Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1967
 • Kan Gurubu : AB RH (+)
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Uluslararası Ticaret
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce (YDS 91.25)
 • Yabancı Dil 2 : Almanca (55)
 • İlk Okul : Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Muratpaşa/ANTALYA (1978)
 • Orta Okul : Merkez Ortaokulu, Muratpaşa/ANTALYA (1981)
 • Lise : Deniz Astsubay Hazırlama Okulu, Beylerbeyi/İSTANBUL (1984)
 • Önlisans : Karamürselbey Eğitim Merkezi (Dz. Astsb. MYO), Altınova/YALOVA (1985)
 • Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler
 • Lisans Bölüm : İktisat (1990)
 • Y.Lisans : Kocaeli Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Yönetim Bilimleri (2006)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri ABD)
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Burdur Bucak'ta doğan Sezai Öztop, ilk ve ortaokul eğitimini Antalya'da, lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış, lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi iktisat bölümünde almıştır. Uzun yıllar görev yaptığı Deniz Kuvvetleri'nde çeşitli meslek içi eğitimlere ve kurslara katılmış, 1993 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri San Diego/California'da altı ay süreyle mesleki teknik eğitim almıştır. 

Çalışma yaşamında edindiği deneyimleri bilimsel teorilerle birleştirmek amacıyla, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış, eğitim sürecini tamamlayıp tezini savunarak Bilim Uzmanı derecesini almıştır. Ardından, Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimine başlamış ve ders, yeterlik, tez araştırması ve tez savunması sürecini tamamlayarak Bilim Doktoru unvanına hak kazanmıştır. 

Akademik kariyeri öncesinde kamu, özel sektör ve uluslararası alanda 25 yılı aşan bir iş deneyimine sahiptir. Eğitim ve iş gereği, sayısı 40'ı bulan ülkede bulunmuş, ayrıca Belçika Brüksel'de üç yıl süreyle diplomatik görevli olarak çalışmıştır. İş deneyimleri arasında, kısım ve bölüm yöneticilikleri, eğitmenlik/öğretmenlik, sistem kontrol uzmanlığı, sosyal tesis işletmeciliği ve inşaat müteahhitliği bulunmaktadır. Ayrıca eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul'da bulunan Armoni, Sky, Kardelen, Yıldız Eğitim/Danışmanlık Şirketleri için İngilizce tercümanlık ve eğitim/yönetim danışmanlığı yapmış, KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerde girişimcilik eğitimi vermiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTOP'un çeşitli akademik/bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmış, stratejik yönetim ve stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, yönetim ve değerler ilişkisi, yönetişim, örgütsel bağlılık, örgütsel değişim yönetimi, kamu yönetimi reformu alanlarında makale, bildiri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Akademik dergiler için yaptığı yayın hakemlikleri yanında Strategic Public Management Journal (www.dergipark.gov.tr/spmj) adlı derginin editör yardımcılığını sürdürmekte ve Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu'nun organizasyon komitesi ve bilim kurulunda yer almaktadır.

    

RESUME IN ENGLISH: 

    He has completed his primary and secondary school education in Antalya and his high school education in Istanbul. He has got his bachelor degree in Economics at Anadolu University. He has taken an OJT of six months on control systems in San Diego, California/USA in 1993. He worked at NATO HQ in Brussels, Belgium for diplomatic mission from 1994 to 1997. After return to Turkey, he worked as a trainer and inspector at Yıldızlar Naval Training Center. Then he started to study Administrative Sciences (MPA) at Kocaeli University. After his Master’s degree, he worked as a lecturer in the Vocational School of the Navy. He continued to study in Public Administration (PhD) at the Social Sciences Institute of Suleyman Demirel University and got his PhD degree. 

    Dr. Oztop is interested and presents lectures in Management & Organization, Organizational Behavior, Human Resource Management, Strategic Management, Research Methods, International Business Correspondance and Business English. He has some research papers published in national and international scholarly journals/books (available in the sub-menu "Yayınlar ve Faaliyetler" which is located on the top-right section of this page). 

   Dr. Oztop is one of the assistant editors of Strategic Public Management Journal (SPMJ - www.dergipark.gov.tr/spmj) and also member of organization board and scientific committee of Strategic Public Management Symposium arranged by the SPMJ.

