Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1967
 • Kan Gurubu : AB RH (+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce 96.25
 • Yabancı Dil 2 : Almanca 65
 • İlk Okul : Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Muratpaşa/ANTALYA (1978)
 • Orta Okul : Merkez Ortaokulu, Muratpaşa/ANTALYA (1981)
 • Lise : Deniz Astsubay Hazırlama Okulu, Beylerbeyi/İSTANBUL (1984)
 • Önlisans : Karamürselbey Eğitim Merkezi (Dz. Astsb. MYO), Altınova/YALOVA (1985)
 • Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Bölüm : İktisat (1986-1990)
 • Y.Lisans : Kocaeli Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Yönetim Bilimleri
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri ABD)
ÖZGEÇMİŞ

İlk ve ortaokul eğitimini Antalya'da, lise eğitimini ise İstanbul'da almıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden aldığı lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Yönetim Bilimleri anabilim dalında tamamlayarak bilim uzmanı olmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki doktora eğitimi tamamladıktan ve tezini başarıyla savunduktan sonra bilim doktoru unvanına hak kazanmıştır.  

Akademik kariyeri öncesinde kamu ve özel sektörde 25 yılı aşan iş deneyimine sahiptir. Eğitim ve görev gereği, sayısı 40'ı bulan ülkede bulunmuş, ayrıca teknik eğitim maksadıyla 6 ay süreyle ABD'de ve 3 yıl süreyle Belçika'da diplomatik görevde bulunmuştur. İş deneyimleri arasında, kısım ve bölüm yöneticilikleri, sistem kontrol uzmanlığı, tesis işletmeciliği ve eğitmenlik/öğretmenlik bulunmaktadır. 

Dr. Sezai ÖZTOP'un çok sayıda kitap bölümü, akademik dergi makaleleri ve bilimsel kongre ve sempozyum bildirileri bulunmaktadırak.     

RESUME IN ENGLISH: 

    He has completed his primary and secondary school education in Antalya and his high school education in Istanbul. He has got his bachelor degree in Economics at Anadolu University. He has taken an OJT of six months on control systems in San Diego, California/USA in 1993. He worked at NATO HQ in Brussels, Belgium for diplomatic mission from 1994 to 1997. After return to Turkey, he worked as a trainer and inspector at Yıldızlar Naval Training Center. Then he started to study Administrative Sciences (MPA) at Kocaeli University. After his master’s degree, he worked as a lecturer in the Vocational School of the Navy. He continued to study in Public Administration (PhD) and got his PhD degree. 

    Dr. Oztop has presented some courses in undergraduate and post-graduate programs such as Management & Organization, Organizational Behavior and Human Resource Management, Strategic Management, Administrative Structure and Administrative Reforms in Turkey, and Research Methods. He has some research published in national and international scholarly journals/books (available in the sub-menu "Yayınlar ve Faaliyetler" which is located on the top-right section of this page). 

İLGİ ALANLARI

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama (Strategic Management and Planning)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)

Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)

Örgütsel Davranış ve Kurumsal Aidiyet (Organizational Behavior and Organizational Commitment)

Örgütsel Değişim Yönetimi (Organizational Change Management)

Çağdaş Yönetim Teknikleri (Contemporary Management Techniques)

