Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1990
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Arş. Gör. Serdar CEYLAN

https://independent.academia.edu/serdarceylan2

https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Ceylan4

 

Eğitim

Doktora, Ankara Üniversitesi, DTCF, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 2013-2019

Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 2010-2013

Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2006-2010

Diğer Eğitim

Pedagojik Formasyon Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2009-2010

Akademik Kadro

Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, (2. ÖYP), 2013-Devam

Arş. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, (ÖYP), 2011-2013

Diğer Üniversiteler (Görevlendirme)

Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, DTCF, Coğrafya Bölümü, (35. Madde), 2014-2017

Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, (İngilizce), 2011-2012

İlgi Alanları

Turizm Coğrafyası, Sosyal Coğrafya, Konut, Mekân 

Üyelik

2016, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)

2011, Türk Eğitim Sen

Burslar

2014-2018, TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

2010-2011, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu

2011-2012, İlim Yayma Vakfı Yüksek Lisans Bursu   

Tez

Kırsal Alanların Yeniden Yapılanmasında İkinci Konutların Etkisi: Pelitköy (Burhaniye) Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019. (Doktora Tezi) 

Misli (Niğde) Ovası’nda Mesken Tipleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013. (Yüksek Lisans Tezi).

Kitap Bölümü  

Ceylan, S. (2019). “Doğal Kaynak Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm”, İçinde (Edt: O. Türkay, İ. Çalık) Sürdürülebilir Turizm Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı, Ankara: Detay Yayıncılık. (Baskıda).         

Türker, N., Ceylan, S. (2017). “Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi”, İçinde (Edt: G. Şimşek, M. Aslan, D. İnce Erdoğan, A. Can, B. Erat) Kültürel Miras ve Kadın, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 56, Aydın, s.357-374.

Ceylan, S. (2017). “Türkiye’nin Kültürel Miras Varlıkları ve Turizm”, İçinde (Edt: C. Ergun, S. Öğrekçi) Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları. Ankara: Gece Kitaplığı, s.205-225.

Keçeli, A., Ceylan, S. (2014). “Somalili Sığınmacıların Kent İçi Sosyo-Ekonomik Durumlarına Dair Bir Değerlendirme: Burdur Örneği”, İçinde (Edt: A. Keçeli, Ş. Çelikoğlu), Kent Araştırmaları I, Ankara: Detay Yayıncılık, s.47-92.

Makale 

Ceylan, S., Bulut, İ. (2017). Kırsal Konut Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından Misli Ovası Konutlarının İncelenmesi, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, VII(2): 79-96, 2017. 

Ceylan, S., Somuncu, M. (2016). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Miras Alanı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 53-64, 2016.

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Folk Music, Local Dances and Summer Pasture Festivals in Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Coğrafi Bilimler Dergisi, 13(2): 79-92.

Toroğlu, E., Ceylan, S. (2014). Hurdacılık Sektörünün Kırsal Göçlere Etkisi: Karanlıkdere, Kayı ve Tepeköy Örneği (Niğde), Doğu Coğrafya Dergisi, (31): 167-188.

Bulut, İ., Ceylan, S. (2013). Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1): 239-256.

Toroğlu, E., Ceylan, S. (2013). Niğde Yöresi Kaplıca, İçmece ve Doğal Mineralli Suları, Sorunlar ve Öneriler, Doğu Coğrafya Dergisi, (30): 47-69.

Bulut, İ., Ceylan, S. (2012). Yurtdışı Gurbetçiliğinin Yoğun Olduğu Köylere Bir Örnek: Akçaören Köyü (Altunhisar-Niğde), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 211-228.

Bulut, İ., Ceylan, S. (2011). Ekolojik Sorunları ve Fonksiyonlarıyla Niğde Yöresi Yapay Gölleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 263-288.  

