Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1966
  • Birimi : Eğitim Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Hacettepe Üniv. Eğitim Fak.
  • Lisans Bölüm : Eğit. programları ve öğretim bölümü
  • Y.Lisans : Ankara Üniv. sosyal Bil. Enst.
  • Y.Lisans Dal : Eğitim Prog. ve Öğretimi (1999-06-07 09:00:01)
  • Doktora : Ankara Üniv. Eğitim Bil. Enst.
  • Doktora Dal : Eğitim Programları ve Öğretim
  • (2008-02-26 10:03:31)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1.  Adı Soyadı                                    :  Rafet AYDIN

2.  Doğum Tarihi                              :  10. Eylül 1967

3.  Unvanı                                           :  Yrd. Doç. Dr.

4.  Öğrenim Durumu:  

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Bilimleri/EPÖ

Hacettepe Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri/EPÖ

Ankara Üniversitesi

1999

Doktora

Eğitim Bilimleri/EPÖ

Ankara Üniversitesi

2007

 

5. Akademik Unvanlar        

Yardımcı Doçent                Mehmet Akif Ersoy Üniv.           2009-…..

Arş. Gör.                            Ankara Üniversitesi                    1999-2008

Arş. Gör.                            Süleyman Demirel Üniv.             1996-1999

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Türkiye'de İlköğretime Sınıf Öğretmeni yetiştirmede Nitelik Arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Ağustos 2008. (2008)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Türkiye'de Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği. Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Sayı: 379, Ocak 2004. Yıl: 123. (2004)
2- AYDIN, Rafet ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl: 2012, Cilt: 2012, Sayı:2. (2012)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Aydın, Rafet. (2009); "Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve XI. Milli Eğitim Şurasının Değerlendirilmesi". Türk Yurdu Dergisi. Ankara:2009. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gelişen ve Değişen Yüzyılda Eğitimde Toplam Kaliteye Pragmatist Yaklaşımlar. 17. Eğitim Bilimleri Kongresi Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Teaching History Courses with Blended Teaching-Learning Method. Wihcita state unıversıty Conferences. 2008rn (2008)
Yüksek Lisans Tezi
1- Türk Basınında Öğretmen Sorunları (1940-1955 yılları arası) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999)
Doktora Tezi
1- Türkiye'de Eğitimle İlgili Yapılan Bilimsel Toplantılarda ve Millî Eğitim Şûralarında Ele Alınan Öğretmen Sorunları ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın Politika ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (1980-2004),Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2008)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Süre : 1900 Yıl)
Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- II.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi program kurulu üyeliği (Süre : 1900 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (1900 Yıl)
2- Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1900 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derğisi (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2010)
2- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2011)
3- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
4- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4050
Email raydin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.