenler", "Eğitim Araştırmalarının Gücü ve Kalitesi", " Okulöncesi Eğitimden Yüksek Öğretime ABD'de Öğretme ve Öğrenme Ortamları" adlı konferansların düzenlenmesine katkıda bulundu.

 

Akdeniz Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı EU projesinde “Uzman”, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı BAKA projesinde  “Danışman”, Yeşilbaşköy Belediye Başkanlığı’nın yürütücülüğünü yaptığı BAKA projesinde  ise "Proje Yürütücüsü Yardımcısı" görevlerini aldı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük gibi görevlerinin yanı sıra jüri üyelikleri yaptı. YÖK bursu ile 2012 yılında Sibelius Akademisinde ve Helsinki Üniversitesi’nde (Finlandiya) “Araştırmacı Öğretim Üyesi” olarak çalışmalarını sürdürdü. Müzik Bilimi ile ilgili çalışmalara, ulusal ve uluslararası sempozyum, kurs ve atölyelere katılan ve yaklaşık 46 ülkede bulunan Prof. Dr. Sibel KARAKELLE’nin “Dialectic of Centralization: A Sociological Examination of Music Teacher Training Programs of Selected Countries” adlı uluslararası bir kitabı, Bologna Süreci ve Türkiye: Avrupa Yükseköğretim Alanı Bologna Sürecinde "Uluslararasılaşma" ve "İstihdam Edilebilirlik" adlı uluslararası kitap bölüm yazarlığı, "Piyano Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar" adlı ulusal kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. "Introduction to Musicology” ve "The Lives Behind the Sounds” adlı uluslararası kitap projeleri de yayımlanma aşamasındadır.

 

Akademik çalışmalarına ek olarak, kurulma ve gelişim aşamasında Üniversitesine çeşitli yönetim görevleriyle de katkıda bulunan Prof. Dr. KARAKELLE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeliğinin yanı sıra (2006-....), 2007- 2009 yılları arasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı; 2007-2011 yıllarını arasında Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında ve 2015 yılından itibaren ECTS/AKTS ve DS/DE Kurum Koordinatörlüğü, 2008-2013 yılları arasında ve 2015 yılından itibaren Bologna Koordinatörlüğü, 2009-2013 yılları arasında ve 2015 yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

 

Prof. Dr. Sibel KARAKELLE, ana dili Türkçe’nin yanı sıra akademik-yazım-çevirim-konuşma aşamasında çok iyi düzeyde İngilizce; yazım-çevirim aşamasında çok iyi düzeyde, konuşma aşamasında ise günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar (iyi düzeyde) Fransızca bilmektedir. Ayrıca Türkiye Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Research Alliance of Institues for Music Education (RAIME) , International Society for Music Education (ISME) ve International Musicological Society (IMS) üyesidir. 

İLGİ ALANLARI

Teaching, Research, Music Sociology, Social-Psychology

An Epilogue about Teacher Training: Do the pre-service teachers realize their importance of being a part of an educational infrastructure which affects the region, the nation and the nation\'s impact in the global arena? Teachers of today have to be well equipped with knowledge and information required in a global environment. Teachers would not be in tune with the times if a narrow and limited definition of regionalism and nationalism hindered their free flow of thinking. When people at the local level are being held responsible and accountable for their actions, the chances are that the local population will benefit. As a result the country of which these local populations are a part will benefit as well. When lessons learned in one locality will be applied to another, progress will be made. No matter what system is in place, however, there is a need for constant evaluation from within and from outside of the system to ensure that progress is being made on a continuous basis and targets are being reached. Such constant evaluation would help prevent regressing into a state of glorified stagnation even at the best of times...

