Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Kan Gurubu : 0 Rh-
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Dereçatı Köyü İlk Okulu (1973)
 • Orta Okul : Araç Lisesi Orta Okulu (1976)
 • Lise : Bolu Kız Öğretmen Lisesi (1979)
 • Lisans : Dicle Üni. Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : 0
 • Lisans Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı (1984)
ÖZGEÇMİŞ

Unvanı Adı Soyadı :                                   

Öğretim Görevlisi Rabiye BIÇAKCI

Yazışma Adresi:

Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD

Doğum Tarihi ve Yeri: 

15.09.1962  Aşağıyazı

Tel:

0 248 242 88 37

GSM:

0 505 409 38 92

E-Posta:

rbicakci@mehmetakif.edu.tr

Faks:

 

 

 

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

28.6.1984

Lisans

Dicle Üniversitesi

Türk Dili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik ve Mesleki Deneyim:

 

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite

Bölüm

1986 – 2012

Öğr. Gör.

Mehmet Akif Ersoy Üni.

Süleyman Demirel Üni.

Akdeniz Üni.

Eğit. Fak. Sınıf Öğr. ABD

 

1985 – 1986

Edebiyat Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen

 

İLGİ ALANLARI

Drama, Tiyatro

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- İLKOKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ, Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle (2008)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- " Yeni Bir Öğretim Yöntemi : Drama "rnAnne, Baba, Çocuk ve Öğretmen İletişimi Dergisi KİMLİK, 15 Kasım 2001rn (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Prof. Dr. Cahit KAVCAR TÜRKÇE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI; Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Müfredat Kazanımlarına Yönelik Geliştirdikleri Araç Gereçler (2010)
2- "Burdur'da Temel Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Yerel Ağız Özelliklerinin Ölçünlü Dile Yaklaştırılması İçin Teknik ve Etkinlikler", 1. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005 (2005)
3- Uluslararası 1. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı; Dramada Metin ve Tema Kullanımının Etkisi (2008)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- İLKOKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle (Süre : 2008 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- 22- 23- 24 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumunda, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2009)
2- 19- 20- 21 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumunda, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- " Mehmet Akif'in Eğitim ve Gençlik Hakkındaki Görüşleri ", " Mehmet Akif'in Şiirlerindeki Sosyal Konular " Burdur Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 27 Aralık 1986 (Yıl:1986)
2- " Yaratıcı Dramanın Türkçe Derslerinde Yöntem Olarak Kullanılışı ", Burdur Gazi İlköğretim Okulu Salonu, Mayıs 2003, Seminer (Yıl:2003)
3- " Kültür Kurumlarının Oluşmasında Atatürk'ün Rolü ", Burdur Eğitim Yüksekokulu Salonu, 10 Kasım 1988, Konferans (Yıl:1988)
4- " Dil Bayramı ", Burdur Eğitim Yüksekokulu Salonu, 26 Eylül 1989, Konferans (Yıl:1989)
5- 19-20-21 Kasım 2008 tarihlarinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumunda, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)
6- Dramada Metin ve Tema Kullanımının Etkisi; Uluslararası 1. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 2008. (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 13- 14 Mayıs 2010, Ankara Üni. Prof. Dr. Cahit KAVCAR Türkçe Öğretimi Çalıştayı, " Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Programı Kazanımlarına Yönelik Geliştidikleri Araç Gereçler" başlıklı bildirinin sunumu (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- 22-24 Ekim 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Dinletisi (2009)
2- 10 Kasım 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Sorumlu Öğretim Elemanı (2008)
3- 10 Kasım 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Sorumlu Öğretim Elemanı (2009)
4- 08- 09 Nisan 2010 , Sınıf Öğretmenliği ABD 3. öğrencilerinin Türkçe Öğretimi dersi kapsamında hazırladıkları materyallerden oluşan " Türkçe Öğretimi Uygulamaları Materyal Sergisi" (2010)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesince 28 Ağustos 2000 ile 3 Eylül 2000 tarihleri arasında düzenlenmiş olan, 42 saatlik, "Yaratıcı Drama Semineri" ne katılım. (2000)
2- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesince 22 Ocak 2001 - 26 Ocak 2001 tarihleri arasında düzenlenmiş olan, 40 saatlik, "Yaratıcı Dramada Program Geliştirme" seminerine katılım. (2001)
