Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : 0 Rh-
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : İlköğretim Matematik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Lisans : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Matematik Öğretmenliği
 • Y.Lisans : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Y.Lisans Dal : İLKÖĞRETİM (Matematik Eğitimi) (2011-02-10)
 • Doktora : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : İLKÖĞRETİM (Matematik Eğitimi)
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yetkin-Özdemir, İ.E.,Gürel R., Akdal P. ve Bozkurt E. (2014) "Öğretmenlerde Özdüzenleme: Matematik Dersi Örneği". Sakız G. (Ed.)ÖZDÜZENLEME - Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi, Stratejiler ve Öneriler. Ankara: Nobel Yayınları (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Turker, B.; Alkas, C.; Aylar, E.; Gurel, R.; Akkus Ispir, O. (2010) “The Views of Elementary Mathematics Education Preservice Theachers on Proving”, International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences 2 (1). (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Savas, B., & Gürel, R. (2013). Variables Affecting the Success of Students. Educational Research and Reviews 9(1):41-50 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Birgin, O., Bozkurt, E., Gürel, R., Duru, A. (2015) The Effect of Computer-Assisted Instruction on 7th Grade Students’ Achievement and Attitudes toward Mathematics: The Case of the Topic “Vertical Circular Cylinder”, Croatian Journal of Education, Vol.17(3) 783-813 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özdemir E.Y., Yildiz P., Bozkurt E. , Gürel R. , "Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Hedefleri", 14. Matematik Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.330-334 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gürel, R., Bozkurt, E.ve Yetkin Özdemir, İ. E., (2012) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Kalibrasyonlarının İncelenmesi", X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012Niğde/Türkiye (2012)
2- Yetkin-Özdemir, İ.E., Bozkurt E.,Gürel R. ve Akdal P. (2014) "Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Hazırlık Süreçlerinin İncelenmesi". XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül 2014, Adana/Türkiyern (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gürel, N., Gürel, R. ve Bozkurt, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Ile Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi, V. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi.. Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran 6-9, 2013 Çanakkale /Türkiye (2013)
2- Gürel, R., Korur, F., ve Gürel, N. (2013). Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının, Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji ve Matematik Dersi Başarı, Tutum ve Motivasyonunu En Çok Etkileyen Öğretmen Nitelikleri İle İlgili Algıları, V. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran 6-9, 2013 Çanakkale /Türkiye (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Turker, B.; Alkas, C.; Aylar, E.; Gurel, R.; Akkus Ispir, O. (2009) “The Views of Elementary Mathematics Education Preservice Theachers on Proving”, World Congress on Arts, Humanities and Social Sciences (International Conference on Educational Technology) 24-26 Haziran 2009 Paris, /Fransa, (2009)
2- Aylar, E.; Turker, B.; Alkas, C.; Gurel, R.; Akkus, O. (2009). “Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Proof Performance”, 33th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) 19-24 Temmuz 2009 Selanik,/ Yunanistan (2009)
3- Gürel, R. ve Yetkin Özdemir, İ. E., (2012). İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Öğrencilerin Matematik Kaygı Düzeyleri ve Bunların Kaynakları, IV. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs 4-7, 2012 İstanbul/Türkiye (2012)
4- Gürel,N.& Gürel, R. (2014) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarılarını En Çok Etkileyen Öğretmen Nitelikleri İle İlgili Algıları, Internatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence & Technology May 16 – 18, 2014, Konya/Türkiye (2014)
5- Gürel,N., Erol, O. & Gürel, R. (2014) Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları, Internatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence & Technology May 16 – 18, 2014, Konya/Türkiye (2014)
6- Yetkin-Özdemir, İ.E., Akdal P., Bozkurt E. ve Gürel R. (2014) "Beginning teachers’ metacognition for teaching middle school mathematics" The 6th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition, 3-6 Eylül 2014, İstanbul/Türkiye (2014)
7- Özdemir E.Y., Gürel R. , Bozkurt E., Yildiz P., "Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Nedensel Yüklemeleri", II. International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.10-12 (2015)
8- Gürel N., Karaaslan G., Karaaslan K. G., Gürel R. (2015) Investıgatıon of Secondary And Vocatıonal Hıgh School Students’ Number Sense, International Conference on New Horizons (INTE), June 10-12, 2015,Barcelona/ Spain (2015)
9- Özdemir E.Y., Bozkurt E., Yildiz P., Gürel R. , "Teacher Regulation on Instructional Practices: A Case Study with a Novice Teacher", International Symposium on Elementary Mathematics Teaching, PRAG, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.60-71 (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE OKUYAN ÜSTÜN YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ VE BUNLARIN KAYNAKLARI (2011)
Doktora Tezi
1- Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçülerine İlişkin Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi (9-11 Mayıs 2013) (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi (9-11 Mayıs 2013) (2013)
2- THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF LIVING THEORISTS HOWARD GARDNER (May 23-24, 2009) (2009)
3- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 3. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ (20-21 MAYIS 2009) (2009)
4- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 4. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ (10-11 MAYIS 2010) (2010)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı (8-10 Eylül 2011) (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

kızım

kızım

21:02:22 30.05.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

kızım

kızım

21:01:38 30.05.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

kızım

kızım

21:01:09 30.05.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4081
Email rgurel(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.