Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Fransızca(İyi)
 • Yabancı Dil 2 : İngilizce(Başlangıç)
 • İlk Okul : Sütçüler (1977)
 • Orta Okul : Cumhuriyet (1979)
 • Lise : Keşan Lisesi (1982)
 • Lisans : Atatürk
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat
 • Lisans Bölüm : Coğrafya (1987)
 • Y.Lisans : Atatürk
 • Y.Lisans Dal : Türkiye Coğrafyası (25.06.1990)
 • Doktora : Atatürk
 • Doktora Dal : Türkiye Coğrafyası
 • (08.06.1995)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Beşeri Coğrafya (16.04.2010)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Türkiye Coğrafyası (08.09.2015)
ÖZGEÇMİŞ

1965 yılında Enez'de doğdu. İlkokulu ilçeye bağlı Sütçüler ilkokulunda ve birleştirilmiş sınıflarda okudu. Ortaokulu ve Liseyi Keşan ilçesinde tamamladı. 1983 yılında kazandığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden 1987'de mezun oldu.  Yüksek lisansını "Göle İlçe Merkezinin Ekonomik Fonksiyonları" başlıklı tezi ile 1990 yılında tamamladı. Aynı yıl girdiği doktora sınavını kazanarak doktora eğitimine başladı. "Artvin Yöresinin Coğrafi Etüdü" başlıklı doktora tezini 1995 yılında tamamlayarak "Coğrafya-Türkiye Coğrafyası" Anabilim Dalında Bilim Doktoru unvanı almaya hak kazandı. 1995 yılı Ekim ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Kadrosu 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine aktarıldı. 16.04.2010 yılında doçent, 08.09.2015 tarihinde profesör oldu. Kırsal yerleşmeler, kırsal turizm, eko turizm, kırsal kalkınma, kırsal mimari alanlarında çalışan Ceylan Evli ve iki çocuk babasıdır.
İLGİ ALANLARI

Doğa yürüyüşü, müzik, seyahat

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- 1.Ceylan,S.,2009, Enez(Edirne) İlçesinin Coğrafyası. Beyazkalem Yayınevi, Ankara (2009)
2- Ceylan, S.(2015), Ağlasun İlçesinin Alternatif Turizm Kaynakları(Uygulamalı Bir Çalışma). Pegem Akademi Yayınları, Ankara (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- 1. Ceylan, S. (2002), Harita Bilgisi(Coğrafya'ya Giriş 1 Genel ve Fizikî Coğrafya, 10.Bölüm). Aktif Yayınevi, Erzurum, s.471-502. (2000)
2- 2. Ceylan,S. (2007), Afetler Coğrafyası(Genel Coğrafya, V. Bölüm/12), Pegem Yayıncılık, Ankara, s.295-332. (2007)
3- 3. Ceylan,S. (2007), Tükiye'de Doğal Afetler(Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, 3.Bölüm). Pegem Yayıncılık, Ankara,s.115-154. (2007)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- 1. Ceylan, S., Demirkaya, H. (2008) Research on Contributions of Winter Tourism to Local Societies (in Terms of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta), Turkey. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region. Efe, Cravins, Ozturk, Atalay (Editors). Part II, Chapter 6, pp. 337-346. Cambridge Scholars Publishing, UK. 2008. ISBN (13): 9781847186584 (2008)
2- Ceylan, S. (2011), Resource Values, Usage and Sustainability of the Gala Lake National Park. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II. Editor: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim AtalaybDate Of Publication: Aug 2011, Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN (10): 1-4438-2986-2, ISBN (13): 978-1-4438-2986-1 (2011)
3- Ceylan, S. (2013), A Geographical Outlook on Turkish Grey Cattle Breeding in Southwest Thrace. The Science and Education at the Beginning of the 21ST Century in Turkey, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013, ISBN 978-954-07-3514-6(41-49). (2013)
4- Ceylan, S. (2013), Findings of A Project Implementation Regarding The Identification of Rural Tourism Potential: Ağlasun (Burdur), Turkey. The Science and Education at the Beginning of the 21ST Century in Turkey, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013, ISBN 978-954-07-3514-6(116-131). (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- 2. Çalık, F - Ceylan, S. (2000), 2000'li Yıllarda Olimpiyatlara Aday Türkiye'de Olimpiyat Meşhalesi İçin Bir Öneri: Olympos-Yanartaş. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Burdur,s.71-81. (2001)
