Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Swimming Performance of Tarek (Alburnus tarichi, Güldenstädt, 1814) in Different Aquatic Environments and Different Water TemperaturesPARUĞ ŞÜKRÜ ŞENOL,ŞEN FAZIL,ELP MAHMUT,ÖZBİLGİN HÜSEYİN,BAŞARAN FATİH,GÜZEL ŞENOL,ATICI ATAMAN ALTUĞ,BALLIKAYA GÖKHANI. International Agricultural Science Congress26.09.2018Özet bildiri, Elektronik, VAN