Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1990
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Arş. Gör. Serdar CEYLAN

serdarceylan@mehmetakif.edu.tr

+90 248 213 30 98 (3098)

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Kat: 2 Oda: B305, PK.15030 Merkez / Burdur

Eğitim

Doktora, Ankara Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, 2013

Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2010

Akademik Kadro

Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, (2. ÖYP), 2013-Devam

Arş. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, (ÖYP), 2011-2013

Diğer Üniversiteler (Görevlendirme)

Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, DTCF, Coğrafya Bölümü, (35. Madde), 2014-2017

Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, (İngilizce), 2011-2012

Çalışma Alanları

Turizm Coğrafyası, Kültürel Miras, Konut, Mekân, Sosyal Coğrafya 

Burslar

2014-2018, TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

2010-2011, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu

2011-2012, İlim Yayma Vakfı Yüksek Lisans Bursu

Doktora Tezi:

2016-Devam, Kırsal Mekânların Yeniden Yapılanmasında İkincil Konutların Etkisi: Pelitköy Örneği, Balıkesir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU)

Yüksek Lisans Tezi:

2013, Misli (Niğde) Ovası’nda Mesken Tipleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. (Prof. Dr. İhsan BULUT)

Katıldığı Diğer (Bilimsel) Etkinlikler

2018, MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi, MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi, Burdur.

2017, II. International Interdisciplinary Conference on Identity Studies’17, DACAM, İstanbul.

2016, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri 4 (DAS), ODTÜ, Ankara.

2016, “Nitel Araştırma Yöntemleri”, 12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Anatolia, Side/Antalya.

2015, Jeomorfoloji Derneği Tematik Toplantısı, Ankara Üniversitesi DTCF, Ankara.

2015, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

2015, 2. Yüzyılın Başında Türkiye’de Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İstanbul.

2014, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, DTCF, Ankara.

2014, Workshop on Special Network Analyse, Gazi University, Department of City and Regional Planning, Ankara.

2013, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri (DAS), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Eğitim Sertifikaları 

2018, MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi, (12 saat/2 gün), MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi, Burdur.

2016, Nitel Araştırma Semineri, (3 gün), 12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Side/Antalya. 

2014, Workshop on Special Network Analyse, (2 days), Gazi University, Department of City and Regional Planning, Ankara.    

2012, İngilizce Kurs (6 ay), Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ankara.     

2010, Pedagojik Formasyon (1 yıl), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.   

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Görev Alma (Düzenleme Kurulu Üyesi)

2018, II. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (İSASOR), Ankara. 

2018, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (İMASES), Almanya. 

2018, Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (İSASOR), İstanbul.   

2017, 17. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.  

2014, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Ankara.

Yardımcı Editör

DergiPark, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yardımcı Editör, http://dergipark.gov.tr/sisad/board

Üyelik

2016, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)

2011, Türk Eğitim Sen

Yabancı Dil:

