Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Doğum ve Jinekoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce (ÜDS:75,00)
 • İlk Okul : Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Zile - Piri Reis İlkokulu, Gölcük (1990)
 • Orta Okul : Namık Kemal Orta Okulu, Ankara (1993)
 • Lise : Çankaya 50. Yıl Lisesi (1996)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner
 • (2004)
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Doğum ve Jinekoloji
 • (2009-12-28 09:21:38)
 • Doçenlik Dal : Veteriner Doğum ve Jinekoloji (22.09.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Mesleki Deneyimleri

 

·         Araş. Gör. Dr. (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji A.D.) : 2009-

·         Araş. Gör. . (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji A.D.): 2009

·         “Türkiye yerli hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması-I” (Türkhaygen-I) adlı TÜBİTAK-KAMAG projesinde tam zamanlı bursiyeri: 2007-2009

·         “Türkiye yerli hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması-I” (Türkhaygen-I) adlı TÜBİTAK-KAMAG projesinde bursiyeri: 2009-2011

·         Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanlığı, Cerrahi Araştırma ve Deney Hayvanları Kısımları, Sorumlu Dr. Vet. Hekim Atğm.: 2010-2011

·         01.02.09-01.06.09 tarihleri arasında “Ankyra Hayvan Hastanesi”nde nöbetçi hekim

  Üye olduğu kuruluşlar

·         Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

·         A.Ü. Mezunlar Derneği

·         Biyoteknoloji Derneği

 

  Katıldığı Bilimsel Toplantı ve Kurslar:

·         Veteriner Ultrasonografi Kursu, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa             (2-4 Mart 2005)

 

 • ''Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması'' (TÜRKHAYGEN-1) Projesi, açılış toplantısı, Tübitak MAM, GMBE, Gebze (15-16 Mart 2007).

 

 • TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi Tür ve Irkların DNA İşaretleri ile Moleküler  Tanımlanması Çalışma Paketi,  I. Çalıştay, ODTÜ, Ankara (2-3 Nisan 2007).

 

 • TAGEM: Çiftlik Hayvanlarının Karakteristik Özelliklerinin Tanıtılması, Ankara (17 NİSAN 2007).

 

 • TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi kapsamında 16-20 Temmuz 2007 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Sun’i Tohumlama A.D.’de "Koyunlarda In Vitro Embriyo Üretimi" konusunda eğitim.

 

 • TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi kapsamında 13-16 Ekim 2008 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D.’de, Prof. Dr. Sergio Ledda rehberliğinde, "Embryo collection and manipulation in sheep" konusunda çalıştay.

 

 • TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi kapsamında T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı LHMAE’de, Dr. Kei Imai’nin katılımıyla düzenlenen; “Sığırlarda Embriyo Toplanması ve Dondurulması” isimli çalıştay (25-29 Mayıs 2009).
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Güngör Ö, Ağaoğlu A.R. (2010) Mastitis tedavisinde destekleyici tedavi seçenekleri. Türkiye Klinikleri 1(1): 22-25. (2010)
2- Ş.M. Pancarcı, Ö. Güngör, A.R. Ağaoğlu, "Buzağıda Prenatal Dönemin Ve İnekte Doğumun Fizyopatolojisi", Turkiye Klinikleri J Vet Sci , 4(1): 1-8, 2013 (2013)
3- Agaoglu AR, Kocamüftüoğlu M (2015) Folikül Uyarıcı Hormon Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, 1(2):12-8 (2015)
4- Agaoglu AR, Güngör Ö, Bozkurt G Termination of unwanted pregnancies in bitches. J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, 1(3):8-13. (2016) (2016)
5- Agaoglu AR, Beceriklisoy HB Immunology of the ovary and uterus in domestic animals J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics 3(1):9-16 (2017) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Korkmaz Ağaoğlu Ö, Ağaoğlu A.R. (2012) Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Doğum Localarının Önemi, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 9(1): 43-50 (2012)
2- C. Gün, D. Kaya, A.R. Ağaoğlu, S.S. Ay, İ. Küçükaslan, S. Aslan, "İneklerde Reprodüktif Sürü İdaresi Programı Kapsamında Postpartum Dönemin İzlenmesi ve Fertiliteye Katkısı", Erciyes Üniv Vet Fak Derg , 10(1): 21-31, 2013 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Agaoglu A.R., Schafer-Somi S., Kaya D., Kucukaslan I., Emre B., Gultiken N., Mulazimoglu B., Colak A., Aslan S. (2011) The intravaginal application of misoprostol improves induction of abortion with aglepristone. Theriogenology 76:74-82 (2011)
2- Taşdemir U, Ağaoğlu A.R., Kaymaz M, Karakaş K. (2011) Ovarian response and embryo yield of Angora and Kilis goats given the day 0 protocol for superovulation in the non-breeding season. Trop Anim Health Prod 43(5):1035-1038. (2011)
3- Hazıroglu R., Yardımcı B, Aslan S., Yıldırım M.Z., Yumusak N., Beceriklisoy H., Agaoglu R., Kucukaslan I. (2010) Cytological evaluation of canine mammary tumours with fine neddle aspiration biopsy technique. Revue Med Vet 161(5):212-218. (2010)
4- Beceriklisoy, H. B., Ay, S. S., Kaya, D., Ağaoğlu, A. R., Küçükaslan, İ., Aksoy, O. A., Erünal-Maral, N., Fındık, M., Aslan, S. (2010) Treatment of hypersexuality and benign prostatic hypertrophy with delmadinone acetate in intact male dogs Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 34(1):25-31 (2010)
5- Kowalewski, M. P., Beceriklisoy, H. B., Aslan, S., Agaoglu, A. R., Hoffmann, B. (2009) Time related changes in luteal prostaglandin synthesis and steroidogenic capacity during pregnancy, normal and antiprogestin induced luteolysis in the bitch Animal Reproduction Science 116:129-138. (2009)
6- Beceriklisoy, H.B., Schäfer-Somi, S., Kücükaslan, I., Agaoglu, R., Gültiken, N., Ay, S.S., Kaya, D., Aslan, S. (2009) Cytokines, Growth Factors and Prostaglandin Synthesis in the Uterus of Pregnant and Non-pregnant Bitches: The Features of Placental Sites Reproduction in Domestic Animals 44(s2):115-119 (2009)
7- Schäfer-Somi, S., Klein, D., Beceriklisoy, H.B., Sabitzer, S., Ay, S.S., Agaoglu, A.R., Kücükaslan, I., Kaya, D., Aksoy, O.A., Aslan, S. (2009) Uterine Progesterone Receptor and Leukaemia Inhibitory Factor mRNA Expression in Canine Pregnancy Reproduction in Domestic Animals 44(s2): 109-114 (2009)
