Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Fizik
 • Anabilim Dalı : Nükleer Fizik
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Bursa Ali Rıza Bey İlkokulu (1987)
 • Orta Okul : Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi (1990)
 • Lise : Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi (1993)
 • Lisans : Uludağ Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat
 • Lisans Bölüm : Fizik (01/07/1998)
 • Y.Lisans : Marmara Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Fizik (2001-08-27 14:22:03)
 • Doktora : Anadolu Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Fizik
 • (2006-11-15 14:22:03)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Fizik (12/02/2013)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Fizik (23/07/2018)
ÖZGEÇMİŞ

 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İsmail Kenar, Serdar Ünlü, İsmail Maraş "The Study of Dependence of The Radial Parts of 0-→0+ First Forbidden β-Decay Matrix Elements on The Parameters in Woods-Saxon Potential", Mathematical and Computational Applications, 13, 1,1, 2008 (2008)
2- F. Gode, S. Cevik, E. Guneri, S. Unlu, Preparation of cubic rock salt lead sulfide thin films and the study of their microstructure and optical properties, Balkan Physics Letters 22 (21013) (2014) 119 - 128. (2014)
3- Necla Çakmak, Sevilay Kayhan, Serdar Ünlü, “Gamow-Teller Strength Distributions for Some Magic Nuclei”, Cumhuriyet University Faculty of Science Journal (CSJ) 36, 1, 60-69 (2015) (2015)
4- Necla Çakmak, Serkan Oğuz, Serdar Ünlü, “The Dependence of Gamow-Teller and Isobaric Analogue Resonances on The Mean Field Parameters”, Cumhuriyet University Faculty of Science Journal (CSJ) 36, 2, 11-23 (2015) (2015)
5- Serdar Ünlü, Hasan Ali Aygör, Neçla Çakmak, Cevad Selam, “Isospin mixing and Fermi transitions for some deformed nuclei”, Turkish Journal of Physics 40, 304-315, (2016) (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- S. Unlu "The Study of Gamow-Teller Transition Strengths for some Fe and Ni isotopes", Physics of Atomic Nuclei, 75, 8, 958-962, 2012 (2012)
2- N. Çakmak, S. Unlu and C. Selam, "Low-Lying Gamow-Teller Transitions in some spherical nuclei", Physics of Atomic Nuclei, 75, 1, 8-16, 2012 (2012)
3- N. Çakmak, S. Unlu and C. Selam,,"Gamow-Teller 1+ States in 112-124Sb Isotopes" Pramana Journal of Physics, 75, 4, 2010 p.649-663. (2010)
4- N. Çakmak, K. Manisa, S. Unlu and C. Selam, "Charge Exchange 0- Vibration Modes In Odd-Odd Nuclei", Pramana Journal of Physics, 74, 4, 2010 p.541-553. (2010)
5- S Unlu, T Babacan, N Cakmak and C Selam "The investigation of the 2nbb decay by Pyatov method within QRPA formalism" ,Pramana Journal of Physics, Vol.71, No.3,pp.521-528,2008 (2008)
6- D.I.SALAMOV, S.UNLU and N.CAKMAK, "Beta -transition properties for neutron-rich Sn and Te isotopes by Pyatov method", Pramana Journal of Physics,Vol.69,No:3,369-375 (2007) (2007)
7- T. Babacan, D.I. Salamov, A. Kucukbursa, S.Ünlü, and A.Demir Corrigendum to "Self-consistent calculations of isospin admixtures in the ground states of the N=Z nuclei in the mass region of 50-100", Nuclear Physics A 793, pp.212 (2007)
8- D I Salamov, T Babacan, A Kücükbursa, S Ünlü and I Maras "The isospin admixture of the ground state and the properties of the isobar analog resonances in medium and heavy mass nuclei", Pramana Journal of Physics, V.66, No:6,pp.1105-1110 (2006)
9- Lütfi Arısoy, Serdar Ünlü, "Contributions of the isobar analogue states to the two neutrino double beta decay process", Nuclear Physics A 883, 1, 35-48 (2012)
10- S. Unlu, "Quasi random phase approximation analysis of two neutrino double beta decay to the first 2+ state of $^{128,130}$Xe isotopes", Phys. Scr. 87 045202 1-7 (2013)
11- S. Unlu "Quasi Random Phase Approximation Predictions on Two-Neutrino Double Beta Decay Half-Lives to the First 2+ State", Chin. Phys. Lett. Vol. 31, No. 4 (2014) 042101 (2014)
12- F. Göde, E. Güneri, F. M. Emen, V. Emir Kafadar, S. Ünlü, "Synthesis, structural,optical,electrical and thermoluminescence properties of chemically deposited PbS thin films", Journal of Luminescence 147 (2014) 41–48 (2014)