2- 3. Ceylan, S. (2001), Artvin Yöresinde Geçici Yerleşmelerden Olan Bağ Evlerinin Üç Farklı Örneği: Bağ Evi, Üzüm Ambarı ve Koğlar. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Burdur,s.52-70. (2001)
3- 1. Ceylan, S. (1995), Ekonomik Fonksiyonları Yönünden Tipik Bir Tarım Kasabası: Göle ( Ardahan ). Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı: 1 , Erzurum,s.112-131. (1995)
4- 4. Ceylan, S. (2002), Trakya'nın Güneybatısında Göçebe Evlere Bir Örnek: Güme'ler (Avcı Kulübeleri ). Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:4, Burdur,s.60-77. (2002)
5- 12. Ceylan,S.-Demirkaya,H. (2007), Davraz Dağı'nın Turizm Potansiyeli Ve Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.13, Burdur,s.27-43. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- 1. Ceylan, S. (2002), Burdur Gölü Kıyılarında Kışla Yerleşmeleri. Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı: 6 , Erzurum,s.7-29. (2002)
2- 2. Ceylan, S.-Gölen, Z. (2002), Batı Torosların Önemli Geçitlerinden Biri Olan Döşeme Boğazının (Antalya) Tarihi Coğrafyası ve Turistik Potansiyeli. Süleyman Demirel Üniversites, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:4,Burdur,s.35-59. (2002)
3- 3. Ceylan,S.-Arıbaş, K. (2004), Bucak ve Çeltikçi İlçelerinde Tütün Tarımı.Süleymen Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:7, Burdur, s.24-53 (2004)
4- 4. Ceylan, S. (2004), Yazılı Kanyon (Sütçüler, Isparta) Tabiat Parkı'nın Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı. Süleymen Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:8, Burdur,s.59-82. (2004)
5- 5. Ceylan,S.- Demirkaya, H. (2006), Dim Mağarasının (Alanya) Kaynak Değerleri, Turizmde Kullanımı Ve Sürdürülebilirliği. Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:15,Erzurum,s.199-223 (2006)
6- 6. Ceylan,S.-Demirkaya, H. (2006), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı ve Program Dahilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:7, Sayı: 12, Burdur,s.146-160 (2006)
7- 7. Ceylan, S. (2007), Zeytintaşı Mağarası(Serik-Antalya). Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü,Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:12, Sayı: 17, Erzurum,s.223-243. (2007)
8- 8. Ceylan, S.,-Demirkaya, H.,(2008), Kış Turizmine Bağlı Olarak Gelişen Bir Kırsal Yerleşme:Çobanisa Köyü(Isparta). Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü,Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:14 Sayı:21, Erzurum, s.79-94. (2009)
9- 9. Ceylan, S.,(2009), Davraz Dağı(Isparta)'nda Kış Turizmi. Atatürk Üniv.Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü,Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:14, Sayı:22, Erzurum, s.205-230. (2009)
10- Ceylan, S.,(2012), Kırsal Mimarinin Örneklerinden “Serenler”in Coğrafi Açıdan İrdelenmesi. Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 17, Sayı:27, Erzurum, s.151-167 (2012)
11- Ceylan, S.(2014), Kaybolmakta Olan Bir Kırsal Maddi Kültür Örneği: Su Değirmenleri. Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 19, Sayı:31, Erzurum, s.65-82 (2014)
12- Ceylan, S.(2014), Mamak(Çanaklı) Beldesinde(Ağlasun-Burdur) Geleneksel Yöntemlerle Sürdürülen Toprak Kap Üretiminin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi. Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 19, Sayı:32, Erzurum, s.231-242 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- 1. Örstan,A.,-Yıldırım.z.,-Ceylan,S.,-Timothy,A.P.,-Welter-Schultes,F.,2007,From Aydın Mountains, Turkey and the Associated Land Snail Fauna. Journal Of Conchology(2007), VOL.39,No.3,329-334. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ceylan, S. (1996), Artvin Yöresinde Geçici Yerleşmelerden Olan Bağ Evlerinin Üç Farklı Örneği: Bağ Evi, Üzüm Ambarı ve Koğlar. Ankara Üniversitesi, III. Coğrafya Sempozyumu Bildirileri(15–19 Nisan 1996), Ankara. (1996)
