Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1964
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitim Programları ve Öğretimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Devrim İlkokulu Kuşadası (1975)
 • Orta Okul : Kaya Aldoğan Lisesi Kuşadası (1978)
 • Lise : Cumhuriyet Lisesi Denizli (2003)
 • Önlisans : Dokuz Eylül Üniv.Eğitim Fak.Denizli Eğitim Yüksekokulu (1985-07-05 14:54:08)
 • Lisans : Hacettepe Üniv.Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Anabilim Dalı (2004)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniv.Sosyal Bil.Enst.(Bilim Uzmanlığı)
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Bil.Anabilim dalı (1998-09-25 15:15:03)
 • Doktora : Anadolu Ünv. Eğitim bil.
 • Doktora Dal : Eğitim proğ. ve Öğretim
 • (2007-09-20 15:02:53)
 • Doçenlik Dal : Eğitim Programları ve Öğretim (2015-03-27)
ÖZGEÇMİŞ

Ramazan Sağ

ÖZGEÇMİŞ

1.                Doğum Tarihi:

 

26 Şubat 1964

2.                Unvanı

Doç. Dr.

3.                Y.Dil

İngilizce, Düzeyi: 75, 2007 Güz Dönemi ÜDS Sınav Sonucu

 

4.     .Öğrenim Durumu:

 

   Derece

                 Alan

                 Üniversite

   Yıl

Önlisans

Sınıf Öğretmenliği

Dokuz Eylül Denizli Eğitim YO

1985

Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Hacettepe

1994

Y.Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Hacettepe

1998

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Anadolu Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2007

5.    Akademik Unvanlar

               Öğr. Gör. (Araş. Gör kadrosunda çalıştırılmak üzere öğretim görevlisi).

-Yardımcı Doçent  Dr.     Eğitim Programları ve Öğretim       Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi     2007-2015

Doç. Dr. Eğitim Programları ve Öğretim       Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi     2015- 

 • İş Deneyimi
 • --19. 03.1986 Yozgat Akdağmadeni Kuşlukaçağı Köyü İlkokulu, sınıf öğretmenliği-Birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik.
 • -1990-1991 Denizli Acıpayam Karahöyük Köyü İlkokulu, sınıf öğretmeni

  -1991-1995 Ankara Mamak Kınık İlkokulu, sınıf öğretmeni

  1995 Eylül-1995 Aralık MEB Talim Terbiye Kurulu Program Geliştirme Dairesi Uzman (Geçici görev)

  1995 Aralık-1999 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişliği

  1999-2011 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  2011 Eylül-Şubat  2012. ABD Vermont Lyndon State College Leahy Center for Rural Students araştırma merkezinde  post doc çalışması yapmaktadır. Çalışma konusu: Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin rutin ve rutin olmayan öğretim uygulamaları ışığında öğretmen eğitimi programlarının öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamada niteliksel etki gücünün tanımlanması. 

  8.    Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

       8.1  Yüksek Lisans Tezleri

  1. Aytaç, A. (2010). Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Uygulama Öğretim Elemanlığının Değerlendirilmesi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  2. Sezer, R. (2010). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki İhtiyaçları Analizi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  9.     Yayınlar

  9.1 SSCI kapsamında dergilerde yayınlanan/yayınlanacak makaleler

  Sağ, R. The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors, and practice schools Eurasian Journal of Educational Research, 32, pp,117-132/ 2008.  

  Sağ, R. Etkinlik teorisine göre zenginleştirilmiş birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının adayların özyeterlik algılarına etkisi. Eğitim ve Bilim. 35, 158, 44-57, 2010. 

  Sağ, R. Birleştirilmiş sınıf öğretmeni olmaya yönelik özyeterlik ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41, 386-397, 2011.

  9.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  Sağ, R. “Hizmetöncesi Öğretmen Eğitiminde Uygulama Öğretmenliğinin Değerlendirilmesi". Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Gazi Mağusa/KKTC'de 23-25 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılan konferans'ta sunulan bildiri. (Doktora tezinin bir bölümü).

  Sağ, R. ve Savaş, B. "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2006-2007 Öğretim Yılı Mezunları KPSS10 Sınav Sonuçları Analizi". Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü tarafından 28-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu'nda sunulan bildiri.   2008.

  9.3 Yazılan uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler

  Çoklu Zeka Kuramı Yaratıcılık-Gelecek İçin Beş Akıl. 1. Uluslar arası Yaşayan Kuramcılar Konferansı Howard Gardner. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayını, 2010. Çeviri Editörü.

  9.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   Sağ, R. “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Döneminde Eğitimde Kaynak Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 3, 3, 75-91, 2002.

