Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : 0 Rh (+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Mersin Halil Akgün İlkokulu (1994)
 • Orta Okul : Mersin Ortaokulu (1997)
 • Lise : Atatürk Anadolu Lisesi (2000)
 • Lisans : Ege Üniversitesi
 • (2005)
 • Doktora : Ege Üniversitesi
 • Doktora Dal : Tıp Geriatri
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İnanç B, Say Şahin D,Demir C, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi, J Clın Anal Med Scı DOI: 10.4328/JCAM.974 (2012)
2- Kılınç A.S., Önal Ö., Pehlivan Sütlü S., Atay E., Say Şahin D., Kural M.,Çatak B., Bir aile hekimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri nüfusta ev güvenliğinin değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Dergisi 22;2 2015. (2015)
3- Say Şahin D., Önal Ö., Mutluay D., Geriatrik Hastalarda KOAH Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi, MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2014, 2(2): 73-80 (2014)
4- Say Şahin D., Önal Ö., Sütlü S.P., Kılınç A.S., Mutluay D., Acil Servis ve Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2014, 2(2): 81-92 (2014)
5- Kasar KS, Karaman E, Say Şahin D, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Yaşlı bireylerin yaşadıkları ölüm kaygısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016; 5(2): 48-55. (2016)
6- Özgür Önal,Deniz Say Şahin, Betül Battaloğlu İnanç, Müzeyyen Özcan. The Attitudes and Behaviours of Physicians Working in Burdur, Turkey Toward Rational Medicine Use. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2016; DOI: 10.4328/JCAM.4827 (2016)
7- Önal Ö, Say Şahin D, Battaloğlu İnanç B. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education?. Journal of Pharmacopuncture 2016;19[3]:195-196 DOI:http://dx.doi.org/10.3831/KPI.2016.19.019 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Betül Battaloğlu İnanç, Deniz Say Şahin, Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Recep Bindak: Prevelance of Obesity In Elementary Schools İn Mardin, South-Eastern Of Turkey: A Preliminary Study 2012 Dec;29(4):424-30. doi: 10.5152/balkanmedj.2012.051. Epub 2012 Dec 1. (2012)
2- Say Sahin D, Tmer C, Demir C, Ucar E, Murat C M, Gunesacar R, “ Association Of Leptin Gene -2548 G/A Polymorphism With Plasma Levels In Turkish Patients With Obesity . Cell Biochem Biophys. 2013 Mar;65(2):243-7. doi: 10.1007/s12013-012-9427-1 (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Say Sahin D , Demir C, 0-6 Yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi, 4-7 Ekim 2011 P:217 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trabzon /Türkiye. (2011)
2- Say Sahin D , Demir C ,Türk kadınlarında genetik polimorfizmler ve Beden Kitle İndeksleri ilişkisi, P:156 4-7 Ekim 2011 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trabzon /Türkiye. (2011)
3- Karaoğlu S, Say Şahin D, Yavuz S, Mardin İlindeki Kadın ve Erkek üniversite öğrencilerinin Evlilik öncesi cinselliğe bakış açısı;11-13 Nisan 2012 Malatya Ebelik Öğr. Kong. (2012)
4- Karaoğlu S, Say Şahin D, Yavuz S, Sağlık çalışanlarında mobbinge maruziyet cinsiyetle gerçekten ilişkili mi?, 11-13 Nisan 2012 Malatya Ebelik Öğr. Kong (2012)
5- Say Şahin D., Önal Ö., Kılınç A.S., Pehlivan Sütlü S., Acil ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı (20 – 24 Ekim 2014-Edirne), Sayfa:862,863 (2014)
6- Kılınç A.S., Önal Ö., Pehlivan Sütlü S., Atay E., Say Şahin D., Kural M.,Çatak B., Bir aile hekimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri nüfusta ev güvenliğinin değerlendirilmesi, 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı (20 – 24 Ekim 2014-Edirne), Sayfa:1154-1155 (2014)
7- Önal Ö., Say Şahin D, Sütlü S.P., Kılınç A.S., Mutluay D., 2007-2015 Yılları Arasındaki Burdur İli Brucella Vakalarının Tanımlanması, 18. Ulusal Halk Sağlığı kongresi (5-9 Ekim Konya) (2015)
8- Önal Ö., Say Şahin D, Mutluay D. Geriatrik Hastada İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 18. Ulusal Halk Sağlığı kongresi (5-9 Ekim Konya) (2015)
