Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : 0Rh(-)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Rusça
 • Yabancı Dil 3 : Bulgarca
 • İlk Okul : Kulfat İlkokulu (1983)
 • Lisans : Komrat Devlet Üniversitesi, Komrat/Moldova
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İktisat Bölümü (1998)
 • Y.Lisans : Komrat Devlet Üniversitesi, Komrat/Moldova
 • Y.Lisans Dal : İktisat (1998)
 • Doktora : Kişinev Ekonomi Akademisi, Kişinev/Moldova
 • Doktora Dal : İktisat Teorisi
 • (2001)
ÖZGEÇMİŞ

Remzi Bulut,

1972 yılında Muğla - Köyceğiz’de doğdu. İlk ve Ortaokulu Köyceğiz’de Lise’yi  Isparta’da tamamladı. 1998 Yılında Komrat Devlet Üniversitesi (Gagavuz Özerk Bölgesi / MOLDOVA), Ekonomi Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. “Gagauz Özerk Bölgesi, Çadır Lunga Şehrindeki Un ve Unlu Mamuller Fabrikasının Ülke Ekonomisine Katkıları ve Analizi” konulu bitirme tezini savunarak birleşik Yüksek Lisans yaptı. Aynı yıl Kişinev Ekonomi Akademisinin (ASEM) açtığı doktora sınavını kazanarak doktora yapmaya hak kazandı. 2001 yılında Kişinev Ekonomi Akademisinde (ASEM) “Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Devletin Çözmesi Gereken İktisadi ve Sosyal Problemler; Moldova Örneği” başlıklı tezi savunarak doktorasını tamamladı. 2002- 2011 yılları arası serbest ticaret ve ticari danışmanlık görevleri yaptı. 2012- 2015 yılları arası Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar MYO Muhasebe ve Veri Uygulamaları bölüm başkanlığı görevinde bulundu. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İktisat bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Rusça ve İngilizce bilmekte olup, 3 erkek çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

İktisat, Tarım Ekonomisi, Bağımsız Devletler Toplulukların İktisadi Araştırmaları

Bu alanlarla ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve bu alanlara çalışmalarla katkıda bulunmak.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- BULUT, R. (2016), MOLDOVADAKİ GAGAVUZ TÜRKLERİ ( Gagavuz Türklerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Araştırma ), Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta, 2016 ISBN: 978-605-4324-68-2 (2016)
2- BULUT, R. (2017). ESKİ SSCB ÜLKELERİ (Sosyal ve Ekonomik Yapıları Üzerine Bir Araştırma), Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta, 2017, ISBN: 978 – 605 – 4324 – 76 - 7 (2017)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- BULUT, R. (2002) “Социально - Экономические Функции Государства в Переходный Период”, [Geçiş Sürecinde Devletin Sosyo – Ekonomi Fonksiyonlar] , КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА [Komrat Devlet Üniversitesi, Moldova Cumhuriyeti] Komrat.2002rn (2002)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BULUT, R. (1999) ‘Neobhodimost Sotsialnoy Roli Gosudartva vı Stranah sı Rınoçnoy i Perehodnoy Ekonomikoy.’ Komratskiy Gosudarstvennıy üniversitet (Komrat Devlet üniversitesi Dergisi Komrat 1999 (1999)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BULUT, R. (2000) Necesıtatea Partıcıparıı Statuluı la Solutsıonarea Problemelor Dezvoltarıı umane in Perioada de Tranzıtsıe’ [ Geçiş Döneminde Devletin Çözmesi Gerektiği Sosyal Problemler]. Academia de Studii Economice din Moldova A.S.E.M. Chişinau 2000 (2000)
2- BULUT,R. (2015) "TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU TİCARİ İLİŞKİLERE BİR BAKIŞ" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Kasım 2015, Sayı 32, s. 63-66 (2015)
3- BULUT, R. (2015), "TÜRKİYE – KAZAKİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Aralık 2015, sayı 33, s, 55-59 (2015)
4- BULUT, R. (2016),"KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’IN BÜYÜYEN EKONOMİK YAPISI" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ocak 2016, Sayı 34, s: 47-51 (2016)