  Sağ, R.“Okul Uygulama Çalışmaları Birimi Neden Kurulmalıdır?” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007. 

  Sağ, R. Becoming a teacher in multigrade classes. Electronic Journal of Social Sciences, spring, 8, 28. Available: http://www.e-sosder.com/dergi/28020-039.pdf, 2009.

   Sağ, R., Savaş, B., & Sezer, R.. Burdur’daki Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin özellikleri, problemleri ve ihtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Bahar, 10, 1, 37-56, 2009.

  Sağ, R., ve Sezer, R. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki eğitim ihtiyaçları. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012.

   

  9.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  Sağ, R. ve Kaya, C. “Lise Öğrencilerinin Beklentileri”, 16-19 Kasım 2005 tarihleri 1. Burdur Sempozyumu 1, 2: 1044-1049, 2005. 

  9.6. Projeler

  1. İlköğretim Müfettişlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri. Öğretim Görevlisi ve akademik danışman Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 1999.

  2.İlköğretim Müfettişlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri I ve II. Akademik Danşman. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2000.

  3.Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Okulu Müdürleri Hizmet-içi Eğitimi Öğretim Elemanı. 2000.

  4.İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri I ve II. Akademik Danışman. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2001.

  5. İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri I ve II Öğretim Elemanı. 2002.

  6.Çocuk dostu eğitim ortamları nasıl olmalıdır? Manisa Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Sen Akhisar Temsilciliği İşbirliğiyle Düzenlenen Eğitimcilerin Eğitimi Konferansları. 27 Haziran 2002. Akhisar Belediyesi Kültür Merkezi. Akhisar-Manisa.

  7.Uluslar arası Yaşayan Kuramcılar Konferansı “Howard Gardner”. 23-24 Mayıs 2009. Program Koordinatörü-Sürekli Eğitim Merkezi Yöneticisi. Program Koordinatörü.

  8. Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Uygulama Öğretim Elemanlığının Değerlendirilmesi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0051-YL-08. Proje Yürütücüsü.

  9. Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki İhtiyaçları Analizi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0052-YL-08. Proje Yürütücüsü.

  10. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamasına Yönelik Model Önerisi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0025-NAP-08. Proje Yürütücüsü.

  11. Sınıf Öğretmeni Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Çalışmaları Memnuniyeti. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0063-NAP-09. Proje Yürütücüsü. Devam ediyor.

  12.Birleştirilmiş Sınıf Eğitimi Kursu, MEB HİE Daire başkanlığı, Öğretim elamanı, 20-24 Temmuz 2009, Erzurum.

  13. Birleştirilmiş Sınıf Eğitimi Kursu, MEB HİE Daire başkanlığı, Öğretim elamanı, 3-7 Ağustos 2009, Yalova.

  14. İlköğretim 7. ve 8. Sınıfların SBS puanları,  onların ders içi, ders dışı özellikleri ve  SBS sınavını oluşturan derslerin bazı nitelikleri arasında ilişkileri, bu derslere ait eğitim hizmetlerinin durumu ve okul yönetimlerinin SBS kapsamında  yaptıkları çalışmalar nedir? Rize Valiliğinin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yaptırdığı araştırma. Araştırmacı.

  9.7.  Ulusal/Uluslarası Toplantı/Çalıştaylar

  1. Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Temelinde Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi: Hayat Bilgisi Kitaplarını Değerlendirme Komisyonu.

  2.  Mentoring:A Journey of Learning Çalıştayı. 24- 30 Mart 2006, Slovenya Porterez. AB Comenius 2.1. Programı.

  3. The continuous professional development of teachers and trainers. AB Study Visit Cedefop. 26-30 Nisan 2010, İrlanda Dublin.

  9.8. Konferanslar/Seminerler

  1.  Akretidasyon sürecinde tıp eğitimi programlarının değerlendirilmesi süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı. 04 Nisan 2011.

  10.  İdari Görevler

  1. Okul Uygulama Çalışmaları Koordinatörlüğü.  Sınıf Öğretmenliği ABD, 2005, 2006.

  2. Fakülte Okul Uygulama Koordinatörlüğü Sorumluluğu, Ocak-Mayıs, 2008 Dönemi.

  3. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müdür  Yardımcısı  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2008-2008

  4. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü      Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,      2008- 2011 Haziran

   

  11. Girdiği Dersler Son Üç yıl

  Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Sınıf Öğretmenliği, 2009, 2010, 2011.

  Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Eğitimi ABD, 2009, 2010, 2011.

  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Türkçe Eğitimi, 2009, 2010, 2011.

  Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans: Eğitim Programları ve Öğretim Programı, 2009, 2010, 2011.