8- Schäfer-Somi, S., Beceriklisoy, H.B., Walter, I., Sabitzer, S., Klein, D., Kanca, H., Kaya, D., Agaoglu, A.R., İzgür, H., Aslan, S. (2009) Expression of MHC-I and -II in Uterine Tissue from Early Pregnant Bitches Reproduction in Domestic Animals 44(s2):103-108 (2009)
9- Kanca, H., Walter, I., Schäfer-Somi, S., Budik, S., Ay, S. S., Kucukaslan, I., Agaoglu, A. R., Izgur, H., Aslan, S. (2008) Induction of abortion with aglepristone significantly changed the expression of progesterone and estrogen receptors in canine endometrial stromal cells. Theriogenology 70(9):1439-48. (2008)
10- Kaya D, Ay SS, Küçükaslan I, Beceriklisoy HB, Ağaoğlu AR, Fındık M, Özyurtlu N, Aslan S (2012) The effectiveness of combined preventive treatment with Ceftiofur, Oxytocin and PGF2α on fertility parameters in cows. Revue Méd. Vét., 163 (6): 302-308. (2012)
11- Ağaoğlu AR, Kaymaz M, Korkmaz Ağaoğlu Ö, Karakas K, Pir Yağcı İ, Taşdemir U (2012) Effect of Different Gonadotropin Preparation on Ovulatory Response and Embryo Yield in Karayaka Ewes. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (5):861-864. (2012)
12- Ay S.S. , Kaya D. , Kucukaslan I. , Agaoglu A.R., Emre B. , Handler J. , Fındık M. , Aslan S. (2012) Beneficial effects of Beta-carotene injections prior to treatment with PGF2α on the fertility of postpartum dairy cows Revue Méd. Vét. 163(8-9):387-392 (2012)
13- Schäfer-Somi S, Sabitzer S, Klein D, Tomaszewski C, Kanca H, Beceriklisoy HB, Kucukaslan I, Agaoglu R, Kaya D, Ay S, Aslan S. (2012) Is apoptosis a regulatory mechanism during early canine pregnancy? Reprod Domest Anim, 47 (S6):169-72 (2012)
14- AGAOGLU AR, KORKMAZ AGAOGLU O, KURAR E, GUZELOGLU A, KAYIS SA, ATLI MO, SCHAFER-SOMI S, ASLAN S (2013)Expression of platelet activating factors and its receptor in cat uterus during early pregnancy.Ankara Üniv Vet Fak Derg, 60, 47-52 (2013)
15- Gulses A, Bayar GR, Aydintug YS, Sencimen M, Erdogan E, Agaoglu R. (2013)Histological evaluation of the changes in temporomandibular joint capsule and retrodiscal ligaments following autologous blood injection. J Craniomaxillofac Surg., 41(4): 316–320 (2013)
16- Agaoglu AR, Aslan S, Emre B, Korkmaz O, Ozdemir Salci ES, Kocamuftuoglu M, Seyrek-Intas K, Schäfer-Somi S. (2014) Clinical evaluation of different applications of misoprostol and aglepristone for induction of abortion in bitches. Theriogenology 15;81(7):947-51 (2014)
17- AĞAOĞLU AR, KARAKAŞ K, KAYMAZ M (2014) In vivo embryo production in some native goat breeds in Turkey Turk. J. Vet. Anim. Sci. 38: 238-244 (2014)
18- Kaya D, Küçükaslan I, Ağaoğlu AR, Ay SS, Schäfer-Somi S, Emre B, Bal Y, Einspanier A, Gürcan IS, Gültiken N, Aslan S. (2014) The effects of aglepristone alone and in combination with cloprostenol on hormonal values during termination of mid-term pregnancy in bitches.Anim Reprod Sci. 146(3-4):210-217. (2014)
19- Korkmaz Agaoglu O, Agaoglu AR, Guzeloglu A, Kurar E, Kayis SA, Ozmen O, Schäfer-Somi S, Aslan S (2015) Expression of hypoxia inducible factors and vascular endothelial growth factor during pregnancy in the feline uterus. Theriogenology;84: 24-33 (2015)
20- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Ağaoğlu, AR, Saatcı, M. (2015) Estimating allele frequency and identifying some hereditary diseases in Holstein cattle reared in the Burdur province of Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 338-342. (2015)
