Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1987
  • Kan Gurubu : A Rh +
  • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
ÖZGEÇMİŞ

EDUCATIONAL BACKGROUND

2013 - 2017:  Anadolu University / Department of Tourism Management – Ph.D.

2010 - 2013:  Muğla Sıtkı Koçman University / Department of Tourism Management - MSc

2006 - 2010:  Muğla University / School of Tourism and Hosp. Management / Hospitality Management - BSc

2005 - 2006:  Muğla University / Foreign Languages College - English Prep for BSc                                       

ACADEMIC EXPERIENCE

2017 - …… :  Mehmet Akif Ersoy University / School of Tourism & Hosp. Man. - Research Assistant, Ph.D.

2015 - 2017:  Mehmet Akif Ersoy University / School of Tourism & Hosp. Man. - Research Assistant

2014 - 2015:  Anadolu University / Institute of Social Sciences - Research Assistant

2012 - 2014:  Mehmet Akif Ersoy University / School of Tourism & Hosp. Man. - Research Assistant

2011 - 2012:  Muğla Sıtkı Koçman University / School of Tourism & Hosp. Man. - Research Assistant

FOREIGN LANGUAGE

English Official Exam Scores: 82,50/100 (ÜDS, March 2010),  85/100 (YÖKDİL, July 2017)  

RESEARCH INTERESTS

Tourism and hospitality management, Tourism marketing, Service quality in tourism, Destination and hotel brand personality, Image congruity in tourism, Tourist behaviors, Neuromarketing in tourism.

ACADEMIC & ADMINISTRATIVE DUTIES

-      MAKU* / Internship Programme Coordinator of School of Tourism and Hotel Management (2018 - …….)

-      MAKU / On-the-Job Training Programme Coordinator of Hospitality Management Department (2018 - …….)

-      MAKU / Erasmus+ Coordinator of Hospitality Management Department (2016 - …….)

-      MAKU / Mevlana Coordinator of Hospitality Management Department (2016 - …….)

-      MAKU / ECTS Coordinator of School of Tourism and Hotel Management (2016 - …….)

-      MAKU / Academic Adviser of Tourism Student Community (2015 – 2016)

