Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1967
 • Kan Gurubu : AB RH (+)
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Uluslararası Ticaret
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce 91.25 (2014 YDS)
 • Yabancı Dil 2 : Almanca 55
 • İlk Okul : Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Muratpaşa/ANTALYA (1978)
 • Orta Okul : Merkez Ortaokulu, Muratpaşa/ANTALYA (1981)
 • Lise : Deniz Astsubay Hazırlama Okulu, Beylerbeyi/İSTANBUL (1984)
 • Önlisans : Karamürselbey Eğitim Merkezi (Dz. Astsb. MYO), Altınova/YALOVA (1985)
 • Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisat
 • Lisans Bölüm : İktisat (Haziran 1990)
 • Y.Lisans : Kocaeli Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Yönetim Bilimleri (Aralık 2006)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri ABD)
 • (Mart 2014)
ÖZGEÇMİŞ

Sezai Öztop, ilk ve ortaokul eğitimini Antalya'da, lise eğitimini İstanbul'da, lisans derecesini ise Anadolu Üniversitesi ekonomi bölümünden almıştır. Uzun yıllar görev yaptığı Deniz Kuvvetleri'nde çeşitli meslek içi eğitimlere katılmış, 1993 yılında ise eğitim maksatlı olarak altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri San Diego/California'da bulunmuştur.   

Çalışma yaşamında edindiği deneyimleri bilimsel teorilerle birleştirmek amacıyla, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış, eğitim sürecini tamamlayıp 2007 yılında, stratejik planlama temalı tezini savunarak Bilim Uzmanı derecesini almıştır. Aynı yıl, Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimine başlamış ve 2014 yılında, örgütsel değişim yönetimi temalı tezini savunarak Bilim Doktoru unvanına hak kazanmıştır. 

Akademik kariyeri öncesinde kamu, özel sektör ve uluslararası alanda 25 yılı aşan bir iş deneyimine sahiptir. Eğitim ve iş gereği, sayısı 40'ı bulan ülkede bulunmuş, ayrıca Belçika Brüksel'de üç yıl süreyle diplomatik görevli olarak çalışmıştır. İş deneyimleri arasında, kısım ve bölüm yöneticilikleri, eğitmenlik/öğretmenlik, sistem kontrol uzmanlığı ve tesis işletmeciliği bulunmaktadır. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da bulunan Armoni, Sky, Kardelen, Yıldız Eğitim/Danışmanlık Şirketleri için İngilizce tercümanlık ve eğitim/yönetim danışmanlığı yapmış, KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerde girişimcilik eğitimi vermiştir.

Dr. Sezai ÖZTOP'un çeşitli akademik/bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmış, stratejik yönetim ve stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, yönetim ve değerler ilişkisi, yönetişim, örgütsel bağlılık, örgütsel değişim yönetimi, kamu yönetimi reformu alanlarında makale, bildiri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Akademik dergiler için yaptığı yayın hakemlikleri yanında Strategic Public Management Journal (www.dergipark.gov.tr/spmj) adlı derginin editör yardımcılığını sürdürmekte, SPMS (International Strategic Public Management Symposium) ve INFAIRCON (International Fair Conference) adlı bilimsel faaliyetlerin düzenleme ve bilim kurullarında yer almaktadır. 

    

RESUME IN ENGLISH: 

    He has completed his primary and secondary school education in Antalya and his high school education in Istanbul. He has got his bachelor degree in Economics at Anadolu University. He has taken an OJT of six months on control systems in San Diego, California/USA in 1993. He worked at NATO HQ in Brussels, Belgium for diplomatic mission from 1994 to 1997. After return to Turkey, he worked as a trainer and inspector at Yıldızlar Naval Training Center. Then he started to study Administrative Sciences (MPA) at Kocaeli University. After his master’s degree, he worked as a lecturer in the Vocational School of the Navy. He continued to study in Public Administration (PhD) and got his PhD degree. 