İLGİ ALANLARI

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama (Strategic Management and Planning)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)

Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)

Örgütsel Davranış ve Kurumsal Aidiyet (Organizational Behavior and Organizational Commitment)

Örgütsel Değişim Yönetimi (Organizational Change Management)

Çağdaş Yönetim Teknikleri (Contemporary Management Techniques)

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Yönetişim Anlayışı ve Değerlerin Yönetim Kültürüne Etkileri", Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Editör: Fatma Neval GENÇ, Bursa: Ekin Yayınevi, ss. 111-136. (2012)
2- "Özel Sektör", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, Editörler: F. G. Gedikkaya, H. Altunok, s. 229-231, ISBN:978-605-320-377-3, Nobel Yayınevi, Ankara (2016)
3- "Örgütsel Değişim", Kamu Yönetimi Kavram Ansiklopedisi (2017)
4- "Kamu Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamaları", Yönetim Bilişim Sistemi, Ed. Ö. Ç. Bozkurt (2017)
5- "Büyükşehir Belediyeleri", Kamu Yönetimi Kavram Ansiklopedisi (2017)
6- "Kamu Yönetimi Reformları", Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: 2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Editör: Seyfettin ERDOĞAN, Ayfer GEDİKLİ, ss.1-28. (2016)
7- "Mülki İdare ve Belediye İlişkileri", 6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları, Editör: Prof. Dr. Hamza Ateş (2017)
8- "Postmodernizm", Kamu Yönetimi Kavram Ansiklopedisi (2017)
9- "Karar Verme", Kamu Yönetimi Kavram Ansiklopedisi (2017)
10- "Örgüt Kültürü", Kamu Yönetimi Kavram Ansiklopedisi (2017)
11- "Yeni Zelanda Kamu Yönetiminin Yapısal İncelemesi", Dünyada Kamu Yönetimi Yapı İncelemeleri (2017)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Comparison of Presidential and Parliamentary Government Systems in terms of Influence on Bureaucracy (to be published soon) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 16 (3), ss. 217-230, Isparta. (2011)
2- “Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul, İzmir Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4 (1), ss. 89-100, Antalya. (2012)
3- “Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 17 (2), ss. 1-15, Isparta. (2012)
4- “Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyeleri Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18 (3), ss. 111-130, Isparta. (2013)
5- “Kurumsal Aidiyet Bilincinin Çalışanların Örgütsel Değişim Algısı Üzerinde Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 19 (1), ss. 299-316, Isparta. (2014)
6- “Örgütsel Değişim Sürecinde Kamu Çalışanlarının Algısını Etkileyen Uygulamalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 19 (2), ss. 21-38, Isparta. (2014)
7- "Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimine Yönelik Algısı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014/1, ss. 89-113, Isparta. (2014)
8- “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/Bahar, Cilt 6 (10), ss. 1-20, Burdur. (2014)
9- “Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama”, Yerel Siyaset, Yıl 1, Sayı 5, (ISSN 1306-5947), ss.20-27, İstanbul. (2006)
10- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values", Journal of Global Strategic Management, Vol. 9. No.1. June 2015, pp.62-71, ISSN 1307-6205. (2015)
11- "Common Factors in the SWOT Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey", Journal of Global Strategic Management, Vol. 9, No. 2, December 2015, pp.39-49, ISSN 1307-6205 (2015)
12- "Effect of Innovation on Organizational Performance and Service Quality: An Application in the Five-Star Hotels in Antalya, Turkey", Global Journal for Research Analysis, Volume-4, Issue-10, Oct-2015 • ISSN No 2277 - 8160; DOI: 10.15373/22778160, pp.249-254. (2015)
13- "Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case", Strategic Public Management Journal, V.1, No 2. December 2015, pp.1-10. (2015)
14- "Influence of the Political Power on Bureaucracy in the Presidential System: USA Case", Strategic Public Management Journal, V.3, N.6, Istanbul (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi: Dönemsel bir Karşılaştırma”, KAYFOR IX Forumu, Gazi Üniversitesi, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi, Editör: Hikmet KAVRUK, TODAİE Yayını, 2012, ss.803-816, Ankara. (2012)
2- “Örgütsel Değişim Yönetiminde Kamu Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar”, KAYFOR XII Forumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Eylül 2014, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, ss.606-626, Aydın. (2014)
3- "Yönetim Süreçlerinde Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler: Burdur Örneği", 13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Selçuk Üniversitesi, Konya, ISBN: 978-605-66094-0-4, ss.1144-1153. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Common Factors in the SWOT Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey", Proceedings Book of 11. International Strategic Management Conference (Advances in Strategic Management in Theory and Practice), 23-25 July, Vienna, Austria, pp.77-85. (2015)
2- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values", Proceedings Book of 11. International Strategic Management Conference, (Advances in Strategic Management in Theory and Practice), 23-25 July 2015, Vienna Austria, pp.67-76. (2015)
3- "Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case". 2nd International Strategic Public Management Symposium, Marmara University, 20-22 October, Istanbul. (2015)
4- "Meclis-Yönetici Modelinin Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği", 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, Büyükçekmece, İstanbul. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Human Resource Management Strategies for Organizational Change in Public Organizations", 1. International Scientific Researches – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) Conference, Autonoma de Madrid University, İspanya, ISBN: 978-605-9654-35-7, s.210. (2016)
