Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : 0 rh +
 • Görevi : 10
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Uluslararası Ticaret
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Orta Okul : Antalya İmam Hatip Lisesi (1995)
 • Lise : Antalya Çağlayan Lisesi (1998)
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İşletme (2003)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2006)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

İŞ DENEYİMİ

 • Özel Sektör (Planlama ve Kontrol Uzmanı) 2003 – 2004
 • KOSGEB (Burdur Sinerji Odağı Yöneticisi) 2005 – 2008
 • Akdeniz Üniversitesi (Öğretim Görevlisi)  2009 – 2012
 • T.B.M.M. (Milletvekili Danışmanı) 2009 – 2015

İdari Görevler

 • Akdeniz Üniversitesi Finike MYO,  ( Bölüm Başkanı ) 2009 -  2010
 • MAKÜ ( Rektör Danışmanı ) 2012 -  2014
 • MAKÜ Sanayi İşbirliği, Girişimcilik Mer. (Merkez Müdürü) 2012 -  2016
 • MAKÜ   (Senatör – Çavdır MYO Müdür) 2015 -  2015

2014 Yılında Burdur Kent Konseyi Ekonomik ve Sosyal Gelişme Grubu Başkanlığına seçildim.

 Ayrıca Türk Patent Enstitüsü Burdur Bilgi ve Doküman Sorumluluğu görevim devam etmektedir.

PROJELER

Kalkınma Ajansları kapsamında “Burdur İli Ar - Ge Potansiyelinin Araştırılması (Teknokent)” ve “Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri” projelerinde görev aldım.  Ayrıca sektörel birçok projede danışman, Araştırmacı ve Bilim Kurulu Üyesi olarak da görevlerde bulundum.

VERDİĞİ KONFERANS, SEMİNER ve EĞİTİMLER

2006 Yılından itibaren Antalya, Konya, Mersin, Aksaray, Burdur, Isparta, Kütahya illerinde 100’e yakın eğitim ve konferans verdim. Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları’nın tamamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı dâhil birçok Kamu Kurum ve Kuruluşunda Özel sektöre, gençlere ve girişimcilere yönelik eğitim, seminer ve konferans verdim.

Bölge sanayisi ve devlet teşvikleri konusunda çalışmalarım bulunmakta, Girişimcilik, Devlet Teşvikleri, Kurumsallaşma, Pazarlama, Stratejik Yönetim konularında eğitim hizmeti de vermekteyim.

2014 Yılında Yunus Emre Enstitüsü davetlisi olarak Arnavutluk’ta “Mehmet Akif’in Siyasi Yönü” ve Macaristan’da Erasmus Değişim Programı kapsamında “Expo 2016 Antalya” konularında seminer verdim.

1.si Burdur’da yapılan Uluslararası Ticaret Kongresi (UTİK 2014) Düzenleme Komitesi Başkanlığı yaptım.

Ayrıca Üniversitede Akademik danışmanlığını yaptığım ÜNİAK ve GEBİR (Gelişme ve Geliştirme Topluluğu) öğrenci topluluğu ile birçok aktivite ve 2 ulusal kongre tarafımdan organize edildi. 

AKADEMİK ÇALIŞMALARINDAN BAZILARI

Pazarlama alanında akademik çalışmalarımı yürütmekte, özel çalışma alanım ise; Girişimcilik, Siyasal Pazarlama ve Sosyal Medya konularıdır. Alanımda bilimsel dergilerde hakemlik, mesleki dergi ve gazetelerde yazdığım yazıların yanında üç adet kitap yazarlığı ve yurtdışında da olmak üzere birçok makalem bulunmaktadır.  Yayın aşamasında çok sayıda makalesi bulunan çalışmalarımın yanında yayınlanmış;

Uluslararası Kitabım;

 • PUBLIC AFFAIRS AND ADMINISTRATION (2015), USA, İngilizce, Bölüm Yazarlığı,

Ulusal Kitaplarım;

 • TÜRKİYE’DE MERMER SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, SORUNLAR ve ÖNERİLER (2008). Bölüm Yazarlığı, 
 • KOBI VE AILE ISLETMELERINDE YÖNETIM VE ORGANIZASYON SORUNLARI (2015). 

 Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yazılmış Makalelerimden Bazıları;

 • ELECTIONS AND SOCIAL MEDIA: AN OVERVIEW. Abstract Announcement for International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), (2015).

  

 • SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi, (2016).

 

 •  A FIELD RESEARCH ON ACCOUNTING – FINANCING PROBLEMS FACEDBY SME’s. The Journal of Global World Academy, (2016).

 

 • ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ. Bitlis Eren Ünv SBE Dergisi, (2016).

 

 • KOBİ’LERDE YÖNETİCİLERİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BURDUR İLİNDE BİR UYGULAMA, Finansal ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (2015).

 

 • SOSYAL MEDYA ANALİZİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (2017).

Kongre Bildirileri;

 • USE OF İNFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN POLITICAL MARKETING IN TURKEY, Madrid - İspanya, 2016, (Uluslararası Kongre) 

Yönettiğim Yüksek Lisans Tezleri;

 • SIYASAL PAZARLAMADA ILETISIM KANALLARININ SEÇMENDAVRANISLARINA OLAN ETKILERI ÜZERINE BIR ARASTIRMA, KAHRAMAN TÜREDI MUKADDER, (2015) 
 • SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, RAMAZAN UTKU BÜTÜN, (2016)
İLGİ ALANLARI

Siyasal Pazarlama

Sosyal Medya

Girişimcilik

KOBİ

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR


EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversite İİBF Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Üretim Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013 - 201
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazarlama İlkeleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
İnternet Pazarlamacılığı ve E - Ticaret - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013 - ...
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
Girişimcilik 1 - Girişimcilik 2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012 - ...
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret

Lisanüstü

Proje Yönetimi (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
E - Ticaret (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Pazarlama İletişimi (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Stratejik Pazarlama Yönetimi (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email saritas(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.ahmetsaritas.com
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.