Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1984
 • Kan Gurubu : 0 Rh +
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Polimer Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Polimer Mühendisliği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Karaali İlkokulu Antakya-Hatay (1995)
 • Orta Okul : Atatürk Ortaokulu Antakya-Hatay (1998)
 • Lise : Atatürk Lisesi Antakya-Hatay (2001)
 • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Buca Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Öğretmenliği (2006)
 • Y.Lisans : Ege Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü Güneş Enerjisi Bölümü (2009)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Supramoleküller

Porfirin, ftalosiyanin

Boya-Esaslı Güneş Pilleri (DSSC)

İletken Polimerler

Elektrokimyasal Polimerizasyon

Biyosensörler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sadık Çoğal, Songül Şen Gürsoy, Gamze Çelik Çoğal, Oğuz Gürsoy, "Sütte laktoz tayini için biyosensörlerin kullanımı", Akademik Gıda 14(1) (2016) 33-42. (2016)
2- Sadık Çoğal, “Grafen Oksit-Polianilin Nanokompozit Temelli Amperometrik Glukoz Biyosensörü Geliştirilmesi”, Akademik Gıda, 2017, 15(2), 124-129. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sule Erten-Ela, Sadik Cogal and Siddik Icli, “Conventional and microwave-asisted synthesis of ZnO nanorods and effects of PEG400 as a surfactant on the morphology”, Inorganica Chimica Acta, 362 (2009) 1855-1858. (2009)
2- Sule Erten-Ela, Sadik Cogal, Gulsah Turkmen and Siddik Icli, “Hybrid Solar Cells Using Nanorod Zinc Oxide Electrodes and Perylene Monoimide-Monoanhydride Dyes”, Current Applied Physics, 10 (2010) 187-192. (2010)
3- S. Erten-Ela, S. Cogal and S. Icli, “Morphological characterizations of ZnO nanostructures synthesized by hydrothermal method”, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications”, 3 (2009) 459-463. (2009)
4- Sadik Cogal, Kasim Ocakoglu, Aysegul Uygun Oksuz, "The Synthesis, Photophysical and Electrochemical Studies of Symmetrical Phthalocyanines Linked Thiophene Substituents", Inorganica Chimica Acta, 423(2014) 139-144. (2014)
5- Songul Sen Gursoy, Sadik Cogal, Aysegul Uygun Oksuz, "Influence of Surfactants on Characteristics of Electrochemically Synthesized Pyrrole/N,N-Dimethylaminopyrrole Copolymer", Iranian Polymer Journal, 23(10) (2014) 783-792. DOI: 10.1007/s13726-014-0274-3. (2014)
6- Sadik Cogal, Sule Erten-Ela, Kasim Ocakoglu, Aysegul Uygun Oksuz, “Asymmetric phthalocyanine derivatives containing 4-carboxyphenyl substituents for dye-sensitized solar cells”, Dyes and Pigments, 113 (2015) 474-480. DOI: 10.1016/j.dyepig.2014.09.018. (2015)
7- Sadik Cogal, Melek Kiristi, Kasim Ocakoglu, Lutfi Oksuz and Aysegul Uygun Oksuz, "Electrochromic properties of electrochemically synthesized porphyrin/3-substituted polythiophene copolymers", Materials Science in Semiconductor Processing, 31 (2015) 551-560. (2015)
8- Sadik Cogal, Sule Erten Ela, Gamze Celik Cogal, Matej Micusik, Maria Omastova, Aysegul Uygun Oksuz, “Plasma-Enhanced Modification of Multiwalled Carbon Nanotube with Conducting Polymers for Dye Sensitized Solar Cells”, Polymer Composites 39(3) (2018) 668-674. DOI: 10.1002/pc.23983. (2018)
9- Sule Erten Ela, Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Aysegul Uygun Oksuz, "Highly Conductive Polymer Materials Based Multi-Walled Carbon Nanotubes as Counter Electrodes for Dye Sensitized Solar Cells", Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 24(6) (2016) 380-384. (2016)
10- Sadik Cogal, Sule Erten-Ela, Kasim Ocakoglu, Aysegul Oksuz, "4-Carboxybiphenyl and Thiophene Substituted Porphyrin Derivatives for Dye-Sensitized Solar Cell", Molecular Crystals and Liquid Crystals, 637 (2016) 87-95. (2016)
11- Oguz Gursoy, Songul Sen Gursoy, Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal. Development of a New Two-Enzyme Biosensor Based on Poly(Pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) for Lactose Determination in Milk. Polymer Engineering & Science 58(6) (2018) 839-948. doi: 10.1002/pen.24632. (2018)
12- Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Aysegul Uygun Oksuz. Plasma modified multi-walled carbon nanotubes for glucose biosensor applications. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 67 (7) 2018 454-461. doi: 10.1080/00914037.2017.1342252. (2018)