21- Gultiken N, Guvenc T, Kaya D, Agaoglu AR, Ay SS, Kucukaslan I, Emre B, Findik M, Schäfer-Somi S, Aslan S (2015) Tarantula cubensis extract changes the degree of apoptosis and mitosis in canine mammary adenocarcinomas. J Vet Sci, 16(2):213-219. (2015)
22- KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AĞAOĞLU, AR, GÜZELOĞLU, A., ASLAN, S, KURAR, E., KAYIŞ, SA, SCHÄFER-SOMI, S, (2016) Gene expression profiles of some cytokines, growth factors, receptors and enzymes (GM-CSF, IFNγ, MMP2, IGF-II, EGF, TGF- β, IGF-IIR) during pregnancy in cat uterus. Theriogenology. 85(4):638-644 (2016)
23- AKYÜZ, B., KORKMAZ AĞAOĞLU, Ö., AKÇAY, A., AĞAOĞLU, AR. (2015) Effects of DGAT1 and GH1 genes on milk yield in Holstein cows reared in Turkey. Slovenian Veterinary Research. 52(4):185-191 (2015)
24- Schaefer-Somi S, Ay SS, Kaya D, Sözmen M, Beceriklisoy HB, Ağaoğlu AR, Fındık M, van Haeften T, Aslan S. (2016) Kisspeptin-10 and the G protein-coupled receptor 54 are differentially expressed in the canine pregnant uterus and trophoblast cells. Reprod Dom Anim; 51(Suppl.3):1-7 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Ağaoğlu A.R., Kocamüftüoğlu M., Çetin Y., Çelik M.T. (2012) Uterine prolapse in a pointer bitch. Eurasian J Vet Sci., 28(3):181-184. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BECERİKLİSOY, H. B., SCHÄFER-SOMİ, S., KÜÇÜKASLAN, İ., AĞAOĞLU, A. R., GÜLTİKEN, N., AY, S. S., KAYA, D., KORKMAZ, Ö., ASLAN, S. (2008) GEBE KÖPEKLERİN UTERUSUNDA PLASENTAL BÖLGELERİN ÖZELLİKLERİNE MOLEKÜLER BAKIŞ, 7. ANKARA BİYOTEKNOLOJİ GÜNLERİ, VETERİNER BİLİMLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ, 13-14 KASIM 2008, A. Ü. REKTÖRLÜK 100. YIL SALONU, ANKARA (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- AĞAOĞLU, A. R., KAYMAZ, M., DARBAZ, İ., KİŞİ, Y. E., TAŞDEMİR, U. (2009) ANKARA KEÇİLERİNDE FARKLI MEVSİM KOŞULLARINDA UYGULANAN FARKLI HORMON UYGULAMALARININ ELDE EDİLEN EMBRİYOLARIN KALİTESİ VE SAYISINA ETKİLERİ XVI. ULUSAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 13-16 ARALIK 2009, ANTALYA (2009)
2- KAYA, D., AY, S. S., AĞAOĞLU, A.R., BECERİKLİSOY, H. B., KÜÇÜKASLAN, İ., ÇELİK, O., ASLAN, S. (2007) SÜTÇÜ İNEKLERDE Beta-KAROTEN DESTEKLİ YAPILAN PROSTAGLANDİN F2alpha UYGULAMALARI İLE ÖSTRUS SENKRONİZASYONU VE FERTİLİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. IV. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA KONGRESİ, 25-28 EKİM 2007, MANAVGAT/ANTALYA (2007)
3- Beceriklisoy, H.B., Küçükaslan, İ., Ay, S.S., Ağaoğlu, A.R., Aksoy, O.A., Erünal-Maral, N., Fındık, M., Aslan, S. (2006) Erkek köpeklerde delmadinon asetat (Tardax ® veya Tardastrex ®) ile hiperseksüalite ve prostat hipertrofisi olgularının sağaltımı. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 18-21 Mayıs, Bursa. (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- İde T., Ağaoğlu A.R., Kozak O., Demirkılıç U. (2011) An overview of experimental surgery researches in a military medical school in Turkey. 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 136 (2011)
2- Dilmen S., Balkan M., İde T., Ağaoğlu A.R., Abay M., Cengiz M., Kuntay E., Durusu M. (2011) 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 102. (2011)
3- Özkan A., Bayar G.R., Altuğ H.A., Ağaoğlu A.R., Şençimen M., İde T., Aydıntuğ Y.S. (2011) Smoking chamber for exposing animal to cigarette smoke. 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 79. (2011)
