Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : ARh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.
 • Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Muğla Dumlupınar İlkokulu
 • Orta Okul : Muğla Anadolu Lisesi
 • Lise : Muğla Anadolu Lisesi
 • Lisans : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (16.06.2009)
 • Y.Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı (2013)
 • Doktora : Anadolu Üniversitesi
 • Doktora Dal : Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı
 • (24.05.2018)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Sezgin, S. (2017). Açık ve Uzaktani Öğrenme Bağlamında Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Yük. T.Volkan Yüzer (Ed.).Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar içinde.(s.151-168). Anadolu Üniversitesi Basımevi (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Başer,V., Dulkadir,N., Sezgin,S.(2013). Böte Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Süreçleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri: MAKÜ Örneği. Journal of Research in Education and Teaching. 2 (4) 105-112. ISSN: 2146-9199 (2013)
2- Sendag,S.,Erol,O.,Sezgin,S.,Dulkadir,N.(2015). Preservice Teachers’ Critical Thinking Dispositions and Web 2.0 Competencies. Contemporary Educational Technology, 6(3), 172-187. (2015)
3- Sezgin.S.(2016).Eğitimde Giyilebilir Teknolojiler:Fırsatlar ve Eğilimler.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(4).405-418 (2016)
4- Sezgin, S , Bozkurt, A , Yılmaz, E , van der Linden, N . (2018). Oyunlaştırma, Eğitim ve Kuramsal Yaklaşımlar: Öğrenme Süreçlerinde Motivasyon, Adanmışlık ve Sürdürebilirlik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 169-189. DOI: 10.21764/maeuefd.339909 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bozkurt,A., Akgun-Ozbek,E., Yilmazel, S., Erdogdu,E., Ucar,H., Guler,E., Sezgin,S., Karadeniz,A., Sen-Ersoy,N., Goksel-Canbek,N., Dincer, G,D., Ari,S., & Aydin, C.H. (2015). Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1). (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Sezgin.S (2016). Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: çalışma ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler.Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (1) (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erol,O., Sezgin,S., Dulkadir,N., Oğraş,R. (2011). Örgün Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşleri (MAKÜ Örneği). 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi . 8-10 Eylül Burdur (2011)
2- Erol,O., Sezgin,S., Dulkadir,N., Karakaş,A. (2011). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi: MAKÜ Örneği. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi . 8-10 Eylül Burdur (2011)
3- Sezgin,S. (2013).Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Uygulama Topluluklarının Eğitsel Bağlamda Kullanılması ile İlgili Görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.5 - 7 Eylül Eskişehir (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sezgin,S., Erol,O., Dulkadir,N., Karakaş,A. (2011) : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşleri : MAKÜ Örneği (2011) .IETC-International Educational Technology Conference.İstanbul University - May 25-27,2011 İstanbul/TURKEY (2011)
2- Şendağ,S., Sezgin,S. (2012). Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium October 4-6, 2012. Gaziantep University Gaziantep/TURKEY (2012)
3- Bozkurt, A., Sani Bozkurt, S., Caliskan, H., Guler, E., Dincer, G. D., & Sezgin, S. (2015). Design Criteria for Interactive E-Books and Interactive Content Based Teaching Apps for Learners with Autism Spectrum Disorder. In Proceedings of 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015), 16th-18th November 2015, Seville, Spain (pp. 3214-3221). (2015)
4- Design Criteria For Digital Books For Individuals With Special Needs: Needs Of Hearing Impiıred, Visually Impaired And Orthopedically Handicapped Individuals.8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Spain). 4th - 6th of July, 2016. (2016)
5- Sezgin,S(2016).Eğitimde Oyunlaştırma Üzerine Sistematik Bir Bakış.VIII. International Congress of Educational Research. Çanakkale Onsekiz Mart University. May 5-8, 2016. Çanakkale/Turkey (2016)
6- Sezgin,S(2016).İnsan Ve Oyun: Oyunların Dünü, Bugünü, Yarını. VIII. International Congress of Educational Research. Çanakkale Onsekiz Mart University. May 5-8, 2016. Çanakkale/Turkey (2016)
7- V,G, Başer Gülsoy., S, Sezgin,. N, Sevim Çırak., A, Ulutaş. (2017).Technology Use In Preschool Education: A Systematic Mapping Study. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 3-5 July, 2017. Barcelona, Spain. doi: doi.org/10.21125/edulearn.2017 (2017)
