Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Türkçe Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Buca Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Türkçe Öğretmenliği
 • Y.Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Türkçe Öğretmenliği
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Türkçe Eğitimi
ÖZGEÇMİŞ

Sedat KARAGÜL, 21 Eylül 1986 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına birincilikle kabul edilerek yüksek lisans eğitimine başladı. 2009’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında “İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programında Belirtilen Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programında doktora eğitimine başladı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görevlendirildi. 2011-2017 yılları arasında bu kurumda görev yaptı. 2017'de Prof. Dr. Sedat SEVER'in danışmanlığında hazırladığı "Türkçe Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemiyle Desteklenen Basamaklı Öğretim Programının Öğrencilerin Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi" başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamlayarak "doktor" unvanı aldı. Doktora eğitiminin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına geri döndü ve hâlen bu kurumda çalışmalarını yürütmektedir. KARAGÜL’ün “Eğitim ve Bilim, Foklor/Edebiyat, Ana Dili Eğitimi” gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki hakemli bilimsel dergilerin yanısıra “Çağdaş Türk Dili, Öğretmen Dünyası, Patika” başta olmak üzere çeşitli eğitim, dil ve kültür dergilerinde yayımlanmış araştırma ve inceleme çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Sedat KARAGÜL, yurdun çeşitli yerlerinde “Türkçe eğitimi, çocuk ve gençlik edebiyatı, okuma kültürü” konularında konferanslar vermiş, panel ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almıştır. Medeni durumu evli olan KARAGÜL, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