2- Ceylan, S. (1998), Trakya'nın Güneybatısında Göçebe Evlere Bir Örnek: Güme'ler (Avcı Kulübeleri ). Türk Coğrafya Kurumu, 28 Coğrafya Meslek Haftası Bildirileri, 10–12 Haziran 1998, Edirne. (1998)
3- Ceylan, S.- Çalık, F. (2002), Dağcılık Aktivitesinin Gelişmesinde Rol Oynayan Üç Motivasyon Kalıbı: Sportif Faaliyetler, Klimatizm ve Rekreasyon. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 25–27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı-Kastamonu, s.305-311. (2002)
4- Ceylan,S. (2005),Türkiye’nin Mülki İdare Taksimatı, Kullanılan Ölçütler ve Burdur-Isparta İl Sınırının Coğrafi Bakımdan Tahlili.16-19 Kasım 2005 I.Burdur Sempozyumu Bildirileri, Cilt:1,Burdur,s.608-618. (2005)
5- Yıldırım, M.Z.-Koca, B.- Ceylan, S. (2005), Burdur ve Civarında Yayılış Gösteren Gastropoda(Mollusco) Türleri. 16–19 Kasım 2005 I.Burdur Sempozyumu Bildirileri, Cilt.2,Burdur, s.843–854 (2005)
6- Ceylan, S.(2009), Enez(Edirne) İlçesi'nin Turistik Çekicilikleri ve Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi(TÜCAUM), V.Ulusal Coğrafya Sempozyumu(16–17 Ekim 2008), Bildiriler Kitabı, Ankara. s.403–419. (2009)
7- Ceylan, S. (2010), Kırsal Turizm ve Ağlasun. Geçmişten Geleceğe Budur Halk Kültürü ve Turizm Sempozyumu, 3–5 Haziran 2010, Burdur, s.259-283 (2010)
8- Ceylan, S. (2012), Köyden Küçük Kırsal Bir Yerleşme Olan Ağıl’ın Enez İlçesi(Edirne) Örneğinde İrdelenmesi. I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, 28-30 Mayıs 2012, Erzurum, s.283-299 (2012)
9- Ceylan, S.(2012), Mamak(Çanaklı) Beldesinde(Ağlasun-Burdur) Geleneksel Yöntemlerle Sürdürülen Toprak Kap Üretiminin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi. 2.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, 20-22 Eylül 2012, Aksaray (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ceylan, S.(2013), Coğrafyanın Disiplinlerarasılık Bakımından Önemi ve Proje Tabanlı Uygulamasına Bir Örnek. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19-21 Haziran 2013/Fatih Üniversitesi, İstanbul-Türkiye (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- 1. Ceylan,S.(2007),Importance of Zeytintaşi Cave (Serik-Antalya) In Terms Of Ecotourism,International Symposium on Geography,5-8 June 2007,Kemer,Antalya. (2007)
2- 2. Ceylan, S-Demirkaya,H. (2007), Research on Contributions of Winter Tourism to Local Societies (In Terms of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta). International Symposium on Geography,5-8 June 2007,Kemer,Antalya. (2007)
3- 3. Ceylan, S. (2008) Importance of Zeytintaşi Cave (Serik-Antalya) In Terms Of Ecotourism. International Symposium on Geography. GeoMed2007". 5-8 June, 2007 Kemer/Antalya-Turkey. Proceedings. Atalay, Efe (Eds.), p. 79-88. Inkilap Publ. Istanbul, ISBN: 978-975-00219-7-8 (2008)
4- 4. Ceylan,S.-Kebapçi,Ü.-Yıldırım,Z.(2008), Evolition Of Malacological Diversity Versus Geography In High Altitudes Of Some SW Anatolian Heights. III.İnternational Symposium Of Ecologists Of The Republic Of Montenegro ISEM3, 08-12 October, 2008. (2008)
5- 5. Ceylan,S.,2009, Settlement and Economic Geography of The Lagunas of Meriç Delta(Enez, Edirne). The 6th Romanian-Turkish Geographical Seminar, Present-Day Environmental Changes in Romania and Turkey, Bucharest, Romania, 05-14 June, 2009 (2009)
6- Ceylan, S. (2009), Fishery on the Meriç Delta. The 6th Romanian-Turkish Geographical Seminar, Present-Day Environmental Changes in Romania and Turkey, Bucharest, Romania, 05-14 June, 2009 Bucharest, Sibiu, Cluj-Napoca, Sighişoara, Romania. Proceedings. Florina FOLEA, Marian ENE(Edited by), p.161-173, Editure Üniversitara, Bucureşti, 2010, ISBN:978-973-749-891-5 (2010)
