Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : İç Hastalıkları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Farsça
 • Lisans : Ankara Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : İç Hastalıkları
 • (1996-01-12 10:21:05)
 • Doçenlik Dal : İç Hastalıkları (2008-01-24 10:07:52)
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Şima ŞAHİNDURAN

1.      Adı Soyadı:  Şima ŞAHİNDURAN

2.      Doğum Tarihi: 20.09.1962

3.      Unvanı: Profesör

4.      Öğrenim Durumu :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

Veteriner Hekimliği

Ankara Üniversitesi

1991

Doktora

İç Hastalıkları

Ankara Üniversitesi

1996

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent: Veteriner İç Hastalıkları     Akdeniz Üniversitesi              1999- 2006

Yardımcı Doçent: Veteriner İç Hastalıkları     Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006-2008

Doçent                : Veteriner İç Hastalıkarı     Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  2008-2013

Profesör              : Veteriner İç Hastalıkları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi adlı kitabın 1.4.Domuzların Parazit Hastalıkları Kısmının 1.4.1.Protozoon Hastalıklarında Tedavi bölümü (2005)
2- Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi adlı kitabın 1.4.Domuzların Parazit Hastalıkları Kısmının 1.4.3.Artropod Hastalıklarında Tedavi bölümü (2005)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "A Bird’s-Eye View of Veterinary Medicine" isimli kitapda " Protozoan Diseases in Farm Ruminants." isimli bölüm (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kedilerde Üriner Sistem Hastalıklarında Sistosentez ve Doğal Yöntemlerle Toplanan İdrar Analizi Bulgularının Karşılaştırılması (1998)
2- Ayak Hastalıkları Üzerine Çevre ve Beslenme Faktörlerinin Etkisi (1998)
3- Köpek ve Kedilerde Poliüri ve Polidipsi (2001)
4- Ruminantlarda Hipotroidizm (2004)
5- Devekuşlarında Pulmoner Aspergilloziste Patolojik Bulgular ve Tedavi (2007)
6- Şahinduran Ş, Albay MK, ‘’Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yanıkara hastalığı’’, Taım Türk Dergisi, 7,2, 112- 113, 2007. (2007)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakurum M.C. ve Ş.Şahinduran, “Şap Hastalığı Kontrol Altına Alınmalı,” İnfovet 35,60-61,(2006) (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Pathological and Toxicological of Chronic Nitrate Poisoning in Cattle (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Aetiology of Respiratory Tract Infections in Calves and Evaluation of Treatment With Combination of Amoxycillin and Clavulanic Acid (2003)
2- Isolation of Escherichia coli and Staphylococcus Aureus From Ostriches With Conjunctivitis and Respiratory Disease (2004)
3- Supplemental Ascorbic Acid and Prevention of Neonatal Calf Diarrhoea (2004)
4- Comparative Evaluation on Clinicopathological Findings and Treatment in Acute and Chronic Coccidiosis of Lambs and Kids (2004)
5- Clinicopathologic Observations on Coenurus Cerebralis in Naturally Infected Sheep (2005)
6- Clinical and Pathological Observations and Treatment of Congenital Goitre in Kids (2005)
7- Plasma Ascorbic Acid Levels in Lambs with Coccidiosis (2006)
8- Effect of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood, Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows (2006)
9- Observations and Immunohistochemical Detection of Coronavirus, Cryptosporidium Parvum and Giardia İntestinalis in Neonatal Diarrhoea in Lambs an Kids (2006)
10- Haematological and Biochemical Profiles In Right Displacement of Abomasum in Cattle (2006)
11- Increased Water Hardness and Magnesium Levels May Increase Occurrence of Urolithiasis in Cows from the Burdur Region (Turkey) (2007)
12- Effect of the Insufficient Insulin Treatment in Streptozotocin Induced Diabetes Mellitus (2007)
13- Effects of maternal haemotherapy on diarrhoea incidence and growth calves: a preliminary study (2007)
14- Encephalitic Sarcocystosis and Its Prophylactic Treatment in Sheep” Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, (2009)
15- Clinical, Pathological and Immunohistochemical Findings in Diarrheic Dogs and Evaluation of Canine Parvoviral and Coronaviral Enteritis”. (2009)
16- Coagulation Parameters in Cattle with Left Displacement of Abomasum’ (2009)
17- ’ Evaluation of changes in serum lipoprotein and apolipoprotein patterns in cows with ketosis (2009)
18- Severe Myocoptes musculinus infestation and treatment in laboratory mice (2010)