9- Dilek Karadoğan, Özgür Önal, Deniz Say Şahin, Sonnur Yazıcı, Yalçın Kanbay Artvin İli Hopa ve Arhavi İlçelerindeki Öğretmenlerin Yaşam Kalitesi ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sigara Kullanım Durumuna Göre Karşılaştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı kongresi (5-9 Ekim Konya) (2015)
10- Deniz SAY ŞAHİN, Zeliha Fulden SARAÇ, Özgür ÖNAL, Sevinç SÜTLÜ, Sumru SAVAŞ, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK, 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, 18. Ulusal Halk Sağlığı kongresi (5-9 Ekim Konya) (2015)
11- Deniz Say Şahin, Yasemin Kuzeyli Yıldırım, 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin İyi Ölüm Hakkındaki Düşünceleri, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (14-18 Ekim 2015 Antalya) (2015)
12- Şenbayram Sırrı, Önal Özgür , Çakıroğlu Ramazan , Say Şahin Deniz,Özcan Müzeyyen ,Burdur İlinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışları, 18. Ulusal Halk Sağlığı kongresi (5-9 Ekim Konya) (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Say Sahin D, Tmer C, Demir C, Ucar E, Murat C M, Gunesacar R, “ Association Of Leptin Gene -2548 G/A Polymorphism With Plasma Levels In Turkish Patients “Joint Congress of FEPS and Turkish Society of Physiological Sciences (Acta Physiologica 2011; Volume 203, Supplement 686) Istanbul, Turkey, 3-7 September 2011. (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- TÜRK TOPLUMUNDA OBEZİTE VE GENETİK POLİMORFİZMLERrnPROJE NO:16 G 000 1002 (Tamamlandı) (2010)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- İntihar girişimlerine psikososyal destek eğitimi 21-30 Kasım 2007 Mustafa Kemal Üniversitesi –Sağlık Bak. Hatay / Türkiye 2007 (2007)
2- Acil Serviste İntihar Grişimlerine Destek ve Krize Müdehale Eğitimi 14 Mayıs 2007 Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay/TÜRKİYE 2007 (2007)
3- Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Uygulamaları 02 Şubat 2007 Hatay il Sağlık Müdürlüğü Hatay/TÜRKİYE 2007 (2007)
4- Tüberküloz (TBC) Hastalığı ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Eğitimi 07 Ocak 2008 Sağlık Bakanlığı Hatay/TÜRKİYE2008 (2008)
5- HIV/AIDS Eğitim Toplantıları 17-20 Aralık 2008 Sağlık Bakanlığı Ankara/Türkiye 2008 (2008)
6- 2. Serebral Palsi Toplantısı 14 Kasım 2008 Sağlık Bakanlığı Hatay/TÜRKİYE 2008 (2008)
7- Orak Hücre Anemisi ve Thalasemi Sempozyumu Hemoglobinopati Takibi Eğitimi 08.05.2008 Sağlık Bakanlığı – Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay/TÜRKİYE 2008 (2008)
8- Doğum Öncesi Bakım Genelgesi, Anne Sütünün Önemi ve İyot Programı Eğitimi 29-30 Nisan 2008 Sağlık Bakanlığı Hatay il Sağlık Müdürlüğü Hatay/TÜRKİYE 2008 (2008)
9- UNICEF Stratejik İletişim Çalışma Grubu Kuş Gribi Toplantısı 24.04.2008 Sağlık Bakanlığı Ankara /TÜRKİYE 2008 (2008)
10- 0-6 Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimi 10-15 Nisan 2008 Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay/TÜRKİYE 2008 (2008)
11- Toplum Sağlığı ve Osteoporoz Eğitim Toplantıları 18 Mart 2008 Hatay İl Sağlık Müd. Hatay/Türkiye 2008 (2008)
12- Anne Sütü Danışmanlık Eğitimi 22 Ocak 2008 Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay/TÜRKİYE 2008 (2008)
13- Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hemodiyaliz Eğitimi 08.10.2009-07.01.2010 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara /Türkiye 2009-2010 (2010)
14- Türk İmmunoloji Derneği Bölge Toplantıları 16-18 Nisan 2009 Türk İmmunoloji Der.-MKÜ. Antakya/HATAY 2009 (2009)
15- Alt solunum yolu enfeksiyonları ve Enürezis Konulu Eğitim Toplantısı 20.02.2009 Sağlık Bakanlığı Hatay TÜRKİYE 2009 (2009)
16- Hepatit B Eğitim Semineri 30.01.2009 Viral Hepatitle Savaşım Derneği-MEB Hatay/TÜRKİYE 2009 (2009)
17- Uygulamalı Moleküler Biyoloji tenkilleri Lisansüstü Yazokulu 4-9 Temmuz 2011 Atatürk Ünv. Erzurum /TÜRKİYE 2011 (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2510
Email saysahind(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.