3- 04- 05 Mart 2008, MAKÜSEM tarafından düzenlenen, Prof. Dr. David C. BERLİNER ve Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU' nun konuşmacı olarak katıldıkları " Uzman/ Nitelikli Öğretmenler, Eğitim Araştırmalarının Gücü ve Kalitesi, Okul Öncesi Eğitimden Yüksek Öğrenime ABD'de Öğretmen- Öğrenme Ortamları" başlıklı konferanslar dizisine katılım (2008)
4- 16- 17 Haziran 2008 tarihlerinde MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen, 6 saatlik SPSS ( Statistical Package For Social Sciences ) kullanım kursuna katılım (2008)
5- 21- 23 Ağustos 2008 tarihlerinde MAKÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen " Öğrenci Dostu Öğrenme Ortamları Oluşturma ve Değerlendirme" konulu Hizmetiçi Eğitim programında, katılımcı olarak yer alma (2008)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- " Şiir Dinletisi "nde Düzenleyen, Burdur Eğitim Fakültesi, 4 Haziran 1999, Burdur Devlet Hastanesi Konferans Salonu (1999)
2- " Bağımsızlığımızın Önsözü: Çanakkale ", 18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programı, 18 Mart 2004, Burdur Alay Komutanlığı Konferans Salonu (2004)
3- " Türkçe Öğretimi Uygulamaları Sergisi ", 01-03 Haziran 2005, Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası (2005)
4- " Keşanlı Ali Destanı " adlı oyunun Yönetmenliği, 25 Mayıs 1987, Burdur Endüstri Meslek Lisesi Salonu (1987)
5- " Kurban " adlı oyunun yönetmenliği, 16 Haziran 1990, Burdur Endüstri Meslek Lisesi Salonu (1990)
6- " Ah Şu Gençler " adlı oyunda sahneye koyan ve yöneten, 8 Nisan - 22 Mayıs 1991, Ege Üniversitesi 12. Spor ve Sanat şenliğine katılım ve 25 Mayıs 1991 Burdur Endüstri Meslek Lisesi Salonunda gösterim (1991)
7- " Cephede Piknik " adlı oyunda sahneye koyan ve yöneten, 26-30 Mart 2001 SDÜ 3. Tiyatro Şenliğine katılım (2001)
8- " Kozalar " adlı oyunda sahneye koyan ve yöneten, 26-30 Mart 2001 SDÜ 3. Tiyatro şenliğine katılım (2001)
9- " Ah Şu Gençler " adlı oyununda sahneye koyan ve yöneten, 7 Mayıs 2002, Gölhisar Meslek Yüksek Okulu, 15 Mayıs 2002 Burdur Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gösterim (2002)
10- Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD duvar gazetesi "Sınıf'ın Sesi" nin yayınlanmasında öğrencilere rehberlik. (2004)
11- 18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ve Çanakkale Şehitlerin Anma Günü Programı, "Çanakkale Destanı" başlıklı etkinlikte programı hazırlayıcı ve öğrencilere rehberlik. (2006)
12- 27 Mart Kütüphanecilik Haftası, "Çocuklar İçin Dramatizasyon" başlıklı etkinlik. (2006)
13- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Başramı kapsamında "Masallar Canlandı, Şiirlerle Süslendi" başlıklı etkinliğin hazırlanıp dört ilköğretim okulunda öğrencilere sunumu. (2006)
14- "Yazar Gülten DAYIOĞLU ile Çocuk Yazını ve Okuma Alışkanlıkları Üzerine Söyleşi" başlıklı etknilik. (2006)
15- 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, "Aşık Veysel" başlıklı etkinlik. (2006)
16- Çocuk Yazınında Gülmece: Nasreddin Hoca, başlıklı etkinlik. (2006)
17- 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü ve Atatürk'ü Anma programı kapsamında "Şiirlerle Söz Korosu ve Atatürk Oratoryosu" başlıklı etkinlik. (15 Kasım 2006) (2006)
18- 23.05.2007 tarihinde Yazar Nurten ARSLAN ile "Atatürk Üzerine Yazmak" konulu söyleşi. (2007)
19- Burdur merkez ilçe Kemal Solmaz İlköğretim Okuluna kitap yardımı kampanyası düzenlemek. 150 çocuk kitabının ilgili okula ulaştırılması. (2006)
20- 18-21 Mayıs 2006, katılımcılarda tarih bilinci oluşturmak, ulusal bilinci artırmak amaçlı Çanakkale Gezisi'nin düzenlenmesi. (2006)
21- 26 Mart 2007 Kütüphanecilik Haftası, İl Halk Kütüphanesinde "Çocuk ve Kitap" konulu dramatizasyon örnekleri sunumu. (2007)
22- Ağrı/Diyadin Mehmet Melik Özmen İlköğretim okuluna kitap yardımı kampanyası düzenlemek. 470 çocuk kitabının ilgili okula ulaştırılması. (2006)
23- Muş Hasköy İlçesi Azıklı Köyü İlköğretim Okuluna kitap yardımı kampanyası düzenlemek. 90 çocuk kitabının ilgili okula gönderilmesi. (2007)
24- Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) kutlaması.Gazi İlköğr. Okulu 3/A Sınıfı öğrencileri ve Sınıf Öğr.ABD. sınıf temsilcilerinin yer aldığı programın hazırlanması ve sunumda öğrencilere rehberlik (13.12.2007, Perşembe) (2007)
25- 05- 09 Ocak 2009 tarihleri arasında, Sınıf Öğretmenliği A.B.D. ikinci sınıf öğrencileri ile birlikte " Kırtasiye ve Kitap Yardımı Kampanyası" düzenlenmesi. ( Kampanyada toplanan çok sayıda kitap, kırtasiye malzemesi, çocuk giysileri KARS- Digor Dolaylı Köyü İlköğretim Okuluna gönderilmiştir). (2009)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4100
Email rbicakci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.