19- ’Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid-Base Balance in Cows with Ketosis (2010)
20- Evaluation of Some Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment in Cows with Ketosis and Comparison of Different Treatment Methods (2010)
21- ’Pathological and Immunohistochemical Examinations of the Pancreas in Subacute Endosulfan Toxicity in Rabbits (2010)
22- Clinical, Pathological, Immunohistochemical and Ultrastructural Observations on Enzootic Nasal Adenocarcinoma in Five Goats’ (2010)
23- Serum biochemistry of Barbary and Cameroon Sheep’ (2010)
24- Ameliorative effect of adalimumab on experimentally induced acute pancreatitis in rats. (2010)
25- Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate. (2011)
26- Efficacy of Albendazole and two different doses of Paromomycin for treatment of naturally occurring Giardia infection in lambs. (2011)
27- “Clinicopathological studies on facial eczema outbreak in sheep in Southwest Turkey. (2008)
28- Effects of etanercept on sodium taurocholate-induced acute pancreatitis in rats’ (2009)
29- Coagulation profile, haematological and biochemical changes in kids naturally infected with peste des petits ruminants. (2012)
30- Influence of Tarantula cubensis extract on the treatment of the oral lesions in cattle with Bluetongue Disease (2010)
31- Determination of Diagnostic and Prognostic Importance of the D (-) and L (+) Lactic Acid and Some Biochemical and Hematological Parameters in Holstein Dairy Cows with Abomasal Displacement (2013)
32- rnThe Pathology of Macrorhabdus ornithogaster and Eimeria dunsingi (Farr, 1960) Infections in Budgerigars (Melopsittacus undulatus)rn (2013)
33- Selected serum biochemical parameters and acute phase protein levels in a herd of Saanen goats showing signs of pregnancy toxaemia (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Fatal Impaction of the Stomach in two Farmed Ostriches (2003)
2- Ruminal Acidosis in a Fallow Deer (2003)
3- Kale M., Özmen Ö, Sahinduran S, Yavru S. “Investigation of enzootic bovine leucosis infection by clinical, serological, haematological and pathological examinations in the three dairy cows.” Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 13 (1): 93-97, (2007) (2007)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Kangal Irkı Bir Köpekte İdrar Kesesinde Leiomyoma Olgusu (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- SCRAPİE ( Ovine Spongiform Encephalopathy) (2001)
2- Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Farklı Oranlarda Kullanımının Süt Verimi,Süt Yağı İle Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bir Alageyikte Rumen ve Metabolik Asidosis (2002)
2- Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Askorbik Asidin Etkisinin Araştırılması (2003)
3- Kuzu ve Oğlak Koksidiyozuna Klinikopatolojik Yaklaşım (2003)
4- Türkiye'nin Güneybatısındaki Koyunlarda Fasiyel Egzema Hastalığı (2006)
5- Ozmen O., S. Topsakal , S. Sahinduran ve M. Özcelik. “Effect of the Insufficient Insulin Treatment in Streptozotocin Induced Diabetes Mellitus.” IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi.29 Ekim- 02 Kasım, Antalya, 2008. (2008)
6- Ozmen O, Sahinduran S, Haligur M, et al.’’ Beş keçide gözlenen enzootik nazal adenokarsinomda klinik, patolojik, immunohistokimyasal ve elektron mikroskobik incelemeler’’. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi. 23, Bursa, 2010. (2010)
7- Şahinduran Ş.,K.Sezer,T.İ.Büyükoğlu,B.A.Yukarı ve M.K.Albay, “Koksidiozlu Kuzularda Plazma Askorbik Asit Düzeyleri,” II.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 56, Elazığ,2004. (2004)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Konjuktivitis ve Solunum Sistemi Problemleri Olan Devekuşlarından Staphylococcus Aureus ve Escherichia Coli İzolasyonu (2003)
2- 1997-2002 Yılları Arasında Burdur'da Gözlenen Köpek Hastalıklarının Klinik Olarak Değerlendirilmesi (2003)
3- Oğlakların Konjenital Guatrları Üzerinde Klinikopatolojik İncelemeler (2004)
4- Abomasumun Sağa Yer Değiştirdiği İneklerde Laboratuar Bulguları (2005)
5- Devekuşlarında Pulmoner Aspergillosiste Patolojik Bulgular ve Tedavi (2005)
6- Burdur bölgesinde su sertliği ve magnezyum seviyesindeki artış ineklerde urolithiazisin nedeni olabilir (2007)
7- Laboratuvar farelerinde şiddetli myocoptes musculinus enfestasyonu ve tedavisi (Klinik ve patalojik çalışma) (2007)