5- BULUT, R. (2016),"MEDENİYETİN BEŞİĞİ ÖZBEKİSTAN’IN SOSYO – EKONOMİK YAPISI" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Mart 2016, Sayı 36 s: 57-61 (2016)
6- BULUT, R. (2016),"BÜYÜYEN TÜRKMENİSTAN EKONOMİSİ" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Şubat 2016, Sayı 35 s: 45-49 (2016)
7- BULUT, R. (2016),"Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan Ekonomisi" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Nisan 2016, Sayı 37 s: 37-40 (2016)
8- BULUT, R. (2016),"Bağımsızlık Sonrası Gürcistan Ekonomisinin Yapılanması ve Dış İlişkiler" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Mayıs 2016, Sayı 38 s: 62-66 (2016)
9- BULUT, R. (2016),"Komşu Ülke Bulgaristan'ın Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Temmuz 2016, Cilt: 4, Sayı 40 s: 41-47 (2016)
10- BULUT, R. (2016),"Moldova Cumhuriyeti ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ağustos 2016, Cilt: 4, Sayı 41 s: 52-58 (2016)
11- BULUT, R. (2016),"Karadeniz’in Öteki Yakasındaki Türkler “Gagavuz Türkleri”" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Eylül 2016, Cilt: 4, Sayı 42 s: 59-65 (2016)
12- BULUT, R. (2016),"Ekonomik ve Ticari Bakımdan Potansiyel Ülke: Ukrayna" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ekim 2016, Cilt: 4, Sayı 43 s: 53-60 (2016)
13- BULUT, R. (2016),"Beyaz Rusya ve Ekonomisi" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Kasım 2016, Cilt: 4, Sayı 44 s: 52-58 (2016)
14- BULUT, R. (2016),"Balkanlar Coğrafyasının Ticari Merkezi Romanya ve Ekonomisi" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Aralık 2016, Cilt: 4, Sayı 45 s: 45-51 (2016)
15- BULUT, R. (2017),"Avrupa Piyasalarında Yükselen Polonya Pazarı ve Türkiye İle Ticari İlişkileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ocak 2017, Cilt: 4, Sayı 46 s: 55-61 (2017)
16- BULUT, R. (2017),"Tatar Türklerinin Yaşadığı Ülke: Tataristan Özerk Cumhuriyeti ve Ekonomik Yapısı" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Mart 2017, Cilt: 4, Sayı 48 s: 45-50 (2017)
17- BULUT, R. (2017),"Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Türkler: Ahıska Türkleri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Nisan 2017, Cilt: 5, Sayı 49 s: 45-50 (2017)
18- BULUT, R. (2017),"Türkiye Ekonomisinde Enerji Sektörünün Önemii" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Mayıs 2017, Cilt: 5, Sayı 50 s: 61-65 (2017)
19- BULUT, R. (2017),"Orta Avrupa ülkelerinden Macaristan Cumhuriyeti, Ekonomisi ve Türkiye İle İlişkileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Haziran 2017, Cilt: 5, Sayı 51 s: 51-56 (2017)
20- BULUT, R. (2017), "Sovyetler Birliği Sonrası Baltık Ülkeleri, Ekonomik yapısı, Avrupa’ya Entegrasyonu ve Türkiye İle İlişkilerii" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ağustos 2017, Cilt: 5, Sayı 53 s: 53 - 57 (2017)
21- BULUT, R. (2017), "Eski Yugoslavyayı Oluşturan Ülkeler Ve Ekonomileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ekim 2017, Cilt: 5, Sayı 55 s: 37 - 43 (2017)
22- BULUT, R. (2017), "Cumhuriyet Dönemi ve Öncesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Kasım 2017, Cilt: 5, Sayı 56 s: 59-65 (2017) (2017)
23- BULUT, R. (2017). " Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomisi ve Türkiye İle İlişkileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Aralık 2017, Cilt: 5, Sayı 57 s: 17-22 (2017)
24- Bulut, R. (2018), "Yakutistan (Saha) Özerk Cumhuriyeti Ve Yakut Türkleri Üzerine Bir Derleme" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Şubat 2018, Cilt: 5, Sayı 59 s: 55 - 59 (2018)
25- Bulut, R. (2018), "Enerji Bağlamında Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkiler" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Mart 2018, Cilt: 5, Sayı 60 s: 68 - 73 (2018)
26- Bulut, R. (2018), "Tacikistan Cumhuriyeti Ve Ekonomisi" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Nisan 2018, Cilt: 5, Sayı 61 s: 64 - 68 (2018)