13- Sadik Cogal. Electrochemical Determination of Dopamine using a Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene) – Reduced Graphene Oxide-Modified Glassy Carbon Electrode. Analytical Letters 51(11) (2018) 1666-1679. doi: 10.1080/00032719.2017.1387791. (2018)
14- Sadik Cogal, Laura Calio, Gamze Celik Cogal, Manuel Salado, Samrana Kazim, Lutfi Oksuz, Shahzada Ahmad, Aysegul Uygun Oksuz. RF-plasma enhanced graphene-polymer composites as hole transport materials for perovskite solar cells. Accepted for publication in Polymer Bulletin. (2018)
15- Sadik Cogal, Abdulrahman K. Ali, Sule Erten Ela, Gamze Celik Cogal, Jaroslav Kulicek, Matej Micusik, Maria Omastova, Aysegul Uygun Oksuz. Plasma-based preparation of polyaniline/graphene and polypyrrole/graphene composites for dye-sensitized solar cells as counter electrodes. Accepted for publication in Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry 55(4) (2018) 317-323. doi: 10.1080/10601325.2018.1426386. (2018)
16- Sadik Cogal, Sule Erten Ela, Abdulrahman Khalaf Ali, Gamze Celik Cogal, Matej Micusik, Maria Omastova, Aysegul Uygun Oksuz. Polyfuran-based multi-walled carbon nanotubes and graphene nanocomposites as counter electrodes for dye-sensitized solar cells. Research on Chemical Intermediates 44(5) (2018) 3325-3335. doi: 10.1007/s11164-018-3309-0. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ayşegül Uygun, Lütfi Öksüz, Sorin Manolache, Noah Hershkowitz, Sadık Çoğal, “RF plasma polimerleşmesi ile TiO2/polythiophene nanopartiküllerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi”, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi-Kocaeli Üniversitesi-Kocaeli, 12-14 Mayıs 2010. (2010)
2- Serpil TEKOGLU, M. Emre AKIN, Sadik COGAL, Sule ERTEN, Siddik ICLI “Heterojunction Solar Cells” Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-III)-Ankara, 11-14 Haziran 2007. (2007)
3- Sadık Çoğal, Şule Erten-Ela and Sıddık İçli, “Conventional Heating and Microwave-assisted synthesis and Characterization of ZnO Nanorods” Nanobilim ve Naoteknoloji Konferansı (NanoTR-IV)-İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul, 09-13 Haziran 2008. (2008)
4- Serpil Tekoglu, Sadik Cogal, Mustafa Can, Sule Erten Ela and Siddik Icli “Triarylamine Based Dyes on ZnO And TiO2 Film Surface As Dye-Sensitized Solar Cells”, Nanobilim ve Naoteknoloji Konferansı (NanoTR-IV)-İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul, 09-13 Haziran 2008. (2008)
5- Songül Şen Gürsoy, Sadık Çoğal, Ayşegül Uygun, “Bazı yüzey aktif maddeler varlığında pirol/N, N-Dimetilaminopirol (Py/DMAPy) kopolimerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu”, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi-Kocaeli Üniversitesi-Kocaeli, 12-14 Mayıs 2010. (2010)
6- Sadık Çoğal, Ayşegül Uygun Öksüz, Kasım Ocakoğlu, “Tiyofen İçeren Ftalosiyanin Moleküllerinin Absorpsiyon ve Emisyon Özelliklerinin İncelenmesi”, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur, 15-18 Mayıs 2013. (2013)
7- Sadık Çoğal, Şule Erten, N.Serdar Sarıçifçi, Sıddık İçli, "Heteroeklem Güneş Pillerinde Kullanılacak Moleküler Yapıların Sentezi ve Fotovoltaik Karakterizasyonu", 21. Ulusal Kimya Kongresi,İnönü Üniversitesi-Malatya, 23-27 Ağustos 2007. (2007)
8- Sadık Çoğal, Kasım Ocakoğlu, Ayşegül Uygun Öksüz, "Tiyofen İçeren Ftalosiyanin Moleküllerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", IV. Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, 30 Mayıs-2 Haziran 2013. (2013)
9- Hamdi Tekelioğlu, Songül Şen Gürsoy, Sadık Çoğal, Esra Yıldız, Şerife Şahinkurt, "Sodyumdodesilbenzesülfonat Doplanmış Pirol-N-m-toluenpirol Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-8 Haziran 2014, s. 149. (2014)
10- Sadık Çoğal, Kasım Ocakoğlu, Ayşegül Uygun Öksüz, Porfirin/Poli(2,2’-bitiyofen) Kopolimer Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-8 Haziran 2014, s. 145. (2014)
11- Gamze Çelik Çoğal, Sadık Çoğal, Ayşegül Uygun Öksüz, RF Plazma ile Elde Edilen Polianilin/Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Kompozitleri Kullanılarak Amperometrik Glukoz Biyosensörü Geliştirilmesi, VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 4-7 Eylül 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s. 140. (2016)
12- Sadık Çoğal, Gamze Çelik Çoğal, Maria Omastova, Jaroslav Kulicek, Ayşegül Uygun Öksüz, RF-Rotating Plazma Yöntemi ile Grafenin İletken Polimerlerle Modifikasyonu, VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 4-7 Eylül 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s. 68. (2016)