* Mehmet Akif Ersoy University

İLGİ ALANLARI

Turizm Pazarlaması

Turizmde Tüketici Davranışları

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizmde Hizmet Kalitesi

Destinasyon Marka Kişiliği

Nöropazarlama

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kılıç, B., ve Sop, S. A. (2012). Kalite Kontrolü ve Kalite Geliştirme Araçları. içinde Tuna, M. ve Güler, İ. (Edt) Kalite Yönetim Sistemleri (s.163-209). Ankara: Detay Yayıncılık. (2012)
2- Özer, Ö., Avcı, U. ve Sop, S.A. (2014). İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Müze Memnuniyetlerine İlişkin Değerlendirme. Bilim Y. ve Özer, Ö. (Edt) İnanç Turizmi Seçme Konular içinde (s.133-156). Konya: Çizgi Kitabevi. (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sop, S.A. (2014). İş Baskısı, İş-Serbest Zaman Çatışması, Meslek Memnuniyeti ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1), 1-14. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kılıç, B. ve Sop, S. A. (2012). "Destination Personality, Self-Congruity and Loyalty". Journal of Hospitality Management and Tourism. 3(5): 95-105. (2012)
2- Kılıç, B. ve Sop, S. A. (2011). “Hüzün Turizmi, Katarsis ve Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Örneği Olarak San Jose Madeni”. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 8(3). ss:6-22. (2011)
3- Çeken, H., Baldemir, E., Dalgın, T., Sop, S.A. ve Ercan, F. (2013). Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 50 (576): 55-69. (2013)
4- Kılıç, B., Ok, S. ve Sop, S.A. (2013). Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences (JSS). 12(4): 817-836. (2013)
5- Yeşiltaş, M., Zorlu, O., Sop, S.A. & Beydilli, E.T. (2014). "The Effects of Service Quality on Customers’ Tipping Behavior", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(8), 430-446. (2014)
6- Ongun, U., Sop, S.A., Yeşiltaş, M. ve Akıncı Ekiztepe, B. (2017). Alternatif Bir Ekoturizm Merkezinin İncelenmesi: Lisinia Doğa Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9(16), 49-60. (2017)
7- Sop, S.A. (2017). Turizm Alanındaki Araştırma Görevlilerinin Yayın Performansı ve Yayın Yapmaya Yönelik Görüşleri. Turizm Akademik Dergisi, 4(1), 17-31. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sop, S. A., Kılıç, B., ve Akyurt Kurnaz, H. (2012)."Destinasyon Kişiliği ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma". XIII. Ulusal Turizm Kongresi. Antalya (2012)
2- Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H. ve Sop, S. A. (2011). "Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi İlişkisi". XII. Ulusal Turizm Kongresi. Akçakoca-Düzce. (2011)
3- Sop, S.A. (2015). Kuş Gözlemciliği ve Turizm İlişkisi: Burdur Gölü Üzerine Bir Tartışma. I. Teke Yöresi Sempozyumu (04–06 Mart): Burdur. s: 543-549. (2015)
4- Sop, S.A. (2014). Bir Makale Yayım Sürecinin Yayın Etiği Açısından Değerlendirilmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (04-05 Nisan). Kuşadası, Aydın. s: 498-516. (2014)
5- Sop, S.A. ve Metin T.C. (2016). Turizmde Örgütsel Değişim Modellerinin Kullanımı Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (28 Nisan-01 Mayıs). Avanos, Nevşehir. s: 254-269. (2016)
6- Yeşiltaş, M., Kanten, P., Sop, S.A. & Ekiztepe, B. (2016). Kişilik Özelliklerinin Turizm Sektörüne Bağlılığa Etkisinde Hizmet Verme Yatkınlığının Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi (20-23 Ekim). Bodrum, Muğla. s: 206-221. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sop, S.A. (2016). Marka Kişiliği, Benlik Uyumu ve Fonksiyonel Uyumun Marka Sadakatine Etkileri: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (28 Nisan-01 Mayıs): Avanos, Nevşehir. s: 386-388. (2016)
2- Ongun, U., Sop, S.A., Yeşiltaş, M ve Akıncı Ekiztepe, B. (2016). Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Potansiyel Turizm Değeri Olarak Eko Turizm Örneği: Lisinia*. 5. Ulusal Turizm Kongresi (18-22 Mayıs). Marmaris, Muğla (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P., Yeşiltaş, M., Türkeri, İ. ve Sop, S.A. (2013). An Empirical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice. International Tourism Week (ITW) Conference (15–16 Nisan): Antalya, Akdeniz Üniversitesi. s: 179-189. (2013)
2- Özer, Ö., Sop, S.A. ve Avcı, U. (2013). A Comparison of Museum Visitors’ Expectations within the Context of Faith Tourism. International Conference on Religious Tourism and Tolerance (09–12 Mayıs): Konya. s: 57-65. (2013)
3- Kılıç, B., Baş, M. ve Sop, S.A. (2013). Emotional Dissonance and Customer Satisfaction: An Unexpected Relationship in Disabled Tourism Market. International Conference: Sustainability Issues & Challenges in Tourism (03–05 Ekim): İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi. s: 110-115. (2013)
Yüksek Lisans Tezi
1- Destinasyon Kişiliği, Benlik Uyumu ve Sadakat İlişkisi: Bodrum Örneği (2013)
Doktora Tezi
1- Marka Kişiliği, Benlik Uyumu ve Fonksiyonel Uyumun Marka Sadakatine Etkileri: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Turizm Akademik (Touraj) (2017 Yıl)
2- Turizm Akademik (Touraj) (2017 Yıl)
3- Turizm Akademik (Touraj) (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 37. Turizm Haftası Etkinlikleri - Konferans Konuşmacısı (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- En İyi Doktora Tezi Ödülü (9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi - KKTC) (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Turizm Coğrafyası - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Sürdürülebilir Turizm - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Güncel Turizm Sorunları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4417
Email sasop(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.