Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1990
  • Birimi : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Yabancı Dil 2 : Almanca
  • Lisans : Pamukkale Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  • Lisans Bölüm : İşletme (2012)
  • Y.Lisans : Pamukkale Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Yönetim ve Organizasyon (2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alparslan, Ali M., Yastıoğlu, S., Taş, M., "Bireysel ve Sosyal Başarı Motivasyonunu Açıklayan Temel Değerler: Bir Alan Araştırması" Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, s. 133-151 (2017)
2- Aytas, S., & Barutcu, E.. "Relationship Between the Organizational Change and Organizational Cynicism: A Research in Denizli Organized Industrial Zone". European Scientific Journal, ESJ, 13(10). (2017)
3- Alparslan, Ali M., Taş, Mehmet A., Yastıoğlu,S., GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:21, 148-161 (2017)
4- Yastıoğlu,S., Barutçu E., Taş, Mehmet A., DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN FARKLI KUŞAK AYRIMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:21, 219-236. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Alparslan, A. Murat, Taş, M. Ali, Aytaş, S. "Bireylerin Uyma Davranışlarında Kişisel Değerlerin Rolü: Bir Deney Çalışması", 4. Örgütsel Davranış Kongresi 2016, Adana (2016)
2- Alparslan, A. Murat, Yastıoğlu S., Taş, M. Ali. "LİDERLİĞİN KARANLIK YÖNÜ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI MUTSUZ EDEN YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI", 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.510-519. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taş, M. Ali, Alparslan, A. Murat ve Yastıoğlu, S.“A Field Research On The Relationship Between Psychological Capital And Religiousness Tendency”, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017 Proceedings Book), İstanbul (2017)
2- Aytas, S., Barutçu E. "Relationship Between the Organizational Change and Organizational Cynicism: A Research in Denizli Organized Industrial Zone", 5th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2017, Barcelona, Spain. (2017)
3- Alparslan, A. Murat., Yastıoğlu, S. "İşgörenleri Mutlu Eden Geribildirim Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması" Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taş, M. Ali, Alparslan, A. Murat ve Aytaş, S.“A Field Research On The Relationship Between Psychological Capital And Religiousness Tendency”, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Demografik Değişkenlerin Farklı Kuşak Ayrımlarında Örgütsel Sinizime Etkisi (2016)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387)rnCilt:9 Sayı: 21 (Özel Sayı) 2017 – Ekim (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi Düzenleme Kuruluğu Üyeliği (Yıl:2017)
2- 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2017)
3- 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Genel İşletme - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Psikoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İkna ve İknanın Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 1260
Email saytas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.