Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1987
 • Kan Gurubu : A Rh +
 • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
ÖZGEÇMİŞ

Yabancı Dil:

İngilizce (ÜDS, 2010 Mart: 82,5/100) (YÖKDİL, 2017 Temmuz: 85/100)

Eğitim Geçmişi:

 • 2013- .......: Anadolu Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / Doktora
 • 2010-2013: Muğla Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans     
 • 2006-2010: Muğla Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. / Konaklama İşl.
 • 2005-2006: Muğla Üniversitesi/Yabancı Diller Y.O. (İngilizce Hazırlık)  
 • 2001-2005: Menemen Lisesi / Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 

Turizm Sektöründeki Deneyimleri:

 • 2010: Aegean Dream Resort Hotel - Ön Büro / Night Auditor
 • 2009: Aegean Dream Resort Hotel - Ön Büro / Night Auditor
 • 2008: Aegean Dream Resort Hotel - Ön Büro / Resepsiyonist
 • 2007: Hawthorn Karaca Resort Hotel - Yiyecek & İçecek / Stajyer
 • 2006: Grand Efe Resort Hotel - Yiyecek & İçecek / Komi

Katıldığı Eğitim, Konferans, Kongre ve Seminerler:

 • 2016: 17. Ulusal Turizm Kongresi (Bodrum) -Bildirili
 • 2016: V. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi (Marmaris) -Bildirili
 • 2016: VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Nevşehir) -Bildirili
 • 2015: I. Teke Yöresi Sempozyumu (Burdur) -Bildirili
 • 2014: VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Aydın) -Bildirili
 • 2013: Int. Conference: Sustainability Issues & Challenges in Tourism (İstanbul) -Bildirili
 • 2013: International Conference on Religious Tourism and Tolerance (Konya) -Bildirili
 • 2013: 5th International Tourism Week (ITW) Conference (Antalya) -Bildirili
 • 2013: Müşteri İlişkileri ve Hijyen Konferansı (Burdur) -Konuşmacı
 • 2012: 13. Ulusal Turizm Kongresi (Antalya) -Bildirili
 • 2011: 12. Ulusal Turizm Kongresi  (Düzce) -Bildirili

Yürütülen Faaliyetler ve Görevler:

 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Erasmus Birim Koordinatörü (2016-....)
 • Konaklama İşletmeciliği Bölümü Erasmus Koordinatörü (2016-....)
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mevlana Birim Koordinatörü (2016-....)
 • Konaklama İşletmeciliği Bölümü Mevlana Koordinatörü (2016-....)
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu AKTS Birim Koordinatörü (2016-....)
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı AKTS Kordinatörü (2016-....)
 • Konaklama İşletmeciliği Bölümü AKTS Koordinatörü (2016-....)
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrenci Futbol Takımı Sorumlusu (2015-....)
 • Turizm Topluluğu Akademik Danışmanı (2015-2016)
Sosyal Ağ:

 • Academia.edu: https://mehmetakif.academia.edu/SerhatAdemSop
 • ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Serhat_Sop