13- Hasan A. Aygor, Serdar Ünlü, Necla Çakmak and Cevat Selam, Deformation effects on isospin mixing and isobar analogue resonance for 74-80Kr isotopes, Central European Journal of Physics, 12, 7, 2014, 490-498 (2014)
14- Serdar Ünlü, Necla Çakmak, "The effect of restoration of broken SU(4) symmetry on 2νβ−β−decay rates", Nuclear Physics A 939 13-20 (2015)
15- Serdar Ünlü, Neçla Çakmak, Cevad Selam, “The 2νβ−β−decay rates within Pyatov’s restoration method”, Nuclear Physics A 957, 491-512 (2017) (2017)
16- F. Göde, İ. A. Kariper, E. Güneri and S. Ünlü, “Effect of Complexing Agent on the Structural, Optical and Electrical Properties of Polycrystalline Indium Sulfide Thin Films Deposited by Chemical Bath Deposition”, Acta Physica Polonica A 132, 3, 527-530, (2017) (2017)
17- Neçla Çakmak, Sadiye Çakmak, Cevad Selam and Serdar Unlu, “Dipole and spin-dipole strength distributions in 124,126,128,130Te isotopes”, Pramana Journal of Physics, 90:15, 1-7, (2018) (2018)
18- Serdar Ünlü, Neçla Çakmak, Cevad Selam, “First-forbidden contributions to 2νβ−β−decay amplitude”, Nuclear Physics A 970, 379-387, (2018) (2018)
19- Fatma Göde, Serdar Ünlü, “Nickel doping effect on the structural and optical properties of indium sulfide thin films by SILAR”, Open Chemistry 16, 757-762 (2018) (2018)
20- D. I. Salamov, S. Unlu, T. Babacan, A. Kucukbursa, and N. Cakmak "Calculation of two neutrino double beta decay half lives for some spherical nuclei by Pyatov method", Nuclear Physics A 805, vol.2, 266-268 (2008) (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- C.Selam,N.Çakmak,S.Unlu,"Investigation of GT Excitations in Odd mass Nuclei by the Pyatov Method",The International Conference "NSRT-09" Contributions,DUBNA,2009,p.107, 07/10/2009 (2009)
2- N.Çakmak,K.Manisa,S.Unlu,C.Selam"The First Forbidden 0+→0- Decays in Odd-Odd Nuclei",The International Conference "NSRT-09" Contributions,DUBNA,2009,p.26, 07/10/2009 (2009)
3- S. ÜNLÜ, D. I. SALAMOV, T. BABACAN, A. KÜÇÜKBURSA, "CALCULATION OF TWO NEUTRINO DOUBLE BETA DECAY NUCLEAR MATRIX ELEMENTS FOR 128,130Te", International Conference on "Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics, and Reactions(FINUSTAR), AIP Conference Proceedings, 831, 12, 55-59 (2006) (2006)
4- D. I. SALAMOV, S. ÜNLÜ, T. BABACAN, A. KÜÇÜKBURSA "CALCULATION OF THE 0+→1+ TRANSITION Log(ft) VALUES IN SOME SPHERICAL NUCLEI USING  ALLOWED GAMOW TELLER PYATOV SALAMOV METHOD", 5th Nuclear and Particle Physics Conference,19-23 November, EGYPT,2005 (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- T. BABACAN, D. I. SALAMOV,A. KÜÇÜKBURSA, S.ÜNLÜ "THE STUDY OF THE PROPERTİES OF THE GTR STATES IN 112-124Sb İSOTOPES",5th Nuclear and Particle Physics Conference,19-23 November,2005, EGYPT, 2005 (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- D.I.Salamov,T.Babacan,A.Küçükbursa,S.Ünlü, and E.Kılıcıkan,"The Study of the Gamow-Teller Transition Properties in Some Spherical Nuclei", 2-nd International Conference on Collective Motion in Nuclei Under Extreme Conditions,June 20-23,2006, Sankt Goar,Germany (2006)
2- D. I. Salamov, T. Babacan, S. Unlu, N. Cakmak, "Investigation of GT Strength Distributions in Some Stable N~Z Nuclei By Pyatov Method", International Conference on Nuclear Fragmentation (NUFRA2007), 23 September-02 October, Antalya, Turkiye (2007)
3- D. I. Salamov, A. Kucukbursa, K. Manisa, N. Cakmak, S. Unlu, "Charge-Exchange Vibration Modes In Odd-Odd Nuclei ", International Conference on Nuclear Fragmentation (NUFRA2007), 23 September-02 October 2007, Antalya, Turkiye (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Pyatov-Salamov Metodu Kullanılarak Ağır, Orta, Hafif Çekirdeklerde Gamow-Teller Etkileşmesinin İncelenmesi ve Bu Metodun Çift Beta Bozunumu Nükleer Matris Elemanı Hesaplarına Uygulanması, TÜBİTAK Projesi 104T152 (2005)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Almanya Tuebingen Üniversitesi Teorik Fizik Enstitüsünde 22.02.2010-24.12.2010 tarihleri arasında yapılan doktora sonrası araştırma (2010)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3047
Email serdarunlu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.