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Yönetişim Anlayışı ve Değerlerin Yönetim Kültürüne Etkileri", Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Editör: Fatma Neval GENÇ, Bursa: Ekin Yayınevi, ss. 111-136. (2012)
2- "Özel Sektör", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, Editörler: F. G. Gedikkaya, H. Altunok, s. 229-231, ISBN:978-605-320-377-3, Nobel Yayınevi, Ankara (2016)
3- "Kamu Yönetimi Reformları", Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: 2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Editör: Seyfettin ERDOĞAN, Ayfer GEDİKLİ, ss.1-28. (2016)
4- "Mülki İdare ve Belediye İlişkileri", 6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları, Editör: Prof. Dr. Hamza Ateş (2017)
5- "Yeni Zelanda", Yönetsel Yapı İncelemeleri, Editör: Burhan AYKAÇ, Hatice ALTINOK, Nobel Yayınevi. (2018)
6- "Meclis-Yönetici Modelinin Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği", Yerel Yönetimlerde Yeni Arayışlar, Editör: Ruşen KELEŞ, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul. (2017)
7- "Çağdaş Müslüman Toplumun Kimlik Krizi: Kök Neden Olarak Tevhid Epistemolojisinin Kaybı", İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Çalışmalar (Prof. Dr. Osman BAKAR, Malezya) Editör: Hamza ATEŞ, İnsan Yayınları, İstanbul. (2019)
8- "Milli Savunma Bakanlığı", Türkiye'de Bakanlıklar Tarihi, Nobel Yayınevi, Editör: Hatice ALTUNOK (2019)
9- "Örgütsel Değişim", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, Astana Yayıncılık, Editör: Yasemin Mamur IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI (2018)
10- "Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü için Uluslararası Örnekler", Yeni Sistemde Yerel Yönetimler (Editör: Hamza Ateş), Savaş Yayıncılık (2019)
11- "Kamu Yönetiminde Eğitim", Türk Kamu Yönetimi (Editör: Hamza Ateş), Savaş Yayıncılık. (2019)
12- "Kamu Politikası ve Ağbağlar", Kamu Politikası Yapımı, Editör: Hatice ALTUNOK, Nobel Yayıncılık (2019)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama”, Yerel Siyaset, Yıl 1, Sayı 5, (ISSN 1306-5947), ss.20-27, İstanbul. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 16 (3), ss. 217-230, Isparta. (2011)
2- “Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul, İzmir Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4 (1), ss. 89-100, Antalya. (2012)
3- “Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 17 (2), ss. 1-15, Isparta. (2012)
4- “Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyeleri Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18 (3), ss. 111-130, Isparta. (2013)
5- “Kurumsal Aidiyet Bilincinin Çalışanların Örgütsel Değişim Algısı Üzerinde Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 19 (1), ss. 299-316, Isparta. (2014)
6- “Örgütsel Değişim Sürecinde Kamu Çalışanlarının Algısını Etkileyen Uygulamalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 19 (2), ss. 21-38, Isparta. (2014)
7- "Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimine Yönelik Algısı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014/1, ss. 89-113, Isparta. (2014)
8- “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/Bahar, Cilt 6 (10), ss. 1-20, Burdur. (2014)
9- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values", Journal of Global Strategic Management, Vol. 9. No.1. June 2015, pp.62-71, ISSN 1307-6205. (2015)
10- "Common Factors in the SWOT Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey", Journal of Global Strategic Management, Vol. 9, No. 2, December 2015, pp.39-49, ISSN 1307-6205 (2015)
11- "Effect of Innovation on Organizational Performance and Service Quality: An Application in the Five-Star Hotels in Antalya, Turkey", Global Journal for Research Analysis, Volume-4, Issue-10, Oct-2015 • ISSN No 2277 - 8160; DOI: 10.15373/22778160, pp.249-254. (2015)
12- "Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case", Strategic Public Management Journal, V.1, No 2. December 2015, pp.1-10. DOI: 10.25069/spmj.290421 (2015)
13- "Participation of the Neighborhood Representatives to Managerial Activities in Local Level: Burdur Case", Strategic Public Management Journal, V.3. N.5. ss. 31-57. DOI:10.25069/spmj.307270 (2017)
14- Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi, İSMAM Dergisi Cilt 3 Sayı 7, İstanbul. (2018)
15- Vardiyalı Çalışma Sisteminin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi (2019)
16- Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Değişim Sürecindeki Algıları: Burdur Devlet Hastanesi Örneği (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi: Dönemsel bir Karşılaştırma”, KAYFOR IX Forumu, Gazi Üniversitesi, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi, Editör: Hikmet KAVRUK, TODAİE Yayını, 2012, ss.803-816, Ankara. (2012)
2- “Örgütsel Değişim Yönetiminde Kamu Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar”, KAYFOR XII Forumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Eylül 2014, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, ss.606-626, Aydın. (2014)
3- "Yönetim Süreçlerinde Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler: Burdur Örneği", 13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Selçuk Üniversitesi, Konya, ISBN: 978-605-66094-0-4, ss.1144-1153. (2015)