7- Ceylan, S. (2010), The Source Values, Usage and Sustainability of Gala Lake National Park. International Symposium on Geography. GeoMed2010". 2-5 June, 2010 Kemer/Antalya-Turkey. (2010)
8- Ceylan, S.(2010), Kırsal Mimarinin Örneklerinden “Serenler”in Coğrafi Açıdan İrdelenmesi. Uluslararası katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 04-06 Kasım 2010,Burdur (2010)
9- Ceylan, S.(2011), Kaybolmakta Olan Bir Kırsal Maddi Kültür Örneği: Su Değirmenleri(Ağlasun Örneği). VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi.21-24 Kasım 2011, İzmir. (2011)
10- Ceylan, S.(2011), Ağlasun’da Alternatif Turizm Olanakları. I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 1– 4 Aralık 2011, Eğirdir – Isparta. (2011)
11- Ceylan, S.(2012), Findings of a Project Implementation Regarding the Identification of Rural Tourism Potentiel: Ağlasun (Burdur), TURKEY. 7th Romanian-Turkish Scientific Symposium Present day environmental changes in Romania and Turkey to be held in Romania from 2nd to 11th of September 2012, Bucharest. (2012)
12- Ceylan, S.-Ülper, H. (2013), Yerel Yemek Adlarının Tanınma Düzeyinin Kültürel Coğrafya ve Ağız Bağlamında Değerlendirilmesi: Ağlasun Örneği. International Conference on New Horizons in Education. INTE 2013 will be held in Rome, Italy between June 25-27, 2013 (2013)
13- Özdemir, Ş. - Ülper, H. - Ceylan, S. (2014), Öğretmenlerin “Andımız”a İlişkin Metaforik Algıları. International Conference on New Horizons in Education. INTE 2014, June 25-27, 2014 Paris, France, Proceedings Book, Volume 5/5, ISSN:2146-7358 (2014)
14- Ceylan, S.-Yılmaz, O.(2015), Burdur’da Arkeolojik Turizm Bakımından İki Önemli Merkez: Sagalassos ve Kibyra. International Conference on New Horizons in Education. INTE 2015, June 10-12, 2015 Barcelona, Spain (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ceylan, S.-Torun, E.(2013), Ağlasun’un(Burdur) Yöresel Yemek Kültürünün Turizm Kullanımına Hazırlanması ve Tanıtılması. 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 30 Ekim-01 Kasım 2013, Kemer/Antalya (2013)
2- Peker, R.-Ceylan, S.(2012), Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları ile Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği). I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 10-11 Mayıs 2012 (2012), Ankara. (2012)
3- Ceylan, S.-Torun, E.(2013), Kırsalda Gençlik İçin Gelecek: Turizm(Ağlasun-Burdur). III.Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi(ATCOSS), İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi, 2-4 Mayıs 2013, İstanbul. (2013)
4- Ceylan, S.(2013), Kırsal Toplumların Kalkınmasında Turizmin Önemi: Ağlasun(Burdur) Örneği. 3.Uluslararası Coğrafya Sempozyumu(GEOMED-2013), 10-13 Haziran 2013 Kemer, Antalya-Türkiye (2013)
5- Ceylan, S.(2013), Su Değirmenlerinin Turizm Bağlamında Değerlendirilmesine Bir Örnek: Yeşilbaş köy Su Değirmeni (AĞLASUN-BURDUR). Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 07-08 Kasım 2013, Tekirdağ/Türkiye (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- 2. Yıldırım,M.Z.-Kebapçı,Ü.-Koca,S.-Ceylan,S. (2007), Biodiversity Loss İn The Lakes Region Of Turkey, With Special Emphasis On The Malocofauna.World Congress of Malacology. Universiteit Antwerppen, 15-20 July 2007, Antwerp, Belgium.Poster.17 (2007)
2- 3. Ceylan,S.-Kebapçı,Ü.-Yıldırım,M.Z.-Gümüş, B.A. (2007), Gastropods of Davraz Mountain. World Congress of Malacology. Universiteit Antwerppen, 15-20 July 2007, Antwerp, Belgium.Poster.19. (2007)
3- 1. Çalık,F.-Ceylan,S. (2000), Proposal For The Olympic Flame For Turkey, Candidate With The Olympic Games İn Years 2000. Hacettepe University, School of Sport Science and Technology Sport Science Association, Vlth Sports Sciences Congress, November 3-5, 2000,P4-193-194. (2000)
Yüksek Lisans Tezi