İLGİ ALANLARI

Türkçe eğitimi, çocuk edebiyatı, gençlik edebiyatı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- S. Sever, S. Canlı, Ö. Kanat Soysal, S. Karagül (2016). Çocuk Edebiyatının Mavi Yüzü: Fatih Erdoğan. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. (2016)
2- S. Sever, E. Akyüz, S. Karagül, E. Şen (2016). Çocuk Düşlerinin Ardındaki Yazar: Muzaffer İzgü. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. (2016)
3- C. Aslan, Y. Karaman Kepenekci, S. Karagül, B. N. Doğan Güldenoğlu (2016). Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. (2016)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- H. Bağcı, S. Karagül (2013). Yazım ve Noktalama Öğretimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme. A. Güzel ve H. Karatay (Ed.) Türkçe Öğretimi El Kitabı (ss. 307-334). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. (2013)
2- S. Karagül (2016). Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında İşlenen Temaların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. H. Asutay, D. Yılmaz, S. Duran Baytar, S. Gürel, Z. H. Ünal ve T. Öztürk (Ed.) Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü “Peace Culture in Child and Youth Literature” (ss. 93-101). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları. (2016)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- S. Karagül (2009). “Yarının Şafağı Ahmet Hâşim”, Mâi Dil-Edebiyat-Kültür Dergisi ISSN: 1309-1999, 2; 47-48. (2009)
2- S. Karagül (2011). “Olvido’da Baudelaire İzleri”, Mâi Dil-Edebiyat-Kültür Dergisi ISSN: 1309-1999, 8; 42-43. (2011)
3- S. Karagül (2011). “Hüseyin Tuncer’in ‘Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri’ Eseri Hakkında Birkaç Söz”, Mâi Dil-Edebiyat-Kültür Dergisi ISSN: 1309-1999, 9; 64-65. (2011)
4- S. Karagül (2012). “Özerk Benlik Gelişimi ve Yabancı Dilde Eğitim”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 288; 725-733. (2012)
5- S. Karagül (2012). “Bir Başvuru Kaynağı: Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe Eğitimi Çalıştayı Kitabı”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 289; 57-59. (2012)
6- S. Karagül (2012). “Dil Devriminin Yaşatılmasında Türkçe Eğitiminin İşlevi”, Çağdaş Türk Dilii ISSN: 1300-1345, 293; 307-311. (2012)
7- S. Karagül (2012). “Çağdaş Dil ve Edebiyat Öğretiminin Önemli Bir Boyutu: Sanat Eğitimi”, Öğretmen Dünyası ISSN: 1300-2759, 392; 13-16. (2012)
8- S. Karagül (2013). “İlkokul Dönemindeki Çocuklara Seslenen Kitaplardaki Görsel Metinlerin Sanatsal ve Eğitsel İşlevleri”, Kum Edebiyat Dergisi ISSN: 1303-5115, 72-73; 28-31. (2013)
9- S. Karagül (2014). “Mankurtlaştırma Sürecinde Dil Olgusu”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 312; 751-754. (2014)
10- S. Karagül (2014). “Dil Devrimi Karşıtı Bir Yazının Düşündürdükleri”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 314; 99-101. (2014)
11- S. Karagül (2014). “Öğrenci mi? Öğrenen mi?”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 315; 153-155. (2014)
12- S. Karagül (2014). “Türk Çocuk Edebiyatında Bir İlk: Yaratıcı Okuma Alışkanlığı Seti”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 317; 276-278. (2014)
13- S. Karagül (2014). “Bunun Adı Findel Romanında Sıradışı Bir Öğretmen: Bayan Granger”, Öğretmen Dünyası ISSN: 1300-2759, 415; 28-29. (2014)
14- S. Karagül (2014). “Gençlik Edebiyatında Aşk Olgusu”, Patika ISSN: 1308-4380, 86; 67-72. (2014)
15- S. Karagül (2015). “Yaşar Kemal’in ‘Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca’ Romanındaki İletilerin Çocuğa Görelik Bağlamında İncelenmesi”, Patika ISSN: 1308-4380, 90; 90-92. (2015)
16- S. Karagül (2016). “Çocuk Edebiyatı ve Kültürel Duyarlık”, Çağdaş Türk Dili ISSN: 1300-1345, 341; 271-277. (2016)
17- S. Karagül (2017). “Öğrenci-Yazar Buluşmaları Üzerine Düşünce ve Öneriler”, Öğretmen Dünyası ISSN: 1300-2759, 451; 19-20. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- H. Yazıcı Okuyan, S. Karagül (2011). "The Pattern of Child Books Appreciation According to Language and Literature Teaching", Procedia-Social and Behavioral Science ISSN: 1877-0428, 15; 1580-1585. (2011)
2- H. Yazıcı Okuyan, S. Karagül (2011). "Okulöncesi Eğitiminde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları", E-Journal of New World Science Academy Education Science ISSN:1308-7274, 6(1); 1007-1022. (2011)
3- S. Sever, S. Karagül (2014). "Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi", Folklor/Edebiyat ISSN:1300-7491, 20(77); 173-188. (2014)
4- C. Aslan, Y. Karaman Kepenekci, B. N. Doğan Güldenoğlu, S. Karagül (2016). “Analysing the Subject of Peace in Award-Winning Children’s and Adolescent Novels in Turkey”, Journal of Peace Education ISSN: 1740-0201, 13(1); 60-78. (2016)
5- S. Karagül ve A. Ö. İnce Samur (2017). “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykülerdeki Kişilerin Karakter Özelliklerinin İncelenmesi”, Ana Dili Eğitimi Dergisi ISSN: 2147-6020, 5 (2); 336-352. (2017)
6- S. Sever, S. Karagül, B. N. Doğan Güldenoğlu (2017). “Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN: 1304-8139, 14-1 (27); 47-69. (2017)
7- H. Yazıcı Okuyan, Y. G. Gedikoğlu, S. Karagül (2012). "Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Aile Kavramı", İlköğretim Online ISSN: 1305-3515, 11 (2); 395-407. (2012)
8- H. Bağcı, S. Karagül (2013). "Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN: 1309–1387, 8; 184-193. (2013)
9- Z. C. Karababa, S. Karagül (2014). "Yurt Dışındaki Türklere Türkçe Öğretenlerin Sınıf İçi Uygulamalara Yönelik Görüşleri", Millî Eğitim ISSN: 1302-5600, 204; 155-166. (2014)
10- C. Aslan, S. Karagül (2016). “Türkçe Eğitimi Programında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN: 1302-8944, 38, 201-217. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Z. C. Karababa, S. Karagül (2013). "A Needs Analysis for Learners of Turkish as a Foreign Language", Eğitim ve Bilim ISSN:1300-1337 (SSCI), 38(170); 361-371. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- S. Karagül (2012). “Dil ve Edebiyat Öğretimi (Tuğba Çelik, 2011)”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3); 2829-2831. (Kitap Tanıtımı) (2012)
2- S. Karagül (2010). “Okuma ve Anlamlandırma Becerilerinin Kazandırılması (Hakan Ülper, 2010)”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN: 1301-5265, 13 (23); 225-227. (Kitap Tanıtımı) (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- S. Karagül (2010). Türkçe Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Üretilmesi Sürecinde Üniversitelerin Rolü. İlk ve Ortaöğretimde Türkçe Eğitiminin Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.12-18. İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları, 17-18 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye. (2010)