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Karakelle, S (2011). "Dialectic of Centralization & Decentralization in Higher Education: A Sociological Examination of Music Teacher Training Programs of Selected Countries", 2. Baskı, Germany: VDM Verlag Publisher, ISBN-13: 978-3639184532 (2011)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Karakelle, S (2010). Bologna Süreci ve Türkiye: Avrupa Yükseköğretim Alanı Bologna Sürecinde "Uluslararasılaşma" ve "İstihdam Edilebilirlik". (2010)
2- Karakelle, S. & Demirtaş, H. O. (2013): Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar: (Bölüm 3) 7-11 Yaş Grubunda Kullanılan Piyano Başlangıç Metodları ve Analizi: ABD Örneği (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakelle, S. (2007). Neden Müzik Eğitimi?. İlköğretmen Dergisi, 9, 34-36. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakelle, S. (2003). Multicultural Education: The Influence of Tanglewood Symposium on the Use of Ethnic Music in Selected Fifth, Sixth, and Seventh Grade Silver Burdett Music Series Textbooks. Texas Music Education Research Journal. www.tmea.org/080_College/Research/Kar2003.pdf (2003)
2- Karakelle, S. (2007). The Carriers of the Enlightenment: Mozart and Rousseau in the 18 Century Europe. Humanity & Social Sciences Journal 2 (1): 23-28. (2007)
3- Karakelle, S. (2007)."Winners Don't Do Different Things, They Do Things Differently, ": What Do Great Teachers Do? Humanity & Social Sciences Journal 2 (1): 14-22. (2007)
4- Gün Duru, E. & Karakelle, S. (2013). Türkiye ve Avusturya Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması, Journal of Turkish Studies, DOİ:10.7827/TurkishStudies.4590, Volume 8, Number 2, Winter. (2013) (2013)
5- Karakelle, S. & Gün Duru, E. (2013). Being a Music Teacher: The Self in the Mirror of a School Principal. International Journal of Scientific Research in Education (IJSRE), 6 (4), pp. 373-381. (2013)
6- Ersoydan, M.Y., Karakelle, S. (2014). Türkiye’deki Koro Şeflerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışlarının İncelenmesi. ART-E, 7(13): 31-52. (2014)
7- Tagay, Ö, Karakelle, S. (2014). Self-esteem and communication skills as predictors ofrn psychological resilience for Turkish vocational school students, Cypriot Journal of rn Educational Sciences. 9(4), 307-315 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakelle, S. (2010). The professional development and appraisal system (PDAS): Evaluating music teachers' classroom effectiveness. Middle-East Journal of Scientific Research, 6(3), 276-280. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Berki, T., Karakelle, S. (2009). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulan Merkezi Müzik Öğretmenliği Lisans Programının İncelenmesi, 8. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU "TÜRKİYE'DE MÜZİK EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğt. Fak. GSEB. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 23 - 25 Eylül 2009, OMÜ Sahnesi, Atakum - Samsun (2009)
2- Karakelle, S. Çiftcibaşı, C. (2012). Müzik Öğretmenlerinin Eğitimi: Türkiye ve Japonya, 3. Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16-17 Nisan 2012 İstanbul (2012)
3- Gün, E., Karakelle,S. (2012). Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi: Türkiye, Belçika ve Hollanda, 3. Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16-17 Nisan 2012 İstanbul (2012)
4- Çetin, E., Küçüktütüncü, G, Karakelle, s. (2012). İlköğretim 3. Sınıf Müzik Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Klavuz Kitabına Eleştirel Bir Bakış: SWOT Analiyizi, 3. Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesirnGüzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16-17 Nisan 2012 İstanbul (2012)
5- Akıncı, M.Ş., Salık, N.K., Karakelle, S. (2012). Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Müziği Yapıtlarını Yorumlamada Müzik Biçimleri Dersine Ait Kazanımlarını Kullanabilme Durumları. X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Nisan, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakelle, S. (2003). Music Education in Turkey: from the Teacher Training Perspective. Research Alliance of Institutes for Music Education (RAIME), İngiltere, 7-11 Ekim. (2003)
2- Savaş, B., Karakelle, S. (2008). Factors Affecting Teacher Opinions towards Renewed Primary Education Programmes. 3. Uluslararası Eğitim Kongresi, Sürdürülebilir Kalite ve Yüksek Öğretim (Sustainable Quality & Higher Education), Tarih: 16-18 Nisan 2008- Girne, KIBRIS. (2008)
