Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : B rh+
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Uluslararası Ticaret
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
 • Lisans Bölüm : İşletme
 • Y.Lisans : SDÜ Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2010-07-14 15:53:58)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (29.12.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Pazarlama/Marketing

Tüketici Psikolojisi/Consumer Psychology

Sosyal Medya Pazarlaması/Social Media Marketig

Tüketici Davranışları/Consumer Behaviours

Tüketici Etnosentrizmi/Consumer Ethnocentrism

Tüketici Husumeti/Consumer Animosity

Şehir-Ülke İmajı/City-Country Image

Sürdürülebilir Tüketim/Sustainable Consumption

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tüketici Etnosentrizmi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki (2011)
2- Tüketicilerin Mutluluk Düzeylerine Göre Markalı Ürünlere Bakışları Üzerine Bir İnceleme; Giyim Sektörü Örneği (2014)
3- Burdur Kent İmajının Yerel Halk ile Üniversite Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir İncelemesi (2014)
4- BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BURDUR BELEDİYESİ VE BURDUR İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Conference on Social Sciences and Education Research,(ICSER) Vol 1, No:2, 109-120. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/ (2015)
5- OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖRENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ALANYADAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAMA (2017)
6- Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinde Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Etkisi (2016)
7- Y Kuşağının Çevrim İçi Satın Alma Davranışları Online Buying Behavior of Generation Y (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BİLİNÇALTI REKLAMCILIĞIN SOSYAL SORUMLULUK İÇERİĞİ İLE GÖRSELLİĞE AKTARILMASI (2015)
2- Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi (2015)
3- SOSYAL-AKADEMİK ETKİNLİKLER BAĞLAMINDA, GÖZDE BİR MESLEK YÜKSEKOKULU PROFİLİ ARAŞTIRMASI (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BURDUR BELEDİYESİ VE BURDUR İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Conference on Social Sciences and Education Research,(ICSER) Vol 1, No:2, 109-120. 29-31 October, Antalya Turkey (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Devlet Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyetinin Karşılaştırılması: Isparta Örneği (2010)
Doktora Tezi
1- Kuşakların Satın Alma Niyetleri Üzerinde Tüketici Etnosentrizmi ve Tüketici Husumetinin Etkileri (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)
2- Business & Management Studies: An International Journal (2018 Yıl)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019 Yıl)
5- Süleyman Demirel Vizyoner Dergisi (2019 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Birim Kalite Komisyonu Üyesi (Yıl:2019)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

E-Ticaret - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
E Ticaret ve İnternette Pazarlama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Pazarlama Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Pazarlama Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
E-Ticaret - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Pazarlama İlkeleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Pazarlama Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri
İşbaşında Eğitim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2017
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 02483256534 / 8737
Email semasari(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.