Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : A+
 • Görevi : 1
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Tarih
 • Anabilim Dalı : Yeniçağ Tarihi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Muratapaşa İlkokulu (1988)
 • Orta Okul : Muratpaşa ortaokulu (1991)
 • Lisans : Trakya Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat
 • Lisans Bölüm : Tarih Bölümü (2003)
 • Y.Lisans : Trakya Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Yakınçağ Tarihi (2006)
 • Doktora : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Doktora Dal : Yeniçağ Tarihi
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı               : Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ                                                           

Unvanı                    :  Yrd. Doç. Dr.

İletişim                   : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Üniversitesi Tarih Bölümü rey.sahin34@gmail.com

 YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ DURUMU

 1.  Yüksek Lisans Eğitim Yılları

Başlangıç: 2003

Bitiş:    2006

Yükseköğretim Kurumu

Trakya Üniversitesi

Enstitü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

Tarih Anabilim Dalı/Yakınçağ Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Edirne Gümrüklerine Göre XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne’de İktisadi Hayat

 DOKTORA EĞİTİM DURUMU

Doktora Eğitim Yılları

Başlangıç:        2006

Bitiş:        2012

Yükseköğretim Kurumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Enstitü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Bilim Dalı

Doktora Tez Başlığı

Özdemiroğlu Osman Paşa ve Dönemi (1527-1585)

 MESLEKİ DENEYİM

Öğretmen olarak çalıştığı yıllar

2005-2007 

Kurumu

MEB. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi/ Ücretli Öğretmen (1 yıl)

Kurumu

Özel Genç Kültür Dershaneleri / (1 yıl)

Okutman olarak çalıştığı yıllar

 2007-2012

Yükseköğretim Kurumu

Balıkesir Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Rektörlük Bağlı Bölümler

Bölüm

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Okutman Dr. olarak çalıştığı yıllar

2012-2014

Yükseköğretim Kurumu

Balıkesir Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Rektörlük Bağlı Bölümler

Anabilim ve Bilim Dalı/Program

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştığı yıllar

2014-

Yükseköğretim Kurumu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Anabilim ve Bilim Dalı/Program

Tarih Bölümü

 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Kafkas Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa, Çamlıca Basım Yayım, İstanbul (2016)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Semiz Ali Paşa'ya Ait bir Sınırname ve Vakfiye, Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, II, Gece Kitaplığı, Ankara (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- R. Şahin Allahverdi, "XVIII. Yüzyılda Edirne’de Ticaret Yapan Fransız Tüccar ve Hukukî Statüleri", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, II/4, 2012, s.167-178. (2012)
2- R. Şahin Allahverdi, "Kızıldeniz’de Osmanlı Hâkimiyeti: Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Habeşistan Beylerbeyliği (1561-1567)", Studies of The Ottoman Domain, III/5, 2013, s.66-79. (2013)
3- R. Şahin Allahverdi,- Y.Tansoy Yıldırım, Türkiye’de Kurulan İlk Özel Maden Şirketleri: Özdemir Antimuan Madenleri Limited Şirketi Örneği ve Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik, Tarih Okulu Dergisi, 6/15, 2013, s.183-203. (2013)
4- Reyhan Şahin Allahverdi, “Üsküp Burmalı Cami Tamir Projesi ve İnşaat Keşif Defteri”, Yeni Türkiye Dergisi Rumeli ve Balkanlar Özel Sayısı cilt II, 2015, s.2016-2023. (2015)
5- Reyhan Şahin Allahverdi, "Evliya Çelebi ve Âşık Mehmed’in Gözünden 16. ve 17. Yüzyıllarda Dağıstan’ın Siyasî ve Sosyo-Kültürel Yapısı", Yeni Türkiye Dergisi, Kafkaslar Özel Sayısı Cilt IX, s.151-164 (2015)
6- Reyhan Şahin Allahverdi, "Zürri Vakıflaların İdaresinde Yaşanan Sorunlar", The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 43, Bahar I 2016, s.313-323. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- R. Şahin Allahverdi, Edirne Gümrük Kayıtlarına Göre Rumeli’de Kurulan Panayırlar ve Bunların Bölge Ticaretine Katkıları (1750-1800), Uluslar arası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne, 4-6 Mayıs 2011. (2012)
2- "Yemen Tarihi Çalışmalarında Fetih ve Fatihe Bakış", I. Uluslararası Osmanlı'nın I. Hakmiyet Döneminde Yemen Sempozyumu, 12-15 Mart 2015, Uşak (2017)
3- "II. Bayezi'in Kızı Hümaşah Sultan Vakıfları ve Eserleri", III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlarda Türk Dili, 22-26 NİSAN 2015, BÜKREŞ/ROMANYA (2015)
4- "Kanijeli Siyavuş Paşa'nın Bulgaristan'da Bulunan Vakıfları ve Eserleri", II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, 1-4 Mayıs 2014, Podgoricia/KARADAĞ (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Yemen Tarihi Çalışmalarında Fetih ve Fatihe Bakış", I. Uluslararası Osmanlı'nın I. Hakmiyet Döneminde Yemen Sempozyumu, 12-15 Mart 2015, Uşak (2015)
2- "II. Bayezi'in Kızı Hümaşah Sultan Vakıfları ve Eserleri", III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlarda Türk Dili, 22-26 NİSAN 2015, BÜKREŞ/ROMANYA (2015)
3- "Kanijeli Siyavuş Paşa'nın Bulgaristan'da Bulunan Vakıfları ve Eserleri", II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, 1-4 Mayıs 2014, Podgoricia/KARADAĞ (2014)
4- Edirne Gümrük Kayıtlarına Göre Rumeli’de Kurulan Panayırlar ve Bunların Bölge Ticaretine Katkıları (1750-1800), Uluslar arası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne, 4-6 Mayıs 2011. (1)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN 2148-5704 (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan yardımcılığı (Yıl:2017)
2- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konferans (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3125
Email reysahverdi(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.