4- İde T., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Ağaoğlu A.R. (2011) Genetic standardization in laboratory animals. 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 67 (2011)
5- KORKMAZ AĞAOĞLU Ö., AĞAOĞLU A.R., İDE, T. (2011) WHY DO RESEARCHERS USE KNOCKOUT MİCE? 3RD. EAST MEDİTERRANEAN ICLAS SYPOSİUM & XV. ICLAS GENERAL ASSEMBLY, 13-15 JUNE, İSTANBUL, 64 (2011)
6- Ağaoğlu A.R., Korkmaz Ağaoğlu Ö., İde, T. (2011) Genetic quality control in laboratory animals. 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, 13-15 June, İstanbul, 63. (2011)
7- Taşdemir U., Ağaoğlu A.R., Kaymaz U., Karakaş K., Bucak M.N. (2010) Anöstrus döneminde Ankara ve Kilis keçilerinde Day 0 protokolünün etkinliğinin karşılaştırılması. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/Antalya, 256-257 (2010)
8- Emre B., Ay S.S., Küçükaslan İ., Ağaoğlu A.R., Somalı M., Aslan S. (2010) Sütçü ineklerde ovaryum kistlerinin hormonal tedavisinde beta karoten uygulamalarının fertilite parametrelerine etkisi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/Antalya, 118-119. (2010)
9- Mülazımoğlu S.B., Bal Y., Kaya D., Küçükaslan İ., Ay S.S., Emre B., Ağaoğlu A.R., Schafer-Somi S., İzgür H., Aslan S. (2010) Köpeklerde siklus tayini amacıyla vaginal sitolojinin geleneksel mikroskop yöntemi ve BS2000Pro yazılımı ile dijital formatta değerlendirilmesi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/Antalya, 88-89. (2010)
10- KAYMAZ, M., AĞAOĞLU, A. R. (2008) KARAYAKA IRKI KOYUNLARDA SÜPEROVULASYON UYGULAMASI İÇİN KULLANILAN FSHNIN OVARYUM YANITINA ETKİLERİ, III. VETERİNER JİNEKOLOJİ KONGRESİ, ULUSLAR ARASI KATILIMLI, 23-26 EKİM 2008, ANTALYA (2008)
11- Mülazımoğlu, B., Kaya, D., Ağaoğlu, A. R., Emre, B., Bal, Y., Küçükaslan, İ., İzgür, H., Aslan, S. (2008) Köpeklerde değişik siklus dönemlerinde hücrelerin alan büyüklükleri ve RGB değerlerinin siklus tayini amacıyla dijital ortamda geliştirilen bir yazılımla değerlendirilmesi, III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, uluslar arası katılımlı, 23-26 Ekim 2008, Antalya (2008)
12- Kanca, H., Walter, I., Schafer-Somi, S., Budik, S., Ay, S. S., Küçükaslan, İ., Ağaoğlu, A. R., İzgür, H., Aslan, S. (2008) Köpeklerde aglepriston uygulaması ile gebeliklerin sonlandırılmasında, endometriyal stromal hücrelerde, progesteron ve östrojen reseptörlerinin ekspresyon değişimleri, III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, uluslar arası katılımlı, 23-26 Ekim 2008, Antalya (2008)
13- Kaya, D., Ay, S.S., Beceriklisoy, H.B., Ağaoğlu, A.R., Küçükaslan, İ., Çelik, O., Özyurtlu, N., Aslan, S. (2006) Sütçü ineklerde postpartum dönemde profilaktik amaçlı ceftiofur ve oksitosin uygulamalarının fertilite parametreleri üzerine etkisi. II. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 2-5 Kasım, Belek, Antalya (2006)
14- AY, S.S., BECERİKLİSOY, H.B., KAYA, D., AĞAOĞLU, A.R., KÜÇÜKASLAN, İ., MÜLAZIMOĞLU, B., ASLAN, S. (2006) KÖPEKLERDE UTERUS PATOLOJİLERİNDE PARENTERAL PGF2alpha VE İNTRAUTERİN ANTİBİYOTİK SAĞALTIM YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU. II. VETERİNER JİNEKOLOJİ KONGRESİ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI), 2-5 KASIM, BELEK, ANTALYA (2006)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Agaoglu A. R., Kaymaz M., Karakas K., Darbaz I., Sari G., Alkan E., Agaoglu O. K., Tasdemir U. (2011) Effects of different superovulation and synchronization protocols on the ovarian response and embryo yield in angora goats. Reprod. Dom Anim 46 (Suppl 3): 79. (2011)