Bildiriler (Tam Metin)  

Ceylan, S., Somuncu, M. (2018). İkinci Konut Turizmi İle Tarım Toprağının Elden Çıkışı: Pelitköy’de Kırsal Yoksulluk, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, (03-06 Ekim 2018), s.1156-1170, Ankara.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2018). Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden Düşünmek, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, (03-06 Ekim 2018), s.1141-1155, Ankara.    

Ceylan, S. (2018). Türkiye Stadyumlarında Görülen Fonksiyonel Gelişim ve Mekânsal Dönüşümün Değerlendirilmesi, Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (03-05 Mayıs 2018), s.347-360, İstanbul.  

Bulut, İ., Özoğul, B., Ceylan, S. (2018). Yozgat İli Örneğinde Turizm Takvimi Planlamasının Önemi, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı (03-05 Mayıs 2018), s.761-771, Yozgat. 

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Beydağları Sahil Milli Parkı’nın Koruma Kullanma Bakımından Durumu ve Sürdürülebilir Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, (23-25 Kasım 2017), s.51-63, Kastamonu.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Nevşehir Kalesi Örenyeri Kültürel Miras Alanının Korunması ve Sürdürülebilirliği, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, (8-10 Kasım 2017), s.196-203, Ankara.            

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Kentsel Yenileme İle Bir Mekânın Mahalleden Turizme Dönüşümü: Nevşehir Kalesi Örenyeri, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, (19-21 Nisan 2017) , Bildiriler Kitabı, Nobel Bilim, s.230-237, Konya.             

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Akdeniz Ülkelerindeki Turizm Destinasyonlarının Güvenlik Durumu ve Bölgesel Turizme Yansıması, Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, (8-10 Kasım 2016), Bildiriler Kitabı, Gece Kitaplığı, s.247-276, Girne / KKTC.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2016). Safranbolu UNESCO Miras Alanında Turizmin Sürdürülebilirliği Konusunda Bir Değerlendirme,  II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi (28-30 Nisan 2016), Bildiriler Kitabı, s.305-321, Adrasan / Antalya.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Miras Alanı, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (19-21 Kasım 2015), Bildiriler Kitabı, s.129-142, Kastamonu.             

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Alanında Yerel Yönetim ve Turizm Paydaşları Arasındaki Çatışma Üzerine Bir Değerlendirme, 16. Ulusal Turizm Kongresi (12-14 Kasım 2015), Bildiriler Kitabı, s.775-789, Çanakkale.

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Dağ Otlaklarından Dağ Sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarındaki İşlevsel Değişim, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (5-7 Kasım 2015), Bildiriler Kitabı, s.317-328, Eskişehir.

Somuncu, M., Gültekin, A.S., Ceylan, S. (2015). Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (5-7 Kasım 2015), Bildiriler Kitabı, s.304-316, Eskişehir.              

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Yayla Turizminin Kırsal Kalkınma Bağlamında ve Yerel İşletmeler Düzeyinde Değerlendirilmesi, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi (28-30 Mayıs 2015), Bildiriler Kitabı, s.713-725, Konya.   

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Turizm Etik İlkelerinin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri ve Önemi, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi (14-16 Mayıs 2015), Bildiriler Kitabı, s.155-165, Gümüşhane.

Bildiriler (Özet)  

Ceylan, S., Bulut, İ. (2018). Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Kırsal Konut Tipleri Üzerindeki Etkisi: Misli Ovası (Niğde) Örneği, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, (27 Haziran- 01 Temmuz 2018), Berlin/Almanya.

Ceylan, S. (2017). Türkiye’de Son Dönemde Gelişen Mega Stadyum Projelerinin Kent Rekreasyonel Faaliyetlerine Etkileri, Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu - ISMS (10-11 Kasım 2017), Ankara. 

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). İkinci Konut Turizminin Tarımsal Kaynaklar Üzerinde Baskısı: Pelitköy Örneği, Balıkesir. Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, (8-10 Kasım 2017), s.369-370, Ankara.            

