Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1988
 • Kan Gurubu : B rh+
 • Birimi : Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Elektrik ve Enerji
 • Anabilim Dalı : Alternatif Enerji Kaynakları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce (YDS: 63,75) (YÖKDİL:66.25)
 • Yabancı Dil 2 : arapça
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi/Uşak Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Teknik Eğitim Fakültesi/Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Makine Eğitimi Bölümü (2009)/Makine Mühendisliği(2016)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği (2014)
 • Doktora : Uşak Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fen Bilimleri Makine mühendisliği
 • (Devam ediyor)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özsoy, A., Yıldırım, R., 2012. “Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Uygulama Alanları”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 9, No: 2, 2012 (61-73) (2012)
2- Durmuş Temiz, Onur İnan, Kazım Kumaş, Ragıp Yıldırım, Fatih Yoldaş,Mustafa Ayan, Ali Özhan Akyüz, Elektrik ve Enerji Bölümleri İçin Eğitim Amaçlı Hibrit Araç Tasarımı,Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt;3, Sayı;6. 2017,(329-333) (2017)
3- Durmuş Temiz, Kazım Kumaş, Onur İnan, Ragıp Yıldırım, Fatih Yoldaş, Mustafa Ayan, Ali Özhan Akyüz, Biyogaz Üretimi İçin Eğitim Amaçlı Reaktör Geliştirilmesi, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt;3, Sayı;6, 2017,(334-339) (2017)
4- Ragıp Yıldırım, Ahmet Özsoy.Toprak Kaynaklı Isı Borularıyla Kaldırımlardaki Buzlanmanın Önlenmesinin Isıl Analizi. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(4): 591-596. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- OZSOY, A., YILDIRIM, R., 2016. Prevention of icing with ground source heat pipe: A theoretical analysis for Turkey's climatic conditions.Cold Regions Science and Technology, 125, 65-71. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özsoy, A., Yıldırım, R. 2014. Karayollarındaki buzlanmanın toprak kaynaklı ısı borularıyla önlenmesi. KUK 2014, KArayolu 3. Ulusal Kongresi Bildiri kitabı, 25-27 Kasım 2014, 323-333. Ankara. (2014)
2- Tuğba KOVACI, Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Erkan DİKMEN, Ragıp YILDIRIM.LiBr-H2O Ve LiCl-H2O Akışkan Çiftiyle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi. 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 13-16 Eylül 2017, ÇORUM. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- E.Durak , Ö.Kölmük, B.Kulak, D.Temiz, K.Kumaşa, R.Yıldırım, A.Akyüz, H. Mazlum,Minimum Maliyetli Güneş Enerjili Araba Dizaynı, GEFİK. (2014)
2- C.Uçan, S. Ekici, M.Seven, F.Kahraman, D.Temiz, K.Kumaşa, R.Yıldırım, A.Akyüz,Düşük Maliyetli Biyodizel Üretimi, GEFİK. (2014)
3- D. Temiz, K. Kumaş, R. Yıldırım, A. Akyüz, Güneş enerjisi destekli biyogaz üretimi, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya. (2015)
4- T. Kaya, D. Temiz, K. Kumaş, R. Yıldırım, A. Akyüz, Hibrit Araç Tasarımı, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sayısal Elektronik Uygulamaları için Gömülü Sistem Tabanlı Eğitim SetirnTasarımı, UMYOS(2017) (2017)
2- Gömülü Sistem Tabanlı Akıllı Otopark Tasarımı, UMYOS(2017) (2017)
3- Transesterifikasyon Yöntemi Kullanılan Bir Biyodizel Üretim Sisteminin Tasarımı, UMYOS (2017) (2017)
4- Ragıp YILDIRIM, Abdullah YILDIZ, Ahmet OZSOY. 2017. Akışkan Şarj Oranının İki Fazlı Kapalı Termosifonun Isıl Performansına Etkisinin Araştırılması. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017. Osmaniye/TURKEY 16-18 November 2017. (2017)
5- Fatih Yoldaş, Durmuş Temiz, Ragıp Yıldırım, Kazım Kumaş, 2017.Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için Güneş Enerji Santrali Fizibilite Çalışması, International Advanced Researches & Engineering Congress-2017. Osmaniye/TURKEY 16-18 November 2017. (2017)
6- Fatih YOLDAŞ,Durmuş TEMİZ,Kazım KUMAŞ,Ragıp YILDIRIM,Onur İNAN, Mustafa AYAN, Ali Ö.AKYÜZ, Eğitim Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Tasarımı,Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 18-20 EKİM 2017 ANTALYA. (2017)
7- Ragıp Yıldırım, Ahmet Özsoy, Abdullah Yıldız, Saniye Yılmaz, Mustafa A. Ersöz. Toprak kaynaklı, iki fazlı kapalı termosifonlarda farklı iş akışkanları kullanımının incelenmesi, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018. Gaziantep. (2018)
8- Ahmet Özsoy, Saniye Yılmaz, Ragıp Yıldırım, Abdullah Yıldız, Mustafa A. Ersöz, Üç Fazlı Isı Boruları, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018. Gaziantep. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- D.Temiz, T.Kuku, K.Kumaş, R. Yıldırım, A. Akyüz. The Production of Biodiesel From the Re-used Vegetable Oil, 9 th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul. (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- YILDIRIM., R., (2014) Buzlanmayı Önlemek İçin Toprak Kaynaklı Isı Borularının Teorik İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Elektrik ve Enerji Bölüm Başaknalığı (Yıl:2017)
2- Elektrik ve Enerji Bölüm Başaknalığı (Yıl:2018)
3- Elektrik ve Enerji Bölüm Başaknalığı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Transesterifikasyon Yöntemi Kullanılarak Biyodizel Üretimi ve Ultrasesin Etkileri, MAKÜ BAP,2018. (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248325 9900
Email ryildirim(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.