2- Darbaz, I.,; Karakas, K., Agaoglu, AR.,); Alkan, E., Alcigir, E., Kismali, G. (2011) Malign melanoma in norduz goat: case report Reprod Dom Anim 46 Special Issue: SI Pages: 97-97 Supplement: 3 (2011)
3- Kaya D., Kucukaslan I., Agaoglu A., Ay S., Schafer-Somi S., Emre B., Bal Y., Aslan S. (2011) Clinical and endocrinological effects of two different treatments for the induction of abortion in bitches. Reprod. Dom Anim 46 (Suppl 3): 116. (2011)
4- Ağaoğlu A. R., Kaymaz M., Taşdemir U. (2011) Effects of day 0 protocol for superovulation on embryo yields and ovarian responses in Kilis and Angora goats Current Opinion in Biotechnology 22( Suppl 1): S55 (2011)
5- KAYA, D., AY., S.S., BECERİKLİSOY, H.B., AĞAOĞLU, A.R., KÜÇÜKASLAN, İ., ÇELİK, O., ASLAN, S. (2007) METAPHYLACTİC EFFECT OF CEFTİOFUR HCL, OXYTOCİN AND PGF2alpha APPLİCATİONS ON FERTİLİTY PARAMETERS İN DAİRY COWS DURİNG POSTPARTUM PERİOD. 40TH ANNUAL CONFERENCE OF PHYSİOLOGY AND PATHOLOGY OF REPRODUCTİON AND 32ND MUTUAL CONFERENCE ON VETERİNARY AND HUMAN REPRODUCTİVE MEDİCİNE BERLİN, ALMANYA (22-24 ŞUBAT 2007), REPRODUCTİON İN DOMESTİC ANİMALS, 42 (SUPPL. 1)14. (2007)
6- Ağaoğlu A.R., Schafer-Somi S., Kaya D., Kücükaslan İ., Mülazimoglu B., Gültiken N., Aslan S. (2010) Intravaginal application of the PGE1 analog misoprostol improves induction of abortion in bitches. 14th Annual Conference of the European-Societies-Animals-Reproduction/22nd Annual Meeting of the EU AI Vets, SEP 15-22, 2010 Eger, Hungary, Reproduction in Domestic Animals 45(Suppl. 3): 105 (2010)
7- Mülazımoğlu, B., Bal, Y., Kaya, D., Küçükaslan, İ., Ay, S.S., Emre, B., Agaoglu, A.R., İzgür, H., Schafer-Somi,S., Aslan, S. (2010) Evaluation of vaginal cytology by traditional microscopy method and BS2000Pro software in digital format for cycle determination in bitches. 43. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 35. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagungam 24. und 26. Februar 2010 in München ),Reproduction in Domestic Animals 45 (Suppl. 1, 1-61) 35. (2010)
8- Gültiken, N., Güvenç, T., Kaya, D., Agaoglu, R., Ay, S.S., Küçükaslan, İ., Emre, B., Fındık, M., Schafer-Somi, S., Aslan, S. (2010) Immunuhistochemical findings of canine mammary adenocarcinomas after therapie with tarantula cubensis. 43. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 35. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagungam 24. und 26. Februar 2010 in München ),Reproduction in Domestic Animals 45 (Suppl. 1, 1-61) 16. (2010)
9- Schäfer- Somi, S., Kanca, H., Walter, I., Kücükaslan, I., Ay, S. S., Agaoglu, A. R., Beceriklisoy, H. B., Korkmaz, Ö, İzgür, H., Aslan, S. (2009). The expression and activity of MMP-2 and MMP-9 in the uterus of pregnant bitches after spontaneous andinduced abortion 42. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (der DVG), gleichzeitig 34. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagungam 26. und 27. Februar 2009 in Leipzig ), Reproduction in Domestic Animals 44 (Suppl. 1, 1-42) 31. (2009)