13- Sadık Çoğal, Gamze Çelik Çoğal, Lütfi Öksüz, Maja Remskar, Ayşegül Uygun Öksüz, WS2 nanotellerinin RF-rotating plazma modifikasyonu ve özelliklerinin incelenmesi, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs 2017, Burdur. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sule ERTEN-ELA, Sadik COGAL, Gulsah TURKMEN, Siddik ICLI “Dye Sensitized ZnO Solar Cells based on perylene monoimide monoanhydride dyes” International Workshop on Advanced Materials and Devices for Photovoltaic Applications-Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara, 24-25 Nisan 2008 (2008)
2- Sule Erten ELA, Sadik COGAL, Siddik ICLI “Microwave-asisted synthesis and characterization of ZnO nanorods”, International Workshop on Advanced Materials and Devices for Photovoltaic Applications-Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara, 24-25 Nisan 2008. (2008)
3- Gamze Celik Cogal, Sadik Cogal, Aysegul Oksuz. Modification of carbon nanotube with poly (3-hexylthiophene) by using RF rotating plasma. Plasma Sciences (ICOPS), 2015 IEEE International Conference on. 24-28 May 2015. Antalya, Turkey. doi: 10.1109/PLASMA.2015.7179652 (2015)
4- Sadik Cogal; Ferhat Bozduman; Gozde Yurdabak; Aysegul Oksuz. Modification of carbon nanotube with poly(3,4-ethylenedioxythiophene) by using RF rotating plasma. Plasma Sciences (ICOPS), 2015 IEEE International Conference on. 24-28 May 2015. Antalya, Turkey. doi: 10.1109/PLASMA.2015.7179650 (2015)
5- Sadik Cogal, Ferhat Bozduman, Aysegul Uygun Oksuz, Maria Omastova. RF-rotating plasma modification of graphene with poly (3, 4-Ethylenedioxythiophene). Plasma Sciences (ICOPS), 2015 IEEE International Conference on. 24-28 May 2015. Antalya, Turkey. DOI: 10.1109/PLASMA.2015.7285024. (2015)
6- Songul Sen Gursoy, Gamze Celik Cogal, Sadik Cogal, Ferhat Bozduman. Structural, thermal and morphological properties of plasma polymerized MnO2/PPy composite. Plasma Sciences (ICOPS), 2015 IEEE International Conference on. 24-28 May 2015. Antalya, Turkey. Doi: 10.1109/PLASMA.2015.7179649. (2015)
7- Gamze Celik Cogal, Oguz Gursoy, Songul Sen Gursoy, Sadik Cogal. Conducting polymer based biosensors as potential analytical tools for analysis of milk and dairy products. 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology. 9-11 November 2015, Cairo, Egypt. (2015)
8- Oguz Gursoy, Songul Sen Gursoy, Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal. Electrochemical biosensor based on polypyrrole/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PPy/PEDOT) copolymer for lactose determination. 12th Egyptian Conference of Dairy Science and Technology. 9-11 November 2015, Cairo, Egypt. (2015)
9- Sadik COGAL, Sule ERTEN ELA, Gamze CELIK COGAL, Maria OMASTOVA, Matej MICUSIK, Filiz KURALAY and Aysegul UYGUN OKSUZ, "Plasma-enhanced preparation of conducting polymers/multi-walled carbon nanotube nanocomposites for dye-sensitized solar cells", New Trends in Solar Cells, 19-22 Nisan 2016, Bratislava, Slovakya. (2016)
10- Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Aysegul Oksuz, “Plasma-assisted preparation of graphene oxide/titanium dioxide composites”, TO-BE Fall Meeting 2016, 28-30 Eylül 2016, Ljubljana, Slovenya. (2016)
11- Gamze Celik Cogal, Sadik Cogal, Filiz Kuralay, Selma Tunç, Maria Omastova, Matej Micusik, Lutfi Oksuz, Aysegul Uygun Oksuz, “Plasma Enhanced Preparation of Graphene/Polyfuran Nanocomposites”, 3rd International Congress on Biosensor, 5-7 October 2016, Ankara, Turkey. (2016)
12- Aysegul Uygun Oksuz, Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Emre Uygun, Lutfi Oksuz, “Plasma-enhanced preparation of graphene composites with polyaniline and polypyrrole”, 58th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, 31 Ekim-4 Kasım 2016, San Jose, California. (2016)
13- Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Aysegul Uygun Oksuz, “Facile preparation of MnO2-polyaniline composite by plasma method and its biosensor application”, TO-BE Spring Meeting 2017, 3-5 Nisan 2017, Lüksemburg. (2017)
14- Aysegul Uygun Oksuz, Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Selma Tunc, Filiz Kuralay, Sule Erten-Ela, Maria Omastova, Shahzada Ahmad, “Plasma-enhanced graphene and graphene oxide based conducting polymer composites for solar cell and biosensor applications”, 253rd American Chemical Society National Meeting and Exposition, 02-06 Nisan 2017, San Francisco. (2017)
15- Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Aysegul Oksuz, “Preparation of Graphene Oxide/Conducting Polymer Nanocomposites by RF-Plasma Polymerization”, The 44th International Conference on Plasma Science, 21-25 Mayıs 2017, Atlantic City, New Jersey-USA. (2017)
16- Baris Balikci, Sadik Cogal, Songul Sen Gursoy, “Development of a Novel Dopamine Biosensor Based on Carbon Nanotube/Polythiophene (CNT/PTh) Composite”, The International Joint Science Congress of Materials and Polymers, 25-28 Ağustos 2017, Makedonya. (2017)
17- Sadik Cogal, “Synthesis of thiophene substituted porphyrin derivatives and their application in electrochemical biosensor”, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), 11-15 Ekim 2017, Sarajevo-Bosna Hersek. (2017)
18- Sadik Cogal, “Modification of Glassy Carbon Electrode with Graphene Derivatives and Conducting Polymer for Application in Electrochemical Biosensors” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), 11-15 Ekim 2017, Sarajevo-Bosna Hersek. (2017)
19- Sadik Cogal, Gamze Celik Cogal, Aysegul Uygun Oksuz, “Electrocatalytic Activities of TiO2 and TiO2/Graphene Oxide Obtained by RF-Plasma Method towards Dopamine”, International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES-2017), 26-29 Ekim 2017, Antalya. (2017)
20- Sadik Cogal, “Reduced Graphene Oxide and Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) based Electrochemical Dopamine Biosensor in the Presence of Ascorbic Acid and Uric Acid”, International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES-2017), 26-29 Ekim 2017, Antalya. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Mikrodalga ve otoklava dayalı farklı kristal yapılarında ZnO nanoparçacıkların sentezi ve optik-elektronik karakterizasyonu. (2009)
Doktora Tezi
1- Boya Esaslı Güneş Pillerinde Kullanılabilecek Supramoleküler Yapıların Sentezi ve Foto-Fiziksel Çalışmalar (2014)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Polymers for Advanced Technologies (2017 Yıl)
2- Analytical Letters (2017 Yıl)
3- Journal of Solid State Electrochemistry (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Akademik Gıda (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2016)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2017)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Polimer Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)
2- Polimer Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2016)
3- Polimer Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Tiyofen Sübstitüentleri İçeren Yeni Tür Asimetrik Porfirin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi" , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- “Anorganik nanoparçacıkların Sentezi, Karekterizasyonu ve Hibrit Güneş Pilleri Uygulama Alanlarının İncelenmesi” 07-GEE-011, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (2007)
2- “Bazı yüzey aktif maddeler varlığında pirol/N, N-Dimetilaminopirol kopolimerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu.”, NAP-065-09, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. (2009)
3- “Boya Esaslı Güneş Pillerinde Kullanılabilecek Supra Moleküler Yapıların Sentezi ve Foto-Fiziksel Çalışmalar” SDÜ-BAP 2950-D-11, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- "Sütte Laktoz Tayini İçin Yeni Bir Çift-Enzimli Biyosensör Geliştirilmesi", 114O904, TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (2014)
2- "Plazma ve Kimyasal Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Grafen ve Karbon Nanotüplerin Biyosensör ve Fotovoltaik Özellikleri", 114M867, TÜBİTAK 2540-Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı. (2015)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı ‘Howard Gardner’ 23-24 Mayıs 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2009)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2013)
2- VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2017)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. “Fotokatalitik Uygulamalar İçin İletken Polimer/2-Boyutlu Geçiş Metali Dikalkojenit Nanokompozitlerinin Sentezlenmesi ve Uygulanması”, University of South Florida (Florida-ABD), Araştırma, 2018. (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 2762
Email sadikcogal(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.