1- Ceylan,S.(1990), Göle(Ardahan) İlçe Merkezinin Ekonomik Fonksiyonları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Tez Danışmanı:Prof.Dr.Hayati DOĞANAY) (1990)
Doktora Tezi
1- Ceylan, S.(1995), Artvin Yöresinin Coğrafi Etüdü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Tez Danışmanı:Prof.Dr.Hayati DOĞANAY) (1995)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Coğrafya Kurumu (1900)
2- National Geographic Society (1900)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Editörü (Süre : 2008 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Bölüm Editörü (Süre : 2013 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi-Bölüm Editörü (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 13’te(2007) Hakemlik (2007 Yıl)
2- Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Doğu Coğrafya Dergisi Sayı: 28’de(2012) Hakemlik (2012 Yıl)
3- Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Doğu Coğrafya Dergisi Sayı: 32’de(2014) Hakemlik (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (Yıl:2008)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2002)
2- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2003)
2- İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı (Yıl:2004)
3- Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı (Yıl:1999)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyeliği (Yıl:2007)
2- Üniversitemiz Senatosunun 24.10.2007 Tarih ve 33/5 Sayılı kararıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu üyeliği (Yıl:2007)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Öğrenciler-Mezunlar Alt Kurulu Başkanı (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi "Burdur Eğitim Fakültesi Mezunlarının Başarı Öyküleri" konulu söyleşinin Oturum Başkanı,18 Aralık 2005 (Yıl:2005)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi "Burdur Eğitim Fakültesi Mezunlarının Başarı Öyküleri" konulu söyleşinin Oturum Başkanı,15 Aralık 2006 (Yıl:2006)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi " Mezunlarımızın Başarı Öyküleri" konulu söyleşinin Oturum Başkanı,25 Mayıs 2011 (Yıl:2011)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı Genel Moderatörü ve Kırsal Turizm Moderatörü, 12.03.2013 (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Uluslararası jürili etkinliklerde ödül
1- Dünya Bankası "Yaratıcı Kalkınma Fikirleri" Yarışması "Türkiye'de Gençlik:Geleceğimizi Şekillendirelim" temalı yarışmada "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik İçin Gelecek" başlıklı ve WBDM556745 Nolu proje ile 792 proje arasında 20'ye kalarak ödül almıştır. Proje Grubu:Y.Mimar Ebru TORUN, Y.Doç.Dr.Salih CEYLAN, Y.Mimar Göze ÜNER(Sagala-sun Grubu) (2009)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yön Kavramını Algılama Biçimleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2009)
2- Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları ile Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi(Manisa İli Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2010)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Ceylan, S.-Torun,E.-Üner,G.,2009, "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik İçin Gelecek" . Dünya Bankası "Yaratıcı Kalkınma Fikirleri" Yarışması "Türkiye'de Gençlik:Geleceğimizi Şekillendirelim" temalı yarışmada WBDM556745 Nolu proje (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ceylan, S.(2006), "Davraz Dağının Biyolojik Çeşitliliği ve Turizm Potansiyeli(673-M-03). Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi. Proje Yürütücüsü. (2006)
2- Ceylan,S.(2007),"Güneybatı Anadolu'da Bazı Önemli Yükseltilerin Gastropoda Faunası" TÜBİTAK PROJESİ, 107T257 Nolu Projenin Proje Yürütücüsü. (2007)
3- Ceylan, S.(2008), "Enez(Edirne) İlçesi'nin Coğrafyası". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü. (2008)