2- "Use of Information and Communication Technologies in Political Marketing in Turkey", 1st International Scientific Researches - Human and Social Sciences - (IBAD-2016) Conference, Autonoma de Madrid University, İspanya, ISBN: 978-605-9654-35-7, s.218. (2016)
3- "Influence of the Political Power on Bureaucracy in the Presidential System: USA Case", 3. Strategic Public Management Symposium, April 13-14, Marmara University, Istanbul (2017)
4- "Comparison of Municipality Management Models for the Management of Metropolitan Municipalities in Turkey", III. International Conference of Social Sciences and Education Research (ICSSER), 27-29 April 2017, Rome, Italy. (2017)
5- "The Relationship Between Trust and Dependency of Consumer on Trademark", III. International Social Sciences Conference, 27-29 April 2017, Rome, Italy. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanması: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri ABD (2006)
Doktora Tezi
1- Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetim Sürecindeki Uygulamalara Yönelik Algısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (2014)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2016 Yıl)
2- Strategic Public Management Journal ( ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2017 Yıl)
3- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 20, Sayı 1. (2015 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13 (2015 Yıl)
3- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, C.7, S.14 (2016 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 21, Sayı 1. (2016 Yıl)
5- Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2016 Yıl)
6- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2016 Yıl)
7- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını C.7, S.15 (2016 Yıl)
8- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, Sayı: 1 (2016 Yıl)
9- International Journal of Human Sciences, IJHS C.13, Sayı: 2 (2016 Yıl)
10- Journal of International Scientific Researches, Paper: 29 (2016 Yıl)
11- Journal of International Scientific Researches, Paper: 56 (2016 Yıl)
12- Journal of International Scientific Researches, Paper: 26 (2016 Yıl)
13- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.1 (2016 Yıl)
14- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 22, Sayı: 1 (2017 Yıl)
15- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1 (2017 Yıl)
16- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016/3, Sayı: 25 (2016 Yıl)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, N.18 (2016 Yıl)
18- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, C.8, N.17 (2017 Yıl)
19- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C.5, S.2 (2016 Yıl)
20- Muş Alparslan Üniversitesi Anemon Dergisi, C.5, N.1 (2017 Yıl)
21- Strategic Public Management Journal, V.5, N.1 (2017 Yıl)
22- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, No.20 (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2017)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Kurulu, Yönetim Sistemi Alt Komisyon Üyesi (Yıl:2016)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2016)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
9- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Yeterlik Jüri Üyesi (Yıl:2015)
10- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi (Mustafa ARSLAN) (Yıl:2015)
11- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi (Hasan Mahmut KALKIŞIM) (Yıl:2015)
12- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (Yıl:2015)
13- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Yüksel Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Gülhan DURAN) (Yıl:2015)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mukadder KAHRAMAN) (Yıl:2016)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Ramazan Utku BÜTÜN) (Yıl:2016)
16- Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi, Bucak ZTYO Uluslararası Ticaret Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyon Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN) (Yıl:2016)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Melike Ş. ÇEŞMELİ) (Yıl:2016)
19- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Yabancı Dil Sınav Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Hakkı KIYMIK) (Yıl:2015)
20- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yabancı Dil Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
21- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yabancı Dil Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN) (Yıl:2015)
22- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Yeterlik Jüri Üyesi (Yıl:2016)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümüne Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Komisyonu Üyesi (Arş.Gör. İlknur BOZKURT) (Yıl:2016)
24- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Sözleşme Yenilemesi için Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Hakan TUNÇ) (Yıl:2017)
25- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Sözleşme Yenilemesi için Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARITAŞ) (Yıl:2016)
26- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Yıl:2016)
27- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi İngilizce Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III. Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Bilim Kurulu ve Organizasyon Komitesi Üyeliği, 15-17 Nisan 2017, İstanbul (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Çalıştayı Bilim Kurulu Üyeliği, 25-27 Kasım 2016, Antalya. (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Uluslararası Ticari Yazışmalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret

Lisanüstü

Araştırma Yöntemleri (YBS YL) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Örgütsel Değişim Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Araştırma Yöntemleri (YBS YL) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Management in NGOs (Erasmus Students) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0(248)3256534 ( 123)
Email sezaioztop(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http://ztyo.mehmetakif.edu.tr/?page=akademikPersonel
Adres Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 15300 Bucak / BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.