27- Bulut, R. (2018), "Rusya Federasyonu’na Bağlı Özerk Türk Cumhuriyetleri " Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Temmuz 2018, Cilt: 6, Sayı 64 s: 53 – 57 (2018)
28- Bulut, R. (2018). "Bulgaristan Ve Pomak Müslümanları" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ağustos 2018, Cilt: 6, Sayı 65, Sayfa: 17-22 (2018)
29- Bulut, R. (2018). " Dünyada Enerji Kaynakları Ve Enerjide Söz Sahibi Ülkeler" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Ekim 2018, Cilt: 6, Sayı 67, Sayfa: 69-74 (2018)
30- Bulut, R. (2018), " Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkıları " Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Mayıs 2018, Cilt: 5, Sayı 62 s: 53 - 57 (2018)
31- Bulut, R. (2018). " Çarlık Döneminden Günümüze Rusya Müslümanları " Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Kasım 2018, Cilt: 6, Sayı 68, Sayfa: 25-31 (2018)
32- Bulut, R. (2018). "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Ve Ekonomileri" Göller Bölgesi Ekonomi ve Kültür Dergisi "Ayrıntı", Aralık 2018, Cilt: 6, Sayı 69, Sayfa: 59 – 65 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bulut, R., (2015), ''Economic Relations Between Turkey And The Republic Of Moldova'', SDU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2015, C.20, S.2, s.211-223.rn (2015)
2- Bulut, R.,Yalçın, A., (2015), ''Importance And Development Of Turkish – Russian Tourism In Terms Of Economic Relations'', IIB Internatıonal Refereed Academic Social Sciences Journal, Issue:19, Volume:Summer, pp.101-116. (2015)
3- Çitil, R., Bulut, R., (2015), ''Dala Vilayatınıñ Gazeti Sayfalarında İktisadî Meselelerle İlgili Çıkan Yazı ve Haberler'', Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7 Sayı:12 2015 Bahar (s. 245-269). (2015)
4- BULUT, R. (2000). ŞOMAJUL ŞI MIGRAŢIA. STRATEGII ŞI MODALITĂŢI DE INTENSIFICARE A COLABORARII DINTRE MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ȊN CONDIŢIILE EXTINDERII UNIUNII EUROPENE SPRE EST , 1(1), 174-186.rnrn (2000)
5- BULUT, R., (2016), ''The Economic And Political Structure Of Gagauzian Turks '', Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı.6, Güz 2016, s. 60 - 71 (2016)
6- BULUT, R., (2014), ''SSCB’nin Dağılması ve Rusya Federasyonu’nda Serbest Piyasaya Geçiş'', Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, Güz 2014, s. 7-19. (2014)
7- BULUT, R. (2018), “Rusya Federasyonu Ekonomisi, Yabancı Ve Türk Girişimcilere Sunduğu Fırsatlar” Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2018, Cilt 4, Sayı 6, s. 345-357. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BULUT, R. (1999) Functsiile Sociale ale Statuluy [Devletin Sosyal Fonksiyonları]. Tezele Conferştsei Ştiintsifice a doctoranzilor A.S.E.M Chişinau 1999, 1, 21-24.rnrn (1999)
2- SİPAHİ, C. ve BULUT, R. (2015), "Romanov Irkı Koyunların Teke Yöresi Hayvancılığına Katkısı Olabilir mi?",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 1. Teke Yöresi Sempozyumu, 04-06 Mart 2015, Bildiriler Kitabı Cilt 2, s: 1399-1407 (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bulut, R., (2015), ''Rusya Federasyonu’nda Çarlık Döneminden Günümüze Kadın İşgücü İstihdamı ve Ekonomiye Katkısı'', I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 9-11 Nisan 2015, (2015)
2- Bulut, R. (2015) "Toplumun Ekonomik ve Sosyal Açıdan Kalkınmasındaki Güç Kaynağı Olarak; Sosyal Sermaye "1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi" "Sosya Sermaye" Necmettin ERBAKAN Üniversitesi 23 - 24 Ekim 2015 (2015)
3- BULUT, R. (2015), "Kadın İşgücünün Ekonomiye Katkısı ve İstihdamı; Türkiye – Rusya Federasyonu Karşılaştırması" Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Necmettin ERBAKAN Üniversitesi, 21-22 Aralık, 2015 (2015)
