Dr. Öğr. Üyesi

Soner DÖNMEZ

İletişim Bilgileri

sdonmez(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 3259900

Genel Bilgiler