10- AĞAOĞLU, A.R., KAYA, D., EMRE, B., KÜÇÜKASLAN, İ., MÜLAZIMOĞLU, B., AY, S. S., ASLAN, S. (2009) THE EFFECT OF BETA-CAROTENE İN COMBİNATİON WİTH PGF2alpha+GNRH TREATMENT ON OVARİAN CYCSTS İN COWS. 42. JAHRESTAGUNG PHYSİOLOGİE UND PATHOLOGİE DER FORTPFLANZUNG (DER DVG), GLEİCHZEİTİG 34. VETERİNÄR-HUMANMEDİZİNİSCHE GEMEİNSCHAFTSTAGUNGAM 26. UND 27. FEBRUAR 2009 İN LEİPZİG ), REPRODUCTİON İN DOMESTİC ANİMALS, 44 (SUPPL. 1)3. (2009)
11- Kaya, D., Ay, S. S., Kucukaslan, I, Agaoglu, A. R., Salmanoglu, M. R., Aslan, S. (2008) Effect of Repeated Intrauterine and PGF2a Treatments on Reproductive Performance in Cows with Chronic Endometritis Reproduction in Domestic Animals 43 (s5): 103 (2008)
12- Kowalewski, M.P., Beceriklisoy, H.B., Pfarrer Ch., Ağaoğlu, A.R., Aslan, S., Hofmann, B. (2007) Expression and localization of prostaglandin E2 synthase (PGES) and its receptors (EP2 and EP4) in the canine utero/placental unit at the normal and antiprogestin induced parturition. 40th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction and 32nd Mutual Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine Berlin, Almanya (22-24 Şubat 2007), Reproduction in Domestic Animals, 42 (Suppl. 1)17. (2007)
13- Agaoglu, AR ; Agaoglu, OK ; Kurar, E ; Guzeloglu, A ; Kayis, SA ; Aslan, S ; Schafer-Somi, S (2014) Gene expression profiles of cytokines (GM-CSF, IFN gamma, MMP2), growth factors (IGF-2, EGF, TGF-beta) and IGF2R during pregnancy in cat uterus 49(Supl 3): 47-48 (2014)
14- Agaoglu, OK ; Agaoglu, AR ; Guzeloglu, A ; Kurar, E ; Kayis, SA ; Aslan, S ; Schafer-Somi, S (2014) Evaluation of a subunits of hypoxia inducible factor (HIF) and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) expressions during pregnancy in domestic cats (2014)
Doktora Tezi
1- Köpeklerde, istenmeyen gebeliklerin, Aglepriston’un tek başına veya Misoprostol, Cabergolin ve Cloprostenol ile kombinasyonlarının kullanılarak sonlandırılması ve etkilerinin karşılaştırılması., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Jinekoloji A.D. (2009)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Makale ismi: Characterisation of smallholder dairy production systems using animal welfare and milk quality: a case of Central MalawirnDergi: Tropical Animal Health and Production (2011 Yıl)
2- Makale ismi: Physiological responses and hematological indices confirm superior heat tolerance of white-colored West African Dwarf sheep in the hot humid tropics of NigeriarnDergi: Tropical Animal Heath and Production (2011 Yıl)
3- Tropical Animal Health and Production (2014 Yıl)
4- Turk J Vet Anim Sci (2014 Yıl)
5- Scientific Reports (2014 Yıl)
6- Turk J Vet Anim Sci (2013 Yıl)
7- Reprod Dom Anim (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- J Fac Vet Med Istanbul Univ (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Harran Unive Vet Fak Derg (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na sahipleri tarafından kısırlaştırılmaları istemiyle getirilen köpeklerde, vaginal sitoloji ile siklus döneminin ve uygun operasyon zamanının belirlenmesi, 0104-NAP-10 nolu BAP projesi (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Klinikte gerçekleştirilen rutin ovaryohisterektomi operasyonlarından elde edilen köpek uteruslarında erken gebelik, erken geç metöstrus ve anöstrus dönemlerinde lenfosit alt gruplarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, BAP (0)
2- KÖPEKLERDE KLİNİK UYGULAMADA ABORT AMACIYLA KULLANILAN AGLEPRİSTONUN UTERUS ENDOMETRİUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİKLOOKSİGENAZ (COX-1,COX-2) VE PROSTAGLANDİN (PGF,PGE) SENTEZ VE RESEPTÖRLERİ İNCELENEREK ARAŞTIRILMASI, Ankara Üniversitesi, BAP (0)