Türker, N., Ceylan, S. (2016). Safranbolu Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi, Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu (12-14 Mayıs 2016), Aydın.

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Local Music, Dance and Festivals in the Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Royal Geographical Society Annual International Conference, (01-04 September 2015), Exeter /UK, (Abstract). http://conference.rgs.org/AC2015/4

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Koruma ve Kullanım Durumu Bakımından Bir Değerlendirme: Safranbolu Kenti Kültürel Mirası, I. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, (24-26 Haziran 2015), Amasya.             

Keçeli, A., Ceylan, S. (2014). Somalili Sığınmacıların Kentsel Yaşam Kalitesine Dair Bir Değerlendirme: Burdur Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, (04-06 Haziran 2014), s.937, Muğla. 

Katıldığı Diğer (Bilimsel) Etkinlikler

2018, TÜBİTAK Avrupa Birliği Projeleri Eğitimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur

 

2018, Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama ve Tasarım Süreçleri Eğitimi (TÜBİTAK 2237/A), Şarkikaraağaç/Isparta

 

2018, MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi, MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi, Bucak/Burdur.

 

2017, II. International Interdisciplinary Conference on Identity Studies’17, DACAM, İstanbul.

 

2016, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri 4 (DAS), ODTÜ, Ankara.

 

2016, “Nitel Araştırma Yöntemleri”, 12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Anatolia, Side/Antalya.

 

2015, Jeomorfoloji Derneği Tematik Toplantısı, Ankara Üniversitesi DTCF, Ankara.

 

2015, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

2015, 2. Yüzyılın Başında Türkiye’de Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İstanbul.

 

2014, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, DTCF, Ankara.

 

2014, Workshop on Special Network Analyse, Gazi University, Department of City and Regional Planning, Ankara.

 

2013, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri (DAS), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Eğitim Sertifikaları 

2018, Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama ve Tasarım Süreçleri Eğitim Sertifikası (TÜBİTAK 2237/A), (50 saat teorik/7gün), Şarkikaraağaç/ Isparta

 

2018, MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi, (12 saat/2 gün), MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi, Bucak/Burdur.

 

2016, Nitel Araştırma Semineri, (3 gün), 12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Side/Antalya. 

 

2014, Workshop on Special Network Analyse, (2 days), Gazi University, Department of City and Regional Planning, Ankara.    

 

2012, İngilizce Kurs (6 ay), Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ankara.     

 

2010, Pedagojik Formasyon (1 yıl), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.   

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Görev Alma  

2017, 17. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. 

2014, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Ankara.

Yabancı Dil: İngilizce IELTS: 5/9 (2003)        YDS: 60,00 (2016)        YÖKDİL: 74,00 (2017)

Diploma Notu: Lisans: 3,67 / (4,00)      Yüksek Lisans: 3,88 / (4,00)      Doktora: 3,88 / (4,00)

ALES: 84.629 (2010 Sonbahar) Başarı sırası 4.472 / 172.841 kişi (%2,5)

KPSS: 89.761 (17 Eylül 2006) Başarı sırası  16.311 / 1.309.954 (%1,2)

Doktorada Alınan Dersler: Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Ekoturizm, Korunan Alan Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi ve Azgelişmişlik, Küresel Su Sorunu, Enerji Ekonomisi ve Güvenliği, Coğrafyanın Tarihi ve Felsefesi, Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri, Nicel Analiz Yöntemleri, Nicel Analiz Teknikleri 

Yüksek Lisansta Alınan Dersler: Kırsal Arazi Kullanışı, Beşeri Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik I&II, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Metotları, Kültür Coğrafyası Araştırmaları, Sağlık Coğrafyası, Genel Yerleşme Coğrafyası, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

Lisansta Alınan Dersler: 64 coğrafya dersi, 6 YÖK dersi (70 ders). 

İLGİ ALANLARI

.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR


EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email serdarceylan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.