3- Karakelle,S. (2009). The Web of Sociopolitical Idealogy and Its Accompanying Creative Constructs in Multiculturalism: Viewing Music as a Cultural Expression through the Works of Adorno and Lukacs. International Symposium on Multiculturalism in Education, 10 June 2009, Süleyman Demirel University, Isparta. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakelle, S., Demir, K., & Savaş, B. (2008). Teacher candidates views about 'KPSS' courses. 11th International Conference on Further Education in Balkan Countries. Selçuk University, October 23rd-25th, 2008, Konya. tef.selcuk.edu.tr/febc/Conference_Programme.pdf tef.selcuk.edu.tr/febc/Abstracts_Book.pdf (2008)
2- Yıldız, G., Karakelle, S., & Kose, S. (2008). 20th Century Sociology of Music: Adorno and Lukacs. 6th International Symposium Music in Society. University of Sarajevo Music Academy, 29-31 Octobre 2008, Bosnia and Herzegovina. http://www.muzikolosko-drustvo.ba/index.php?jezik=bos&n=54 (2008)
3- Yıldız, G., Kose, S., & Karakelle, S., (2008). Teacher Training Institutes' Model In Turkey And Today's Music Teacher Training. 6th International Symposium Music in Society. University of Sarajevo Music Academy, 29-31 Octobre 2008, Bosnia and Herzegovina. http://www.muzikolosko-drustvo.ba/index.php?jezik=bos&n=54 (2008)
4- Tagay, Ö., Karakelle, S. (2014). Vocational School Students as Predictors of rnResilience in Self-Esteem and Communication Skills. ISfTE (Internatıonal Society for Teacher Education) 2014 Annual Conference, April 22-25, Belek, Antalya. (2014)
5- Karakelle, S., Crawford, L. (2014). Changing the Shape of Leadership in 21st Century rnMusic Education: Considering Betterment. ISfTE (Internatıonal Society for Teacher Education) 2014 Annual Conference, April 22-25, Belek, Antalya. (2014)
6- Karakelle, S. (2015). Music & Meaning: The Lives Behind the Sounds of Aşık Veysel's Folk Songs. International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), 9-11 April. (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ersoydan, Y., Karakelle, S. (2012). Socio-Cultural Factors Underlying The Music Culture In Teke Region, I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference (IISIC, 2012), Uludağ University, Faculty of Economics andrnAdministrative Sciences,17-21 June 2012, Bursa (2012)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Research Alliance of Institues for Music Education (RAIME) (2003)
2- İnternational Society for Music Education (ISME). (2004)
3- Texas Music Educators Association (TMEA). (2001)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Ucan, A (2010), Başöğretmen Atatürk ve cumhuriyet öğretmeni. (Editör, Doç. Dr. Sibel Karakelle). Anı Yayıncılık (Süre : 2010 Yıl)
2- Çimen, G., Ercan, N. Gökbudak S., & Diğerleri (2013). Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi (Süre : 2013 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 2009 ISSN: 1302-8944 (Süre : 1 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 2010 ISSN: 1302-8944 (Süre : 1 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 2011 ISSN: 1302-8944 (Süre : 1 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl: 2012 ISSN: 1302-8944 (Süre : 1 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Milli Folklor (2014 Yıl)
2- European Journal of Teacher Education. Taylor & Francis. ISSN: 0261-9768 (Print), 1469-5928 (Online) (2014 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- ART-E. ISSN: 1308-2698 (2013 Yıl)
2- ART-E. ISSN: 1308-2698 (2014 Yıl)
3- Educational Research and Reviews. ISSN: 1990-3839 (2014 Yıl)
4- ART-E. ISSN: 1308-2698 (2012 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN: 1302-8944 (2011 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN: 1309-9302 (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Ekif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (2007-2009) (Yıl:2007)
2- Dış İlişkiler Koordinatörü(2009-...). (Yıl:2009)
3- Bologna Koordinatörü (2008-...). (Yıl:2008)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörklük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı (2007-2011) (Yıl:2007)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, AKTS/ECTS Koordinatörü (2007-2009) (Yıl:2007)
2- TEV Bursu Komisyonunda Görev Alma. MAKÜ Üniversitesi Rektörlüğü, 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı (2007) (Yıl:2007)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKTS/ECTS Komisyon Üyeliği (2007-...) (Yıl:2007)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2007-2009) (Yıl:2007)
5- Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi - BEK (2009-...). (Yıl:2009)
6- Mehmet Akif Ersoy Universitesi AKTS ve Diploma Eki Koordinatorlugu 2008- (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Karakelle, S. (2002). Culture, Self, and Music İn Turkey" (Türkiye'de Kültür, Kişi, ve Müzik) konusunda University of North Texas Sosyoloji Bölümü Öğrencileri ile Bir Söyleşi. Yer: Denton, Texas. (Yıl:2002)
2- "Yüksek Öğretimde Vizyon Yenileme Çalıştayı" KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 28- 29 Mart ". 2. Grup Katılımcıları: Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık AB Danışmanları, Doç.Dr. Mehmet Çağlar, YÖDAK üyesi, YÖDİD üyesi, KKTC Ankara ve Londra Kültür Ateşeleri BOÜ.Burs Ofisi Başkanı Prof.Dr. Naz Zeynep Atay, Prof.Dr. Mualla Aksu Dr. Sibel Karakelle (MAKÜ, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı) KGP( Gençlik platformundan Türkiye, Almanya ve İngiltere temsilcileri, Lefkoşa, Kıbrıs, 2008. (Yıl:2008)
3- "Uluslararası Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi Semineri". III. Oturum: 7-11 Yaş Grubunda Kullanılan Piyano Başlangıç Metodları ve Analizi: ABD Örneği. 26.04.2013 (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Karakelle, S. (2004). George Herbert Mead ve Sembolik Etkileşim (Symbolic İnteractionTheory) Teorisinin Profesyonel / Yenilikçi Mesleki Kimliği Oluşturmadaki Rolü ve Önemi. Yer: ODTÜ-SDÜ Akıllı Sınıf Seminerleri Çerçevesinde, Isparta. (06-05-2004) Yer: Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Antalya (27.05.2004) (Yıl:2004)
2- Karakelle, S. (2005). Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: Klasik Dönem. Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Müzik Tarihi Panel Dizileri-III/24.05.2005 (Yıl:2005)
3- Müzikoloji Platformu " Bugün, Toplum, ve Müzik Tartışmalar Zinciri". 16-20 Ocak 2009, CaddeBostan Kültür Merkezi, istanbul. (Yıl:2009)
4- 'Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi' Konulu Çalıştay, 'Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Yetiştirme ve Öğretim Elemanı Yeterlikleri Grubu', 01-03 Mart 2009, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Karakelle, S (1998). Eve of Nations in International Awareness Month: Ulusların gecesinde, üniversite bünyesi içerisinde yer alan dünya ülkelerinin katılımda bulunup, kendi ülkelerine ait geleneksel kültürlerini sergilemek amacı ile, yılda bir kere düzenlenen ve bir hafta süren faaliyetlere çeşitli (piano ve geleneksel çalgımız olan Bağlama) konser etkinlikleri ile Türkiye adına katılma. Sponsor: University of Oklahoma, Oklahoma, USA. Süresi: 1 yıl. (1998)
2- Karakelle, S. (2001). International Students Festival: Uluslararası Öğrencilerin Festivali, üniversite bünyesi içerisinde yer alan dünya ülkelerinin katılımda bulunup, kendi ülkelerine ait geleneksel kültürlerini sergilemek amacı ile, yılda bir kere düzenlenen ve bir hafta süren faaliyetlere çeşitli (piano ve geleneksel çalgımız olan Bağlama) konser etkinlikleri ile Türkiye adına katılma. Sponsor: University of North Texas, Denton, Texas, USA. Süresi: 1yıl. (2001)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Yörelerimiz ve Halk Müziğimizin Sosyolojik Yapısının İncelenmesi: Doğu ve GüneyDoğu Anadolu (11-11-2004). (2004)
2- Yörelerimiz ve Halk Müziğimizin Sosyolojik Yapısının İncelenmesi: Karadeniz (30.12.2004). (2004)
3- Yörelerimiz ve Halk Müziğimizin Sosyolojik Yapısının İncelenmesi: Teke Yöresi (14-10-2004). (2004)
4- Müzik Tarihi Dersi Bünyesinde Düzenlenen"Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler" Konulu Panel Dizileri-I: Rönesans-10-05-2005. (2005)
5- Müzik Tarihi Dersi Bünyesinde Düzenlenen"Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler" Konulu Panel Dizileri-II: Barok Dönem-17-05-2005. (2005)
6- Müzik Tarihi Dersi Bünyesinde Düzenlenen"Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler" Konulu Panel Dizileri-III: Klasik Dönem-24-05-2005. (2005)
7- Müzik Tarihi Dersi Bünyesinde Düzenlenen"Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler" Konulu Panel Dizileri-IV: Romantik Dönem-31-05-2005. (2005)
8- Müzik Tarihi Dersi Bünyesinde Düzenlenen"Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler" Konulu Panel Dizileri-V: Çağdaş Dönem-02-06-2005. (2005)
9- "Hande Dalkılıç ile Söyleşi " , Düzenleyici, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü, 24 Aralık, Burdur, 2008. (2008)
10- "İdil Biret ile Söyleşi", Düzenleyici, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü, 29 Mayıs, Burdur. (2009)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtdışı etkinlik