8- Özmen, Ö., Ş. Şahinduran, M. Halıgür, K. Sezer, Doğal Enfekte Koyunlarda Coenurus cerebralis’e İlgili Klinikopatolojik Bulgular” II. Veteriner Patoloji Kongresi, 104-105, Nevşehir, 2004. (2004)
9- Özmen, Ö., M.Haligür ve Ş.Şahinduran “Aspergillozis ile Doğal Enfekte Güvercinlerde Bazı Patolojik Gözlemler” VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,128, Kars, 2005. (2005)
10- Sahinduran S, Karakurum MC, Ozcelik M. “Yenidoğan buzağılarda ishal oluşma insidansı ve büyüme üzerindeki mathernal hemoterapy yönteminin etkisi:Bir ön çalışma.” VIII. ,. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 126, İzmir, 2009. (2009)
11- Büyükoğlu T, Sahinduran S.,. Sezer K. Güldür T, “ Ketozisli Sığırların Serum Lipoprotein Kompozisyonundaki Değişikliklerin Elektroforetik Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23 Haziran, Konya, 2007. (2007)
12- Karakurum MC, Albay MK, Sahinduran S, et al. “Sol abomasum deplasmanlı sığırlarda koagulasyon parametreleri.” VIII. ,. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 122, İzmir, 2009. (2009)
13- Sahinduran S, Sezer K, Buyukoglu T, et al. “Ketozisli ineklerin tedaviden önce ve tedaviden sonraki bazı hematolajik ve biyokimyasal kan değerlerinin incelenmesi ve değişik ilaçlarla tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması.” VIII. ,. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 124, İzmir, 2009. (2009)
14- Ozmen O, Sahinduran S, Haligur M, et al.’’ Koyunlarda ensefalitik sarkosistozis ve profilaktik tedavisi’’. VIII. ,. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 152, İzmir, 2009. (2009)
15- Haligur M, Ozmen O, Sezer K, Sahinduran S. İshalli köpeklerde klinik, patolojik ve immunohistokimyasal bulguları ile kanın parvoviral ve kanın koronaviral enteritialerin değerlendirilmesi’’. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 66, İzmir, 2009. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yavru S., M. Yapıcı, M.Kale, Ş.Şahinduran, F. Pehlivanoğlu, M.K. Albay, O. Avcı, “Serological, Virological and Haematological Examination of Coronavirus Infection in Calves With Diarrhea and Their Dams” XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum). 22-26 April, Zadar, Croatia. pp. 75-80. (2008) (2008)
2- K. Sezer, S.Sahinduran, M.K.Albay, Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid-Base Balance in Cows with Ketosis, 19th International Congress of Fe.Me.S.P.Rum. Belgrade, Serbia. May 25-28 2011. 271-275. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ventricular and Proventricular Obstruction in Two Ostriches (2001)
2- Observations on Combine Parasiter Infestation in a Hair Goat Flock (2002)
3- Oğuz F.K., M.N.Oğuz, T.Büyükoğlu ve Ş.Şahinduran, “Effect of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood,Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows,” 8th International Conference of European Society of Veterinary & Comparative Nutrition – Proceedings ESVCN 2004, 154 ,Budapest,Hungary, 2004. (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Özmen Ö., Ş. Şen ve A.Köker, “Schistomatus Reflexus in a Prenatal Malta Goat”, 19th Meeting of The European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001, 164, Greece, Thessaloniki, 2001. (2001)
2- Özmen, Ö., F. Mor, Ş.Şahinduran ve A. Ünsal, “Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in Cattle” Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicological Pathology, 77, Germany, Lindau, 2004. (2004)
3- Özmen, Ö., B. A. Yukarı, M. Haligur, Ş. Şahinduran “Immunohistochemical Detection of Coronavirus, Cryptosporidium Parvum and Giardia Intestinalis in Neonatal Diarrhoea in Lambs and Kids” 23th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2005, 193, Italy, Naples, 2005. (2005)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Hatipoglu F. S., O. Ozmen, A. Ata, T. Ileri-Buyukoglu, S. Sahinduran, F. Mor, O. Yildiz-Gulay ve M. S. Gulay, "Ameliorating effect of ascorbic acid on subacute endosulfan toxicity in male New Zealand White rabbits," J. Anim. Sci. (E-Suppl. 2). 87, 391, Quebec, Canada, 2009. (2009) (2009)
2- Yavru S., O Bulut, Ş.Şahinduran, M.Kale, O Yapece, O Avcı, M.K. Albay, F. Pehlivanoğlu, “Serological, Virological and Haematological Examination of Rotavirus Infection in Calves with Diarrhea and Their Dams” xxv. Jubilee World Buiatrics Congress, July 6-11, Budapest, Hungary,2008. - Hungarian Veterinary Journal (Magyar Allatorvosok Lapja) Suppl. II, 172-173. (2008) (2008)
Doktora Tezi