İngilizce                                                                                                                                   

IELTS     : (Academic Overall Band Score: 5/9) - 2003

YDS       : 60,00  -  2016 Sonbahar

YÖKDİL : 74,00  -  2017

Diploma Notu

Lisans             : 3,67 (4,00) AGNO

Yüksek Lisans : 3,88 (4,00) AGNO

Doktora          : 3,88 (4,00) AGNO

İLGİ ALANLARI

.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Keçeli, A., Ceylan, S. (2014). “Somalili Sığınmacıların Kent İçi Sosyo-Ekonomik Durumlarına Dair Bir Değerlendirme: Burdur Örneği”, İçinde (Edt: A. Keçeli, Ş. Çelikoğlu), Kent Araştırmaları I, Ankara: Detay Yayıncılık, s.47-92. (2014)
2- Ceylan, S. (2017). “Türkiye’nin Kültürel Miras Varlıkları ve Turizm”, İçinde (Edt: C. Ergun, S. Öğrekçi) Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları. Ankara: Gece Kitaplığı, s.205-225. (2017)
3- Türker, N., Ceylan, S. (2017). “Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi”, İçinde (Edt: G. Şimşek, M. Aslan, D. İnce Erdoğan, A. Can, B. Erat) Kültürel Miras ve Kadın, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 56, Aydın, s.357-374. (2017)
4- Ceylan, S. (2018). “Doğal Kaynak Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm”, İçinde (Edt: O. Türkay, İ. Çalık) Sürdürülebilir Turizm Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı. (Editörde). (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bulut, İ., Ceylan, S. (2011). Ekolojik Sorunları ve Fonksiyonlarıyla Niğde Yöresi Yapay Gölleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 263-288. (2011)
2- Bulut, İ., Ceylan, S. (2012). Yurtdışı Gurbetçiliğinin Yoğun Olduğu Köylere Bir Örnek: Akçaören Köyü (Altunhisar-Niğde), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 211-228. (2012)
3- Toroğlu, E., Ceylan, S. (2013). Niğde Yöresi Kaplıca, İçmece ve Doğal Mineralli Suları, Sorunlar ve Öneriler, Doğu Coğrafya Dergisi, (30): 47-69. (2013)
4- Bulut, İ., Ceylan, S. (2013). Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1): 239-256. (2013)
5- Toroğlu, E., Ceylan, S. (2014). Hurdacılık Sektörünün Kırsal Kesim Göçlere Etkisi: Karanlıkdere, Kayı ve Tepeköy Örneği (Niğde), Doğu Coğrafya Dergisi, (31): 167-188. (2014)
6- Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Folk Music, Local Dances and Summer Pasture Festivals in Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Coğrafi Bilimler Dergisi, 13(2): 79-92. (2015)
7- Ceylan, S., Somuncu, M. (2016). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Miras Alanı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 53-64. (2016)
8- Ceylan, S., Bulut, İ. (2017). Kırsal Konut Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından Misli Ovası Konutlarının İncelenmesi, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, VII(2): 79-96. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Turizm Etik İlkelerinin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri ve Önemi, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi (14-16 Mayıs), Bildiriler Kitabı, s.155-165, Gümüşhane. (2015)
2- Somuncu, M., Gültekin, A.S., Ceylan, S. (2015). Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (5-7 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.304-316, Eskişehir. (2015)
3- Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Dağ Otlaklarından Dağ Sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarındaki İşlevsel Değişim, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (5-7 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.317-328, Eskişehir. (2015)
4- Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Alanında Yerel Yönetim ve Turizm Paydaşları Arasındaki Çatışma Üzerine Bir Değerlendirme, 16. Ulusal Turizm Kongresi (12-14 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.775-789, Çanakkale. (2015)
5- Ceylan, S., Somuncu, M. (2016). Safranbolu UNESCO Miras Alanında Turizmin Sürdürülebilirliği Konusunda Bir Değerlendirme, II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi (28-30 Nisan), Bildiriler Kitabı, s.305-321, Adrasan / Antalya. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Türker, N., Ceylan, S. (2016). Safranbolu Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi, Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu (12-14 Mayıs), Aydın. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Yayla Turizminin Kırsal Kalkınma Bağlamında ve Yerel İşletmeler Düzeyinde Değerlendirilmesi, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi (28-30 Mayıs), Bildiriler Kitabı, s.713-725, Konya. (2015)
2- Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Miras Alanı, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (19-21 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.129-142, Kastamonu. (2015)
3- Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Akdeniz Ülkelerindeki Turizm Destinasyonlarının Güvenlik Durumu ve Bölgesel Turizme Yansıması, Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, (8-10 Kasım 2016), Bildiriler Kitabı, Gece Kitaplığı, s.247-276, Girne / KKTC. (2017)
4- Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Kentsel Yenileme İle Bir Mekânın Mahalleden Turizme Dönüşümü: Nevşehir Kalesi Örenyeri, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, (19-21 Nisan) , Bildiriler Kitabı, Nobel Bilim, s.230-237, Konya. (2017)
5- Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Nevşehir Kalesi Örenyeri Kültürel Miras Alanının Korunması ve Sürdürülebilirliği, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, (8-10 Kasım), s.196-203, Ankara. (2017)
6- Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Beydağları Sahil Milli Parkı’nın Koruma Kullanma Bakımından Durumu ve Sürdürülebilir Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, (23-25 Kasım), s.51-63, Kastamonu. (2017)
7- Ceylan, S., Somuncu, M. (2018). Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden Düşünmek, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, (03-06 Ekim), Ankara. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Keçeli, A., Ceylan, S. (2014). Somalili Sığınmacıların Kentsel Yaşam Kalitesine Dair Bir Değerlendirme: Burdur Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, (04-06 Haziran), s.937, Muğla. (2014)
2- Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Koruma ve Kullanım Durumu Bakımından Bir Değerlendirme: Safranbolu Kenti Kültürel Mirası, I. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, (24-26 Haziran), Amasya. (2015)
3- Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Local Music, Dance and Festivals in the Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Royal Geographical Society Annual International Conference, (01-04 September), Exeter / UK. (Abstract). http://conference.rgs.org/AC2015/4 (2015)
4- Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). İkinci Konut Turizminin Tarımsal Kaynaklar Üzerinde Baskısı: Pelitköy Örneği, Balıkesir. Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, (8-10 Kasım), s.369-370, Ankara. (2017)
5- Ceylan, S., Tümtaş, M.S. (2017). Türkiye’de Son Dönemde Gelişen Mega Stadyum Projelerinin Kent Rekreasyonel Faaliyetlerine Etkileri, III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), (10-11 Kasım), Ankara. (2017)
6- Bulut, İ., Özoğul, B., Ceylan, S. (2018). Yozgat İli Örneğinde Turizm Takvimi Planlamasının Önemi, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (03-05 Mayıs), Yozgat. (2018)
7- Ceylan, S., Tümtaş, M.S. (2018). Türkiye Stadyumlarında Görülen Fonksiyonel Gelişim ve Mekânsal Dönüşümün Değerlendirilmesi, Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (03-05 Mayıs), İstanbul. (2018)
8- Ceylan, S., Somuncu, M. (2018). İkinci Konut Turizmi İle Tarım Toprağının Elden Çıkışı: Pelitköy’de Kırsal Yoksulluk, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, (03-06 Ekim), Ankara. (2018)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Karaman, M.A., Duymaz, A.Ş., Ceylan, S. (2018). “Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı” Gece Kitaplığı, Ankara. (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3098
Email serdarceylan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.