    Dr. Oztop has presented some courses in undergraduate and post-graduate programs such as Management & Organization, Organizational Behavior and Pyschology of Management, Human Resource Management, Strategic Management, Administrative Structure and Administrative Reforms in Turkey, Research Methods, International Business Correspondance and Professional Business English. He has some research papers published in national and international scholarly journals/books (available in the sub-menu "Yayınlar ve Faaliyetler" which is located on the top-right section of this page). 

   Dr. Oztop is the assistant editor of the Strategic Public Management Journal (SPMJ - www.dergipark.gov.tr/spmj) and also member of organization boards and scientific committees of SPMS (Strategic Public Management Symposium) and International Fair Conference (INFAIRCON). 

İLGİ ALANLARI

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama (Strategic Management and Planning)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)

Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)

Örgütsel Davranış ve Kurumsal Aidiyet (Organizational Behavior and Organizational Commitment)

Örgütsel Değişim Yönetimi (Organizational Change Management)

Çağdaş Yönetim Teknikleri (Contemporary Management Techniques)

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Yönetişim Anlayışı ve Değerlerin Yönetim Kültürüne Etkileri", Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Editör: Fatma Neval GENÇ, Bursa: Ekin Yayınevi, ss. 111-136. (2012)
2- "Özel Sektör", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, Editörler: F. G. Gedikkaya, H. Altunok, s. 229-231, ISBN:978-605-320-377-3, Nobel Yayınevi, Ankara (2016)
3- "Kamu Yönetimi Reformları", Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: 2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Editör: Seyfettin ERDOĞAN, Ayfer GEDİKLİ, ss.1-28. (2016)
4- "Mülki İdare ve Belediye İlişkileri", 6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları, Editör: Prof. Dr. Hamza Ateş (2017)
5- "Yeni Zelanda Kamu Yönetimi", Dünya Kamu Yönetimlerinin Yapısal İncelemesi, Editör: Burhan AYKAÇ, Hatice ALTINOK (2018)
6- "Meclis-Yönetici Modelinin Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği", Yerel Yönetimlerde Yeni Arayışlar, Editör: Ruşen KELEŞ, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul. (2017)
7- "Çağdaş Müslüman Toplumun Kimlik Krizi: Kök Neden Olarak Tevhid Epistemolojisinin Kaybı", Çev.: Sezai ÖZTOP, İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Çalışmalar (Prof. Dr. Osman BAKAR, Malezya) Editör: Hamza ATEŞ, İMÜ Yayınları, İstanbul. (2018)
8- "Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımı", Yönetim Bilişim Sistemleri, Editör: Özlem Çetinkaya BOZKURT (2018)
9- "Milli Savunma Bakanlığı", Türkiye'de Bakanlıkların Tarihçesi (2018)
10- "Örgütsel Değişim", Kamu Yönetimi Kavram Ansiklopedisi, Nobel Yayınevi. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama”, Yerel Siyaset, Yıl 1, Sayı 5, (ISSN 1306-5947), ss.20-27, İstanbul. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 16 (3), ss. 217-230, Isparta. (2011)
2- “Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul, İzmir Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4 (1), ss. 89-100, Antalya. (2012)
3- “Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 17 (2), ss. 1-15, Isparta. (2012)
4- “Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyeleri Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18 (3), ss. 111-130, Isparta. (2013)
5- “Kurumsal Aidiyet Bilincinin Çalışanların Örgütsel Değişim Algısı Üzerinde Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 19 (1), ss. 299-316, Isparta. (2014)
6- “Örgütsel Değişim Sürecinde Kamu Çalışanlarının Algısını Etkileyen Uygulamalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 19 (2), ss. 21-38, Isparta. (2014)
7- "Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimine Yönelik Algısı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014/1, ss. 89-113, Isparta. (2014)
8- “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/Bahar, Cilt 6 (10), ss. 1-20, Burdur. (2014)
9- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values", Journal of Global Strategic Management, Vol. 9. No.1. June 2015, pp.62-71, ISSN 1307-6205. (2015)
10- "Common Factors in the SWOT Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey", Journal of Global Strategic Management, Vol. 9, No. 2, December 2015, pp.39-49, ISSN 1307-6205 (2015)
11- "Effect of Innovation on Organizational Performance and Service Quality: An Application in the Five-Star Hotels in Antalya, Turkey", Global Journal for Research Analysis, Volume-4, Issue-10, Oct-2015 • ISSN No 2277 - 8160; DOI: 10.15373/22778160, pp.249-254. (2015)
12- "Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case", Strategic Public Management Journal, V.1, No 2. December 2015, pp.1-10. DOI: 10.25069/spmj.290421 (2015)
13- "Participation of the Neighborhood Representatives to Managerial Activities in Local Level: Burdur Case", Strategic Public Management Journal, V.3. N.5. ss. 31-57. DOI:10.25069/spmj.307270 (2017)
14- Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi, İSMAM Dergisi Cilt 1 Sayı 1, İstanbul. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi: Dönemsel bir Karşılaştırma”, KAYFOR IX Forumu, Gazi Üniversitesi, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi, Editör: Hikmet KAVRUK, TODAİE Yayını, 2012, ss.803-816, Ankara. (2012)
2- “Örgütsel Değişim Yönetiminde Kamu Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar”, KAYFOR XII Forumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Eylül 2014, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, ss.606-626, Aydın. (2014)
3- "Yönetim Süreçlerinde Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler: Burdur Örneği", 13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Selçuk Üniversitesi, Konya, ISBN: 978-605-66094-0-4, ss.1144-1153. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Büyükşehir Belediye Yönetimlerinde Çevre Bilinci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme", KENTFOR II Kongresi, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Common Factors in the SWOT Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey", Proceedings Book of 11. International Strategic Management Conference (Advances in Strategic Management in Theory and Practice), 23-25 July, Vienna, Austria, pp.77-85. (2015)
2- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values", Proceedings Book of 11. International Strategic Management Conference, (Advances in Strategic Management in Theory and Practice), 23-25 July 2015, Vienna Austria, pp.67-76. (2015)
3- "Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case". 2nd International Strategic Public Management Symposium, Marmara University, 20-22 October, Istanbul. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Human Resource Management Strategies for Organizational Change in Public Organizations", 1. International Scientific Researches – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) Conference, Autonoma de Madrid University, İspanya, ISBN: 978-605-9654-35-7, s.210. (2016)
2- "Use of Information and Communication Technologies in Political Marketing in Turkey", 1st International Scientific Researches - Human and Social Sciences - (IBAD-2016) Conference, Autonoma de Madrid University, İspanya, ISBN: 978-605-9654-35-7, s.218. (2016)
3- "Influence of the Political Power on Bureaucracy in the Presidential System: USA Case", 3. Strategic Public Management Symposium, April 13-14, Marmara University, Istanbul (2017)
4- "Comparison of Municipality Management Models for the Management of Metropolitan Municipalities in Turkey", III. International Conference of Social Sciences and Education Research (ICSSER), 27-29 April 2017, Rome, Italy. (2017)
5- "The Relationship Between Trust and Dependency of Consumer on Trademark", III. International Social Sciences Conference, 27-29 April 2017, Rome, Italy. (2017)
6- "Meclis-Yönetici Modelinin Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği", 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, Büyükçekmece, İstanbul. (2017)
7- “Üniversite Öğrencilerinin Afet bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi", 1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research (ISCER 2017), 03-05 Kasım 2017, Konya. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Mine DEĞİRMENCİOĞLU, Havacılık Sektöründe Vardiya Sisteminin İş Yaşam Dengesi Üzerine Etkileri, İşletme Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı (2017)
2- Mürüvvet TUĞLACI, Sağlık Sektöründeki Dönüşümün Çalışanlar Üzerinde Oluşturduğu Algı, İşletme Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı (2017)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2016 Yıl)
2- Strategic Public Management Journal ( ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2017 Yıl)
3- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2015 Yıl)
4- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcılığı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 20, Sayı 1. (2015 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13 (2015 Yıl)
3- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, C.7, S.14 (2016 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 21, Sayı 1. (2016 Yıl)
5- Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2016 Yıl)
6- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2016 Yıl)
7- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını C.7, S.15 (2016 Yıl)
8- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, Sayı: 1 (2016 Yıl)
9- International Journal of Human Sciences, IJHS C.13, Sayı: 2 (2016 Yıl)
10- Journal of International Scientific Researches, Paper: 29 (2016 Yıl)
11- Journal of International Scientific Researches, Paper: 56 (2016 Yıl)
12- Journal of International Scientific Researches, Paper: 26 (2016 Yıl)
13- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.1 (2016 Yıl)
14- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 22, Sayı: 1 (2017 Yıl)
15- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1 (2017 Yıl)
16- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.3, S. 25 (2016 Yıl)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, N.18 (2016 Yıl)
18- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, C.8, N.17 (2017 Yıl)
19- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C.5, S.2 (2016 Yıl)
20- Muş Alparslan Üniversitesi Anemon Dergisi, C.5, N.1 (2017 Yıl)
21- Strategic Public Management Journal, V.5, N.1 (2017 Yıl)
22- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017 Yıl)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017 Yıl)
24- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Vizyoner Dergisi (2017 Yıl)
25- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (ASOS Journal) (2017 Yıl)
26- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Temmuz (2017 Yıl)
27- Strategic Public Management Journal, V.3, N.6 (2017 Yıl)
28- Strategic Pubilc Management Journal Özel Sayı (2017 Yıl)
29- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık (2017 Yıl)
30- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)
31- SDÜ İİBF Vizyoner Dergisi (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Uygulamalı Bilimler Dergisi (2018 Yıl)
2- Yasama Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2017)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2018)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Kurulu, Yönetim Sistemi Alt Komisyon Üyesi (Yıl:2016)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2016)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
9- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Yeterlik Jüri Üyesi (Yıl:2015)
10- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi (Mustafa ARSLAN) (Yıl:2015)
11- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi (Hasan Mahmut KALKIŞIM) (Yıl:2015)
12- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (Yıl:2015)
13- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Yüksel Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Gülhan DURAN) (Yıl:2015)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mukadder KAHRAMAN) (Yıl:2016)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Ramazan Utku BÜTÜN) (Yıl:2016)
16- Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi, Bucak ZTYO Uluslararası Ticaret Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyon Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN) (Yıl:2016)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Melike Ş. ÇEŞMELİ) (Yıl:2016)
19- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Yabancı Dil Sınav Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Hakkı KIYMIK) (Yıl:2015)
20- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yabancı Dil Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
21- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yabancı Dil Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN) (Yıl:2015)
22- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Yeterlik Jüri Üyesi (Yıl:2016)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümüne Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Komisyonu Üyesi (Arş.Gör. İlknur BOZKURT) (Yıl:2016)
24- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Sözleşme Yenilemesi için Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Hakan TUNÇ) (Yıl:2017)
25- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Sözleşme Yenilemesi için Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARITAŞ) (Yıl:2016)
26- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Yıl:2016)
27- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi İngilizce Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
28- Yüksekokul İşbaşında Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Yıl:2015)
29- Yüksekokul İşbaşında Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Yıl:2016)
30- Yüksekokul İşbaşında Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III. Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Bilim Kurulu ve Organizasyon Komitesi Üyeliği, 15-17 Nisan 2017, İstanbul (2017)
2- Chair of Session, 3. International Conference of Social Sciences and Educational Researches, 27-29 April (2017)
3- 1. Uluslararası Fuarcılık Kongresi, Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyeliği, 12-13 Ocak (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Çalıştayı Bilim Kurulu Üyeliği, 25-27 Kasım 2016, Antalya. (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Yönetim Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticari Yazışmalar (İngilizce) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Uluslararası Ticari Yazışmalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 3 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret

Lisanüstü

Kamu Yönetiminde Reform - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi
Türkiye\'de Yönetimin Yapısı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi
Araştırma Yöntemleri (YBS YL) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Örgütsel Değişim Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Araştırma Yöntemleri (YBS YL) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Management in NGOs (Erasmus Students) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0(248) 3256534 (6 028)
Email sezaioztop(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http://ztyo.mehmetakif.edu.tr/?page=akademikPersonel
Adres Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 15300 Bucak / BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.