1- Kedilerde Üriner Sistem Hastalıklarında Sistosentez ve Doğal Yöntemle Toplanan İdrar Analiz Bulgularının Karşılaştırılması. (1996)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- veteriner dahiliyeciler derneği (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences ( Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi) (Makale kodu: VET-0907-127) (2010 Yıl)
2- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİrnKVFD-2011-5492.REV-1 Kazara Varfarin Toksikasyonu Oluşan Bir Köpekte Kan Pıhtılaşmasına İlişkin Parametrelerin Değerlendirilmesirnrn (2011 Yıl)
3- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİrnKVFD-2012-7306.REV-1 Prevalence of subclinical paratuberculosis in dairy cattle in Uşak regionrnrn (2012 Yıl)
4- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİrnKVFD-2012-7631.REV-1 The Effects of Vaccination on The Immune Responses of Dairy Cattle Seropositive to Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)rnrn (2012 Yıl)
5- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİrnKVFD-2012-7656.REV-1 A Case Report: Recurrent Cystitis in a Marern (2012 Yıl)
6- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİrnKVFD-2012-8102 Sheep-associated Malignant Catarrhal Fever (SA-MCF) in a Calfrnrn (2012 Yıl)
7- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİrnKVFD-2012-8440 Risk factors associated with birth weight, passive immunity, health status and growth performance in lambs: I. Effect of dam health status and parity, birth weight, gender, type of birth and lambing season on morbidity and mortalityrnrn (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- New Word Sciences Academy (2009 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı (Yıl:1999)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon üyeliği (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN BURDUR GÖKÇEBAĞ BELDESİNDE "HAYVAN HASTALIKLARI" KONULU TOPLANTI (Yıl:1998)
2- AĞLASUN KAYMAKAMLIĞINCA DÜZENLENEN ULUSAL EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI BÜNYESİNDEK "HAYVANSAL ÜRETİM" KONUSUNDAKİ TOPLANTI (Yıl:2002)
3- ISPARTA GÖNEN KAYMAKAMLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM ÇALIŞMASI (Yıl:2002)
4- BURDUR İL SOSYAL HİZMETLER MD. CE SEVİM-SEZAİ PİRİBAŞ KIZ YETİŞTİRME YURDUNDA DÜZENLENEN EĞİTİM ÇALIŞMASI (Yıl:2006)
5- 30/11/2010 Tübitak Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli (Yıl:2010)
6- 30/10/2008 Tübitak Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli (Yıl:2008)
7- İneklerde Mastitis- Etkin İlaç Şirket içi eğitim (Yıl:2008)
8- Kanal15 Televizyonu-Arka Pencere Programı (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Askorbik Asidin Etkisinin Araştırılması,Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi,2001.01.0108.02,Proje Yöneticisi, 2001. (2001)
2- Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerin Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.05, Proje Yöneticisi, 2003. (2003)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Kullanımı, Burdur Valiliği İl Özel İdaresi Desteği ile, Yardımcı Araştırıcı, 2002 (2003)
2- Erkek Tavşanlarda Subakut Endosulfan Toksikasyonu ve C Vitamininin Düzeltici Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.01, Yardımcı Araştırıcı, 2003. (2003)
3- Kuzu ve Oğlakların Neonatal İshallerinde Corona virus,Cryptosporidium ve Giardia Türlerinin Varlığının İmmunhistokimyasal Olarak Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.06, Yardımcı Araştırıcı, 2003. (2003)
4- Ketozisli Sığırların Serum Lipoprotein Kompozisyonundaki Değişikliklerin Elektroforetik Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.07 Yardımcı Araştırıcı, 2003. (2003)
5- Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerde Farklı Tedavi Yöntemlerinin Asit-Baz Dengesi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2003.01.0108.08, Yardımcı Araştırıcı, 2003. (2003)
6- İshalli hipovolemik buzağılarda Hidroksietil Nişasta (Hetastarch) ile Hidroksietil Nişasta (Hetastarch)+ % 7 lik NaCl ve Ringer Laktat solüsyonunun sağaltımdaki etkinliğinin karşılaştırılması Yardımcı Araştırıcı (0)
7- İneklerde abomasum deplasmanlarının tanı ve prognozunda karaciğer enzimleri, D(+) ve L(-) Laktik asitin önemi Yardımcı Araştırıcı (0)
8- Gebelik toksemisi bulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akut faz proteini düzeylerinin değerlendirilmesi Yardımcı Araştırıcı (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2202
Email sahinduran(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.