  Planlama ve Değerlendirme, Doktora: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. 2009, 2010 ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens., 2011.

  Ölçme ve Değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. 2011 Bahar.

  Bilimsel Araştırma Teknikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. 2010, 2011

   

  İLGİ ALANLARI

  hizmet öncesi öğretmen yetiştirme/initial teacher tarining

  özellikle okul uygulama çalışmaları, öğretmenlik becerilerinin edinim süreci, akreditasyon/school practice, processing of learning teacher skills

  birleştirilmiş sınıflarda öğretim

  birleştirilmiş sınıflar: öğretim programları ve öğretmenin niteliği/teaching, curriculum in multiage classrooms, multiage classroom teachers\' qualty

  akreditasyon

  eğitim kurumlarında sunulan hizmetlerin niteliğinin uluslararası standartlar düzeyine getirilmesi/improving teaching quality in the schools to the degree of international

  Yayınlar ve Faaliyetler

  YAYINLAR

  Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  1- İçerik Tasarımı (2017)
  Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Döneminde Eğitimde Kaynak Sorunu (2002)
  2- Okul Uygulama Çalışmaları Birimi Neden Kurulmalıdır? (2007)
  3- Becoming a teacher in multigrade classes (2009)
  4- Burdur'daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri, Sorunları ve İhtiyaçları (2009)
  5- Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki eğitim ihtiyaçları. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. (2012)
  6- LYNDON STATE COLLEGE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ PROGRAMININ OKUL UYGULAMALARI SÜRECİ (2015)
  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- A Comparison of Teacher Candidates' Self-Efficacy on being Teachers in Multi-Grade Classes:Cases of Ege University and Mehmet Akif University rnrn (2013)
  2- The Course of Pre-Service Teachers’ Expectations in School Practices and the Factors Affecting Their Expectations (2014)
  3- 4- The Satisfaction Level of Student Teachers with School Practice. International Journal of Scientific Research in Education, JUNE 2013, Vol. 6(2), 149-158. (2013) (2013)
  4- Danışman Öğretmenlerle Aday Öğretmenler Arasındaki Etkileşim Örüntülerinin Mesleki Gelişime Etkileri Bakımından İrdelenmesi (2017)
  SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- "The Expectations of Student Teachers about Cooperating Teachers, Supervisors, and Practice Schools" Eurasian Journal of Educational Research, 32, pp,117-132/ 2008. (2008)
  2- Etkinlik teorisine göre zenginleştirilmiş birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının adayların özyeterlik algılarına etkisi. Eğitim ve Bilim. 35, 158, 44-57, 2010. (2010)
  3- Birleştirilmiş sınıf öğretmeni olmaya yönelik özyeterlik ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 41: 386-397 [2011] (2011)
  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Lise Öğrencilerinin Okuldan Beklentileri (2005)
  2- "İlköğretim Programları ve Hayat Bilgisi Ders Kitapları Değerlendirme". İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı, Rapor. 206-211, 2008. (2008)
  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Öğretmenlik Uygulamalarında Uygulama Öğretim Elemanlığı: Seçimi, Yetiştirilmesi, Rolleri Üzerine Bir İnceleme (2012)
  2- Öğretmenlik Uygulamalarında Uygulama Öğretim Elemanlığı: rnSeçimi, Yetiştirilmesi, Rolleri Üzerine Bir İnceleme rn (2012)
  Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Hizmetöncesi Öğretmen Eğitiminde Uygulama Öğretmenliğinin Değerlendirilmesi". Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Gazi Mağusa/KKTC'de 23-25 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılan konferans'ta sunulan bildiri. (Doktora tezinin bir bölümü) (2008)
  2- Sağ, R. ve Bıçakçı, R. "Mehmet Akif Ersoy'un Manzum Öykülerinin Dramada Metin ve Tema Olarak Kullanımı". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından 19-21 Kasım 2008 tarihleri arasında Burdur'da gerçekleştirilen I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda sunulan bildiri. (2008)
  Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2006-2007 Öğretim Yılı Mezunları Kpss Sınav Sonuçları Analizi (2008)
  2- Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki İhtiyaçları (2011)
  3- Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Becerileri ile Görsel-Motor Gelişimlerinin İncelenmesi (2014)
  4- The rural education in Turkey (2015)
  5- Adaylık eğitiminde aday-danışman arasındaki etkileşim yapısının Dönüştürücü Öğrenme Kuramı bakımından irdelenmesi (2016)
  Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
  1- Comparing the Written Work of Two age Groups at the First Grade (2015)
  2- Development of Social Skill Rating Scale for Primary School Students-Teacher Form (SSRS-T) and Analysis of its Psychometric Properties (2015)
  Yüksek Lisans Tezi
  1- Cumhuriyetten Günümüze Türkçe Programlarının Değerlendirimesi (1998)
  Doktora Tezi
  1- Öğretmen Eğitiminde Uygulama Öğretmenliği Uygulamasının Değerlendirilmesi (2007)