1- " How Do Young People Understand and Practise Human Rights" uluslararası sempozyumda müzik dinletisi, 20- 25 Temmuz 2008, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2008)
Uluslararası yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- Uluslararasi Halk Oyunlari Yarismasi, Basbakanlik Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 50. Yil Etkinlikleri, Antalya, 12-17 Temmuz 2011. (1900)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Gün, E. (2009). İlköğretim Okul Müdürlerinin Müzik Dersine İlişkin Yaklaşımlarının Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Burdur ve Isparta İlleri Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı. (2009)
2- Tabak, C. (2010). Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı. (2010)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Ersoydan, Y. (2014). Koro Şeflerinin Dönüşümcü (Transformational) ve Etkileşimci (Transactional) Liderlik Davranışlarının İncelenmesi (2014). Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı. (2014)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Karakelle, S. (2005-2006). What Works for Whom? project sponsored by University of North Texas and Texas Woman's University, USA. (2006)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Gelir düzeyi düşük ailelerin çoçukları ve gençleri için sosyal aktivite çerçevesinde, dünya kültürü ve müziği üzerine, değişik ülkelerden müzik eğitimcilerinin katıldığı ve bir saat boyunca sunum yaptığı bahar dönemi projesi. Katılımcılar: Türkiye, Afrika, Brezilya, ve Meksika. Yer: Denton, Texas Sponsor: University of North Texas. Süresi: 5 ay (2002)
2- Gelir düzeyi düşük ailelerin çoçukları ve gençleri için sosyal aktivite çerçevesinde, dünya kültürü ve müziği üzerine, değişik ülkelerden müzik eğitimcilerinin katıldığı ve bir saat boyunca sunum yaptığı bahar dönemi programını organize etme. Katılımcılar: Türkiye, Afrika, Brezilya, ve Meksika. Yer: Denton, Texas Sponsor: University of North Texas, 2002. (2002)
3- Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (EUi PROJECT) Proje Ref. No: CFCU-TR 0604.01-03/035, KARAKELLE, Sibel, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Universitesi, (Avrupa Yükseköğrenim Alanı), 4-5-6-7 Mayıs 2009, Antalya. (2009)
4- EU Projesi: "Avrupa Birliği ve ile Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi" Çerçevesinde "Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Sürecinde Uluslararasılaşma ve İstihdam Edilebilirlik" Proje Ref. No: CFCU-TR 0604.01-03/035 (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- "Teke ve Toros Folklorunda Isparta Türküleri", Proje Danışmanlığı BAKA, 2012. (2012)
2- "Sagalassos Yaylakent Evleri", Proje Koordinatör Yardımcılığı BAKA, 2012 (2012)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- "Uluslararası Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi" Seminerleri-26-28 Nisan 2013 (2013)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- "Sociology of Music Education Symposium III. Social Dimensions of Music, Music Teaching, and Learning", University of North Texas, 10-12 Nisan. (2003)
2- "1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı 'Howard Gardner'," Program Koordinatörü,23-24 Mayıs 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye. (2009)
3- "Uzman Nitelikli Öğretmenler", "Eğitim Araştırmalarının Gücü ve Kalitesi", " Okulöncesi Eğitimden Yüksek Öğretime ABD'de Öğretme ve Öğrenme Ortamları" adlı konferansların organizasyonu. Konuşmacılar: Regent's Prof. Dr. David Berliner, Arizona State Üniversitesi; Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Hacettepe Üniversitesi; Doç. Dr. Ursula Casanova, Arizona State Üniversitesi, 4-5 Mart 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur. (2008)
4- Karakelle, S. (2011). Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, "4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu", 4-6 Mayıs, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya. (2011)
5- The 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference 2014, April 22-25, Düzenleme Kurulu Üyesi, Belek Antalya. (2014)
6- The 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference 2014, April 22-25, Bilim Kurulu Üyesi, Belek, Antalya. (2014)
7- International Congress of Anthropological Sciences (ICAS) 2015, April, 9 - 11, Scientific & Advisory Committee, Ankara. (2015)