4- Yerel Yönetimlerin Dönüşümünde Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yerel Yönetimler, 27-29 Nisan 2018 Sapanca, Sakarya. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Büyükşehir Belediye Yönetimlerinde Çevre Bilinci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme", KENTFOR II Kongresi, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ. (2017)
2- Kamu Hizmeti Sunumunda Coproduction (Üretişim) Modeli ve Kent Hizmetlerindeki Uygulamaları, KENTFOR III, 7-9 Eylül 2018, Karaman. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Common Factors in the SWOT Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey", Proceedings Book of 11. International Strategic Management Conference (Advances in Strategic Management in Theory and Practice), 23-25 July, Vienna, Austria, pp.77-85. (2015)
2- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values", Proceedings Book of 11. International Strategic Management Conference, (Advances in Strategic Management in Theory and Practice), 23-25 July 2015, Vienna Austria, pp.67-76. (2015)
3- "Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case". 2nd International Strategic Public Management Symposium, Marmara University, 20-22 October, Istanbul. (2015)
4- "Üretişim (Coproduction) Modelinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: TURMEPA Örneği", 1. Alanya Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2018 (2018)
5- "Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilnci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi", 1. International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER-2017), Antalya. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Human Resource Management Strategies for Organizational Change in Public Organizations", 1. International Scientific Researches – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) Conference, Autonoma de Madrid University, İspanya, ISBN: 978-605-9654-35-7, s.210. (2016)
2- "Use of Information and Communication Technologies in Political Marketing in Turkey", 1st International Scientific Researches - Human and Social Sciences - (IBAD-2016) Conference, Autonoma de Madrid University, İspanya, ISBN: 978-605-9654-35-7, s.218. (2016)
3- "Influence of the Political Power on Bureaucracy in the Presidential System: USA Case", 3. Strategic Public Management Symposium, April 13-14, Marmara University, Istanbul (2017)
4- "Comparison of Municipality Management Models for the Management of Metropolitan Municipalities in Turkey", III. International Conference of Social Sciences and Education Research (ICSSER), 27-29 April 2017, Rome, Italy. (2017)
5- "The Relationship Between Trust and Dependency of Consumer on Trademark", III. International Social Sciences Conference, 27-29 April 2017, Rome, Italy. (2017)
6- "Meclis-Yönetici Modelinin Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği", 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, Büyükçekmece, İstanbul. (2017)
7- “Üniversite Öğrencilerinin Afet bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi", 1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research (ISCER 2017), 03-05 Kasım 2017, Konya. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Mine DEĞİRMENCİOĞLU, Vardiyalı Çalışma Sisteminin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, İşletme Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı (2018)
2- Mürüvvet TUĞLACI, Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Değişim Sürecindeki Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Burdur Devlet Hastanesi Örneği, İşletme Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı (2018)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2016 Yıl)
2- Strategic Public Management Journal ( ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2017 Yıl)
3- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2015 Yıl)
4- Strategic Public Management Journal (ISSN 2149-9543), Editör Yardımcılığı ve Bilim Kurulu Üyesi (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 20, Sayı 1. (2015 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13 (2015 Yıl)
3- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, C.7, S.14 (2016 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 21, Sayı 1. (2016 Yıl)
5- Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2016 Yıl)
6- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2016 Yıl)
7- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını C.7, S.15 (2016 Yıl)
8- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, Sayı: 1 (2016 Yıl)
9- International Journal of Human Sciences, IJHS C.13, Sayı: 2 (2016 Yıl)
10- Journal of International Scientific Researches, Paper: 29 (2016 Yıl)
11- Journal of International Scientific Researches, Paper: 56 (2016 Yıl)
12- Journal of International Scientific Researches, Paper: 26 (2016 Yıl)
13- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.1 (2016 Yıl)
14- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 22, Sayı: 1 (2017 Yıl)
15- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1 (2017 Yıl)
16- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.3, S. 25 (2016 Yıl)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, N.18 (2016 Yıl)
18- Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, C.8, N.17 (2017 Yıl)
19- Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C.5, S.2 (2016 Yıl)
20- Muş Alparslan Üniversitesi Anemon Dergisi, C.5, N.1 (2017 Yıl)
21- Strategic Public Management Journal, V.5, N.1 (2017 Yıl)
22- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017 Yıl)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017 Yıl)
24- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Vizyoner Dergisi (2017 Yıl)
25- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (ASOS Journal) (2017 Yıl)
26- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Temmuz (2017 Yıl)
27- Strategic Public Management Journal, V.3, N.6 (2017 Yıl)
28- Strategic Pubilc Management Journal Özel Sayı (2017 Yıl)
29- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık (2017 Yıl)
30- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)
31- SDÜ İİBF Vizyoner Dergisi (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Uygulamalı Bilimler Dergisi (2018 Yıl)
2- Yasama Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2017)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2018)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Kurulu, Yönetim Sistemi Alt Komisyon Üyesi (Yıl:2016)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2016)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Z. Tolunay UTİYO, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (Yıl:2017)
9- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Yeterlik Jüri Üyesi (Yıl:2015)
10- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi (Mustafa ARSLAN) (Yıl:2015)
11- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi (Hasan Mahmut KALKIŞIM) (Yıl:2015)
12- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi (Yıl:2015)
13- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Yüksel Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Gülhan DURAN) (Yıl:2015)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mukadder KAHRAMAN) (Yıl:2016)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Ramazan Utku BÜTÜN) (Yıl:2016)
16- Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi, Bucak ZTYO Uluslararası Ticaret Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyon Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN) (Yıl:2016)
17- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Birim İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Melike Ş. ÇEŞMELİ) (Yıl:2016)
19- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümüne Öğretim Üyesi Başvurusu Yabancı Dil Sınav Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Hakkı KIYMIK) (Yıl:2015)
20- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yabancı Dil Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
21- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yabancı Dil Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN) (Yıl:2015)
22- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Doktora Yeterlik Jüri Üyesi (Yıl:2016)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümüne Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Komisyonu Üyesi (Arş.Gör. İlknur BOZKURT) (Yıl:2016)
24- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Sözleşme Yenilemesi için Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Hakan TUNÇ) (Yıl:2017)
25- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Sözleşme Yenilemesi için Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARITAŞ) (Yıl:2016)
26- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Yıl:2016)
27- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi İngilizce Sınav Komisyonu Üyesi (Yrd.Doç.Dr. Süreyya KOVACI) (Yıl:2016)
28- Yüksekokul İşbaşında Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Yıl:2015)
29- Yüksekokul İşbaşında Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Yıl:2016)
30- Yüksekokul İşbaşında Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III. Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Bilim Kurulu ve Organizasyon Komitesi Üyeliği, 15-17 Nisan 2017, İstanbul (2017)
2- Chair of Session, 3. International Conference of Social Sciences and Educational Researches, 27-29 April (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Çalıştayı Bilim Kurulu Üyeliği, 25-27 Kasım 2016, Antalya. (2016)
2- Yeni Sistemde Yerel Yönetimler Çalıştayı Bilim Kurulu Üyeliği, 27-29 Nisan 2018. (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Yönetim Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticari Yazışma (İngilizce) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticari Yazışmalar (İngilizce) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Uluslararası Ticari Yazışmalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 3 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Ticari ve Mesleki İngilizce 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Muhasebe ve Finansal Yönetim
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret

Lisanüstü

Kamu Yönetiminde Reform - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi
Türkiye\'de Yönetimin Yapısı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi
Araştırma Yöntemleri (YBS YL) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Örgütsel Değişim Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Araştırma Yöntemleri (YBS YL) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Management in NGOs (Erasmus Students) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 (248) 213 2 5 99
Email sezaioztop(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http://iibf.mehmetakif.edu.tr/
Adres İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (A-325), 15030 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.