4- Bulut, R. (2016) "ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE’YE LEGAL VE İLLEGAL İŞ GÜCÜ GÖÇLERİ "2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi" "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" Necmettin ERBAKAN Üniversitesi 23 - 25 Eylül 2016 (2016)
5- Bulut, R. (2016) "Bulgaristanın AB’ye Girişi Sonrası Türkiye – Bulgaristan Arasında Ekonomik İlişkilerİ "2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi Uygulamalı Bilimler Kongresi" Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO 12 - 14 Ekim 2016 (2016)
6- Bulut, R. (2017), “Potansiyel Pazar Olarak Rusya Federasyonu’nun Ekonomik Yapısı ve Özelleştirme”, 2nn Eurasian Conference on Language And Social Sciences, September 29 - October 1, 2017, Belek / Antalya / Turkey (2017)
7- Bulut, R. (2017), “Türkiye Turizmine Kazanım Olarak Sağlık Turizmi ve Rusyalı Müşteriler”, 2nn Eurasian Conference on Language And Social Sciences, September 29 - October 1, 2017, Belek / Antalya / Turkey (2017)
8- Bulut, R. (2018), “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Çarlık Rusya Hakimiyetine Girişinden Günümüze Kadarki Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, 3nn Eurasian Conference on Language And Social Sciences, June, 27 -29, 2018, Belek / Antalya / Turkey (2018)
9- Bulut, R. (2018), “Влияние Российской Федерации После Расспада Советского Союза на Тюркские Республики”, SADAB I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Tam Metin Kitabı, 2018, s 110 -122 (2018)
10- Bulut, R. & Aksel E. (2018), “Sovyetler Birliği Sonrası Rusya Federasyonu’nun Piyasa Ekonomisine Geçişi ve Türkiye İle Ticari İlişkileri”, INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III CONGRESS BOOK, Patara Antique City Parliament Building, ANTALYA APRIL 26-29, 2018, P: 455 - 465 (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bulut, R., "Relations Between Turkey and Russian Federation In The Field Of Tourism" V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, September 11-14, 2014. (2015)
2- Bulut, R., "The Political Status and Economy of Gagauz Turcs Living In Republicof Moldova" V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, September 11-14, 2014. (2015)
3- Bulut, R. (2017). " Enerji Bağlamında Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkiler”I1. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017 - Gaziantep (2017)
4- Bulut, R. (2017). "Türk Cumhuriyetleri'nin Piyasa Ekonomisine Geçişi Ve Türkiye İle Olan Ekonomik İlişkileri”I1. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017 - Gaziantep (2017)
5- Bulut, R. (2018), “Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Muğla İli Örneği”, 3nn Eurasian Conference on Language And Social Sciences, June, 27 -29, 2018, Belek / Antalya / Turkey (2018)
Doktora Tezi
1- Bulut, R., Социально-экономиические функции государства в переходной период: проблемы и механизм их решения, ASEM, Kişinev, 2001 (2001)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2017, Aralık (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başkanlığı (Yıl:2012)
2- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başkanlığı (Yıl:2013)
3- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başkanlığı (Yıl:2014)
4- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başkanlığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkalığı (Yıl:2013)
2- İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkalığı (Yıl:2014)
3- İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkalığı (Yıl:2015)
4- İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkalığı (Yıl:2016)
5- İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkalığı (Yıl:2017)
6- ktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkalığı (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email rbulut(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Atatürk Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. 15 / 2 C Blok - Burkent - BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.