  EDİTÖRLÜK

  Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
  1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2011 Yıl)
  Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
  1- Çoklu Zeka Kuramı Yaratıcılık-Gelecek İçin Beş Akıl 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı Howard Gardner (Süre : 2010 Yıl)
  Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
  1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2011 Yıl)
  2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2010 Yıl)

  HAKEMLİK

  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  1- İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (1900 Yıl)
  2- İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1900 Yıl)
  3- KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD) (2012 Yıl)
  Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
  1- mehmet akif ersoy üniversitesi eğitim fakültesi dergisi (2012 Yıl)
  2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 12, Sayı 23, Haziran 2012 (2012 Yıl)

  İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

  Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
  1- Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2008)
  Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  1- Akademik Danışmanlık, Aktif Öğretme ve Öğrenme (İlköğretim Müfettişleri, Öğretmenler) (Yıl:2000)
  2- Aktif Öğretme ve Öğrenme (Yıl:1999)
  3- Akademik Danışmanlık, Aktif Öğretme ve Öğrenme (Öğretmenler) (Yıl:2001)
  4- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sokrates Koordinatörü (Yıl:2005)
  Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  1- Akreditasyon sürecinde program değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yıl:2011)
  2- Birleştirilmiş Sınıflar Çalıştayı Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Panelist ve Moderatör (Birleştirilmiş Sınıfların Bugünü ve Geleceği). Milli Piyango Fen Lisesi, Tokat. (Yıl:2015)

  SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


  DİĞER

  Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  1- Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki İhtiyaçları Analizi (2010)
  2- Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Uygulama Öğretim Elemanlığının Değerlendirilmesi (2010)
  Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
  1- Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi Uygulamalarının Etkililiği ve Burdur'da Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması (2009)
  2- Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki İhtiyaçları Analizi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0052-YL-08. Proje Yürütücüsü. (2008)
  3- Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamasına Yönelik Model Önerisi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0025-NAP-08. Proje Yürütücüsü. (2008)
  4- Sınıf Öğretmeni Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Çalışmaları Memnuniyeti. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 0063-NAP-09.(Normal Araştırma Projesi). (2009)
  5- “İlkokuma ve yazma becerilerini yordayan değişkenlerin yaş gruplarına göre karşılaştırılması ve öğretmenlerle öğrencileri zorlayanrnengellerin tanımlanması” (2016)
  Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
  1- 1. Burdur, Isparta, Muğla İl Merkezlerindeki Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin; Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri, Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi 2003. (2003)
  2- Burdur İli İlçeleri Ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyi Farklılıkları Üzerine Araştırma. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi 2002. (2002)

  Makaleler, Yazılar

  Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

  Dosyalar

  Dosyalar

  Fotoğraflar

  Riverside School Lyndonville town, Vermont

  Des Bertz (4. sınıf ve 5. sınıf öğretmeni) birlikte

  18:29:39 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  lakeview okulu, Vermont

  Leslie (3. sınıf ve 4. sınıf) ile birlikte

  18:23:53 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  Twinfield Okulu

  Peter Herrick'in sınıfından bir öğrenciyle birlikte

  17:51:39 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  Peacham okulu, Vermont eyaleti

  Betty Young (3. sınıf ve 4. sınıf öğretmeni) ile birlikte

  17:45:05 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  Vermont Cabot School

  Lyn Talamina (1. ve 2. sınıf Öğretmeni) ile birlikte

  17:43:46 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  Lyndon State College'de sunu başlangıcı

  Profesör Daisy McCoy'un şahsımı izyeicilere tanıtımı

  17:40:01 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  Lyndon State College'de sunu

  Profesör Daisy McCOY'un beni tanıtımı

  17:36:53 16.09.2012

  Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  ramazan sağ

  vermont/usa

  14:15:08 29.04.2012

  Bu galeride fotoğraf 10 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  lyndon state college

  ltürkiye sunumu

  13:10:06 19.04.2012

  Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  lyndon state college

  lyndon state college'da Türkiye tanıtımı ve araştırma proje sunumu

  12:33:16 19.04.2012

  Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

  Duyurular

  Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

  Dersler

  Önlisans


  Lisans


  Lisanüstü

  İletişim

  İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

  Telefon 248213 4113
  Email rsag(at)mehmetakif.edu.tr
  Adres


  Ad Soyad   
  Eposta  
  Yorum  
  16 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.