8- 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 6 – 8 Mayıs 2015, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Bilim Kurulu Üyesi, Diyarbakır. (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Karakelle, S (2005). Workshop: Zihinsel Engelliler ve Müzik Eğitimi/01.07.2005---Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafınca Düzenlenmiştir. (2005)
2- "Kadın ve Liderlik", 05.12.2007, "Bilge Kadın Projesi", Burdur Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafınca Düzenlenmiştir. Yer: Dr. S. OĞUZ. İ.Ö. Toplantı Salonu. (2007)
3- "Motivasyon Yöntemleri", 12.12.2007, "Bilge Kadın Projesi", Burdur Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafınca Düzenlenmiştir. Yer: Dr. S. OĞUZ. İ.Ö. Toplantı Salonu. (2007)
4- "İletişim-Etkileşim", 26.12.2007, "Bilge Kadın Projesi", Burdur Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafınca Düzenlenmiştir. Yer: Dr. S. OĞUZ. İ.Ö. Toplantı Salonu. (2007)
5- "Öğrenci Dostu Öğrenme Ortamları Oluşturma ve Değerlendirme", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hizmetiçi Programı, 18-23 Ağustos, Burdur 2008. (2008)
6- Karakelle, S. Düzenleme Kurulu Üyesi, "1. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali", 13-15 Mayıs, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
7- Karakelle, S. Düzenleme Kurulu Üyesi, "20. Eğitim Bilimleri Kurultayı", 8-10 Eylül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (2011)
8- Karakelle, S. Düzenleme Kurulu Üyesi, "2. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali", 30 Nisan-1-2 Mayıs 2012, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2012)
9- Karakelle, S. Düzenleme Kurulu Üyesi, "3. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali", 1- 4 Haziran 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2013)
10- Karakelle, S. Düzenleme Kuru Üyesi, 4. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali, 19 - 22 Mart 2015, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2015)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- "Graduate Student Travel Grant", University of North Texas, Denton, TX. (2003)
2- Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Bursu: Milli Eğitim Bakanlığı (1416) (1995)
3- "TPEG:Texas Public Education Grant", University of North Texas, Denton, TX. (2006)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- "College Essay Competition Winner" (Universiteler Arası Makale Yarışması): Üçüncülük Ödülü, San Antonio, TX, USA (2003)
2- "15th European Music Festival Competition" (15. Avrupa Muzik Festivali Yarışması): Birincilik Ödülü(Koro), Bydgoszcz, Poland. (1993)
3- "International Educational Committee Scholarship" (Uluslararası Eğitim Komitesi ödülü, University of North Texas. ($7000: $1000+ tuition waiver for the 2002-2003 academic year including summer sessions). (2002)
4- "Outstanding International Student of the Year Award" (Yılın En iyi Uluslararası Öğrencisi Ödülü), University of North Texas. (2001)
5- Ayın Uluslararası Öğrencisi Ödülü: Lions Kulübü, Oklahoma City, Oklahoma. (1999)
6- "International Leadership Class Scholarship" (Uluslarası Liderlik Sınıfı Ödülü, $1000), University of Oklahoma, Norman, Oklahoma. (1998)
7- "Honorary Citizenship of the State of Oklahoma" (Oklahoma Fahri Vatandaşlık Onur Ödülü), OKC, Oklahoma. (1999)
8- "Who's Who Among Students In American Universities & Colleges": Amerika üniversiteleri içerisindeki öğrenciler arasında Univeristy of North Texas adına Akademik Başarı ödülü. (2002)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Teşekkür Belgesi: New York Eğitim Ateşeliği; Yurt Dışında, Akademik, Sosyal ve Kültürel Alanlarda Sağlanmış Başarı Sebebi İle. (1998)
2- Teşekkür Belgesi: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölüm Başkanlığı. (1993)
3- Takdir Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu, Yurt Dışında, Akademik, Sosyal ve Kültürel Alanlarda Sağlanmış Başarı Sebebi İle. (2002)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- ABD (2005-2006) (2005)
2- Fransa (1995-1996) (1995)
3- ABD (1996-2003) (1996)
4- Finlandiya (2012) (2012)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora Yeterlilik Sınavı Juri Üyeliği: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. Konya. (2007)
2- Doktora Yeterlilik Sınavı Juri Üyeliği: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. Konya. (2007)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4256
Email skarakelle(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi abs.mehmetakif.edu.tr/skarakelle
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.