8- Sezgin, S. ve Yüzer, T. V.(2017). Games as futuristic tools:Looking for an advanced definition. ICERI 2017, the 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville. 16-18 November, 2017. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özarslan,Y., Yayla,D., Usta,İ.,Dargut,T., Sümer,M., Sezgin,S., Durak,G. ,Bozkaya,M (2010) : Trend in Open and Distance Education Research: Analysis of Major Journals .IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days.Anadolu University - October 6-8, 2010 Eskisehir/TURKEY (2010)
2- Başer,V., Dulkadir,N., Sezgin,S.(2013). Böte Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Süreçleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri: MAKÜ Örneği. 4Th International Conference on New Trends in Education and Their Implications-25- 27 April, 2013 Antalya/TURKEY (2013)
3- Sezgin,S.(2014).Yükseköğretimde Yeni Bir Paradigma: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Moocs). 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi. 24-26 Nisan İstanbul (2014)
4- Başer,V.,Sezgin,S.,Erol,O.(2014).Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi. 24-26 Nisan İstanbul (2014)
5- Başer,V.,Sezgin,S.,Akbay,T.(2014).Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 18-20 Eylül, 2014. Trakya Üniversitesi / Edirne (2014)
6- Başer,V.,Sezgin,S.,Akbay,T.(2014).Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 18-20 Eylül, 2014. Trakya Üniversitesi / Edirne (2014)
7- Başer,V.,Akbay,T.,Sezgin,S.,(2014).Augmented Reality Applications in Education. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium September 18-20, 2014. Trakya University Edirne /TURKEY (2014)
8- Başer,V.,Akbay,T.,Sezgin,S.,(2014).BÖTE Öğrencilerinin 21. YY Becerileri Algılarının Kelime İlişkilentirme Testi Yoluyla Saptanması. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 18-20 Eylül, 2014. Trakya Üniversitesi / Edirne (2014)
9- Şendağ,S.,Başer Gülsoy, V.G.,Erol,O.,Sezgin,S. (2015).Genç Bireylerin Güvenli İnternet Kullanımlarında Çevresel Rehberlik.6Th International Conference on New Trends in Education and Their Implications.24-26 April, 2015 Antalya/TURKEY (2015)
10- Başer,V., Sevim,N., Sezgin,S.,Çeliktürk Sezgin,Z.(2015).Okul Öncesi Çocuklarda Teknoloji Kullanım Becerileri: Dijital Oyunlar ve Aile Davranışlarının Etkileri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla (2015) (2015)
11- Sezgin,S(2016).Giyilebilir Teknolojilerin Eğitimde Kullanılabilirliği: Fırsatlar ve Eğilimler. VIII. International Congress of Educational Research. Çanakkale Onsekiz Mart University. May 5-8, 2016. Çanakkale/Turkey (2016)
12- Başer,V., Sevim,N., Ulutaş,A., Sezgin,S.(2016).Okul Öncesi Çocuklarda Teknoloji Kullanımı: Aile Davranışlarının Değerlendirilmesi. 5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS. 27-29 Ekim.Antalya (2016)
13- S, Sezgin.(2017). Personal Digital Assistants and Wearables: Current And Future Developments In Educatıonal Contexts. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 3-5 July, 2017. Barcelona, Spain. doi: doi.org/10.21125/edulearn.2017 (2017)
14- Oyunlaştırma ve Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarında Oyuncu Tipolojileri (2018). V.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 02-05 Mayıs.Antalya/Türkiye (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Sezgin, S. (2013). Çevrimiçi Uygulama Topluluklarında Bilişsel Biçimin Öğrenen Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013)
Doktora Tezi
1- Çevrimiçi Dersler için Uyarlanabilirliğe Dayalı Oyunlaştırma Tasarımı İlkelerinin İncelenmesi (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL) (2014 Yıl)
2- International Review of Research in Open and Distributed Learning (2015 Yıl)
3- International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL) (2016 Yıl)
4- International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL) (2017 Yıl)
5- International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL) (2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) (2018 Yıl)
2- International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Açık ve Uzaktan Eğitimde Güncel Eğilimler. Akademik Bilişim 2014 - Panelist (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- ETKİLEŞİMLİ E-KİTAPLARIN ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLER İÇİN EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE GÖRE TASARIMLANMASI (DESIGNING INTERACTIVE E-BOOKS FOR LEARNERS WITH SPECIAL NEEDS ACCORDING TO UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES) (2015)
2- OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI VE DİJİTAL OYUNLAR (2016)
3- Çevrimiçi Dersler için Uyarlanabilirliğe Dayalı Oyunlaştırma Tasarımı İlkelerinin İncelenmesi.Proje Numarası:1706E362 (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4067
Email sezansezgin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.