2- H. Yazıcı Okuyan, S. Karagül, Y. G. Gedikoğlu (2012). Okulöncesi Eğitiminde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Duyulara Yönelik Dil Kullanımları. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler ve Atölye Çalışmaları Kitabı, s.909-916. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 5-7 Ekim 2011, Ankara, Türkiye. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- N. Akkaya, S. Karagül. Yunus Emre’nin Dünya Görüşünün Şiirlerindeki Uyak ve Rediflere Yansımaları. I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.107-110. Aksaray Üniversitesi, 8-10 Ekim 2008. Aksaray, Türkiye. (2008)
2- H. Ülper, S. Karagül. Özetleme Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Etkinlikler: Ders Kitapları Temelinde Bir Araştırma. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, s. 145-155. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1-3 Temmuz 2010. İzmir, Türkiye. (2010)
3- H. Ülper, S. Karagül. Sözcük Öğretimi Yaklaşımları Açısından Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, s. 262-272. Sakarya Üniversitesi, 8-9 Eylül 2011. Sakarya, Türkiye. (2011)
4- S. Karagül. 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Yazım ve Noktalama Kurallarına İlişkin Etkinlikler Bağlamında İncelenmesi. Proceedings Book of 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), s. 742-755. Yıldız Teknik Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2016. Madrid, İspanya. (2016)
5- S. Karagül. Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masallardaki Konuları Zayıflatan Öğelerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 273-280. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) ve ODTÜ Türk Dili Bölümü, 20-21 Ekim 2016. Ankara, Türkiye. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- N. Akkaya, S. Karagül. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Şiir Metinlerinin Öğrenciye Türkçenin Anlatım Zenginliklerini Kazandırmadaki Rolü. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, s. 94. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 14-16 Mayıs 2008, Çanakkale, Türkiye. (2008)
2- S. Karagül, A. Ö. İnce Samur. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykülerdeki Karakter Çerçevesinin İncelenmesi. VII. International Congress of Educational Research Abstract Book, s. 47. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 28-31 Mayıs 2015. Muğla, Türkiye. (2015)
3- S. Sever, S. Karagül, B. N. Doğan Güldenoğlu. Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Özet Kitabı, s. 10. İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, 1-3 Ekim 2015. İstanbul, Türkiye. (2015)
4- S. Karagül. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Şiir Metinlerindeki Söz Sanatlarının İncelenmesi. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Özet Kitabı, s. 124. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 6-8 Ekim 2016. Burdur, Türkiye. (2016)
5- S. Karagül. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykülerdeki Karakter Geliştirme Yollarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Kitabı, s. 181. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2017. Alanya, Türkiye. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- N. Akkaya, S. Karagül. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yansıtıcı Öğretim Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Özet Kitapçığı, s. 188. İzmir Ekonomi Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2008, İzmir, Türkiye. (2008)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- M. Oğan, S. Karagöz Güzel, S. Karagül (2015). Öğretmenlikte 50 Yıl (1965-2015) Prof. Dr. Cahit Kavcar’a Armağan. Ankara: Anı Yayıncılık. (Süre : 2015 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- S. Sever, C. Aslan, Ö. Kanat Soysal, S. Canlı, Ş. Önal, B. Çıldır, B. N. Doğan, S. Karagül, Ö. İnce Samur (2012). 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler ve Atölye Çalışmaları Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. (Süre : 2012 Yıl)
2- S. Sever, S. Karagül (2017). Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- “15. Ayrılış Yılında Fakir Baykurt’u Anlamak” Adlı Panelde Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 16 Ekim 2014. (Yıl:2014)
2- “Dünya Kitap Günü: Gençler Ne Okuyor, Neden Okuyor, Ne Okumalı?”Adlı Panelde Konuşmacı, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı, 24 Nisan 2014. (Yıl:2014)
3- “Çocuk Okur Konuşur” Adlı Panelde Konuşmacı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 12 Şubat 2015. (Yıl:2015)
4- “Eğitimci Cahit Kavcar” Adlı Panelde Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 20 Kasım 2015. (Yıl:2015)
5- “Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme – Kariyer Günleri” Kapsamında Konferans Verme, Ankara Sincan Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi, 20 Nisan 2016. (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Çocuk Edebiyatı Sanatçılarının Yazınsal Kişiliğini ve Çocuk Edebiyatına Bakışını Çerçeveleyen Söyleşi Kitaplarının Oluşturulması-Sanatçılarla Söyleşi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 13B6055003, Proje Bütçesi: 40000 TL (2016)
2- Ödüllü Çocuk ve Gençlik Romanlarında Barış Konusu Üzerine Bir Çözümleme, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 14H0630001, Proje Bütçesi: 5700 TL, Proje Araştırmacısı, (24.02.2014-24.02.2015). (2015)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Şair Oğuz Tansel Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 20-21 Ekim 2016, Ankara. (2016)

Makaleler, Yazılar

Dil Devriminin Yaşatılmasında Türkçe Eğitiminin İşlevi

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 5 Devamı Oku >>

Çağdaş Dil ve Edebiyat Öğretiminin Önemli Bir Boyutu: Sanat Eğitimi

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 2 Devamı Oku >>

Mankurtlaştırma Sürecinde Dil Olgusu

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 0 Devamı Oku >>

Gençlik Edebiyatında Aşk Olgusu

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 1 Devamı Oku >>

Dil Devrimi Karşıtı Bir Yazının Düşündürdükleri

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 1 Devamı Oku >>

Çocuk Edebiyatı ve Kültürel Duyarlık

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 2 Devamı Oku >>

Öğrenci mi? Öğrenen mi?

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 2 Devamı Oku >>

Özerk Benlik Gelişimi ve Yabancı Dilde Eğitim

07.08.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 2 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Etkili İletişim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi - Türkçe Eğitimi
Medya Okuryazarlığı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi - Türkçe Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email skaragul(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.sedatkaragul.com
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.