İLGİ ALANLARI

Turizm Pazarlaması

Turizmde Tüketici Davranışları

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizmde Hizmet Kalitesi

Destinasyon Marka Kişiliği

Nöropazarlama

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kılıç, B., ve Sop, S. A. (2012). Kalite Kontrolü ve Kalite Geliştirme Araçları. içinde Tuna, M. ve Güler, İ. (Edt) Kalite Yönetim Sistemleri (s.163-209). Ankara: Detay Yayıncılık. (2012)
2- Özer, Ö., Avcı, U. ve Sop, S.A. (2014). İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Müze Memnuniyetlerine İlişkin Değerlendirme. Bilim Y. ve Özer, Ö. (Edt) İnanç Turizmi Seçme Konular içinde (s.133-156). Konya: Çizgi Kitabevi. (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sop, S.A. (2014). İş Baskısı, İş-Serbest Zaman Çatışması, Meslek Memnuniyeti ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1), 1-14. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kılıç, B. ve Sop, S. A. (2012). "Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty". Journal of Hospitality Management and Tourism. 3(5): 95-105. (2012)
2- Kılıç, B. ve Sop, S. A. (2011). “Hüzün Turizmi, Katarsis ve Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Örneği Olarak San Jose Madeni”. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 8(3). ss:6-22. (2011)
3- Çeken, H., Baldemir, E., Dalgın, T., Sop, S.A. ve Ercan, F. (2013). Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 50 (576): 55-69. (2013)
4- Kılıç, B., Ok, S. ve Sop, S.A. (2013). Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences (JSS). 12(4): 817-836. (2013)
5- Yeşiltaş, M., Zorlu, O., Sop, S.A. & Beydilli, E.T. (2014). "The Effects of Service Quality on Customers’ Tipping Behavior", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(8), 430-446. (2014)
6- Ongun, U., Sop, S.A., Yeşiltaş, M. ve Akıncı Ekiztepe, B. (2017). Alternatif Bir Ekoturizm Merkezinin İncelenmesi: Lisinia Doğa Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9(16), 49-60. (2017)
7- Sop, S.A. (2017). Turizm Alanındaki Araştırma Görevlilerinin Yayın Performansı ve Yayın Yapmaya Yönelik Görüşleri. Turizm Akademik Dergisi, 4(1), 17-31. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sop, S. A., Kılıç, B., ve Akyurt Kurnaz, H. (2012)."Destinasyon Kişiliği ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma". XIII. Ulusal Turizm Kongresi. Antalya (2012)
2- Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H. ve Sop, S. A. (2011). "Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi İlişkisi". XII. Ulusal Turizm Kongresi. Akçakoca-Düzce. (2011)
3- Sop, S.A. (2015). Kuş Gözlemciliği ve Turizm İlişkisi: Burdur Gölü Üzerine Bir Tartışma. I. Teke Yöresi Sempozyumu (04–06 Mart): Burdur. s: 543-549. (2015)
4- Sop, S.A. (2014). Bir Makale Yayım Sürecinin Yayın Etiği Açısından Değerlendirilmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (04-05 Nisan). Kuşadası, Aydın. s: 498-516. (2014)
5- Sop, S.A. ve Metin T.C. (2016). Turizmde Örgütsel Değişim Modellerinin Kullanımı Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (28 Nisan-01 Mayıs). Avanos, Nevşehir. s: 254-269. (2016)
6- Yeşiltaş, M., Kanten, P., Sop, S.A. & Ekiztepe, B. (2016). Kişilik Özelliklerinin Turizm Sektörüne Bağlılığa Etkisinde Hizmet Verme Yatkınlığının Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi (20-23 Ekim). Bodrum, Muğla. s: 206-221. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sop, S.A. (2016). Marka Kişiliği, Benlik Uyumu ve Fonksiyonel Uyumun Marka Sadakatine Etkileri: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (28 Nisan-01 Mayıs): Avanos, Nevşehir. s: 386-388. (2016)
2- Ongun, U., Sop, S.A., Yeşiltaş, M ve Akıncı Ekiztepe, B. (2016). Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Potansiyel Turizm Değeri Olarak Eko Turizm Örneği: Lisinia*. 5. Ulusal Turizm Kongresi (18-22 Mayıs). Marmaris, Muğla (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P., Yeşiltaş, M., Türkeri, İ. ve Sop, S.A. (2013). An Empirical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice. International Tourism Week (ITW) Conference (15–16 Nisan): Antalya, Akdeniz Üniversitesi. s: 179-189. (2013)
2- Özer, Ö., Sop, S.A. ve Avcı, U. (2013). A Comparison of Museum Visitors’ Expectations within the Context of Faith Tourism. International Conference on Religious Tourism and Tolerance (09–12 Mayıs): Konya. s: 57-65. (2013)
3- Kılıç, B., Baş, M. ve Sop, S.A. (2013). Emotional Dissonance and Customer Satisfaction: An Unexpected Relationship in Disabled Tourism Market. International Conference: Sustainability Issues & Challenges in Tourism (03–05 Ekim): İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi. s: 110-115. (2013)
Yüksek Lisans Tezi
1- Destinasyon Kişiliği, Benlik Uyumu ve Sadakat İlişkisi: Bodrum Örneği (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 37. Turizm Haftası Etkinlikleri - Konferans Konuşmacısı (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4417
Email sasop(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.