4- Ceylan, S.(2008), "İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yön Kavramını Algılamaları". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü. (2008)
5- Ceylan, S.(2012), Ağlasun İlçesinde Doğal ve Kültürel Kaynakların Sürdürülebilir Turizm Kullanımlarına Hazırlanması ve Tanıtılması(Proje Koordinatörü). Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı, TR61/11/TURİZM/KAMU/01-35, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (2012)
6- Ceylan, S.(2014), “Ağlasun ve Sagalassos’un Akıllı Telefon ve Tabletlerle Kültürel ve Doğal Miras Turizm Ağına Bağlanılması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 0228-GÜDÜMLÜ-14 Nolu Proje Yürütücüsü. (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Alanya'da Alman Göçmenler(Proje Yürütücüsü:Yrd.Doç.Dr.Kenan ARIBAŞ), Süleymen Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri 674-M, Yardımcı Araştırmacı (2005)
2- Sertavul Geçidi - Mut (Mersin) Çevresi Sucul ve Karasal Gastropoda Faunasının Belirlenmesi(Proje Yürütücüsü:Prof.Dr.M.Zeki YILDIRIM),Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Projeleri, Yardımcı Araştırmacı. (2008)
3- Ceylan, S. (1998). Eğirdir Gölü Çevresinin Coğrafi Etüdü. (Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Hamza UZUNEMİNOĞLU) S.D.Ü. AF-84, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projesi. Yardimci Araştırmacı. (1998)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Ceylan,S.(2007),"Güneybatı Anadolu'da Bazı Önemli Yükseltilerin Gastropoda Faunası" TÜBİTAK PROJESİ”, 107T257 Nolu Projenin “Proje Yürütücüsü”. (2007)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Düzenleme Kurulu, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sempozyumu, 19-21 Kasım 2008, Burdur, Turkey. (2008)
2- Düzenleme Kurulu,GEOMED2007,International Symposium On Geography, 5-8 June 2007,Kemer, Antalya. (2007)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Aktif Öğrenme Ve Öğretme Stratejileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Koordinatör Yardımcısı (2001)
2- 16-19 Kasım 2005 tarihleri arasında düzenlenen I.Burdur Sempozyumu Düzenlene Kurulu (2005)
3- 22-24 Ekim 2009 tarihleri arasında "Türkçem benim ses bayrağım!" Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR (2009)
4- 08-10 Eylül 20011 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kurultay Düzenleme Kurulu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2011)
5- 08-10 Eylül 20011 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kurultay Düzenleme Kurulu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2011)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora Jürü Üyeliği, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 (1900)
2- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği(Yedek), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 (2011)
3- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği(Yedek), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 (2011)
4- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2011 (2011)
5- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği(Yedek), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,2013 (2013)
6- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,2015 (2015)
7- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği(Yedek), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015 (2015)
8- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği(Asil), Muğla Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Haziran 2015 (2015)
9- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği(Asil), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 23 Ekim 2015 (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

SV

VESİKALIK

08:16:57 19.01.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 4 0 31
Email sceylan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.