3- Köpeklerde meme tümörlerinin ince iğne aspirasyon biyopsi tekniği ile değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, BAP (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- 113O590 numaralı TÜBİTAK, Döl Tutmayan (Repeat Breeder) Ineklerde Presynch Uygulamalarının Moleküler Etkilerinin Araştırılması isimli proje (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- “Türkiye yerli hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması-I” (Türkhaygen-I) adlı TÜBİTAK-KAMAG projesi (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 5. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, 2-13 Mayıs 2011, GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, Düzenleme Kurulu Üyeliği (0)
2- 5. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, 2-13 Mayıs 2011, GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, Eğitici (0)
3- İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu, 3-4 Aralık 2010, GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, Ankara, Eğitici (0)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Türkiye yerli hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması-I” (Türkhaygen-I) adlı TÜBİTAK-KAMAG projesi (0)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- 3rd. East Mediterranean ICLAS Syposium & XV. ICLAS General Assembly, (Tübitak BİDEB,YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME 2223 PROGRAMI) Genç Araştırıcı Desteği (0)
2- Kanca, H., Walter, I., Schäfer-Somi, S., Budik, S., Ay, S. S., Kucukaslan, I., Agaoglu, A. R., Izgur, H., Aslan, S. (2008) Induction of abortion with aglepristone significantly changed the expression of progesterone and estrogen receptors in canine endometrial stromal cells. Theriogenology 70(9):1439-48., Tübitak Yayın Teşviği (0)
3- Kowalewski, M. P., Beceriklisoy, H. B., Aslan, S., Agaoglu, A. R., Hoffmann, B. (2009) Time related changes in luteal prostaglandin synthesis and steroidogenic capacity during pregnancy, normal and antiprogestin induced luteolysis in the bitch Animal Reproduction Science 116:129-138., Tübitak Yayın Teşviği (0)
4- Schäfer-Somi, S., Klein, D., Beceriklisoy, H.B., Sabitzer, S., Ay, S.S., Agaoglu, A.R., Kücükaslan, I., Kaya, D., Aksoy, O.A., Aslan, S. (2009) Uterine Progesterone Receptor and Leukaemia Inhibitory Factor mRNA Expression in Canine Pregnancy Reproduction in Domestic Animals 44(s2): 109-114, Tübitak Yayın Teşviği (0)
5- Schäfer-Somi, S., Beceriklisoy, H.B., Walter, I., Sabitzer, S., Klein, D., Kanca, H., Kaya, D., Agaoglu, A.R., İzgür, H., Aslan, S. (2009) Expression of MHC-I and -II in Uterine Tissue from Early Pregnant Bitches Reproduction in Domestic Animals 44(s2):103-108, Tübitak Yayın Teşviği (0)
6- Taşdemir U, Ağaoğlu A.R., Kaymaz M, Karakaş K. (2011) Ovarian response and embryo yield of Angora and Kilis goats given the day 0 protocol for superovulation in the non-breeding season. Trop Anim Health Prod 43(5):1035-1038., Tübitak Yayın Teşviği (0)
7- Agaoglu A.R., Schafer-Somi S., Kaya D., Kucukaslan I., Emre B., Gultiken N., Mulazimoglu B., Colak A., Aslan S. (2011) The intravaginal application of misoprostol improves induction of abortion with aglepristone. Theriogenology 76:74-82, Tübitak Yayın Teşviği (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2239
Email rehaagaoglu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.